Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 20 din 22

BCAP

1.STATUL Elementele esenţiale ale definirii statului:forma de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric; localizarea geografică; existenţa unui grup conducător învestit şi atribuţii de guvernare şi de exercitare a autorităţii publice în numele poporului; prerogativa grupului conducător de a... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Infracțiuni prevăzute de Codul Vamal

I. Aspecte generale privind infracțiunile din domeniul vamal. Actuala reglementare a infracţiunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic în domeniul activităţii vamale din România este format din următoarele acte normative: -Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României ; -Regulamentul de aplicare a Codului... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Impactul principiilor formulate de știința administrației asupra activității administrative

Administrația reprezintă una dintre cele mai utile activități umane, regăsindu-se pretudinteni, în toată complexitatea vieții. Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor politice care exprima interesele generale ale societății, organizate în stat și care sunt formulate în legi de catre organele... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Finanțare europeană

Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca un nou membru, la 1 iulie 2013, are puterea unei piete interne a 28 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 254 de... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Indicatorii morbidității din județul Dolj - O analiză dinamică 2014-2016

Sănătatea publică se preocupă de supravegherea sănătăţii publice, de identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivarea strategiilor care promovează sănătatea şi de evaluarea serviciilor de sănătate. Sănătatea publică este unul din domeniile în care Uniunea Europeană nu are decât competenţe de sprijin,... citește mai departe

51 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Campania de relații publice Sighișoara

„In anul 1990, numarul turistilor straini era intr-un progres constant, dar absenta unei solide retele de societati turistice, starea deplorabila a infrastructurii si absenta unor hoteluri cat de cat decente, au determinat cantonarea turismului sighisorean aproape exclusiv in zona celui de gen "itinerant", in... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sistemul bugetar și politica bugetar-fiscală a statului

2.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţii financiare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării... citește mai departe

5 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

SIS MD

Apariția 1999, 16 noiembrie - prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat specializat în domeniul asigurării securităţii de stat. Misiune, viziune și valori MISIUNE: Protejarea... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Achiziții publice - Reguli de participare la procedura de atribuire

Introducere Achiziția publică este modalitatea care duce la îmbunătățirea zilnică a activității instituțiilor publice, iar referitor la tema acestui referat, procedura de atribuire, reprezintă activitatea fără de care achiziția nu ar mai avea loc. ,,Procedura privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare durabilă și orașele inteligente - Studiu de caz Piatra Neamț

Rezumatul referatului Dezvoltarea durabilă şi oraşele inteligente se află într-o stransă legatură deoarece nevoia pentru o dezvoltarea durabilă poate fi considerată catalizatorul ce a condus la apariţia oraşelor inteligente. Dorinţa de a crea generaţiilor viitoare condiţii cel puţin similare cu cele de care am avut... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Dezvoltare și planificare urbană

1. REPERE GEOGRAFICE GENERALE Încadrare administrativă Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9, 6 km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice

Introducere Politica sociala a Uniunii Europene este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţioneaza in acele sectoare de activitate ce afecteaza sau genereaza gradul de bunastare individuala şi sociala. Permanenta preocupare a comunitaţii... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Audit

1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Elementele fundamentale care definesc... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Analiza performanțelor angajaților publici în administrația publică

Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele mai vechi şi mai insemnate aşezări ale statului, fiind amintit pentru prima oară într-un privilegiu negustoresc elaborat în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun.... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Posibiltăți de implicare a primăriei în acționariatul societăților sportive

Primăria susține continuu și influențează dezvoltarea sportului de performanță alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, primăria poate avea calitatea de... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Administrația publică locală - Reglementări privind funcționarea serviciului-cultura-sport și turism

Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea... citește mai departe

10 pagini 5 puncte Extras Preview

Democrația

Democraţia Organizarea şi conducerea societăţii, metodele şi metodologiile guvernării cunosc anumite perfecţionări. Democraţia este unul dintre cele mai remarcabile elemente ale politicului în lumea contemporană. De fapt democraţia presupune conducerea poporului pe sine însuşi, fapt ce dovedeşte că nu toţi pot fi... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul Comisiei Europene în stabilizarea guvernantei Uniunii în condițiile actuale

Conform lui A. Pagedon prima utilizare a termenului de guvernanţă în sensul actual,aparţine Băncii Mondiale, care într-un raport din 1989, privind dezvoltarea economică în ţările africane, scria despre o „criză a guvernanţei”, privită ca manieră de a exercita în sens pozitiv actul guvernării de către statele... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza activității Curții Constituționale și a efectelor acesteia în România

Adoptarea Constituţiei României din anul 1991 a marcat deschiderea către valorile statului de drept şi „reconectarea” la tradiţiile constituţionalismului european1. În decurs de aproape un sfert de secol, legea fundamentală, revizuită în anul 2003, şi-a dovedit durabilitatea, dar şi o anume flexibilitate, în sensul... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Paternul de dezvoltare a localității Gura Humorului

Oraşul Gura Humorului îşi trage numele de la aşezarea sa la gura de vărsare a pârâului Humor în râul Moldova. Declarată oraş începând cu anul 1904, fapt ce i-a înlesnit dezvoltarea, localitatea este atestată în documentele scrise medievale emise de cancelaria Moldovei, încă de la începutul secolului XV (1415), când... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Montesquieu - Separația puterilor în stat și spiritul legilor

Problema puterilor în stat a existat încă din lumea antică deşi ea nu putea fi pusă încă în legătura cu principiul separării puterilor. Spre exemplu Aristotel în Politica constată existenţa în stat a unor organe diferite cu atribuţii precis determinate precum Adunarea generală, Corpul magistraţilor şi Corpul... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Coproprietatea

Deși, ca principiu, un bun sau o universalitate de bunuri aparține unei singure persoane sub forma dreptului de proprietate sau a altui drept real, acestea pot aparține, în aceeași formă, și mai multor persoane, și în această situație vorbim despre un drept comun. Proprietatea comună poate fi definită, așadar, ca... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Construire centru de servicii educaționale Vreau șansa mea

1. Identificarea investiţiei şi definirea obiectivelor Scopul analizei cost-beneficiu este de a determina dacă este oportună finanțarea unui anumit proiect și dacă este necesar implicarea fondurilor structurale în realizarea acestuia. Strategia naţională de dezvoltare a serviciilor sociale, are în vedere... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Schimbarea numelui pe cale administrativă

1. DEFINIȚIE Schimbarea numelui de familie sau a prenumelui este acea operațiune de înlocuire a lor sau a numai unuia dintre ele, la cererea celui interesat, cu un alt nume sau prenume printr-o dispoziție administrativă sau după ce a fost parcursă procedura administrativă. Cât privește partea finală a definiției... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Impactul crizei globale asupra economiei sectorului public

În prezent, economiile țărilor se confruntă cu dificultăți de cele mai multe ori mai puțin anticipate, ca urmare a schimbărilor și efectelor acestora din mediul natural, tehnologic, cultural, social, informațional și, mai ales, economic. De aceea, sectorul public se afla într-o situație dificilă în raport cu... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview