Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

  Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al Regulamentului FEDR nr. 1301/2013. Astfel, la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională vor fi înființate Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU) având rolul de a...

 • Administrarea restaurantului Pizza Hut Dorobanti si siguranta alimentelor

  Piaţa restaurantelor din România, care în anul 2016 însumă 5267 de firme cu activităţi în domeniu a atins în anul 2017 voloarea de un miliard de euro, iar până în anul 2020 este estimată dublarea acestora, potrivit unui studiu realizat de grupul Daedalus. În baza unei cercetări de piaţă legate de motivul pentru care românii ies să ia masa la restaurant, realizat de acelaşi grup, s-a putut stabili faptul că principalul pretext este de a se întâlni cu prietenii. De asemenea, românii ies la...

 • Managementul public

  Introducere Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, princiipii şi legalităţi care să asigure organizarea şi funcţionarea eficace a componentelor sale, în regim de putere publică şi pentru satisfacerea interesului general, prin prestarea de servicii publice Managementul public este destinat să modifice percepţia fenomenului administrativ, a acţiunii administrative, dar şi să influenţeze...

 • BCAP

  1.STATUL Elementele esenţiale ale definirii statului:forma de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric; localizarea geografică; existenţa unui grup conducător învestit şi atribuţii de guvernare şi de exercitare a autorităţii publice în numele poporului; prerogativa grupului conducător de a stabili şi de a apăra ordinea statală şi în cadrul acesteia, a celei juridice. Statul – forma intituţionalizată de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite...

 • Infractiuni prevazute de Codul Vamal

  I. Aspecte generale privind infracțiunile din domeniul vamal. Actuala reglementare a infracţiunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic în domeniul activităţii vamale din România este format din următoarele acte normative: -Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României ; -Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/2006 ; -Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de...

 • Impactul principiilor formulate de stiinta administratiei asupra activitatii administrative

  Administrația reprezintă una dintre cele mai utile activități umane, regăsindu-se pretudinteni, în toată complexitatea vieții. Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor politice care exprima interesele generale ale societății, organizate în stat și care sunt formulate în legi de catre organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecatoresti, date în temeiul legii. Trebuie de menționat, că activitatea administrației este realizată corect și baza legii, în...

 • Finantare europeana

  Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca un nou membru, la 1 iulie 2013, are puterea unei piete interne a 28 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 254 de regiuni . Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici. Diferenta este facuta de zona in care locuiesc - daca e o regiune prospera ori...

 • Indicatorii morbiditatii din judetul Dolj - O analiza dinamica 2014-2016

  Sănătatea publică se preocupă de supravegherea sănătăţii publice, de identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivarea strategiilor care promovează sănătatea şi de evaluarea serviciilor de sănătate. Sănătatea publică este unul din domeniile în care Uniunea Europeană nu are decât competenţe de sprijin, însemnând că acţiunile acesteia nu fac decât să completeze acţiunea statelor membre, obiectivul primordial fiind ameliorarea stării de sănătate şi prevenirea bolilor. Deoarece esenţa...

 • Campania de relatii publice Sighisoara

  „In anul 1990, numarul turistilor straini era intr-un progres constant, dar absenta unei solide retele de societati turistice, starea deplorabila a infrastructurii si absenta unor hoteluri cat de cat decente, au determinat cantonarea turismului sighisorean aproape exclusiv in zona celui de gen "itinerant", in favoarea unor localitati relativ apropiate care, in pofida faptului ca obiectivele lor turistice erau mult mai putin importante, dispuneau de o retea hoteliera de o calitate...

 • Sistemul bugetar si politica bugetar-fiscala a statului

  2.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţii financiare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale la nivel naţional şi local. În teoria şi practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere – ca o...

 • SIS MD

  Apariția 1999, 16 noiembrie - prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat specializat în domeniul asigurării securităţii de stat. Misiune, viziune și valori MISIUNE: Protejarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, societăţii şi statului împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii de stat, promovarea valorilor...

 • Achizitii publice - Reguli de participare la procedura de atribuire

  Introducere Achiziția publică este modalitatea care duce la îmbunătățirea zilnică a activității instituțiilor publice, iar referitor la tema acestui referat, procedura de atribuire, reprezintă activitatea fără de care achiziția nu ar mai avea loc. ,,Procedura privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedură administrativă presupunând un ansamblu de reguli şi formalităţi ce trebuie...

 • Dezvoltare durabila si orasele inteligente - Studiu de caz Piatra Neamt

  Rezumatul referatului Dezvoltarea durabilă şi oraşele inteligente se află într-o stransă legatură deoarece nevoia pentru o dezvoltarea durabilă poate fi considerată catalizatorul ce a condus la apariţia oraşelor inteligente. Dorinţa de a crea generaţiilor viitoare condiţii cel puţin similare cu cele de care am avut noi ca şi generaţie actuală parte necesită contribuţia tuturor locuitorilor globului . Însă nu este de ajuns să spunem că vrem sa facem acest lucru . Pentru aputea fi realizabil...

 • Dezvoltare si planificare urbana

  1. REPERE GEOGRAFICE GENERALE Încadrare administrativă Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9, 6 km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriţei, şi o îngustare spre sud, ″poarta Şiretului″, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei şi culmile subcarpatice...

 • Politici publice

  Introducere Politica sociala a Uniunii Europene este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţioneaza in acele sectoare de activitate ce afecteaza sau genereaza gradul de bunastare individuala şi sociala. Permanenta preocupare a comunitaţii europene pentru aspectele de politica sociala - inceputa cu Tratatul de Roma (1957)- a dus, in timp, la crearea unui „model social european”. Unul din momentele cele mai importante...

Pagina 8 din 11