Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Rolul mediatorului european

  Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni. Tema mea doreşte să prezinte noţiuni legate despre Mediatorul/Ombudsmanul European, Mediatorul Republicii, Defensor del Pueblo, Provedor de Justicia, Avocatul Poporului, Procuror Parlamentar, Apărător Public, Comisar pentru drepturile omului, Avocat General, Comisar Parlamentar, Controlor de Stat...

 • Sistemul de protectie a drepturilor omului in plan european si international

  Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. „Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale drepturilor omului, instituţii şi organisme europene dar şi rolul acestora. Lucrarea de faţă are ca incipit introducerea şi este structurată pe trei capitole, concluzii, un studiu de caz...

 • Efectele discriminarii salariale in functie de sex asupra vietii femeilor

  1. Introducere Această cercetare reprezintă o analiză pentru unele studii care se axează pe sublinierea discriminării salariale dintre femei și bărbați. Studiile prezintă metode de colectare a datelor precum chestionare și interviuri. Toate studiile au demonstrat ca discriminarea salarială impotriva femeilor încă există, dar există o scădere semnificativă a diferențelor salariale dintre femei și bărbați, în special datorită creșterii gradului de conștientizare și a respectării Legii...

 • Alternative electronice de administrare a procesului electoral sau de legiferare

  I – Alternative electronice de administrare a procesului electoral Odată cu trecerea de la democraţia directă la democraţia reprezentativă, votul a devenit cel mai important mecanism prin care cetăţeniipot să îşi exercite dreptul de a infuenţa politicile publice şi direcţia generală a ţării. De aceea, modalităţile specifice prin care acest drept se exercită au devenit foarte importante. În cazul unei ţări precum România, unde o parte substanţială a cetăţenilor trăiesc în afara graniţelor,...

 • Importanta si istoricul uniunii europene - Principalii piloni ai uniunii europene

  1. Ideea de uniune europeana Ideea este foarte veche. Dante Alighieri in „Divina comedie” isi imagina o Europa unificata, aflata subconducerea unui suveran aflat deasupra celorlalti suverani. Limba comuna urma sa fie latina, iar moneda comuna florinul care avea o circulatie larga in Europa ca urmare a activitatii negustorilor din Florenta. In secolul al XVII-lea, Ducele de Sully in „Grand Dessin” a lansat ideea unui „ corp politic al tuturorstatelor Europei ” care sa poata produce intre...

 • Macroregiunea centru - Economie regionala

  1.2Caracteristicile demografice În ceea ce privește demografia, Regiunea Centru cuprinde mai multe aspecte, și anume - Numărul populației în anul 2009 era de 2 524 491 locuitori, ce reprezintă 11,8% din totalul populației României, iar densitatea înregistrată în regiune a fost de 74,0 loc/ km2, situată ușor sub nivelul național (90,1 loc/km2) - Structura populației pe vârste relevă o îmbătrânire accentuată, deoarece ponderea persoanelor peste 65 de ani a crescut de la 9,7 în anul 1990 la...

 • Principiul subsidiaritatii in statele Uniunii Europene

  Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Articolul 5, aliniatul 3: (3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.1) ISTORIE...

 • Politica agricola comuna a statelor uniunii europene

  ”Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte nașterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” se intreba Lester Brown în lucrarea sa „Probleme globale ale omenirii”.1) În contextul în care progresul în domeniul tehnologiei a dus în ultimul secol la o explozie a majorității domeniilor industriale care au ca efect și punerea în pericol a stabilității ecosistemului, agricultura gândită ca...

 • Achizitiile publice in dreptul romanesc

  ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o bună administrare a fondurilor destinate achizițiilor publice poate duce la un salt rapid în dezvoltarea imediată a țării. Ca în oricare altă entitate economică și socială, cea mai mare importanță, din punct de vedere economic, pentru dezvoltarea acesteia, o are modul în care, prin reprezentanții săi legali, își cheltuie strategic fondurile pe care...

 • Drepturile si obligatiile functionarului public european

  Odată cu apariția primelor instituții europene, Comunitatea economică europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea europeană a energiei atomice, au apărut și funcțiile publice europene și implicit funcționarii publici europeni, ocupanți ai acestora. Fiecare dintre aceste instituții avea corpul său de funcționari publici, având norme de reglementare diferite, atât din punct de vedere al ierarhizării, cât și al salarizării sau pensiilor. Tratatul de la Bruxelles din...

 • Statutul primarului in Romania comparativ cu alt stat membru al Uniunii Europene

  Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar. 2. Primarul in România 2.1 Dispoziții generale Primarul este o autoritate administrativă executivă, ce reprezintă comuna sau...

 • Sisteme si standarde de calitate in uniunea europeana

  Cap 1. Introducere Termenul „calitate provine din limba latină, de la cuvântul „qualis”, care poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”. Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerinţele faţă de produs, proces sau sistem. Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil de definiţii date conceptului de calitate. După unii specialişti, calitatea produselor este considerată satisfacerea unei necesităţi;...

 • Depolitizarea functiei publice in contextul reformei administratiei publice centrale din Republica Moldova

  În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Prin semnarea acestor documente, Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituții democratice, în conformitate cu standardele și regulile Uniunii Europene. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea şi reforma administraţiei publice centrale reprezintă...

 • Reforma administratie publice

  INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În...

 • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

  Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Misiunea instituţiei este...

Pagina 7 din 11