Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Analiza comparativa intre Lion si Bucuresti pe serviciul de transport public

  1.1. Introducere Transportul reprezinta un domeniu al activitatii social-economice prin care se realizeaza deplasarea bunurilor materiale si a oamenilor in spatiu, cu ajutorul unor vehicule sau instalatii speciale, pe anumite cai de circulatie, in vederea satisfacerii necesitailor materiale si spirituale ale societatii. Evolutia transporturilor a fost impusa de dezvoltarea mereu ascendenta a factorilor de productie. Multe din cuceririle stiintei si tehnicii, mai mult sau mai putin...

 • Comunicare in Administratia Publica

  1. Prezentarea organizatiei. Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, denumit in continuare S.S.P.R., functioneaza ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului. SSPR este condus de un secretar de stat, numit prin decizie a primului ministru si indeplineste, conform legii functia de ordonator principal de credite. Tipurile de relatii functionale din cadrul S.S.P.R.: - Relatii de...

 • Memorialul Ipotesti - Centrul National de Studii Mihai Eminescu

  2.Scurt Istoric Înființat în anul 1992, Memorialul Ipotești - Centrul Național de Studii Mihai Eminescu realiza dezideratul multor cărturari ce și-au legat numele de satul copilăriei lui Eminescu, anume înglobarea tradiționalei activități muzeale într-un amplu proiect cultural, focalizat pe cercetarea biografiei și operei eminesciene și deschis oricăror manifestări de valoare din diverse domenii ale expresiei artistice. În 1924, casa copilăriei lui Eminescu nelocuită ani de zile, ajunsese...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Falticeni

  Orașul Fălticeni este de o seamă cu S.U.A..Ca așezare omenească însă este mult mai veche. De fapt, tot atât de veche ca și așezările din continentul descoperit de Cristofor Columb, contemporan și el cu Ștefan cel Mare și Sfânt al Moldovei.” (Geo Nichita, „Însemnări fălticenene” ) În tradiția municipiului Fălticeni a existat întotdeauna un cult pentru înaintași care dă energia și dinamismul de care are nevoie tânăra generație pentru ca urbea de pe Șomuz să rămână acea mică Florență, așa cum...

 • Tendinte si raporturi intre bugetele locale si bugetul central - Studiu de caz

  Conducerea democratică presupune ca autoritățile publice centrale să se bazeze pe politici publice solide, orientate către cetățean, și pe proceduri interne adecvate. Continuarea reformei in administrația publică locală se bazeaza pe creșterea autonomiei colectivităților locale, atît a autonomiei decizionale, cît și a celei financiare. Subiectul “tendințe și raporturi dintre bugetele locale și bugetul central” este unul complex și controversat care presupune în plan orizontal analiza...

 • Functiile presedintelui Romaniei

  ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a tratatelor internaționale este implicat, in mod nemijlocit Președintele României, deoarece instituția șefului statului a apărut odată cu statul și a cunoscut o evoluție continuă în ce privește forma, structura și atribuțiile sale. În cursul evoluției sale, această instituție a avut să fie o organizare universală, caz în care persoana care ocupă această...

 • Autocontrolul in corectiile neajunsurilor fizice, factor de ameliorare a starilor psihice

  Cuvinte cheie: autocontrol, adulti, activitate corporala, sanatate psihica Ansamblul de reguli morale ce privesc capacitatea de autocontrol reprezinta punctul culminant al constructiei sociale a omului modern. De fapt, a fi in stare sa-ti controlezi aspectul fizic, profilul intelectual si etic reprezinta scopul real al vietii. 'Capacitatea de a-ti controla conflictele interne si propria-ti viata publica intarzie fenomenul de uzura fizica si morala si inlatura frica de a-ti asuma...

 • Perceptiile cetatenilor asupra calitatii serviciilor oferite de politia locala a municipiului Bucuresti

  În zilele noastre, dezvoltarea nevoilor de securitate și de perspective strategice modifică continuu societatea și măresc presiunea asupra sistemului de ordine publică. Aceste aspecte determină o schimbare a perspectivelor de strategie în domeniul asigurării ordinii și liniștii publice, care să pună la dispoziție integrarea și focalizarea acțiunilor tuturor instituțiilor care oferă servicii de securitate publică. Activitățile depuse de Direcția Generală de Poliție Locală și Control, ce își...

