Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Consiliul local

  1. Considerații generale. Consiliul local este o autoritate a administrației publice locale, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local ale comunei, orașului sau municipiului. În temeiul art. 5 al Legii nr. 215/2001 se bucură de un statut autonom, în sensul că deliberează asupra intereselor specifice ale colectivității locale și hotărăște cu privire la modul de realizare a acestora, fără vreun amestec din partea autorităților administrației publice de stat sau autorităților...

 • Structura si rolul organelor locale ale administratiei publice - tendinte europene

  INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia descentralizării administra.iei publice locale în Europa cât .i tendin.ele Europene in designul administra.iei publice locale. În primul capitol al prezentei lucrări am ini.iat cititorul prin explicarea no.iunilor generale privind administra.ia publică locală, astfel am ajuns să conturăm obiectul acesteia, prin administra.ie publică intelegem...

 • Ocrotirea persoanei fizice prin interdictie judecatoreasca si curatela

  INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă de noul Cod civil (Legea 287/2009) cu privire la cele două instituții, punerea sub interdicție și curatela, vizează concentrarea tuturor normelor care le reglementează. Astfel, legiuitorul a înțeles să ușureze munca de documentare a practicienilor, care nu mai trebuie să își disperseze atenția și eforturile asupra unui evantai de acte normative...

 • Analiza bugetului Belgiei intre anii 2000 - 2019

  PREZENTARE GENERALA Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în jumătatea de nord a țării, are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia, situată în jumătatea de sud, are 32% din populație. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingvă, este o enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă, dar în apropiere de frontiera cu...

 • Retragerea unui stat din Uniunea Europeana - cazul Brexit

  În această lucrare voi prezenta modalitatea și procesul retragerii unui stat din Uniunea Europeană. Vor fi descrise aspectele teoretice, printre care va fi accentuat Tratatul de la Lisabona, din 2009, care a creat posibilitatea retragerii din Uniune. După aspectele teoretice, voi analiza această temă din perspectiva cazului retragerii Regatului Unit, procedura care este numit si ”Brexit”, provenit din cuvintele ”British” și ”exit”. Prezentarea cazului va cuprinde un scurt istoric și o...

 • Analiza unei institutii comunitare - Consiliul European

  Consiliul European este unul dintre cele 7 instituții comunitare ale Uniunii Europene. Este un organism colegial care definește direcțiile și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. Reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările Uniunii. Acesta cuprinde șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE, împreună cu președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene, respectiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și...

 • Relatiile internationale dintre Uniunea Europeana si Federatia Rusa

  Date generale Uniunea europeană Uniunea Europeană reprezintă o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este alcatuită din 28 state; Teritoriul: 4.423.147km2; Populație: 511,6 milioane; A treia cea mai mare populație din lume, după China (1,357 miliarde) și India (1,210 miliarde); Cu toate că populația UE reprezintă doar 6,9 % din populația mondială, schimburile sale comerciale cu restul lumii reprezintă aproximativ 15,6 % din importurile și exporturile derulate la nivel...

 • Administratia publica locala din Romania

  Fără a cunoaște evoluția istorică a instituțiilor, nu vom putea înțelege în toată plenitudinea și temeinicia lor aceste instituții ale administrației publice centrale și locale. Istoria administrației publice este disciplina care se ocupă de evoluția sistemică, sincronică și diacronică a instituțiilor, normelor și concepțiilor juridice ale poporului român din cele mai vechi timpuri până în vremea noastră. Periodizarea Istoriei Administrației Publice 1.Administrația monarhiei...

 • Metode calitative si cantitative de cercetare in sectorul public - Sondaj de opinie vaccinare 2021

  Sondaj de opinie - vaccinare 2021 Satisfacția studenților dintr-o grupă a unei facultăți din România privind campania de vaccinare anti-Covid Introducere Sondajul de opinie este și va rămâne încă multă vreme vedeta cercetărilor sociale. În domeniul administrației publice, analizând conținutul a 143 de articole științifice bazate pe cercetare cantitativă apărute în șase reviste de vârf din domeniu în perioada 1996-1998, au aflat că sondajul de opinie a furnizat 73% dintre datele folosite,...

 • E-Learning - Implicatii in managementul documentelor

  REZUMAT E-learning-ul reprezintă un instrument prin intermediul căruia se amplifică calitatea locurilor de muncă, însă și volumul acestora. În zilele noastre, aplicațiile care presupun instruirea la distanță sunt din ce în ce mai căutate, întrucât cetățenii nu mai beneficiază de același mediu social ca înainte. Prin urmare, e-learning-ul reprezintă o necesitate în contextul actual, fiind și cel care le oferă funcționarilor accesul rapid la resursele educaționale, având chiar și un cost...

 • Internet of things implicatii si probleme pentru societatea secolului XXI

  REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru producători. Această tehnologie cuprinde toate obiectele care la început nu aveau conexiune la internet, dar care ulterior au fost ajustate pentru a comunica cu ajutorul conexiunii de la internet, cuprinzând multiple opțiuni pentru a facilita acțiunile oamenilor. Cuvinte-cheie: Internet of Things, control, productivitate, tehnologii smart,...

 • Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei Vaslui

  Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui 1.1 Domeniul de activitate al primăriei Municipiului Vaslui Municipiul Vaslui este o unitate administrativ-teritorială, în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și funcționează autorități ale administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în municipiul Vaslui sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate...

 • Diplomatia lu Otto von Bismark in procesul de unificare a Germaniei

  Introducere Unificarea Germaniei într-un stat național integrat politic și administrativ a avut loc oficial la 18 ianuarie 1871 în Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles din Franța. Principii statelor germane de până atunci s-au adunat acolo pentru a-1 proclamă pe regele Wilhelm al Prusiei că Wilhelm , împărat al Imperiului German, în urmă capitulării Franței după Războiul Franco Prusac. Neoficial , tranziția statelor germanofone înspre o organizare federală s-a desfășurat de-a lungul unui...

 • Cele cinci scenarii ale Uniunii Europene

  Introducere Uniunea Europeană (UE) este o organizație creată în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial și este formata din 27 de țări ce a avut ca prim scop a fi doar o uniune care să vizeze planul economic și cel politic urmând ca mai apoi să intervină până în domenii precum securitatea. Prima denumire istorică a UE datează din annul 1958, aceasta având denumirea de Comunitatea Economică Europeană (CEE). Această denumire reprezintă primii pași ai UE și a fost creată cu scopul de...

 • Proiectare cladire spatii de birouri in care se lucreaza si gestioneaza documente si informatii clasificate

  Societatea Comercială VORTEX SRL PROIECT CLĂDIRE DESTINATĂ SPAȚIILOR DE BIROURI CARE LUCREAZĂ CU DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE 1. Generalități Prezenta temă de proiectare are ca obiect prezentarea tuturor datelor, pe care le consider necesare pentru proiectarea unei clădiri destinată spațiilor pentru birouri, în localitatea Cluj-Napoca, într-un amplasament nou stabilit în incinta perimetrului firmei SC INTELL SA, care se află situată la marginea comunicației rutiere Cluj-Napoca -...

Pagina 2 din 29