Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Smart City Gouvernance

  In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele mari . Cautand o metoda cat mai eficienta pentru a rezolva problemele aparute in zona urbana , administratia publica locala , asociatiile non-profit , companiiile cat si cetatenii sunt deschisi folosirii noilor tehnologii pentru a-si face viata mai usoara si pentru a proteja mediul astfel aparand ideea de oras inteligent . Nu exista o definitie clara...

 • Integritate

  Corupția reprezintă o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, a justiției si al egalitatii sociale, distruge principiile unei administrații eficiente, afecteaza economia și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statului. Rolul guvernului si al administratei publice este acela de a satisfice interesul social. Pentru a realiza acest lucru este nevoie de funcționari publici care să-și facă datoria într-un mod corect și imparțial. Subiectul acestei lucrari se concentreaza...

 • Plagiatul cea mai grava abatere de la etica academica

  Motivarea alegerii temei În contextual în care din ce în ce mai multe persoane care activează în funcții publice sau de conducere sunt suspectate sau acuzate definitive pentru plagierea lucrărilor academice, am considerat necesară analizarea unei astfel de situații, respective plagerea de către prim-ministrul intermiar Gabriel Oprea a unor fragmente de text din cadrul tezei de doctorat susținute la Universitatea din București, în cadrul facultății de Drept în anul 2000. Analizarea acestei...

 • Statutul functionarului public national si european - Propuneri de modificare a statutului functionarului public

  INTRODUCERE România este o republică parlamentară. Constituția adoptată la 21 noiembrie 1991 a intrat în vigoare la 8 decembrie 1991 în urma unui referendum național. Administrația publică centrală cuprinde ministere și autorități administrative autonome. Statul este reprezentat la nivel local de cele 41 de județe ((judete) și în municipiul București de un prefect numit de guvern. Prefectul conduce departamentele descentralizate ale statului și controlează natura juridică a deciziilor...

 • Particularitatile parteneriatului public-privat in Republica Moldova

  INTRODUCERE În ultimii ani, în Republica Moldova parteneriatul public-privat câștigă tot mai mult teren, fiind o metodă eficientă de implicare și atragere a capitalului privat în realizarea unor proiecte de interes public. Între avantajele acestui instrument de atragere a investițiilor pot fi enumerate transferul riscurilor către sectorul privat și accesul la investițiile și tehnologiile knowhow private, inclusiv de management. Parteneriatele public-private servesc drept sprijin și oferă...

 • Principiul transparentei in administratia publica din Romania

  Transparența este oxigenul democrației, altfel spus transparența administrativă este modul prin care instituțiile publice comunică cu cetățenii, oferindu-le informații cu caracter public. „Principiul transparenței este considerat important deoarece are rol în menținerea unui nivel optim de funcționare a administrației locale prin simplul fapt că asigură conectarea dintre administrație și cetățean, iar în felul acesta, cetățeanul va avea mai multă încredere în legi și în însăși activitatea...

 • Consiliul local

  1. Considerații generale. Consiliul local este o autoritate a administrației publice locale, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local ale comunei, orașului sau municipiului. În temeiul art. 5 al Legii nr. 215/2001 se bucură de un statut autonom, în sensul că deliberează asupra intereselor specifice ale colectivității locale și hotărăște cu privire la modul de realizare a acestora, fără vreun amestec din partea autorităților administrației publice de stat sau autorităților...

 • Structura si rolul organelor locale ale administratiei publice - tendinte europene

  INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia descentralizării administra.iei publice locale în Europa cât .i tendin.ele Europene in designul administra.iei publice locale. În primul capitol al prezentei lucrări am ini.iat cititorul prin explicarea no.iunilor generale privind administra.ia publică locală, astfel am ajuns să conturăm obiectul acesteia, prin administra.ie publică intelegem...

 • Ocrotirea persoanei fizice prin interdictie judecatoreasca si curatela

  INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă de noul Cod civil (Legea 287/2009) cu privire la cele două instituții, punerea sub interdicție și curatela, vizează concentrarea tuturor normelor care le reglementează. Astfel, legiuitorul a înțeles să ușureze munca de documentare a practicienilor, care nu mai trebuie să își disperseze atenția și eforturile asupra unui evantai de acte normative...

 • Analiza bugetului Belgiei intre anii 2000 - 2019

  PREZENTARE GENERALA Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în jumătatea de nord a țării, are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia, situată în jumătatea de sud, are 32% din populație. Regiunea Capitalei Bruxelles, oficial bilingvă, este o enclavă majoritar francofonă situată în Regiunea Flamandă, dar în apropiere de frontiera cu...

 • Retragerea unui stat din Uniunea Europeana - cazul Brexit

  În această lucrare voi prezenta modalitatea și procesul retragerii unui stat din Uniunea Europeană. Vor fi descrise aspectele teoretice, printre care va fi accentuat Tratatul de la Lisabona, din 2009, care a creat posibilitatea retragerii din Uniune. După aspectele teoretice, voi analiza această temă din perspectiva cazului retragerii Regatului Unit, procedura care este numit si ”Brexit”, provenit din cuvintele ”British” și ”exit”. Prezentarea cazului va cuprinde un scurt istoric și o...

 • Analiza unei institutii comunitare - Consiliul European

  Consiliul European este unul dintre cele 7 instituții comunitare ale Uniunii Europene. Este un organism colegial care definește direcțiile și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. Reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările Uniunii. Acesta cuprinde șefii de stat sau de guvern ai statelor membre ale UE, împreună cu președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene, respectiv Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și...

 • Relatiile internationale dintre Uniunea Europeana si Federatia Rusa

  Date generale Uniunea europeană Uniunea Europeană reprezintă o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este alcatuită din 28 state; Teritoriul: 4.423.147km2; Populație: 511,6 milioane; A treia cea mai mare populație din lume, după China (1,357 miliarde) și India (1,210 miliarde); Cu toate că populația UE reprezintă doar 6,9 % din populația mondială, schimburile sale comerciale cu restul lumii reprezintă aproximativ 15,6 % din importurile și exporturile derulate la nivel...

 • Administratia publica locala din Romania

  Fără a cunoaște evoluția istorică a instituțiilor, nu vom putea înțelege în toată plenitudinea și temeinicia lor aceste instituții ale administrației publice centrale și locale. Istoria administrației publice este disciplina care se ocupă de evoluția sistemică, sincronică și diacronică a instituțiilor, normelor și concepțiilor juridice ale poporului român din cele mai vechi timpuri până în vremea noastră. Periodizarea Istoriei Administrației Publice 1.Administrația monarhiei...

 • Metode calitative si cantitative de cercetare in sectorul public - Sondaj de opinie vaccinare 2021

  Sondaj de opinie - vaccinare 2021 Satisfacția studenților dintr-o grupă a unei facultăți din România privind campania de vaccinare anti-Covid Introducere Sondajul de opinie este și va rămâne încă multă vreme vedeta cercetărilor sociale. În domeniul administrației publice, analizând conținutul a 143 de articole științifice bazate pe cercetare cantitativă apărute în șase reviste de vârf din domeniu în perioada 1996-1998, au aflat că sondajul de opinie a furnizat 73% dintre datele folosite,...

Pagina 4 din 32