 • Drept civil

  1964 C.Civ.- Obligatia este o legatura de drept in virtutea careia debitorul este tinut sa procure o prestatie creditorului iar acesta are dreptul sa obtina prestatia datorata. Putem define obligatia dandu-i 2 sensuri: - unul restrains care priveste latura pasiva- obligatia propriu-zisa a debitorului de a da, face sau nu face ceva, in caz de neexecutare apelandu-se la forta de constrangere a statului - In sens larg, privit din latura pozitiva - raportul juridic in cadrul caruia subiectul...

 • Activitatea administratiei publice locale

  INTRODUCERE Transformările intervenite în Republica Moldova după prăbușirea imperiului sovietic în plan politic, economic și social, au determinat în mod firesc schimbări de substanță și în planul concret al organizării și funcționării administrației statului. Atât în plan structural-organizatoric, cât și cel material-funcțional, administrația publică a căpătat o nouă filosofie, dobândind o configurație inedită în sistemul global al administrației din Republica Moldova. Fiind chemată să...

 • Multumirea studentilor din Academia de Studii Economice Bucuresti fata de aspecte legate de calitatea vietii

  1. Introducere: Lucrarea de cercetare are ca scop prezentarea calității vieții studenților din cadrul Academiei de Studii Economice din București și căt de mulțumiți sunt aceștia în acord cu condițiile oferite de către facultățile din cadrul Academiei. Cănd spunem condiții ne referim la modul de predare al profesorilor, la aspectul, echipamentul necesar unei bune desfășurări a activităților din interiorul sălilor de curs și seminarii, dar și la condițiile din căminele studențești....

 • MCSA - Examen

  BLOCUL A 1. Ce este comparația? Ce obiective ale cunoașterii sunt vizate prin utilizarea comparației? Care sunt tipurile de comparație? (pentru fiecare categorie da-ți exemple, altele decât în suportul de curs, din științele administrative și sociale). Comparația reprezintă o extindere a cazului însuși. Scopul comparației este de a avea acces la un nivel de generalizare mai mare, deci la un nivel de abstractizare și de înțelegere mai ridicat. Ea funcționează în două registre: a)...

 • Drept administrativ

  TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI ADMINISTRATIV NORMA JURIDICĂ DE DREPT ADMINISTRATIV  obiectul dreptului administrativ îl formează acele raporturi sociale care constituie obiectul activității administrative a statului și a colectivităților locale, realizată, deci, de către autoritățile administrației publice potrivit normelor legale, cu excepția raporturilor sociale care se nasc în procesul realizării activității financiare a statului și a colectivităților locale;  norma de drept...

 • Consiliul Uniunii Europene

  Alături de Parlamentul European, CONSILIUL UNIUNII EUROPENE este principalul organism de decizie al Uniunii Europene. Componența și funcționarea Consiliului Uniunii Europene Consiliul Uniunii Europene (CUE) este legislativul Uniunii Europene și este constituit din câte un reprezentant la nivel ministerial al fiecărui stat membru, împuternicit să angajeze guvernul respectiv și să exercite dreptul de vot. Membrii Consiliului nu acționează în mod independent, ci sunt exponenții intereselor...

 • Achizitionarea bunuri, servicii si lucrari I.M. Parcul Dendrariu

  Prezentarea entității (autorității contractante) Î.M. Parcul „Dendrariu” a fost fondată de către Consiliul municipal Chișinău în scopul gestionării grădinii dendrologice din localitate, conservării în condiții artificiale a colecțiilor de plante (îndeosebi a speciilor rare sau periclitate) și a altor obiecte botanice de importanță științifică, didactică, economică și culturală. Consiliul municipal Chișinău, în schimbul serviciilor publice prestate, alocă întreprinderii fondate sursele...

Pagina 8 din 18