Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Faptul juridic

  Introducere .2 Faptul juridic 3 1.1.Faptul juridic ... 3 1.2. Faptele juridice involuntare .3 1.3.Faptele juridice voluntare .4 1.4.Faptele voluntare ilicite .4 1.5. Faptele voluntare licite .6 1.6. Studiu de caz 7 Punct de vedere 9 Bibliografie 10 1 Introducere Relațiile sociale devin raporturi juridice prin interventia normei de drept care le reglementeaza. Dar norma de drept prevede doar cazuri generice, ipotetice, impersonale de a se stabili anumite raporturi juridice...

 • Functia de motivare in cadrul unitatii scoala gimnaziala, Comuna Urecheni, Judetul Neamt

  CAPITOLUL 1 GENERALITĂȚI ALE FUNȚIEI DE MOTIVARE 1.4. Definire și concept Motivația este un „concept fundamental în psihologie și, în genere în științele despre om, exprimând faptul că la baza conduitei umane se află întotdeauna un ansamblu de mobiluri - trebuințe, tendințe, afecte, interese, intenții, idealuri - care susțin realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini”. Având în vedere dinamica sistemului trebuințelor individului, motivația ne permite să înțelegem o serie de fenomene...

 • Masuri prioritare pentru protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene si combaterea fraudei

  I. NOȚIUNI GENERALE Potrivit art. 26 din TFUE , Uniunea Europeană adoptă măsuri care sprijină instituirea sau asigură funcționarea pieței interne, respectiv acel spațiu fără frontiere interne, în care libera circulație a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor și a capitalurilor este asigurată în conformitate cu dispozițiile tratatelor. Același tratat, prin art. 325 instituie atât pentru Uniunea Europeană cât și pentru statele membre obligația de a combate frauda și orice altă activitate...

 • Evolutia conceptului drepturile omului

  Drepturile individuale ale cetățenilor și cetățenia europeană sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) și la articolul 9 din Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE). Aceste drepturi sunt un factor esențial în procesul de formare a identității europene. Un stat membru poate fi sancționat dacă încalcă grav valorile de bază ale Uniunii.’’ I. CETATENII UNIUNII SI DREPTURILE ACESTORA Cetățenia europeană este...

 • Elemente de arhivistica, birotica si documentaristica

  INTRODUCERE Arhivistica și informarea documentară (documentaristica) sunt discipline care au ca sferă de cercetare documentele scrise. Activitatea arhivistică presupune, de asemenea, stăpânirea metodelor de lucru din cadrul acestor discipline, care sunt discipline tradiționale, dar într-o perpetuă înnoire metodologică și deschise spre noi acumulări. Cursul „ Elemente de arhivistică, birotică și documentaristică” cuprinde deopotrivă noțiuni din domeniul unor discipline auxiliare...

 • Domeniul public

  1. Conceptul de domeniu. Categoria de domeniu, în special cea de domeniu public, are o istorie îndelungată, ea primind de-a lungul timpului diverse interpretări științifice. Din vremuri străvechi s-a simțit nevoia ca anumite bunuri, datorită naturii lor sau din alte rațiuni să fie destinate, prin reglementări speciale, uzului sau folosinței colective. Epoca modernă a adus în discuție conceptul de serviciu public, iar pentru prestarea acestuia s-a relevat din nou necesitatea existenței unei...

 • Primarul ca autoritate publica

  Un primar (din latinescul primarius, însemnând primul, principalul) este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială a municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar. Astăzi, primarul este autoritatea executivă a administratiei publice locale care îndeplinește în același timp și rolul de reprezentant al statului în relațiile cu persoane...

 • Decizia administrativa

  Decizia este definită ca un act social deliberat al unei persoane sau al unui grup de persoane, prin care se stabilesc sopul și obiectivele unei acțiuni, direcțiile și modalitațile de realizare a acesteia, toate determinate în funcție de o anumită necesitate, pe baza unui proces de informare, reflecție și evaluare a mijloacelelor și a consecințelor desfașurării acțiunii respective. Decizia administrativă este componenta activității oamenilor care lucrează în organele administrației publice....

 • Modernizare si reforma in administratia publica - implicatii ale managementului

  Cadrul general privind reforma și modernizarea în administrația publică Fiecare țară est-europeană în curs de integrare se află într-un anumit stadiu de reformă, ținându-se cont de noile realități (Abaluță O. - Accelerarea procesului de reformă în administrația publică din România. Modificări realizate în plan legislativ și instituțional.) : - Accentuarea globalizării proceselor din cadrul economie și a societății; - Amplificarea procesului de creare a unei Europe unite din punct de vedere...

 • Drepturile si obligatiile functionarilor

  1.1 Definirea noțiunii de “funcție publică” În sensul extins, tradițional, construcția de “funcție publică” desemnează atât funcționarul public, cât și ansamblul regimurilor juridice aplicabile personalului administrației de stat. În accepțiune restrânsă, prin funcția publică se subînțelege poziția (situația) juridică a unei persoane fizice legal investită atribuții specifice pentru realizarea funcțiilor (competențelor) ce revin prin lege unei autorități publice. Aceasta constă într-un...

 • Analiza coruptiei

  Unii istorici considera ca perioada comunista in Romania s-a caracterizat prin impunerea si apoi mentinerea practic neschimbata pana la prabusirea finala, a modului stalinist, rigid, autoritar si ultra centralizat al economie planificate, iar dar sunt si mituri conform caror prioada comunista era infloritoare, industria duduind din plin. Pentru Groza, lider al Partidului National Roman la Marea Unirea din 1918, ales de sovietici pentru a masca din functia de premier jaful la care a fost...

 • Administratia publica centrala de specialitate

  În conformitate cu legislația românească, administrația publică se împarte în centrală, centrală, județeană și locală. În tema de astăzi ne vom focusa atenția asupra unei ramuri a administrației publice centrale și anume administrația publică centrală de specialitate. Aceasta este compusă din ministere, care se subordonează direct Guvernului și asigură exercitarea puterii executive, sau instituții autonome, extraministeriale, care se subordonează direct Guvernului. Desigur, fiecare minister...

 • Fapte ilicite in domeniul jocurilor de noroc

  Abstract: Apariția și reglementarea jocurilor de noroc la distanță în diversele legislaturi, a însemnat o adevărată „revoluție” în materie de „drept”, deoarece partea juridică trebuie și este împletită armonios cu o parte tehnică foarte precisă, care trebuie să reglementeze un domeniu „liber” - accesul și navigarea prin Internet, o adevărată provocare pentru autoritățile care gestionează domeniul la nivelul fiecărui stat membru al U.E Cuvinte cheie: jocuri de noroc, legislație, infractiune,...

 • Gestionarea resurselor umane

  Abstract: Rolul resurselor umane este fundamental pentru funcționarea eficientă a oricărei organizații. Alături de celelalte categorii de resurse necesare pentru implementarea oricărui proiect sau desfășurarea oricăror activități atât în domeniul public cât și în domeniul privat, resursele umane reprezintă o componentă fără de care nu se poate atinge ținta previzionată, cu respectarea principiilor de bază al managementului. Cuvinte cheie: resurse umane, management, unitate, personal...

 • Rolul managerului in gestionarea eficienta a personalului

  Abstract: Activitatea e conducere se defineste ca o activitate complexa ce are drept scop eficientizarea eforturilor oamenilor in procesul muncii. Exercitarea procesului de conducere presupune existenta unor persoane care efectueaza activitati specifice procesului de management, aceste persoane fiind denumite, manageri. Cuvinte cheie: manager, subordonați, resurse umane, comunicare Keywords: manager, subordinates, human resources, communication Radacinile managementului modern se regasesc...

Pagina 6 din 25