Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Functiile presedintelui Romaniei

  ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a tratatelor internaționale este implicat, in mod nemijlocit Președintele României, deoarece instituția șefului statului a apărut odată cu statul și a cunoscut o evoluție continuă în ce privește forma, structura și atribuțiile sale. În cursul evoluției sale, această instituție a avut să fie o organizare universală, caz în care persoana care ocupă această...

 • Autocontrolul in corectiile neajunsurilor fizice, factor de ameliorare a starilor psihice

  Cuvinte cheie: autocontrol, adulti, activitate corporala, sanatate psihica Ansamblul de reguli morale ce privesc capacitatea de autocontrol reprezinta punctul culminant al constructiei sociale a omului modern. De fapt, a fi in stare sa-ti controlezi aspectul fizic, profilul intelectual si etic reprezinta scopul real al vietii. 'Capacitatea de a-ti controla conflictele interne si propria-ti viata publica intarzie fenomenul de uzura fizica si morala si inlatura frica de a-ti asuma...

 • Perceptiile cetatenilor asupra calitatii serviciilor oferite de politia locala a municipiului Bucuresti

  În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună la dispoziție integrarea și focalizarea acțiunilor tuturor instituțiilor care oferă servicii de securitate publică. Activitățile depuse de Direcția Generală de Poliție Locală și Control, ce își...

 • Drept civil

  1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata. Putem define obligatia dandu-i 2 sensuri: - unul restrains care priveste latura pasiva- obligatia propriu-zisa a debitorului de a da, face sau nu face ceva, in caz de neexecutare apelandu-se la forta de constrangere a statului - In sens larg, privit din latura pozitiva - raportul juridic in cadrul caruia subiectul...

 • Activitatea administratiei publice locale

  INTRODUCERE Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbușirea imperiului sovietic în plan politic, economic și social, au determinat în mod firesc schimbări de substanță și în planul concret al organizării și funcționării administrației statului. Atât în plan structural-organizatoric, cât și cel material-funcțional, administrația publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configurație inedită în sistemul global al administrației din Republica Moldova. Fiind chemată să...

 • Multumirea studentilor din Academia de Studii Economice Bucuresti fata de aspecte legate de calitatea vietii

  1. Introducere: Lucrarea de cercetare are ca scop prezentarea calității vieții studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București și căt de mulțumiți sunt aceștia în acord cu condițiile oferite de către facultățile din cadrul Academiei. Cănd spunem condiții ne referim la modul de predare al profesorilor, la aspectul, echipamentul necesar unei bune desfășurări a activităților din interiorul sălilor de curs și seminarii, dar și la condițiile din căminele studențești....

 • MCSA - Examen

  BLOCUL A 1. Ce este comparația? Ce obiective ale cunoașterii sunt vizate prin utilizarea comparației? Care sunt tipurile de comparație? (pentru fiecare categorie da-ți exemple, altele decât în suportul de curs, din științele administrative și sociale). Comparația reprezintă o extindere a cazului însuși. Scopul comparației este de a avea acces la un nivel de generalizare mai mare, deci la un nivel de abstractizare și de înțelegere mai ridicat. Ea funcționează în două registre: a)...

 • Drept administrativ

  TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ADMINISTRATIV NORMA JURIDICĂ DE DREPT ADMINISTRATIV  obiectul dreptului administrativ îl formează acele raporturi sociale care constituie obiectul activității administrative a statului și a colectivităților locale, realizată, deci, de către autoritățile administrației publice potrivit normelor legale, cu excepția raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activității financiare a statului și a colectivităților locale;  norma de drept...

 • Consiliul Uniunii Europene

  Alături de Parlamentul European, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE este principalul organism de decizie al Uniunii Europene. Componența și funcționarea Consiliului Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene (CUE) este legislativul Uniunii Europene și este constituit din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul respectiv și să exercite dreptul de vot. Membrii Consiliului nu acționează în mod independent, ci sunt exponenții intereselor...

 • Achizitionarea bunuri, servicii si lucrari I.M. Parcul Dendrariu

  Prezentarea entității (autorității contractante) Î.M. Parcul „Dendrariu” a fost fondată de către Consiliul municipal Chișinău în scopul gestionării grădinii dendrologice din localitate, conservării în condiții artificiale a colecțiilor de plante (îndeosebi a speciilor rare sau periclitate) și a altor obiecte botanice de importanță științifică, didactică, economică și culturală. Consiliul municipal Chișinău, în schimbul serviciilor publice prestate, alocă întreprinderii fondate sursele...

 • Obiectivele si continutul activitatii de urbanism si amenajarea teritoriului

  Introducere În lucrarea dată” Obiectivele și conținutul activității de urbanism și amenajarea teritoriului” voi relata urbanismul și amenajarea teritoriul atît în general la nivel de noțiune ,cît și în special, adică mai detaliat menționînd obiectivele generale ale acestora în parte și ce influență au ele în societatea noastra,sau mai bine spus unitatea administrativ - teritorială în care este aplicată și altele.Această lucrare va aborda 3 mari subdiviziuni: noțiunile,obiectivele și...

 • Caiet practica primaria comunei Ivanesti, judetul Vaslui

  Denumirea institutiei, profil, obiect de activitate profesionala Localizată pe cursul inferior al râului Racova, apă ce izvorăște de la punctual numit Racovița, comuna Gârceni și care molcom și leneș parcurge o distanță de 75km după care se varsă, răsuflând ușurat în râul Bârlad lângă Vaslui. Comuna Ivanesti se află în plin podiș moldovenesc, fiind străjuită de dealurile ce se scurg domol din colinele Bârladului precum ar fi: Dealul Ursoaia cu o altitudine de 437m în partea sud-vestică,...

 • Caiet de practica administratie publica

  Comuna Frumușica este situată în partea de sud a județului Botoșani, pe E 58, la 36 km față de Municipiul Botoșani și la 92 km față de Municipiul Iași, într-un cadru geografic deosebit de pitoresc. Este principala poartă sudică de intrare în județul Botoșani. Comuna este formată din 6 sate: Boscoteni, Rădeni, Vlădeni-Deal, Șendreni, Storești si Frumușica. Comuna Frumușica este o unitate administrativ - teritorială cu personalitate juridică, care deține un patrimoniu și are inițiativă în ceea...

 • Raport practica - Directia publica de evidenta a persoanelor si stare civila - Sector 1

  a) Identificarea instituției - gazdă și a compartimentului unde a fost efectuat stagiul de practică: Adresa: Bd. Mareșal Averescu nr. 17, Sector 1, București Telefon: 021.222.01.09 Instituția unde am efectuat stagiul de practică universitară se numește Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila - Sector 1. Starea civilă, situația juridică ce subsumează complexul de drepturi și obligații prin care se exprimă atributele și calitățile dobândite de persoana fizică în cadrul...

 • Organizatii europene si euroatlantice

  Istoria recenta a Europei este strâns legată de eforturile realizate imediat după cel de-al II Război Mondial. În prezent, vorbim de o Uniune Europeană formată din 28 de state membre care colaborează atât pe plan economic, cât și pe plan politic, social și cultural. O uniune care funcționează în baza unor principii, valori, standarde juridice și politice comune. La început Uniunea Economică a precedat-o pe ce economică. Odată cu terminarea celui de-al II Război Mondiala statele europene se...

Pagina 2 din 11