Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 4 din 22

Problemele etice în E-guvernare

Abstract: E-guvernarea este o modalitate prin care guvernele pot utiliza cele mai inovatoare tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC), de a oferi publicului și întreprinderilor acces convenabil la informații și servicii guvernamentale, de a îmbunătăți calitatea serviciilor și de a oferi oportunități mai... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Organizația internațională de aviație civilă

INTRODUCERE - Scurt istoric Organizația Aviației Civile Internaționale (OACI) și-a început activitatea la 4 aprilie 1947, după intrarea în vigoare a Convenției pentru Aviația Civilă Internațională semnată la Chicago la 7 decembrie 1944. Organizația are ca scop să asigure aplicarea dispozițiilor Convenției și, în... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Istoricul Organizațiilor Internaționale intre trecut prezent și viitor

INTRODUCERE Evolutia relatiilor internationale reprezinta o consecinta dezvoltarii unui intreg complex de interese ce au aparut de-a lungul timpului intre oameni, state, natiuni sau diferite tipuri de organizatii. Din perspectiva relatiilor internationale, conceptul de organizatie internationala a suferit... citește mai departe

102 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obstacol comunicare - Cazul Ditrău

PREZENTAREA CAZULUI „DITRĂU” În cursul lunii ianuarie 2020 o brutărie din localitatea Ditrău, județul Harghita, a angajat 2 muncitori de culoare din Sri Lanka, W.D.P. Piumal de 22 de ani și A.A. Mahinda de 48 ani, pe post de brutari. „Muncitorii au ajuns la Ditrău, o localitate cu 5.000 de oameni, majoritatea... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Realizarea audienței la instituția prefectului Județul Satu Mare

INTRODUCERE Audiența într-o instituție publică are la bază, în primul rând, comunicarea. În acest sens e necesar a preciza o definiție a acesteia. Conform specialistului Ioan Radu comunicarea reprezintă acțiunea de a face ca un individ să-ți însușească experiența referitoare la datele și evenimentele ambianței de... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea comunitară participativă - aspecte comparative

Folosim termenul de comunitate pentru a desemna comuniunea, prietenia, uniunea oamenilor „la bine și la greu”, a oamenilor care se privesc unii pe alții, se observă, se înțelege pot merge împreună într‐o direcție, fără ranchiună, suspiciune, ură. Dezvoltarea comunitară este un concept relativ nou care tinde să se... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza bugetului United Kingdom

UK-Date generale și economice Regatul Unit este o monarhie constituțională cu o democrație parlamentară Capitala Regatului Unit, și cel mai mare oraș, este Londra, un oraș global și centru financiar⁠(d) cu o populație a zonei urbane de 10,3 milioane de locuitori, fiind al patrulea cel mai mare oraș din Europa și al... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz comparative privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice ( bugetare) în România și Olanda (2015-2019)

Capitolul 1: Cadrul conceptual si methodologic 1.1 Prezentati succinct conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificatie bugetare. Cheltuielile publice sunt un concept financiar al carui continut il reprezinta exprimarea in forma baneasca a relatiilor economico-sociale aparute... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea politicii agricole comune

1. Introducere Când Tratatul de la Roma a stabilit o piață comună în 1958, agricultura din cele șase state membre fondatoare era caracterizată de o intervenție puternică a statului. Pentru a include produsele agricole în libera circulație a mărfurilor, menținând în același timp și intervenția statului în sectorul... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale regulamentului de ordine internă și contractul colectiv de munca

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Aceasta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Adopția internă și internațională

1.Noțiuni de introducere privind adopția “Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.” De regulă adopția poate fi: - adopție internă - adopția în care atât adoptatorul sau familia... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația Publică Londoneză

INTRODUCERE Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind elemetele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie

1. Motivația alegerii temei de cercetare Mi-am ales această temă pentru proiect deoarece, în contextul social actual, consider că această infracțiune a căpătat o importanță deosebită datorită degradării sociale, a nivelului de trai din ce în ce mai scăzut, cât și a creșterii continue a criminalității. În cadrul... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plângeri individuale adresate mecanismelor convenționale

Introducere Omul, în esența sa de ființă socială se raportează nemijlocit la semeni, la societate în ansamblu, aceasta reprezentând cadrul care-i asigură dezvoltarea prin aceea că „fiecare are un statut al său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare”.... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană

INTRODUCERE Organizarea administrativ- teritorială a unei țări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de mare importanță, deoarece determină constituirea sistemului administrației statului și subsistemelor lui locale, încadrează teritorial viața politică și organizează viața... citește mai departe

215 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice privind restrângerea liberei circulații în perioada pandemică

Motivarea alegerii temei studiului de caz Drepturile fundamentale ale omului au reprezentat unul din cele mai importante instrumente de stabilire și susținere a egalității, echității și a organizării statale. Caracterul complex al acestora stârnește nenumărate controverse, fapt ce impune necesitatea adoptării unor... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea profesională

INTRODUCERE Formarea profesională reprezintă activitatea desfășurată de o persoană înainte de încadrarea să în muncă, dar și de perfecționare a angajaților, în scopul de a dobândi cunoștințe de cultură generală și de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau pentru avansarea la locul de muncă. Cu... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul Municipiului Buzău

Bugetele locale se elaborează, se adoptă și se execută de către organele locale ale puterii și administrației de stat (Consiliile Județene și Consiliile Municipiului București, Consiliile Locale și primăriile localităților). În cele ce urmează voi prezenta structura veniturilor și cheltuielilor și voi analiza... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras

Marketingul privind colectarea deșeurilor în comunitățile mici

Lucrarea analizează nivelul actual de informare a cetățenilor cu privire la reciclarea corectă a deșeurilor. În partea teoretică, am expus definirea conceptului de marketing ecologic și am discutat despre impactul social. Am expus o posibilă legătura între managementul deșeurilor și marketingul ecologic, în... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna

CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința de județ și la circa 12 km distanță de Municipiul Dorohoi, pe DJ 291B care străbate teritoriul comunei aproximativ de la est la vest spre... citește mai departe

71 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ministerul Afacerilor Interne

Există mai multe unități, instituții și structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.): Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală de... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Combaterea corupției în achizițiile publice la nivel local

I. Definirea problemei și a nevoii Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în fața corupției, dat fiind numărul mare de cazuri de corupție la nivel înalt. Elaborarea unor specificații tehnice, astfel încât să favorizeze anumiți ofertanți, împărțirea unei achiziții în mai multe... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Standarde europene în asigurarea integrității publice

Subiectul: Am ales să analizez dacă libertatea umană și cea economică din țările membre ale Uniunii Europene au valori influențate direct proporțional de Indicele de Percepție a Corupției stabilit de Transparency International sau de Integritatea Guvernării . Întrebarea de cercetare: Libertatea umană și cea... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Administrația publică între tradiție și modernitate în contextul societății informaționale

I. Administrația publică între tradiție și necesitate Până în secolul XX, administrația publică se rezuma la un ghișeu, atunci când vorbeam de relația cu cetățenii sau de accesul la serviciile publice. La începutul secolului XX, putem afirma că a avut loc un boom în ceea ce privește tehnologia în domeniul... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Premise și factori favorabili sau potrivnici implementării administrației electronice

I. Conceptul de guvernare electronică și apariția lui Tehnologiile și rețeaua de internet care stă la baza tehnologiei au dus la o schimbare majoră în ceea ce privește modul în care un cetățean poate accesa serviciile administrației publice. Putem afirma, astfel, că societatea informațională este mai prezentă ca... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview