Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Semnatura electronica si utilitatea acesteia in procesele administrative publice

  Ce este semnătura electronică? Semnatura electronica (sau digitala) este pentru documentele electronice ceea ce este o semnatura olografa pentru documentele tiparite. In plus, serveste ca metoda de identificare a semnataruiui si este inmagazinata pe suport magnetic securizat. serveste ca metoda de identificare a semnataruiui si este inmagazinata pe suport magnetic securizat. Asocierea semnaturilor digitale si criptare Semnatura electronica este creata prin mijloace controlate exclusiv de...

 • Administratia publica centrala in Tara Romaneasca si Moldova - secolele XIV - XVII

  De la formarea fiecăreia dintre cele două țări române și până la Unirea lor de la 1859, atât Țara Românească, cât și Moldova, au cunoscut diferite forme de administrare publică centrală. Astfel, pornind de la slaba centralizare a celor două state române, așa-numita epocă a „țărilor” - caracteristică administrației publice din secolele XII - XIV, și până la centralizarea puternică, din secolului XVII, instituțiile administrației publice, atât la nivel feudal, cât și la nivel central au...

 • Descentralizarea administratiei in Romania

  1 Introducere Descentralizarea urmărește să ofere colectivităților locale o anumită autonomie permițându-le să-și definească singure normele de acțiune și să-și aleagă modalitățile de intervenție. Descentralizarea reprezintă principiul care conferă administrației publice locale posibilitatea de manifestare a unui grad de originalitate în desfășurarea activităților sale. Oates a studiat problema descentralizării prin prisma impactului ei asupra bunăstării colectivităților locale. 2...

 • Bugetului de venituri si cheltuieli - Comuna Ucea, Jud. Brasov

  I. INTRODUCERE 1. Motivarea alegerii subiectului Analiza bugetului de venituri și cheltuieli pentru comuna Ucea, jud. Brașov, se datorează, în primul rând, unui aspect de ordin pur subiectiv, deoarece am trecut în urmă cu câteva zile prin această localitate, iar imaginea Munților Carpați, de pe drumul național a fost impresionantă. Pe de altă parte, comuna Ucea este poarta de intrare în județul Brașov, se află la mică distanță de orașul Victoria și de atracțiile sale acvatice, dar, odată...

 • Integrare europeana

  Introducere In aceasta lucrare vom detalia principiile si valorile ce stau la baza Uniunii Europene, in principal cele patru libertati, considerate astazi fundamentale, bunei functionari a economiei si societatii europene. Se va discuta despre trasaturile principale a circulatiei bunurilor si serviciilor, alaturi de libera miscare a persoanelor, a lucratorilor, dar si a capitalului si cum din aceste libertati s-a dezvoltat piata interna unica. Piata interna este una din cele mai mari...

 • Servicii publice electronice in Romania

  Capitolul I. Guvernarea electronică Noțiuni generale Pentru a înțelege mai bine cum funcționează serviciile publice electronice și la ce se referă acestea, mai întâi de toate trebuie avută în vedere o definiție clară a conceptului de e-guvernare sau guvernare electronică, în jurul căruia se propagă serviciile implementate de aceasta din urmă. Guvernarea electronică poate fi definită prin interacțiunea parlamentului, guvernului și al instituțiilor publice cu cetățenii cu ajutorul...

 • Proiectarea restauranului Pestisorul azuriu

  Introducere Alimentația publică este prezentată ca una din ramurile de bază care se bucură de o mare aplicare în zilele noastre, ea se caracterizează prin aplicarea ei atît în măsuri individuale, adică prelucrarea și prepararea bucatelor in condiții casnice, cît și deservirea consumatorilor în întreprinderi de alimentație publică. Întreprinderile de alimentație publică se caracterizează prin diversitatea lor, prin tipul șicaracterul de deservire. Fiecare tip de întreprindere corespunde...

 • Legitimitatea proceasuala activa a Curtii de Conturi Europene

  CUVÂNT ÎNAINTE Uniunea Europeană constituie, prin cadrul său instituțional unic pe scena relațiilor internaționale și prin întrepătrunderea dintre drept și politică, un obiect de studiu deosebit de interesant, fiind rezultatul cel mai convingător și complex al procesului de unificare europeană început la finele celui de-Al Doilea Război Mondial. Sistemul instituțional al Uniunii Europene, asemenea întregului proces de integrare europeană, a cunoscut o permanentă transformare, determinată de...

