Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 5 din 22

Decizii politice și administrative care au influențat calitatea serviciilor publice din România ultimilor ani

Rezumat. Rigorile timpului impun efectuarea de reforme profunde în administrația publică atât în state membre UE, cât și în state în curs de aderare, în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene. Strategiile de reformă a administrației publice in Romania au drept scop identificarea măsurilor pentru... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Irlanda

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Prezentați succint conceptul cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Când ne gândim la termenul de ,,cheltuială” ne vine în minte instantaneu faptul că vom renunța în mod voit la o parte din bunurile, serviciile sau... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele mari . Cautand o metoda cat mai eficienta pentru a rezolva problemele aparute in zona urbana , administratia publica locala , asociatiile non-profit , companiiile cat si... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Integritate

Corupția reprezintă o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, a justiției si al egalitatii sociale, distruge principiile unei administrații eficiente, afecteaza economia și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statului. Rolul guvernului si al administratei publice este acela de a satisfice... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Plagiatul cea mai gravă abatere de la etica academică

Motivarea alegerii temei În contextual în care din ce în ce mai multe persoane care activează în funcții publice sau de conducere sunt suspectate sau acuzate definitive pentru plagierea lucrărilor academice, am considerat necesară analizarea unei astfel de situații, respective plagerea de către prim-ministrul... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public

INTRODUCERE România este o republică parlamentară. Constituția adoptată la 21 noiembrie 1991 a intrat în vigoare la 8 decembrie 1991 în urma unui referendum național. Administrația publică centrală cuprinde ministere și autorități administrative autonome. Statul este reprezentat la nivel local de cele 41 de județe... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Particularitățile parteneriatului public-privat în Republica Moldova

INTRODUCERE În ultimii ani, în Republica Moldova parteneriatul public-privat câștigă tot mai mult teren, fiind o metodă eficientă de implicare și atragere a capitalului privat în realizarea unor proiecte de interes public. Între avantajele acestui instrument de atragere a investițiilor pot fi enumerate transferul... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principiul transparenței în administrația publică din România

Transparența este oxigenul democrației, altfel spus transparența administrativă este modul prin care instituțiile publice comunică cu cetățenii, oferindu-le informații cu caracter public. „Principiul transparenței este considerat important deoarece are rol în menținerea unui nivel optim de funcționare a... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Consiliul local

1. Considerații generale. Consiliul local este o autoritate a administrației publice locale, aleasă în vederea soluționării problemelor de interes local ale comunei, orașului sau municipiului. În temeiul art. 5 al Legii nr. 215/2001 se bucură de un statut autonom, în sensul că deliberează asupra intereselor... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Structura și rolul organelor locale ale administrației publice - tendințe europene

INTRODUCERE În cadrul lucrării de licen.ă ,,STRUCTURA .I ROLUL ORGANELOR LOCALE ALE ADMINISTRA.IEI PUBLICE: TENDIN.E EUROPENE" am tratat evolu.ia descentralizării administra.iei publice locale în Europa cât .i tendin.ele Europene in designul administra.iei publice locale. În primul capitol al prezentei lucrări am... citește mai departe

52 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ocrotirea persoanei fizice prin interdicție judecătorească și curatelă

INTRODUCERE În legătură cu punerea sub interdicție și curatela în lumina noului Cod civil, principala modificare și cea mai ușor de sesizat, adusă de noul Cod civil (Legea 287/2009) cu privire la cele două instituții, punerea sub interdicție și curatela, vizează concentrarea tuturor normelor care le reglementează.... citește mai departe

60 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza bugetului Belgiei între anii 2000 - 2019

PREZENTARE GENERALA Belgia este situată pe frontiera ce divide Europa germanică de Europa latină iar cele două mari regiuni ale țării marchează acest lucru. Regiunea de limbă neerlandeză Flandra, situată în jumătatea de nord a țării, are 58% din populație iar regiunea de limbă franceză Valonia, situată în jumătatea... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Retragerea unui stat din Uniunea Europeană - cazul Brexit

În această lucrare voi prezenta modalitatea și procesul retragerii unui stat din Uniunea Europeană. Vor fi descrise aspectele teoretice, printre care va fi accentuat Tratatul de la Lisabona, din 2009, care a creat posibilitatea retragerii din Uniune. După aspectele teoretice, voi analiza această temă din perspectiva... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza unei instituții comunitare - Consiliul European

