Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Orange Business Services

  1. Scurt istoric al activitatii firmei- domeniul de activitate, momentul infiintarii firmei, locul desfasurarii activitatii. Incepand cu data de 01.07.2019, divizia B2B din cadrul Orange Romania va folosi brandul Orange Business Services (OBS) pentru serviciile IT&C, marcand prima asociere de acest tip cu liderul global in dezvoltarea de solutii de business bazate pe tehnologie. Pe piața locală, Orange Business Services este reprezentată de divizia de business din cadrul Orange Romania...

 • Abuzul de pozitie dominanta

  Noțiuni introductive Noțiunea de poziție dominantă a fost definită de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, poziția dominantă este “o poziție de putere economică pe care o are o firmă, fapt care îi permite să împiedice menținerea unui mediu concurențial pe piața relevantă și, în acest fel, să se comporte, într-o măsură apreciabilă, independent de concurenții și clienții săi”. În consecință, pentru a determina dacă o firmă se găsește într-o poziție dominantă, este necesar ca (i) să se...

 • Competenta organelor fiscale

  Precizări prealabile În vederea colectării veniturilor și asigurării supremației puterii de stat, statele centralizate medievale românești și-au creat organe regionale și locale cu atribuții fiscale, militare și judecătorești. Precizarea competenței lor teritoriale a impus crearea unităților administrativ-teritoriale. Deci, pentru administrarea impozitelor, taxelor și a diferitelor contribuții la bugetul de stat erau competente unitățile administrativ teritoriale în subordinea cărora se...

 • Analiza temelor politice abordate de ziarele Gazeta de Cluj si Monitorul de Cluj

  Gazeta de Cluj Monitorul de Cluj Data Titlul știri Observații Data Titlul știri Observații 16.04.20 Nici o strie in categoria Politica a ziarului 16.04.20 O senatoare PNL anunță că vrea să iasă din izolare pentru a-i da COVID -19 unui parlamentar PSD Sursă știri - Răspuns a unei senatoare PNL, la afirmațiile făcute de către un coleg din PSD la adresa partidului pe care aceasta îl reprezintă - Știre în contextul situației de izolare în care se află țara Klaus Iohannis a publicat...

 • Politici fiscal-bugetare neokeynesiste si eficienta lor

  Conceptul de politică fiscal-bugetară Politica fiscală este mijlocul prin care un guvern își ajustează nivelul cheltuielilor și al ratelor de impozitare pentru a monitoriza și influența economia unei țări. Este strategia surorii politicii monetare prin care o bancă centrală influențează oferta de bani a unei națiuni. Aceste două politici sunt utilizate în diferite combinații pentru a direcționa obiectivele economice ale unei țări. Iată o privire asupra modului în care funcționează politica...

 • Somajul

  Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiil tuturor tarilor. Notiunrea de somaj provine de la cuvantul “chomage” din limba franceza, la randul sau preluat din limba greaca “cauma” care insemna “caldura mare” din cauza careia se intrerupea orice activitate. La origine notiunea de somaj reprezenta intreruperea lucrului din cauza temperaturilor ridicate. Somajul se poate caracteriza ca o stare negativa a economiei care afecteaza o parte din...

 • Eficienta politicilor fiscal-bugetare keynesiste

  Capitolul I. Conținutul politicii fiscal-bugetare 1.1 Concepte privind politica și principalele componente ale acesteia În literatura de specialitate, expresia "politică generală", care este utilizată în mod regulat cu importanța "politicii generale de stat", care se regăsește fundamental în metodologia solidă a activităților monetare și sociale. O astfel de metodologie este legitimată doar din șansa în care ne gândim că, din punctul de vedere verificabil, în apariția...

 • Modalitati de perfectionare a sistemului motivational in cadrul institutiilor publice

  Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la ascensiune, și anume, motivarea angajaților. Susțin că resursele umane reprezintă elementul cheie în susținerea oricărei instituții. Pentru crearea unui sistem de tip „win-win”...

 • Studiu de caz privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat al Romaniei si al Austriei

  Capitolul I. Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Introducere Problema cheltuielilor publice cu timpul a devenit un domeniu larg de interes în sfera unor decizii ce ține de factorii de conducere, în special cei de la nivel macroeconomic, în contextula unei integrări în cadrul unor modele de creștere economică.1 Unul dintre scopurile de bază ale oamenilor este de a raționalizarea, în special în domeniu economic.Pentru a atinge acest obiectiv este necesar de a folosi diverse metode și...

 • Analiza comparativa a dimensiunii publice (bugetare) in Romania si Bulgaria in perioada 2011-2015

  Structura resurselor financiare publice conform clasificarilor oficiale Prin resurse financiare publice înțelegem ,în principiu, totalitatea mijloacelor bănești care se administrează de către autoritățile publice pentru îndeplinirea obiectivelor , funcțiilor și îndatoririlor ce le revin, asigurând structurilor organizatorice corespunzătoare. Clasificarea generală a resurselor financiare publice (bugetare) după regularitatea folosirii lor, adică resurse ordinare și resurse extraordinare....

 • Administratia publica in teritoriu

  Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în teritoriu, deoarece, de regulă, autoritățile centrale nu pot rezolva singure și în mod exclusiv acele sarcini executive ce revin în mod specific nivelului local de abordare. În acest sens, în teritoriu putem distinge administrația publică locală, a colectivității respective, constituită din autorități sau organe locale - respectiv consiliile locale, de...

 • Analiza judetului Sibiu

  Prezentarea generala a Judetului Sibiu Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei, la o distanta de 273 km de Bucuresti. Din suprafața administrativă a județului Sibiu de 543.248 ha ponderea principală este reprezentată de terenuri agricole (56%) și terenuri cu vegetație forestieră (37%), restul terenurilor ocupând doar 7% din suprafața totală. Încadrându-se între județele de mărime mijlocie, județul Sibiu ocupă o parte a Podișului Transilvaniei cu o...

 • Alternative de finantare a educatiei si implicatiile acestora

  1. Evoluții și tendințe în finanțarea învățământului la nivel european și național Sistemul de învățământ din fiecare țară este caracterizat printr-o derie de particularități proprii determinate de condițiile economice, sociale, politice, de gradul de cultură și civilizație al societății, de tradițiile unei națiuni și de conceptiile pedagogice pe care le promovează. Fiecare țară promovează un învățământ specific care corespunde nivelului și gradului ei de dezvoltare, precum și cerințelor și...

 • Evaluarea si selectia candidatilor in cazul unui contract de produse (de furnizare)

  1. La o licitație restrânsă, pentru atribuirea unui contract de produse se prezintă 3 O.E. caracterizați prin: a. Valoarea contractelor similare din anii anteriori: Candidații Anul „n-2” Anul „n-1” Anul „n” A 65 000 € 75 000 € 50 000 € B 30 000 € 15 000 € 60 000 € C 60 000 € 75 000 € 15 000 € Cerința minimă pentru experiența similară este de 80 000 € b. Cifra medie de afaceri pe anii anteriori (se iau în considerare valorile ultimilor 3 ani) are valorile: Candidații C.A.m A 275 000 €...

 • Managementul achizitiilor publice

  ASPECTE INTRODUCTIVE Toate organizatiile au nevoie de intrari in procesul de productie a unor bunuri si servicii provenind de la furnizori sau producatori externi. Rolul si contributia functiei de achizitii in gestionarea acestor intrari este ridicat, functia de achizitii putand contribui si la eficienta organizatiei ca intreg. Achizitiile, in prezent, in toate organizatiile de succes, sunt considerate ca fiind o activitate de importanta strategica, esentiala, ceea ce inseamna ca deciziile...

Pagina 6 din 27