Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Partidele Politice din Romania

  Democrația începe și există numai odată cu apariția și dezvoltarea partidismului. Noțiunea de partid are o vechime milenară, ea derivă în majoritatea lumilor moderne din latinescul pars-partis și desemnează într-o accepțiune semantică: o grupare de oameni constituită în mod voluntar, animați de aceleași idei, concepții, interese, scopuri care acționează în comun în baza unui program, în vederea realizării acestora. Partidele politice nu au avut aceeași pondere, semnificație și valoare în...

 • Parlamentul Romaniei

  INTRODUCERE Definirea dreptului Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat , în scopul reglementarii relațiilor sociale conform voinței de stat , a căror respectare obligatorie este garantată de forța constrângătoare a statului . În general, dreptul, este constituit din norme juridice care reglementează relații sociale esențiale, prefigurând anumite conduite ale subiectelor (oameni, autorități, colectivități), în vederea conviețuirii umane, a stabilirii ordinii...

 • Calculul impozitului pe salarii

  Argument Impozitul pe salarii reprezintă un alt venit bugetar întâlnit adesea la agentii economici. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau natură obținute de o persoană care desfășoară o activitate în bază unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de formă sub care se acordă, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. După 1989, România a cunoscut multiple modificări, atât ale...

 • Studiu de caz - Teoriile Eticii - Angajarea

  Un fost coleg a venit la tine pentru a solicita unele sfaturi confidențiale. De puțin timp a rămas văduv și are trei copii de întreținut. Nu are prieteni sau membri ai familiei în apropiere care sa îl ajute. O recesiune severă l-a lăsat fără slujbă timp de 18 luni. Pe piața muncii nu există oferte de locuri de muncă care să solicite abilitățile și competențele sale. Pentru a-și asigura traiul său și al celor 3 copii de circa șase luni a început să caute un loc de muncă în afara domeniului său...

 • Evaluarea performantelor individuale in administratia publica din Romania

  Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen lung, prin creșterea productivității și a eficacității angajaților și prin dezvoltarea competențelor acestora. Este un proces continuu, dinamic, orientat către viitor, care are ca scop optimizarea activității organizației, și care implică o înțelegere comună a obiectivelor organizaționale și a standardelor de performanță și competență dezirate....

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunea si structura cheltuielilor publice in Romania si Portugalia

  1.Cadrul conceptual și metodologic 1.1.Notiunea de cheltuiala publica Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse,cu deosebire in forma baneasca ,pentru satisfacerea de nevoi publice,fiind utilizata cu mai multe acceptiuni,atat in teorie cat si in practica .Intalnim astfel o definire a acesteia in sens juridic pe de o parte si o alta in sens economic. In sens juridic cheltuiala publica reprezinta plata unei sume de bani din fonduri...

 • Politici publice in sanatate pe timpul pandemiei

  Sprijin de urgență Instrumentul pentru sprijin de urgență oferă ajutor strategic și direct în oricare stat membru solicitant, în special pentru a ajuta sectorul medical să facă față crizei de sănătate publică provocată de coronavirus. Instrumentul pentru sprijin de urgență dispune de 2,7 miliarde EUR din bugetul UE și este utilizat pentru a atenua consecințele imediate ale pandemiei și pentru a anticipa nevoile legate de ieșirea din criză și de redresarea ulterioară. Instrumentul este...

 • Dezvoltarea carierei angajatilor - obiectiv managerial

  Dezvoltarea profesională Conceptul de dezvoltare profesională este întâlnit frecvent în literatura de specialitate din ultimii ani. Unii autori consideră că dezvoltarea profesională este sinonimă cu cea de pregătire profesională, sau consideră că dezvoltarea profesională este un concept mai complex, incluzând și pe cel de pregătire profesională. În opinia acestora, dezvoltarea desemnează procesul de creștere a complexității și diferențierii unui organism ca urmare a învîțîrii și...

 • Tendinte de modernizare a administratiei publice din Romania

  1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi indivizi au putut comunica și colabora pentru a regla si rezolva o anumită problem sau deficiență, așadar această acțiune de ajutor reciproc a format temeliile firave ale administrației publice și a fondat temelia relațiilor sociale pe care le putem observa astăzi. Astfel rezolvarea problemei în cauză, a reunit cei doi indivizi sub același scop și...

 • Bugetul public

  Cuvântul buget reprezintă evidența veniturilor și repartizarea lor pe categorii de cheltuieli dintr-o anumită perioadă (de obicei un an) ale unui stat sau a unei organizații. Noțiunea de buget se definește ca fiind un program financiar elaborat pentru un scop bine definit și o perioadă determinată de timp. Potrivit legii nr.500 din 11 iulie 2002, cu privire la finanțele publice, bugetul este definit ca fiind „documentul prin care sunt prevăzute și aprobate, în fiecare an, veniturile și...

 • Locul si rolul constitutional al presedintelui Romaniei

  INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un șef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice1. Instituția șefului de stat își are obârșia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Dintotdeauna, colectivitățile umane organizate au avut un șef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice. Cu atât mai mult statele, concepute ca mari colectivități umane, grupate pe teritorii mai mult sau mai puțin întinse, delimitate de...

 • Administratia publica - Consiliul local

  Considerații generale Administrația publică, ca și categorie de autorități reprezentând puterea executivă este un subsistem în cadrul autorităților statului și prin urmare și o componentă a sistemului social global. Ea reprezintă o reunire de elemente dispuse într-o anumită structură și supuse unor interacțiuni atât între părțile care o compun, cât și între ansamblul propriu-zis raportat la mediile social, politic și juridic în care acesta se integrează. Administrația publică are un rol...

 • Metoda Taguchi

  Introducere: a) Principiu metodei Metoda Taguchi s-a impus pentru că s-a dovedit că mult mai eficientă decât celelalte metode de planificare a experiențelor. Ea derivă totuși din metoda experimentelor factoriale. Genichi Taguchi propune o altă metodă pentru calculul efectelor medii ale factorilor și interacțiunilor, făcând astfel mult mai ușoară modelarea matematică. Răspuns la problema reducerii numărului de încercări l-a dat metoda planelor fracționate, care permite modelarea cu mult...

 • Coruptia politica

  Corupția se desfășoară în toate statele, respectiv, în domeniile de activitate. Aceasta este cea mai practicată, întrucât reprezintă modalitatea cea mai eficientă, conform unor studii, de a obține ce îți dorești. Corupția nu are un „întemeietor” autentic, ea fiind fondată și, în același timp, interceptată ca un mijloc de apărare, cu ajutorul căruia îți asiguri, într-o mare sau mică măsura, „triumful”. Apariția ei se datorează încă din cele mai vechi timpuri, simbolizând rezultatul unor...

 • Asistenta maternala pentru copiii cu dizabilitat

  INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții”. Actuala...

Pagina 3 din 29