Consiliul European este unul dintre cele 7 instituții comunitare ale Uniunii Europene. Este un organism colegial care definește direcțiile și prioritățile politice generale ale Uniunii Europene. Reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între țările Uniunii. Acesta cuprinde șefii de stat sau de guvern ai... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Relațiile internaționale dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă

Date generale Uniunea europeană Uniunea Europeană reprezintă o uniune economică și politică, dezvoltată în Europa, ce este alcatuită din 28 state; Teritoriul: 4.423.147km2; Populație: 511,6 milioane; A treia cea mai mare populație din lume, după China (1,357 miliarde) și India (1,210 miliarde); Cu toate că... citește mai departe

121 pagini Gratis Extras

Administrația publică locală din România

Fără a cunoaște evoluția istorică a instituțiilor, nu vom putea înțelege în toată plenitudinea și temeinicia lor aceste instituții ale administrației publice centrale și locale. Istoria administrației publice este disciplina care se ocupă de evoluția sistemică, sincronică și diacronică a instituțiilor, normelor și... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Metode calitative și cantitative de cercetare în sectorul public - Sondaj de opinie vaccinare 2021

Sondaj de opinie - vaccinare 2021 Satisfacția studenților dintr-o grupă a unei facultăți din România privind campania de vaccinare anti-Covid Introducere Sondajul de opinie este și va rămâne încă multă vreme vedeta cercetărilor sociale. În domeniul administrației publice, analizând conținutul a 143 de articole... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

E-learning - Implicații în managementul documentelor

REZUMAT E-learning-ul reprezintă un instrument prin intermediul căruia se amplifică calitatea locurilor de muncă, însă și volumul acestora. În zilele noastre, aplicațiile care presupun instruirea la distanță sunt din ce în ce mai căutate, întrucât cetățenii nu mai beneficiază de același mediu social ca înainte.... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Internet of things implicații și probleme pentru societatea secolului XXI

REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru producători. Această tehnologie cuprinde toate obiectele care la început nu aveau conexiune la internet, dar care ulterior au fost ajustate pentru a comunica cu ajutorul... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primăriei Vaslui

Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui 1.1 Domeniul de activitate al primăriei Municipiului Vaslui Municipiul Vaslui este o unitate administrativ-teritorială, în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și funcționează autorități ale administrației publice locale.... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Diplomația lu Otto von Bismark în procesul de unificare a Germaniei

Introducere Unificarea Germaniei într-un stat național integrat politic și administrativ a avut loc oficial la 18 ianuarie 1871 în Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles din Franța. Principii statelor germane de până atunci s-au adunat acolo pentru a-1 proclamă pe regele Wilhelm al Prusiei că Wilhelm , împărat al... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cele cinci scenarii ale Uniunii Europene

Introducere Uniunea Europeană (UE) este o organizație creată în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial și este formata din 27 de țări ce a avut ca prim scop a fi doar o uniune care să vizeze planul economic și cel politic urmând ca mai apoi să intervină până în domenii precum securitatea. Prima denumire... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectare clădire spații de birouri în care se lucrează și gestionează documente și informații clasificate

Societatea Comercială VORTEX SRL PROIECT CLĂDIRE DESTINATĂ SPAȚIILOR DE BIROURI CARE LUCREAZĂ CU DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE 1. Generalități Prezenta temă de proiectare are ca obiect prezentarea tuturor datelor, pe care le consider necesare pentru proiectarea unei clădiri destinată spațiilor pentru... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Partidele Politice din România

Democrația începe și există numai odată cu apariția și dezvoltarea partidismului. Noțiunea de partid are o vechime milenară, ea derivă în majoritatea lumilor moderne din latinescul pars-partis și desemnează într-o accepțiune semantică: o grupare de oameni constituită în mod voluntar, animați de aceleași idei,... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Parlamentul României

INTRODUCERE Definirea dreptului Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat , în scopul reglementarii relațiilor sociale conform voinței de stat , a căror respectare obligatorie este garantată de forța constrângătoare a statului . În general, dreptul, este constituit din norme juridice care... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview