Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • E-Learning - Implicatii in managementul documentelor

  REZUMAT E-learning-ul reprezintă un instrument prin intermediul căruia se amplifică calitatea locurilor de muncă, însă și volumul acestora. În zilele noastre, aplicațiile care presupun instruirea la distanță sunt din ce în ce mai căutate, întrucât cetățenii nu mai beneficiază de același mediu social ca înainte. Prin urmare, e-learning-ul reprezintă o necesitate în contextul actual, fiind și cel care le oferă funcționarilor accesul rapid la resursele educaționale, având chiar și un cost...

 • Internet of things implicatii si probleme pentru societatea secolului XXI

  REZUMAT Internet of Things reprezintă o tehnologie de pe piața actuală care are o însemnătate deosebită atât pentru consumatori, dar și pentru producători. Această tehnologie cuprinde toate obiectele care la început nu aveau conexiune la internet, dar care ulterior au fost ajustate pentru a comunica cu ajutorul conexiunii de la internet, cuprinzând multiple opțiuni pentru a facilita acțiunile oamenilor. Cuvinte-cheie: Internet of Things, control, productivitate, tehnologii smart,...

 • Procesul de gestionare a riscurilor din cadrul Primariei Vaslui

  Capitolul 1. Organizarea activității în cadrul primăriei Vaslui 1.1 Domeniul de activitate al primăriei Municipiului Vaslui Municipiul Vaslui este o unitate administrativ-teritorială, în care se exercită autonomia locală și în care se organizează și funcționează autorități ale administrației publice locale. Autoritățile administrației publice locale, prin care se realizează autonomia locală în municipiul Vaslui sunt: Consiliul Local, ca autoritate deliberativă și primarul, ca autoritate...

 • Diplomatia lu Otto von Bismark in procesul de unificare a Germaniei

  Introducere Unificarea Germaniei într-un stat național integrat politic și administrativ a avut loc oficial la 18 ianuarie 1871 în Sala Oglinzilor de la Palatul Versailles din Franța. Principii statelor germane de până atunci s-au adunat acolo pentru a-1 proclamă pe regele Wilhelm al Prusiei că Wilhelm , împărat al Imperiului German, în urmă capitulării Franței după Războiul Franco Prusac. Neoficial , tranziția statelor germanofone înspre o organizare federală s-a desfășurat de-a lungul unui...

 • Cele cinci scenarii ale Uniunii Europene

  Introducere Uniunea Europeană (UE) este o organizație creată în perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial și este formata din 27 de țări ce a avut ca prim scop a fi doar o uniune care să vizeze planul economic și cel politic urmând ca mai apoi să intervină până în domenii precum securitatea. Prima denumire istorică a UE datează din annul 1958, aceasta având denumirea de Comunitatea Economică Europeană (CEE). Această denumire reprezintă primii pași ai UE și a fost creată cu scopul de...

 • Proiectare cladire spatii de birouri in care se lucreaza si gestioneaza documente si informatii clasificate

  Societatea Comercială VORTEX SRL PROIECT CLĂDIRE DESTINATĂ SPAȚIILOR DE BIROURI CARE LUCREAZĂ CU DOCUMENTE ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE 1. Generalități Prezenta temă de proiectare are ca obiect prezentarea tuturor datelor, pe care le consider necesare pentru proiectarea unei clădiri destinată spațiilor pentru birouri, în localitatea Cluj-Napoca, într-un amplasament nou stabilit în incinta perimetrului firmei SC INTELL SA, care se află situată la marginea comunicației rutiere Cluj-Napoca -...

 • Partidele Politice din Romania

  Democrația începe și există numai odată cu apariția și dezvoltarea partidismului. Noțiunea de partid are o vechime milenară, ea derivă în majoritatea lumilor moderne din latinescul pars-partis și desemnează într-o accepțiune semantică: o grupare de oameni constituită în mod voluntar, animați de aceleași idei, concepții, interese, scopuri care acționează în comun în baza unui program, în vederea realizării acestora. Partidele politice nu au avut aceeași pondere, semnificație și valoare în...

 • Parlamentul Romaniei

  INTRODUCERE Definirea dreptului Dreptul este sistemul normelor stabilite sau recunoscute de stat , în scopul reglementarii relațiilor sociale conform voinței de stat , a căror respectare obligatorie este garantată de forța constrângătoare a statului . În general, dreptul, este constituit din norme juridice care reglementează relații sociale esențiale, prefigurând anumite conduite ale subiectelor (oameni, autorități, colectivități), în vederea conviețuirii umane, a stabilirii ordinii...

 • Calculul impozitului pe salarii

  Argument Impozitul pe salarii reprezintă un alt venit bugetar întâlnit adesea la agentii economici. Sunt considerate venituri din salarii toate veniturile în bani și/sau natură obținute de o persoană care desfășoară o activitate în bază unui contract individual de muncă, indiferent de perioada la care se referă, de denumirea veniturilor sau de formă sub care se acordă, inclusiv indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă. După 1989, România a cunoscut multiple modificări, atât ale...

 • Studiu de caz - Teoriile Eticii - Angajarea

  Un fost coleg a venit la tine pentru a solicita unele sfaturi confidențiale. De puțin timp a rămas văduv și are trei copii de întreținut. Nu are prieteni sau membri ai familiei în apropiere care sa îl ajute. O recesiune severă l-a lăsat fără slujbă timp de 18 luni. Pe piața muncii nu există oferte de locuri de muncă care să solicite abilitățile și competențele sale. Pentru a-și asigura traiul său și al celor 3 copii de circa șase luni a început să caute un loc de muncă în afara domeniului său...

 • Evaluarea performantelor individuale in administratia publica din Romania

  Managementul performanței este un proces strategic în activitatea de resurse umane, având ca scop îmbunătățirea activității organizației pe termen lung, prin creșterea productivității și a eficacității angajaților și prin dezvoltarea competențelor acestora. Este un proces continuu, dinamic, orientat către viitor, care are ca scop optimizarea activității organizației, și care implică o înțelegere comună a obiectivelor organizaționale și a standardelor de performanță și competență dezirate....

 • Studiu de caz comparativ privind dimensiunea si structura cheltuielilor publice in Romania si Portugalia

  1.Cadrul conceptual și metodologic 1.1.Notiunea de cheltuiala publica Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de resurse,cu deosebire in forma baneasca ,pentru satisfacerea de nevoi publice,fiind utilizata cu mai multe acceptiuni,atat in teorie cat si in practica .Intalnim astfel o definire a acesteia in sens juridic pe de o parte si o alta in sens economic. In sens juridic cheltuiala publica reprezinta plata unei sume de bani din fonduri...

 • Politici publice in sanatate pe timpul pandemiei

  Sprijin de urgență Instrumentul pentru sprijin de urgență oferă ajutor strategic și direct în oricare stat membru solicitant, în special pentru a ajuta sectorul medical să facă față crizei de sănătate publică provocată de coronavirus. Instrumentul pentru sprijin de urgență dispune de 2,7 miliarde EUR din bugetul UE și este utilizat pentru a atenua consecințele imediate ale pandemiei și pentru a anticipa nevoile legate de ieșirea din criză și de redresarea ulterioară. Instrumentul este...

 • Dezvoltarea carierei angajatilor - obiectiv managerial

  Dezvoltarea profesională Conceptul de dezvoltare profesională este întâlnit frecvent în literatura de specialitate din ultimii ani. Unii autori consideră că dezvoltarea profesională este sinonimă cu cea de pregătire profesională, sau consideră că dezvoltarea profesională este un concept mai complex, incluzând și pe cel de pregătire profesională. În opinia acestora, dezvoltarea desemnează procesul de creștere a complexității și diferențierii unui organism ca urmare a învîțîrii și...

 • Tendinte de modernizare a administratiei publice din Romania

  1. Noțiuni introductive în administrația publică 1.1 Concepte si definiții Administrația publică a apărut mai înainte de toate, atunci când doi indivizi au putut comunica și colabora pentru a regla si rezolva o anumită problem sau deficiență, așadar această acțiune de ajutor reciproc a format temeliile firave ale administrației publice și a fondat temelia relațiilor sociale pe care le putem observa astăzi. Astfel rezolvarea problemei în cauză, a reunit cei doi indivizi sub același scop și...

Pagina 5 din 32