 • Agentii economici

  Nevoile umane constituie punctul de pornire,impulsul activității economice.Prin volumul, structura și nivelul lor calitativ , nevoile determină activitatea economică , prin care trebuie să producă bunurile și serviciile solicitate ,menite să satisfacă trebuințe , dorințe și aspirații. Activitatea economică este rezultatul participării simultane a milioane de indivizi ce realizează milioane de acțiuni, de acte economice. Activitățile economice care au loc în cadrul economiei naționale a...

 • Analiza pietei imobiliare pentru trimestrul III al anului 2016 pentru orasul Chisinau

  Prețurile de ofertă pentru toate categoriile de bunurile imobile pe parcursul lunilor iulie-septembrie 2016, comparativ cu cele din primele trimestre ale anului, nu s-au modificat semnificativ. Tendința cea mai pronunțată este cea de majorare a perioadei de expunere pe piață. Dacă anterior expunerea obiectului pe parcursul a cîtorva luni sau chiar trimestre era specifică pentru bunurile imobile amplasate în localitățile rurale sau în orașele mici, acum respectivul ,,fenomen” se observă și...

 • Etica si conflictul de interese in achizitiile publice

  Societatea, în ansamblul ei, și pentru propriul său interes, organizează un set de norme cu scopul de a preveni, apăra existența sa de eventuale acțiuni care îi pot afecta progresul. O astfel de acțiune care afectează negativ evoluția unei societăți este nerespectarea unei etici, a unor principii ale moralei, indiferent de domeniul de activitate. În domeniul achizițiilor publice, ca act antisocial, nerespectarea unei etici, a unor principii este o acțiune deosebit de gravă deoarece...

 • Rolul administratiei publice locale in implementarea politicii de mediu privind colectarea selectiva a deseurilor

  INTRODUCERE Una dintre numeroasele probleme ale vieții moderne o constituie cea a stocării, neutralizării ori eliminării deșeurilor. În viața de zi cu zi omul produce o serie de deșeuri menajere care sunt aruncate în locuri special amenajate și pe care nu le mai folosește nimeni. Multe dintre acestea au valoare economică, putând fi transformate și reutilizate. Pentru a stopa inflația de gunoaie s-a introdus sistemul de colectare selectivă a deșeurilor ce presupune depozitarea temporară a...

 • Achizitiile publice prin mijloace electronice, SEAP - Sistemul Electronic de Achizitii Publice

  Sistemul de achiziții publice este procedura prin care instituțiile de stat și organizațiile din sectorul public achiziționează bunuri și servicii și încheie contracte de lucrări publice cu furnizorii de produse și servicii, folosind bani publici. Introducerea progresivă a sistemului electronic de achiziții publice face parte din agenda ambițioasă în materie de e-guvernare, care poate transforma în mod fundamental funcționarea și rezultatele administrației publice. Sistemul electronic de...

 • Managementul resurselor umane in administratia publica locala

  Memoriu justificativ Etapa tranzitorie spre o economie concurențială implică după sine fenomene și mutații semnificative în paradigma fenomenelor politice, socio-economice, culturale și, nu în ultimul rând, în administrația publică, care s-a văzut confruntată cu schimbări privind cadrul propriu de funcționare, așteptări din partea politicienilor și cetățenilor simpli, atribuții, responsabilități și ierarhizarea semnificației surselor de obținere a performanțelor. În acest sens, este foarte...

 • The dialectical organization - An alternative to Bureaucracy

  I: Introducere Dezvoltarea timpurie a administratiei publice a fost afectata de factori sociologici. Pentru a distrage atentia de la aspectele mai putin placute ale administratiei in procesul guvernamental, s-a plecat de la premiza ca administratia este solutia majoritatii problemelor. Astfel, in ciuda anumitor impedimente, administratia ramanea cea mai buna alternativa. Oamenii de stiinta si sociologii au inceput sa isi puna intrebari in legatura cu functionarea structurilor administrative,...

Pagina 5 din 18