Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Bugetul public

  Cuvântul buget reprezintă evidența veniturilor și repartizarea lor pe categorii de cheltuieli dintr-o anumită perioadă (de obicei un an) ale unui stat sau a unei organizații. Noțiunea de buget se definește ca fiind un program financiar elaborat pentru un scop bine definit și o perioadă determinată de timp. Potrivit legii nr.500 din 11 iulie 2002, cu privire la finanțele publice, bugetul este definit ca fiind „documentul prin care sunt prevăzute și aprobate, în fiecare an, veniturile și...

 • Locul si rolul constitutional al presedintelui Romaniei

  INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un șef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice1. Instituția șefului de stat își are obârșia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Dintotdeauna, colectivitățile umane organizate au avut un șef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice. Cu atât mai mult statele, concepute ca mari colectivități umane, grupate pe teritorii mai mult sau mai puțin întinse, delimitate de...

 • Administratia publica - Consiliul local

  Considerații generale Administrația publică, ca și categorie de autorități reprezentând puterea executivă este un subsistem în cadrul autorităților statului și prin urmare și o componentă a sistemului social global. Ea reprezintă o reunire de elemente dispuse într-o anumită structură și supuse unor interacțiuni atât între părțile care o compun, cât și între ansamblul propriu-zis raportat la mediile social, politic și juridic în care acesta se integrează. Administrația publică are un rol...

 • Metoda Taguchi

  Introducere: a) Principiu metodei Metoda Taguchi s-a impus pentru că s-a dovedit că mult mai eficientă decât celelalte metode de planificare a experiențelor. Ea derivă totuși din metoda experimentelor factoriale. Genichi Taguchi propune o altă metodă pentru calculul efectelor medii ale factorilor și interacțiunilor, făcând astfel mult mai ușoară modelarea matematică. Răspuns la problema reducerii numărului de încercări l-a dat metoda planelor fracționate, care permite modelarea cu mult...

 • Coruptia politica

  Corupția se desfășoară în toate statele, respectiv, în domeniile de activitate. Aceasta este cea mai practicată, întrucât reprezintă modalitatea cea mai eficientă, conform unor studii, de a obține ce îți dorești. Corupția nu are un „întemeietor” autentic, ea fiind fondată și, în același timp, interceptată ca un mijloc de apărare, cu ajutorul căruia îți asiguri, într-o mare sau mică măsura, „triumful”. Apariția ei se datorează încă din cele mai vechi timpuri, simbolizând rezultatul unor...

 • Asistenta maternala pentru copiii cu dizabilitat

  INTRODUCERE În legislația română, serviciile sociale sunt definite drept „ansamblul complex de măsuri și acțiuni realizate pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și în scopul creșterii calității vieții”. Actuala...

 • Domeniul public

  INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe mediul său natural, ci și pe celelalte ființe. Asupra a tot ce-l înconjoară, asupra a tot ce descoperă s-a declarat stăpân și aplică sau cere aplicarea față de alți semeni a normelor sociale prin intermediul puterii, la început a comunităților obștești, mai apoi a statului. În diferitele stadii ale dezvoltării societății omenești a existat...

 • Prezentarea Suediei din punct de vedere administrativ

  Introducere: Forma de stat (modul de organizare și funcționare a puterii de stat în raport cu populația și teritoriul): stat unitar Forma de guvernământ: monarhie constituțională parlamentară Legislativ: Parlamentul Suediei este organul suprem de decizie al Suediei. Este unicameral și e format din 349 de membri, aleși odată la 4 ani. Camera Parlamentului Suedez se numește riksdag (putere regală+conferință). Parlamentul deține funcțiile normale ale unui legislativ într-o democrație...

 • Veniturile bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale

  Procesul complex al constituirii si repartizarii resurselor financiare publice, circulatia fluxurilor financiare catre si de la bugetul de stat, este asigurat prin structuri institutionale specifice, bine delimitate din punct de vedere al atributiilor care le revin, apartinand statului de drept.O prezentare a acestora nu se poate face altfel decat in functie de ierarhizarea lor din punct de vedere al reprezentarii si al atributiilor care le revin. Dependența financiară a autorităților...

 • Recrutarea si integrarea personalului in cadrul unei companii multinationale

  INTRODUCERE Evoluția în domeniul tehnologiei, creșterea complexității activităților în întreprinderi, precum și contextul economico-social în care ne aflăm au condus treptat la eaborarea unor noi metode și tehnici de selecție, încadrare și integrare a personalului unității. Am considerear că această temă este una foarte importantă, deoarece, recrutarea, selecția și integrarea personalului are rolul de a stabilii exact treapta și felul muncii care îi revine fiecărei persoanel în evoluția sa....

 • Sistemul administrativ in Spania

  Introducere Spania este monarhie constituțională, cu o suprafață de 504.782 km2 și o populație de 44.108.530. Capitala este Madrid cu 5,5 milioane locuitori, iar limba oficiala este spaniola, dar există limbi regionale precum asturiana și aragoneza, care sunt considerate dialecte ale limbii spaniole. Ziua Națională: 12 octombrie ("Ziua Hispanității") În baza Constituției, Spania este o monarhie parlamentară, organizată cu o structură regională. Conform Legii de Organizare și...

 • Politici publice

  1. Fundamente istorice ”Istoria politicilor sociale este istoria statului ce și-a asumat o responsabilitate în domeniul social a statului conștient de funcția sa socială. În mare parte, această istorie se suprapune cu perioada de consolidare si supremație a statului național. Fortificarea statului național a dus la aparitia unui răspuns coerent a statului în ceea ce privește problemele sociale ale cetățenilor săi. Istoria statului social se suprapune (în termenii lui T.H. Marshall) în mare...

 • Raspunderea disciplinara a functionarului pubic

  INTRODUCERE Partea introductivă a proiectului va evidenția, în primul rând, modalitatea de abordare a acestuia, gândită sub forma unei cercetări în urma căreia vreau să evidențiez, printr-o analiză obiectivă, cum sunt văzute prevederile deontologice cuprinse în Statutul Funcționarilor Publici dar și-n Codul de Conduită. De asemenea, un punct important al proiectului îl reprezintă și redarea principalelor caracteristici ale celor două acte normative de maximă importanță pentru conduita...

 • Analiza bugetului de stat in Belgia

  Capitolul I Noțiuni introductive Regatul Belgiei este o țară în Europa de Vest. Este unul dintre membrii fondatori ai Uniunii Europene și găzduiește majoritatea instituțiilor acesteia precum și alte instituții internaționale importante, inclusiv NATO. Belgia ocupă un teritoriu de 30.528 km² și are o populație de peste 11 milioane de locuitori. Belgia se învecinează cu Țările de Jos, Germania, Marele Ducat al Luxemburgului, Franța și Marea Nordului. Belgia este situată pe frontieră ce...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Baia Mare

  Capitolul I 1.Relevanța analizei dezvoltării spațiale a localității Am ales localitatea Baia Mare pentru obiectivele turistice pe care le deține, cum ar fi Lacul Firiza, Muzeul Satului, Turnul Sfântul Ștefan și nu în ultimul rând Muzeul de Mineralogie. Doresc să vizitez această localitate cât mai devreme posibil pentru a mă bucura de minunatele priveliști ce îi aparțin. 2.Scurt istoric Baia Mare este municipiul de reședință al județului Maramureș, Transilvania, România, format din...

Pagina 6 din 32