Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Raport privind practica de productie petrecuta in cadrul agentiei de stat pentru proprietate intelectuala

  INTRODUCERE Urmărind scopul consolidării cunoștințelor teoretice acumulate în decursul primilor 2 ani de studii universitare și obținerii unor abilități practice în formarea profesională în domeniul Relațiilor Economice Internaționale se desfășoară practica de producție la întreprinderile, organizațiile și instituțiile Republicii Moldova. În sine practica de producție include de asemenea formarea abilităților profesionale necesare pentru desfășurarea activității în domeniul Relațiilor...

 • Analiza managementului funtiei publice dintre Romania si Marea Britanie

  Orice domeniu de activitate al vieții politice, economice, sociale, că și al celui administrativ din orice țară este compus din oameni organizați în colectivități, mai mari sau mai mici, în funcție de importantă activității respective. Din acesta perspectiva, în literatură de specialitate, străină și românească, se subliniază că „administrația publică nu este altceva decât o colectivitate umană care organizează acțiuni în favoarea altor oameni”. Acest fapt explică și „creșterea importanței...

 • Analiza managementului functiei publice Romania - Italia

  Analiza funcției publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcția publică și funcționarul public constituie instituții juridice care în România au apărut încă de la jumătatea secolului al XIX-lea și în legătură cu care s-a manifestat o evoluție sinuoasă determinată, în principal, de succesiunea regimurilor politice. b) Contemporană, tema fiind de acută actualitate în doctrina juridică, soluțiile care au fost exprimate...

 • Problemele etice in E-guvernare

  Abstract: E-guvernarea este o modalitate prin care guvernele pot utiliza cele mai inovatoare tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), de a oferi publicului și întreprinderilor acces convenabil la informații și servicii guvernamentale, de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de a oferi oportunități mai mari de participare la activități guvernamentale. E-guvernarea oferă o mișcare uriașă pentru a merge mai departe cu servicii guvernamentale de calitate superioară, rentabile, și o...

 • Organizatia internationala de aviatie civila

  INTRODUCERE - Scurt istoric Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și-a început activitatea la 4 aprilie 1947, după intrarea în vigoare a Convenției pentru Aviația Civilă Internațională semnată la Chicago la 7 decembrie 1944. Organizația are ca scop să asigure aplicarea dispozițiilor Convenției și, în general, să dezvolte principiile și tehnicile navigației aeriene internațio-nale, să stimuleze dezvoltarea transporturilor aeriene, să asigure condițiile de securitate ale zborului....

 • Istoricul Organizatiilor Internationale intre trecut prezent si viitor

  INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul timpului intre oameni, state, natiuni sau diferite tipuri de organizatii. Din perspectiva relatiilor internationale, conceptul de organizatie internationala a suferit transformari substantiale astazi intelegand prin acest conceptatat modelul de organizatie guvernamentala cat si cel de organizatie nonguvernamentala. Diferitele abordari in identificarea...

 • Obstacol comunicare - Cazul Ditrau

  PREZENTAREA CAZULUI „DITRĂU” În cursul lunii ianuarie 2020 o brutărie din localitatea Ditrău, județul Harghita, a angajat 2 muncitori de culoare din Sri Lanka, W.D.P. Piumal de 22 de ani și A.A. Mahinda de 48 ani, pe post de brutari. „Muncitorii au ajuns la Ditrău, o localitate cu 5.000 de oameni, majoritatea etnici maghiari, pentru a câștiga salarii mai mari. La scurt timp după sosire, aproximativ 350 de locuitori au protestat în fața primăriei. Revolta a escaladat când preotul...

 • Realizarea audientei la institutia prefectului Judetul Satu Mare

  INTRODUCERE Audiența într-o instituție publică are la bază, în primul rând, comunicarea. În acest sens e necesar a preciza o definiție a acesteia. Conform specialistului Ioan Radu comunicarea reprezintă acțiunea de a face ca un individ să-ți însușească experiența referitoare la datele și evenimentele ambianței de la un alt individ sau sistem, mai pe scurt, un mod de interacțiune între persoane/grupuri ca relație mijlocită de cuvânt, imagine, gest, semn sau simbol. Pentru a exista o...

 • Dezvoltarea comunitara participativa - aspecte comparative

  Folosim termenul de comunitate pentru a desemna comuniunea, prietenia, uniunea oamenilor „la bine și la greu”, a oamenilor care se privesc unii pe alții, se observă, se înțelege pot merge împreună într‐o direcție, fără ranchiună, suspiciune, ură. Dezvoltarea comunitară este un concept relativ nou care tinde să se afirme din ce în ce mai mult în spațiul științelor socio-umane ridicând tot mai multe pretenții la gradul de disciplină de sine stătătoare care abordează un domeniu distinct al...

 • Analiza bugetului United Kingdom

  UK-Date generale și economice Regatul Unit este o monarhie constituțională cu o democrație parlamentară Capitala Regatului Unit, și cel mai mare oraș, este Londra, un oraș global și centru financiar⁠(d) cu o populație a zonei urbane de 10,3 milioane de locuitori, fiind al patrulea cel mai mare oraș din Europa și al doilea cel mai mare din Uniunea Europeană⁠. Regatul Unit este format din patru țări—Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord. Ultimele trei au administrații autonome,...

 • Studiu de caz comparative privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice ( bugetare) in Romania si Olanda (2015-2019)

  Capitolul 1: Cadrul conceptual si methodologic 1.1 Prezentati succinct conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificatie bugetare. Cheltuielile publice sunt un concept financiar al carui continut il reprezinta exprimarea in forma baneasca a relatiilor economico-sociale aparute intre stat si persoane fizice si juridice, cu ocazia folosirii resurselor financiare ale statului si in scopul exercitarii functiilor si atributiilor acestuia. Cheltuielile...

 • Finantarea politicii agricole comune

  1. Introducere Când Tratatul de la Roma a stabilit o piață comună în 1958, agricultura din cele șase state membre fondatoare era caracterizată de o intervenție puternică a statului. Pentru a include produsele agricole în libera circulație a mărfurilor, menținând în același timp și intervenția statului în sectorul agricol, a fost necesar să se elimine mecanismele de intervenție ale statului incompatibile cu piața comună și să fie adaptate la nivel comunitar: acesta a fost motivul principal...

 • Particularitati ale regulamentului de ordine interna si contractul colectiv de munca

  1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Aceasta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii personalității juridice, după consultarea cu sindicatul sau cu reprezentanții angajaților” . De asemenea regulamentul intern fiind documentul intern al unei organizații care se întocmește de...

 • Adoptia interna si internationala

  1.Noțiuni de introducere privind adopția “Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.” De regulă adopția poate fi: - adopție internă - adopția în care atât adoptatorul sau familia adoptatoare, cât și adoptatul au reședința obișnuită în România; - adopție internațională - adopția în care adoptatorul sau familia adoptatoare și copilul ce urmează să fie adoptat au...

 • Administratia Publica Londoneza

  INTRODUCERE Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights (1689), act Of Settlement (1701), Reform Act(1832), Parliament Act(1911/1959), s.a. Principiile de guvernare se bazează pe tradiție, convenții, regulamente și precedente. Marea...

Pagina 2 din 32