Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 6 din 23

Analiza bugetului United Kingdom

UK-Date generale și economice Regatul Unit este o monarhie constituțională cu o democrație parlamentară Capitala Regatului Unit, și cel mai mare oraș, este Londra, un oraș global și centru financiar⁠(d) cu o populație a zonei urbane de 10,3 milioane de locuitori, fiind al patrulea cel mai mare oraș din Europa și al... citește mai departe

46 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de caz comparative privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice ( bugetare) în România și Olanda (2015-2019)

Capitolul 1: Cadrul conceptual si methodologic 1.1 Prezentati succinct conceptul de cheltuiala publica si structura cheltuielilor publice conform clasificatie bugetare. Cheltuielile publice sunt un concept financiar al carui continut il reprezinta exprimarea in forma baneasca a relatiilor economico-sociale aparute... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Finanțarea politicii agricole comune

1. Introducere Când Tratatul de la Roma a stabilit o piață comună în 1958, agricultura din cele șase state membre fondatoare era caracterizată de o intervenție puternică a statului. Pentru a include produsele agricole în libera circulație a mărfurilor, menținând în același timp și intervenția statului în sectorul... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Particularități ale regulamentului de ordine internă și contractul colectiv de munca

1.Particularități ale regulamentului de ordine interioară Articolul 241 din Codul Muncii precizează: ”Regulamentul intern se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz. Aceasta trebuie realizat în termen de 60 de zile de la data dobândirii... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Adopția internă și internațională

1.Noțiuni de introducere privind adopția “Adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului.” De regulă adopția poate fi: - adopție internă - adopția în care atât adoptatorul sau familia... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația Publică Londoneză

INTRODUCERE Marea Britanie este o monarhie constituțională ereditară care nu are o constituție scrisă, dar dispune de un set de statute, convenții și legi generale, texte juridice adoptate de Parlament cum ar fi: Magna Charta Libertatum (1215), Petition of Rights (1628), Habeas Corpus Act (1679), Bill of Rights... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind elemetele constitutive ale infracțiunii de tâlhărie

1. Motivația alegerii temei de cercetare Mi-am ales această temă pentru proiect deoarece, în contextul social actual, consider că această infracțiune a căpătat o importanță deosebită datorită degradării sociale, a nivelului de trai din ce în ce mai scăzut, cât și a creșterii continue a criminalității. În cadrul... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plângeri individuale adresate mecanismelor convenționale

Introducere Omul, în esența sa de ființă socială se raportează nemijlocit la semeni, la societate în ansamblu, aceasta reprezentând cadrul care-i asigură dezvoltarea prin aceea că „fiecare are un statut al său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare”.... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici de organizare administrativ-teritorială în România modernă și contemporană

INTRODUCERE Organizarea administrativ- teritorială a unei țări, înfăptuită pe cale legislativă, reprezintă un element de suprastructură de mare importanță, deoarece determină constituirea sistemului administrației statului și subsistemelor lui locale, încadrează teritorial viața politică și organizează viața... citește mai departe

215 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Politici publice privind restrângerea liberei circulații în perioada pandemică

Motivarea alegerii temei studiului de caz Drepturile fundamentale ale omului au reprezentat unul din cele mai importante instrumente de stabilire și susținere a egalității, echității și a organizării statale. Caracterul complex al acestora stârnește nenumărate controverse, fapt ce impune necesitatea adoptării unor... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Formarea profesională

INTRODUCERE Formarea profesională reprezintă activitatea desfășurată de o persoană înainte de încadrarea să în muncă, dar și de perfecționare a angajaților, în scopul de a dobândi cunoștințe de cultură generală și de specialitate, necesare pentru exercitarea unei profesii sau pentru avansarea la locul de muncă. Cu... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul Municipiului Buzău

Bugetele locale se elaborează, se adoptă și se execută de către organele locale ale puterii și administrației de stat (Consiliile Județene și Consiliile Municipiului București, Consiliile Locale și primăriile localităților). În cele ce urmează voi prezenta structura veniturilor și cheltuielilor și voi analiza... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras

Marketingul privind colectarea deșeurilor în comunitățile mici

Lucrarea analizează nivelul actual de informare a cetățenilor cu privire la reciclarea corectă a deșeurilor. În partea teoretică, am expus definirea conceptului de marketing ecologic și am discutat despre impactul social. Am expus o posibilă legătura între managementul deșeurilor și marketingul ecologic, în... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Preview

