Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Studiu de caz privind elemetele constitutive ale infractiunii de talharie

  1. Motivația alegerii temei de cercetare Mi-am ales această temă pentru proiect deoarece, în contextul social actual, consider că această infracțiune a căpătat o importanță deosebită datorită degradării sociale, a nivelului de trai din ce în ce mai scăzut, cât și a creșterii continue a criminalității. În cadrul acestei lucrări, am hotărât să aprofundez studiul privind infracțiunea de tâlhărie, ce face parte din cadrul infracțiunilor contra patrimoniului. Această lucrare este structurată pe...

 • Plangeri individuale adresate mecanismelor conventionale

  Introducere Omul, în esența sa de ființă socială se raportează nemijlocit la semeni, la societate în ansamblu, aceasta reprezentând cadrul care-i asigură dezvoltarea prin aceea că „fiecare are un statut al său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare”. Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil și politic, ulterior în domeniul economic și social. În prezent, datorită importanței acordate drepturilor...

 • Politici de organizare administrativ-teritoriala in Romania moderna si contemporana

  INTRODUCERE Organizarea administrativ- teritorială a unei țări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de mare importanță, deoarece determină constituirea sistemului administrației statului și subsistemelor lui locale, încadrează teritorial viața politică și organizează viața economică și socială a unei națiuni. Modelele de organizare administrativă adoptate sunt întotdeauna impuse de condițiile concrete istorice, geopolitice, economice și sociale. România a...

 • Politici publice privind restrangerea liberei circulatii in perioada pandemica

  Motivarea alegerii temei studiului de caz Drepturile fundamentale ale omului au reprezentat unul din cele mai importante instrumente de stabilire și susținere a egalității, echității și a organizării statale. Caracterul complex al acestora stârnește nenumărate controverse, fapt ce impune necesitatea adoptării unor măsuri corective și de perfecționare. Apariția și răspândirea extrem de rapidă a noului coronavirus, Covid-19, a condus la existența unei probleme globale, problemă...

 • Formarea profesionala

  INTRODUCERE Formarea profesională reprezintă activitatea desfășurată de o persoană înainte de încadrarea să în muncă, dar și de perfecționare a angajaților, în scopul de a dobândi cunoștințe de cultură generală și de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau pentru avansarea la locul de muncă. Cu toate acestea, sunt vizate și câteva obiective: - Mai bună adaptare la cerințele pieței muncii - Promovarea în muncă și dezvoltarea profesională - Reconversia profesională -...

 • Bugetul Municipiului Buzau

  Bugetele locale se elaborează, se adoptă și se execută de către organele locale ale puterii și administrației de stat (Consiliile Județene și Consiliile Municipiului București, Consiliile Locale și primăriile localităților). În cele ce urmează voi prezenta structura veniturilor și cheltuielilor și voi analiza contribuția lor la formarea bugetului pe categorii de venituri și destinații de cheltuieli prevăzute în bugetul local al Municipiului Buzău pe anul 2020. Pentru anul 2020 se estimează...

 • Marketingul privind colectarea deseurilor in comunitatile mici

  Lucrarea analizează nivelul actual de informare a cetățenilor cu privire la reciclarea corectă a deșeurilor. În partea teoretică, am expus definirea conceptului de marketing ecologic și am discutat despre impactul social. Am expus o posibilă legătura între managementul deșeurilor și marketingul ecologic, în continuare doresc să scot în evidență relevanța unei părți empirice a cercetării. Numărul mare de produse și servicii, apărute odată cu creșterea populației și urbanizarea masivă începând...

 • Desfasurarea procesului bugetar la primaria Lozna

  CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința de județ și la circa 12 km distanță de Municipiul Dorohoi, pe DJ 291B care străbate teritoriul comunei aproximativ de la est la vest spre comuna Dersca. Teritoriul prezentat are următoarele comune ca vecini: nord - comuna Dersca, nord-est și est - comuna Șendriceni, sud - comuna Vârfu Câmpului, vest - comuna Cândești....

 • Ministerul Afacerilor Interne

  Există mai multe unități, instituții și structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.): Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală de Protecție Internă, Direcția Generală Anticorupție, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Instituția Prefectului, Direcția Generală de Pașapoarte,...

 • Combaterea coruptiei in achizitiile publice la nivel local

  I. Definirea problemei și a nevoii Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în fața corupției, dat fiind numărul mare de cazuri de corupție la nivel înalt. Elaborarea unor specificații tehnice, astfel încât să favorizeze anumiți ofertanți, împărțirea unei achiziții în mai multe loturi cu valori mai mici pentru a fi evitate procedurile competitive, lipsa unei analize adecvate a prețurilor foarte mici, excesiva utilizare a criteriului prețului cel mai scăzut...

 • Standarde europene in asigurarea integritatii publice

  Subiectul: Am ales să analizez dacă libertatea umană și cea economică din țările membre ale Uniunii Europene au valori influențate direct proporțional de Indicele de Percepție a Corupției stabilit de Transparency International sau de Integritatea Guvernării . Întrebarea de cercetare: Libertatea umană și cea economică sunt influențate direct proporțional de integritatea guvernării sau indicele de percepție a corupției? “Ce este libertatea economică? Este un drept fundamental pentru...

 • Administratia publica intre traditie si modernitate in contextul societatii informationale

  I. Administrația publică între tradiție și necesitate Până în secolul XX, administrația publică se rezuma la un ghișeu, atunci când vorbeam de relația cu cetățenii sau de accesul la serviciile publice. La începutul secolului XX, putem afirma că a avut loc un boom în ceea ce privește tehnologia în domeniul administrației publice împletită din ce în ce mai puternic cu ideile liberale despre un stat minimal, pe care îl putem denumi și un paznicul important al democrației”, având ca atribute...

 • Premise si factori favorabili sau potrivnici implementarii administratiei electronice

  I. Conceptul de guvernare electronică și apariția lui Tehnologiile și rețeaua de internet care stă la baza tehnologiei au dus la o schimbare majoră în ceea ce privește modul în care un cetățean poate accesa serviciile administrației publice. Putem afirma, astfel, că societatea informațională este mai prezentă ca niciodată în viețile cetățenilor și le ușurează viața, prin aplicațiile pe care le pune pe tavă atât sectorului public cât și celui privat. Guvernarea electronică, poate fi...

 • Decizii politice si administrative care au influentat calitatea serviciilor publice din Romania ultimilor ani

  Rezumat. Rigorile timpului impun efectuarea de reforme profunde în administrația publică atât în state membre UE, cât și în state în curs de aderare, în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene. Strategiile de reformă a administrației publice in Romania au drept scop identificarea măsurilor pentru asigurarea modernizării administrației publice în vederea optimizării procesului decizional, îmbunătățirii managementului resurselor umane, al finanțelor publice, al calității serviciilor...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice (bugetare) in Romania si Irlanda

  Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Prezentați succint conceptul cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Când ne gândim la termenul de ,,cheltuială” ne vine în minte instantaneu faptul că vom renunța în mod voit la o parte din bunurile, serviciile sau banii noștri, pentru diferite scopuri. Același luctu îl putem spune și despre cheltuiala publică, care a aparut și s-a dezvoltat în același timp cu apariția și evoluția consumului de...

Pagina 3 din 32