Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Patternul de dezvoltare al orasului Gura Humorului

  Gura Humorului este un oraș în județul Suceava, Bucovina, România, format din localitățile componente Gura Humorului (reședința) și Voroneț. Gura Humorului a dobândit statutul de stațiune turistică de interes național prin Hotărârea Guvernului României nr.114 din 24 februarie 2005 publicată în Monitorul Oficial nr. 178 / 1 martie 2005. Prima menționare documentară a localității datează din data de 26 februarie 1490, dintr-un act emis de cancelaria lui Ștefan cel Mare. După anul 1800, în...

 • Drept administrativ

  I. Statul, guvernarea si administratia publica 1. Notiunea de administratie publica Etimologic, termenul de administratie provine din limba latina, fiind format din prepozitia “ad” - care se traduce prin “la”, “catre” - si „minister”, cu semnificatia de „servitor”, „îngrijitor”, „ajutator”. Din aceste traduceri, cuvântul administer ne apare întrun dublu înteles, având o semnificatie directa: „ajutor al cuiva”, „executant”, „slujitor”, si o semnificatie figurativa de „unealta”, ...

 • Studiu de caz comparativ privind nivelul structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Spania

  1.1 Conceptul de cheltuieli publice și strucutura Cheltuielile publice pot fi reprezentate ca fiind acțiunile care stabilesc obligații ce vor avea drept rezultat plați imediate sau viitoare, care au ca sursa de finanțare veniturile publice și în special veniturile fiscale. Această definiție pune accentul pe rolul de alocator de resurse al statului, care, folosind veniturile (impozite si taxe adunate de la contribuabili) satisfăcând cererile acestora. Rezultă, faptul că, cheltuielile publice...

 • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice in Spania si Romania in perioada 2011-2015

  În zilele noastre nevoile sociale din toate țările cresc într-un ritm mai accelerat decât progresarea si dezvoltarea PIB-ului, ceea ce duce la o creștere ridicată de cerere de resurse financiare. În același timp, cererea de resurse financiare publice este influențată de o multitudine de factori, ca de exemplu: economici, sociali, demografici, monetari, politici și militari, și factori de natură financiară care sintetizează influența celorlalți factori prin dimensiunea cheltuielilor...

 • Salarizarea resursei umane din sectorul public 2

  Introducere Salarizarea resursei umane este un domeniu de mare actualitate cu influențe puternice atât asupra sectorului public, cât și asupra sectorului privat. Între cele două sectoare, din punct de vedere al salarizării resursei umane se întâlnesc o mulțime de deosebiri. Principalul factor care influențează resursa umană poate fi considerat gradul de salarizare. De-a lungul anilor, salarizarea resursei umane a suferit mai mult modificări, care au avut scopul de a conduce la satisfacerea...

 • Analiza comparativa intre Lion si Bucuresti pe serviciul de transport public

  1.1. Introducere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care se realizeaza deplasarea bunurilor materiale si a oamenilor in spatiu, cu ajutorul unor vehicule sau instalatii speciale, pe anumite cai de circulatie, in vederea satisfacerii necesitailor materiale si spirituale ale societatii. Evolutia transporturilor a fost impusa de dezvoltarea mereu ascendenta a factorilor de productie. Multe din cuceririle stiintei si tehnicii, mai mult sau mai putin...

 • Comunicare in Administratia Publica

  1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R., functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. SSPR este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului ministru si indeplineste, conform legii functia de ordonator principal de credite. Tipurile de relatii functionale din cadrul S.S.P.R.: - Relatii de...

 • Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii Mihai Eminescu

  2.Scurt Istoric Înființat în anul 1992, Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu realiza dezideratul multor cărturari ce și-au legat numele de satul copilăriei lui Eminescu, anume înglobarea tradiționalei activități muzeale într-un amplu proiect cultural, focalizat pe cercetarea biografiei și operei eminesciene și deschis oricăror manifestări de valoare din diverse domenii ale expresiei artistice. În 1924, casa copilăriei lui Eminescu nelocuită ani de zile, ajunsese...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Falticeni

  Orașul Fălticeni este de o seamă cu S.U.A..Ca așezare omenească însă este mult mai veche. De fapt, tot atât de veche ca și așezările din continentul descoperit de Cristofor Columb, contemporan și el cu Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei.” (Geo Nichita, „Însemnări fălticenene” ) În tradiția municipiului Fălticeni a existat întotdeauna un cult pentru înaintași care dă energia și dinamismul de care are nevoie tânăra generație pentru ca urbea de pe Șomuz să rămână acea mică Florență, așa cum...

 • Tendinte si raporturi intre bugetele locale si bugetul central - Studiu de caz

  Conducerea democratică presupune ca autoritățile publice centrale să se bazeze pe politici publice solide, orientate către cetățean, și pe proceduri interne adecvate. Continuarea reformei in administrația publică locală se bazeaza pe creșterea autonomiei colectivităților locale, atît a autonomiei decizionale, cît și a celei financiare. Subiectul “tendințe și raporturi dintre bugetele locale și bugetul central” este unul complex și controversat care presupune în plan orizontal analiza...

 • Functiile presedintelui Romaniei

  ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a tratatelor internaționale este implicat, in mod nemijlocit Președintele României, deoarece instituția șefului statului a apărut odată cu statul și a cunoscut o evoluție continuă în ce privește forma, structura și atribuțiile sale. În cursul evoluției sale, această instituție a avut să fie o organizare universală, caz în care persoana care ocupă această...

 • Autocontrolul in corectiile neajunsurilor fizice, factor de ameliorare a starilor psihice

  Cuvinte cheie: autocontrol, adulti, activitate corporala, sanatate psihica Ansamblul de reguli morale ce privesc capacitatea de autocontrol reprezinta punctul culminant al constructiei sociale a omului modern. De fapt, a fi in stare sa-ti controlezi aspectul fizic, profilul intelectual si etic reprezinta scopul real al vietii. 'Capacitatea de a-ti controla conflictele interne si propria-ti viata publica intarzie fenomenul de uzura fizica si morala si inlatura frica de a-ti asuma...

 • Perceptiile cetatenilor asupra calitatii serviciilor oferite de politia locala a municipiului Bucuresti

  În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună la dispoziție integrarea și focalizarea acțiunilor tuturor instituțiilor care oferă servicii de securitate publică. Activitățile depuse de Direcția Generală de Poliție Locală și Control, ce își...

 • Drept civil

  1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata. Putem define obligatia dandu-i 2 sensuri: - unul restrains care priveste latura pasiva- obligatia propriu-zisa a debitorului de a da, face sau nu face ceva, in caz de neexecutare apelandu-se la forta de constrangere a statului - In sens larg, privit din latura pozitiva - raportul juridic in cadrul caruia subiectul...

 • Activitatea administratiei publice locale

  INTRODUCERE Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbușirea imperiului sovietic în plan politic, economic și social, au determinat în mod firesc schimbări de substanță și în planul concret al organizării și funcționării administrației statului. Atât în plan structural-organizatoric, cât și cel material-funcțional, administrația publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configurație inedită în sistemul global al administrației din Republica Moldova. Fiind chemată să...

Pagina 7 din 17