Desfășurarea procesului bugetar la primăria Lozna

CAPITOLUL 1: Organizarea și funcționarea Primăriei comunei Lozna 1.1. Scurt istoric Lozna este o comună din județul Botoșani, fiind situată la 50 km distanță față de reședința de județ și la circa 12 km distanță de Municipiul Dorohoi, pe DJ 291B care străbate teritoriul comunei aproximativ de la est la vest spre... citește mai departe

71 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ministerul Afacerilor Interne

Există mai multe unități, instituții și structuri aflate în subordinea / în coordonarea / în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (M.A.I.): Poliția Română, Jandarmeria Română, Poliția de Frontieră Română, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Inspectoratul General pentru Imigrări, Direcția Generală de... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Combaterea corupției în achizițiile publice la nivel local

I. Definirea problemei și a nevoii Domeniul achizițiilor publice este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare în fața corupției, dat fiind numărul mare de cazuri de corupție la nivel înalt. Elaborarea unor specificații tehnice, astfel încât să favorizeze anumiți ofertanți, împărțirea unei achiziții în mai multe... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Standarde europene în asigurarea integrității publice

Subiectul: Am ales să analizez dacă libertatea umană și cea economică din țările membre ale Uniunii Europene au valori influențate direct proporțional de Indicele de Percepție a Corupției stabilit de Transparency International sau de Integritatea Guvernării . Întrebarea de cercetare: Libertatea umană și cea... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Administrația publică între tradiție și modernitate în contextul societății informaționale

I. Administrația publică între tradiție și necesitate Până în secolul XX, administrația publică se rezuma la un ghișeu, atunci când vorbeam de relația cu cetățenii sau de accesul la serviciile publice. La începutul secolului XX, putem afirma că a avut loc un boom în ceea ce privește tehnologia în domeniul... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Premise și factori favorabili sau potrivnici implementării administrației electronice

I. Conceptul de guvernare electronică și apariția lui Tehnologiile și rețeaua de internet care stă la baza tehnologiei au dus la o schimbare majoră în ceea ce privește modul în care un cetățean poate accesa serviciile administrației publice. Putem afirma, astfel, că societatea informațională este mai prezentă ca... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Decizii politice și administrative care au influențat calitatea serviciilor publice din România ultimilor ani

Rezumat. Rigorile timpului impun efectuarea de reforme profunde în administrația publică atât în state membre UE, cât și în state în curs de aderare, în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene. Strategiile de reformă a administrației publice in Romania au drept scop identificarea măsurilor pentru... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice (bugetare) în România și Irlanda

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Prezentați succint conceptul cheltuială publică și structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare Când ne gândim la termenul de ,,cheltuială” ne vine în minte instantaneu faptul că vom renunța în mod voit la o parte din bunurile, serviciile sau... citește mai departe

27 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Smart City Gouvernance

In ultimii ani , notiunea de “smart city” este tot mai cunoscuta in toata lumea , inspirand strategiile atat din orasele mici , cat si din cele mari . Cautand o metoda cat mai eficienta pentru a rezolva problemele aparute in zona urbana , administratia publica locala , asociatiile non-profit , companiiile cat si... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Integritate

Corupția reprezintă o amenințare pentru democrație, pentru supremația dreptului, a justiției si al egalitatii sociale, distruge principiile unei administrații eficiente, afecteaza economia și pune în pericol stabilitatea instituțiilor statului. Rolul guvernului si al administratei publice este acela de a satisfice... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Plagiatul cea mai gravă abatere de la etica academică

Motivarea alegerii temei În contextual în care din ce în ce mai multe persoane care activează în funcții publice sau de conducere sunt suspectate sau acuzate definitive pentru plagierea lucrărilor academice, am considerat necesară analizarea unei astfel de situații, respective plagerea de către prim-ministrul... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Statutul funcționarului public național și european - Propuneri de modificare a statutului funcționarului public

INTRODUCERE România este o republică parlamentară. Constituția adoptată la 21 noiembrie 1991 a intrat în vigoare la 8 decembrie 1991 în urma unui referendum național. Administrația publică centrală cuprinde ministere și autorități administrative autonome. Statul este reprezentat la nivel local de cele 41 de județe... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview