Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 3 din 22

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrativ

În dreptul administrativ tradițional, noțiunea de „administrație publică” a fost amplu și diferit analizată, atât în literatura juridică interbelică, cât și în cea de după al doilea razboi mondial. Uneori sfera administrației de stat, alteori, administrația realizată de organisme statale era privită doar ca o... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Sisteme administrative comparate

Capitolul 1. FUNDAMENTE CONCEPTUALE PRIVIND SISTEMUL ADMINISTRATIV 1.1. Conceptul de administrație publică în diferite state Noțiunea de administrație publică a fost amplu și diferit analizată în literatura de specialitate, atât în perioada interbelică, cât și în cea de după cel de-al doilea război mondial,... citește mai departe

84 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Confederațiile Patronale

Capitolul I Noțiuni Generale - Patronate Noțiunea de „patron” provine din limba latină de la cuvântul „patronus”, care în dreptul român, era stăpânul de sclavi; el avea si seminificația de ocrotitor, protector. I.1.Modul de constituire Primele organizații patronale au apărut în secolul al XIX-lea, în marile... citește mai departe

13 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Primarul, viceprimarul, administratorul public, secretarul unității administrativ teritorial

Primarul Primarul este autoritatea executivă a administrației publice locale prin care se realizează autonomia locală în comune și orașe (art. 21 din Legea nr. 215/2001). Legea administrației publice locale, așa după cum se poate observa, prin dispozițiile sale dezvoltă normele constituționale ale art. 121, alin.... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Importanța resurselor umane în aplicarea managementului total al calității în serviciile culturale

Introducere Managementul resurselor umane este considerat a fi un ansamblu de activități ce au loc la nivel organizațional, permițând astfel folosirea cât mai eficientă a oamenilor ce sunt angajați ai respectivei autorități în scopul atingerii tuturor obiectivelor generale ale organizației, dar și la nivel... citește mai departe

42 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tehnologiile informaționale în guvernarea digitală

Introducere Tehnologia a devenit cel mai întalnit fenomen și a acaparat majoritatea domeniiilor de interes sănătate, educație, afaceri și mai ales domeniul guvernamental, unde cel puțin în România tehnologia a apărut destul de tărziu pentru a ușura munca funcționarilor publici sau pentru a reduce deplasările... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Strategia de dezvoltare a comunei Bogdan Vodă - Județul Maramureș

INTRODUCERE Prin acest proiect se încearcă elaborarea unui document care să abordeze problemele locale, bazându-se pe potențialul local de dezvoltare, dar care să exprime, în acelasi timp, aspirațiile de dezvoltare ale comunității. Deși este realizată pentru cursul “Planificare strategică în organizații” din... citește mai departe

76 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Expert achiziții publice - Procedura simplificată

SISTEMUL DE ACHIZIȚII - GENERALITĂȚI Sistemul achizițiilor publice reprezintă o parte a realității juridico-economico-tehnică a societății românești. Scopul general al sistemului achizițiilor publice este dedicat satisfacerii interesului public, respectiv dezvoltarea și îmbunătățirea mediului de viață al... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrativ

Descentralizarea reprezintă un proces fundamental ce constă în deplasarea puterii de la centru spre periferie. Astfel, Guvernul, ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale transferă competențe pe care le exercită în prezent autorităților administrației publice locale de la... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a managementului resurselor umane din administrația statelor membre ale Uniunii Europene

Introducere Într-o perioadă a globalizării și a transformărilor socio-economice, instituțiile publice trebuie să răspundă cerințelor din ce în ce mai ridicate ale cetățenilor folosind într-o manieră eficientă resursele limitate avute la dispoziție. În acest context, managerii din sectorul public își îndreaptă... citește mai departe

32 pagini 10 puncte Extras Bibliografie Preview

Cazul AFSU Phoenix

In 1992,Guvernul Federal se confrunta cu cel mai vizibil eșec,atunci când uraganul Andrew a lovit sudul Floridei,lasând aproape 200000 de oameni fără adăpost și alți 1,3 milioane fară electricitate.Produsele alimentare,apa curată,adăposturile și asistența medicala erau insuficiente,iar Agenția Federalăpentru... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras

Politici publice și guvernanța europeană

Introducere De peste două decenii, se manifestă o preocupare constantă pentru reformarea sectorului public. În acest sens, au fost create o multitudine de modele, dar este destul de dificil de afirmat, cu certitudine, care dintre acestea este cel optim. În anumite țări europene există așteptări față de... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Prioritizarea investițiilor publice ale Primăriei Scânteia, județul Ialomița pentru anul 2018

1. Descrierea instituției Primăria Scânteia din județul Ialomița este o instituție publică locală. Activitatea instituțiilor din sistemul administrației publice se caracterizează în principiu ca activitate organizatorică. Sistemul administrației publice îndeplinește mai multe funcții: sociale, politice și... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Italia

Capitolul 1: Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare: Structura resurselor financiare publice poate fi diferită de la o țară la alta, înregistrându-se numeroase modificări pe parcursul anilor ai evolutiei istorice. Resursele... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Acțiunea în spațiu a normei juridice

I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND NORMA JURIDICĂ 1.1 Noțiunea normei juridice Ceea ce numim „Dreptul” unui anumit popor este întotdeauna o totalitate de reguli, de norme, înăuntrul cărora activitatea, conduita omenească ne apare ca trebuind să se limiteze. Realizarea dreptului, a prevederilor actelor normative,... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Rolul patrimoniului unesco în societatea globală

Obs. preliminarii: Lucrarea de față reprezintă o parte din cap. al 2-lea al lucrării de dizertație „Patrimoniul UNESCO”. Am ales acest capitol deoarece mi se pare că se pretează la o analiză conform cerințelor cursului de Etică și integritate academică. Acest articol se oprește asupra câtorva dintre multiplele... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Constatarea contravenției și motivele de nulitate ale procesului verbal

INTRODUCERE Constatarea faptei contravenționale reprezintă nucleul unui proces contravențional, iar noile condiții sociale impun persoanelor responsabile de constatarea contravenției de a se perfecționa în măsura respectării exigențelor legale. Instituția constatării faptei contravenționale este o verigă a ramurii... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Locul și rolul resurselor umane în cadrul organizației - resursele umane din administrația publică

1. Resursa umană (forța de muncă) - principalul factor de producție Orice activitate economică implică atragerea, combinarea și consumarea, în anumite cantități, a factorilor de producție (munca, natura și capitalul). Considerată a fi factorul activ și determinant al producției, munca nu poate lipsi din nici o... citește mai departe

160 pagini Gratis Extras Preview

Analiza stresului organizațional și impactul acestuia asupra activității angajaților din cadrul ANFP-ului

Introducere În această cercetare, vom studia modul în care stresul afectează angajații dintr-o organizație, cât și rezultatele globale, obținute de către aceasta . Stresul profesional există peste tot acum, fie că este vorba despre o afacere mică sau o companie uriașă. Odată cu creșterea problemelor generate de... citește mai departe

21 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Identificarea avantajelor și dezavantajelor regionalizării administrative

Descentralizarea în administrația publică este un regim juridic în care rezolvarea problemelor locale nu se mai face de funcționari numiți de la centru ci de către cei aleși de corpul electoral. În cazul descentralizării, statul nu își asumă singur sarcina administrării, ci o împarte,în anumite cote, cu alte... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Primăria Râmnicu Vâlcea

ARGUMENT În cercetarea pentru proiect, am descoperit mai multe informații interesante despre orașul Râmnicu Vălcea, precum că: orașul este situat pe celebra paralelă 45, la jumătatea distanței dintre Ecuator și Polul Nord, Râmnicu Vâlcea este reședința primului județ atestat documentar și a fost primul oraș în care... citește mai departe

21 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Discriminarea persoanelor de etnie rromă

Dezvoltarea cadrului teoretic În ceea ce privește discriminarea exista numeroase teorii. Una dintre acestea pornește de la ideea stereotipurilor si prejudecăților. Un fenomen cu care interactioneaza discriminarea este cel de stigmat, cei stigmatizați devenind astfelr ținta tratamentelor diferențiate.... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Raport privind practica de producție petrecută în cadrul agenției de stat pentru proprietate intelectuală

INTRODUCERE Urmărind scopul consolidării cunoștințelor teoretice acumulate în decursul primilor 2 ani de studii universitare și obținerii unor abilități practice în formarea profesională în domeniul Relațiilor Economice Internaționale se desfășoară practica de producție la întreprinderile, organizațiile și... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza managementului funției publice dintre România și Marea Britanie

Orice domeniu de activitate al vieții politice, economice, sociale, că și al celui administrativ din orice țară este compus din oameni organizați în colectivități, mai mari sau mai mici, în funcție de importantă activității respective. Din acesta perspectiva, în literatură de specialitate, străină și românească, se... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza managementului funcției publice România - Italia

Analiza funcției publice reprezintă o temă care este interesantă dintr-o dublă perspectivă: a) Istorică, dat fiind faptul că funcția publică și funcționarul public constituie instituții juridice care în România au apărut încă de la jumătatea secolului al XIX-lea și în legătură cu care s-a manifestat o evoluție... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview