Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 2 din 22

Analiza legii 554-2004 - Legea contenciosului administrativ

Înainte de a face o analiză a legii 554/2004 doresc a face o scurtă introducere în Contenciosul Administrativ Român. Instituția contenciosului administrativ are vechi tradiții în țara noastră, însă în perioada comunistă, legiuitorul a desființat-o, considerând-o ca fiind inadecvată pentru societatea socialistă.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Controlul în administrația publică - parlamentar, judiciar, administrativ

INTRODUCERE Scopul lucrării de față este de a sublinia importanța și necesitatea controlului în administrația publică. Administrația publică reprezintă acțiunea unor oameni în raport cu alți oameni, desfășurată în interes general și în regim de putere publică, în scopul organizării executării și executării... citește mai departe

22 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Perspectivele de dezvoltare organizațională în administrația publică din Republica Moldova

INTRODUCERE Pentru a rămâne competitive pe piața actuală, organizațiile trebuie să se schimbe. Există mai multe modalități pentru a realiza schimbări adaptive pieței, și unul dintre cele mai eficiente instrumente este dezvoltarea organizațională (OD). OD a apărut în urmă cu aproximativ 50 de ani, cunoscând o... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza sistemului bugetar al Suediei (2016-2019)

Capitolul 1: Conceptul de sistem bugetar Sistemul bugetar reprezintă ansamblul bugetelor întocmite într-o țară, relațiile de interdependență existente între componentele sale și între acestea și mediul extern, precum și metodele, procedeele și instituțiile prin intermediul cărora se pun la dispoziția autorităților... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras

Contractul individual de muncă pe perioadă determinată

Ce este contractul individual de muncă? Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Contractele individuale... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras

Procesul bugetar local și implicațiile sale

ІNTRODUCERE Introducere Consider tema dată o problemă de mare actualitate și foarte importantă. În cadrul unui sistem ideal, ar trebui ca resursele financiare stabilite în cadrul bugetelor locale să poată acoperi în întregime cheltuielile propuse, pentru a putea satisface nevoile și cerințele colectivităților... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comunicarea online în administrația publică din România

I. INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională.. Autoritățile publice locale... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism

INTRODUCERE În prezenta lucrare „Activitatea de amenajare a teritoriului și urbanism” voi relata noțiuni generale despre urbanism, amenajarea teritoriului și în special activitatea ce reprezentată de cele două. Vom menționa obiectivele generale ale acestora, principiile și scopul precum și cauzele care duc la... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Controlul în administrația publică

I. CONTROLUL ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 1.Noțiunea de control și rolul controlului exercitat asupra administrației Noțiunea de control are un caracter complex în administrația publică și conform doctrinei este definit ca o acțiune de previziune, organizare, coordonare și control, respectând principiul legalității.... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul riscului și surse de risc în instituțiile publice

Introducere Atunci când la știri vedem o tragedie, un incendiu sau o întâmplare nefericită în viața noastră ne bucurăm enorm că au putut interveni în ajutor pompierii și salvatorii. Dar ce eforturi fac echipele de salvatori, ce sacrificii necesită această profesie și cât de riscantă poate fi această profesie?... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza culturii organizaționale din cadrul Primăriei Comunei Stejaru. modalități de îmbunătățire a acesteia

INTRODUCERE Cultura organizațională a devenit un factor extrem de important , urmărinduse evoluția acesteia de-a lungul timpului atât în ceea ce privește domeniul privat , cât și în sfera instituțiilor publice . Cultura unei organizații poate fi definită drept suma tuturor valorilor , normelor și convingerilor pe... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Principiile cunoașterii științifice

1. Introducere Când vorbim despre cercetare ne gândim în mod automat la cunoaștere. Este un fel de „călătorie a descoperirii” , deosebit de incitantă, în care pornim, mânați de curiozitate, deplasându-ne dinspre ceea ce cunoaștem spre ceea ce nu cunoaștem. Cu toții avem instinctul vital al curiozității, pentru că... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Veniturile bugetare

Introducere 1. Bugetul - concept și evoluție Termenul de “buget” își are originea în limba latină desemnând sac cu bani, fiind regăsit cu același sens și în limba franceză, semnificând sac, pungă sau cufăr în care se păstrau obiectele personale sau banii atunci când se întreprindea o călătorie. Definirea juridică... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Criza de imagine și reputație a politiei din Bucuresti si IGPR (Sectorul6)

Prof. :Nicoleta Dospinescu Brosura de intreprindere: https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/Unde-i_lege,_nu-i_tocmeala.pdf Misiunea si viziunea organizației: Misiunea poliției este aceea de a apăra si proteja liniștea si siguranța publică, drepturile si libertățile fundamentale ale omului, sa protejeze... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice(bugetare) în România și Grecia

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologia Prezentarea succintă a conceptului de cheltuială și structura cheltuielilor potrivit clasificației bugetare Conceptul de cheltuială publică se folosește în prezent cu mai multe sensuri, distingându-se în principiu sensul juridic de cel economic. Termenul de cheltuială... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Mentalități românești privind violența domestică

„Sfătuiesc toate femeile care trec prin așa ceva să nu stea să îndure. Mereu va exista o portiță de salvare, indiferent de situație. Există prieteni care vă pot ajuta, există centre, există alternative. Plecați cât mai puteți, cât mai sunteți în viață.” Citatul de mai sus reprezintă mărturia sub anonimat a unei... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Studii de caz Funcția socială a marketinului

1. Studiu de caz: Body - Shop Compania Body Shop a fost înființată de către Anita Roddick, care a intuit dorința consumatorilor de a avea la dispoziție produse 100% naturale. În perioada 1970 - 1980 a cunoscut o dezvoltare impresionantă. Primul magazin a fost deschis în Brighton, în anul 1976, devenind mai apoi un... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Analiza socio economică Vrancea

Introducere Vrancea este un județ situat în sud estul României. Are reședința în municipiul Focșani. Județul Vrancea este situat la granița dintre regiunile istorice Moldova și Muntenia, care erau despărțite de râul Milcov. Situată în partea de sud-est a țării, la curbura Carpaților Orientali, Vrancea constituie o... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras Bibliografie

Procedura privind acțiunile de contencios administrativ

Instanțe naționale În funcție de materia în care se încadrează fapta, în sens generic, ce a avut drept consecință încălcarea unui drept al unei persoane (de exemplu, materie civilă, materie penală, contencios administrativ etc.), persoana respectivă se poate adresa fie direct instanței judecătorești, de regulă,... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor Prefectura Bistrița Nasaud

Autonomia locală nu poate fi realizată decât în cadrul principiilor statului de drept, principiul autonomiei locale însuși fiind unul din acestea în toate țările democratice. La nivelul unității administrativ teritoriale cu gradul cel mai mare de extensie, Prefectul este un reprezentant al statului cu rolul de a... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor Poliția Locală Bistrița

Introducere În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor ISJ Bistrița Năsăud

Managementul resurselor umane constă în ansamblul activităților orientate către asigurarea, dezvoltarea, motivarea și menținerea resurselor umane în cadrul organizației în vederea realizării cu eficiență maximă a obiectivelor acesteia și satisfacerii nevoilor angajaților. Pe măsură ce organizațiile se dezvoltă au de... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor organizaționale pentru o instituție publică - Studiu de caz - Consiliul Județean Bistrița-Năsăud

Interesul tot mai mare pentru o politică eficientă în domeniul recompensării resurselor umane izvorăște din convingerea tot mai evidentă a specialiștilor în domeniul resurselor umane că recompensa este nu numai o consecință, ci și o premisă a unei activități economico-sociale eficiente. Prin urmare, o politică... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistem de măsurare a performanțelor organizaținale pentru o instituție publică

Introducere Necesitatea evaluării performanțelor nu poate fi pusă la îndoială. Un sistem coerent și eficient de gestionare a resurselor umane aparținând fie unei organizații, fie unei instituții publice presupune, cu obligativitate, instituirea și derularea unor proceduri standardizate de apreciere și evaluare.... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrative

Ansamblul serviciilor într-o ṭară este amenajat după un sistem de centralizare sau descentralizare, de autonomie sau subordonare. În cadrul unui sistem centralizat statul este singura persoană publică pe întreg teritoriul național, care asigură singur prin bugetul și agenții săi, satisfacerea (de fapt... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview