Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Actiunile in fata curtii europene de justitie

  INTRODUCERE Institutiile si puterile Uniunii Europene au fost dezvoltate pas cu pas, mergând pe increderea dobandita prin sucesul pasilor precedenti abordand chestiuni care s-au dovedit a fi cel mai bine gestionate prin actiuni commune. Prin hotararile care se iau Uniunea Europeana implica propria responsabilitate fata de statele membre si fata de cetatenii acestora, ale caror interese trebuie promovate si protejate, in asa fel incat sa se garanteze respectarea cerintelor tratelor...

 • Tehnici de documentare, redactare si comunicare

  Ce este informatia? Element de cunoastere care poate fi transmis si conservat datorita unui suport si unui cod. Mesaj folosit pentru a reprezenta un fapt sau o notiune în procesul de comunicare. Informatia implica o interactiune, reala sau virtuala, de tip comunicational, între o sursa emitatoare si un destinatar receptor. Informatia se prezinta sub forma de text, imagine sau sunet, pe suporturi/media diferite si se transmite dupa o schema proprie. Resursele de informare reprezinta:...

 • Tipuri de coruptie la nivelul administratiei publice

  Subiectul corupţiei la nivelul administraţiei publice reprezintă una dintre problemele principale cu care societatea românească se confruntă în ultimii ani. Deşi există anumite legi ce reglementează oarecum domeniul, legea ambiguă, ce nu acoperă toate contextele şi ce lasă loc de interpretări naşte anumite erori ale administraţiei publice. Corupţia reprezintă fenomenul ce afectează cel mai grav sistemul administrativ, și este rezultatul lipsei integrităţii funcţiilor publici. „Corupţia-...

 • Polonia

  Politica poloneză se desfășoară în contextul unei republicii democretice, în care prim-ministrul este liderul guvernului, iar șeful statului este președeintele. Astăzi, este al șaselea stat după populație în Uniunea Europeană.  Polonia este membră a NATO, ONU, OECD, Organizației Mondiale a Comerțului și a Uniunii Europene. Conform Constituţiei Republicii Poloneze din anul 1997, Polonia este o republică parlamentară bazată pe principiul separării puterilor în stat. Parlamentul este ales...

 • Politica de dezvoltare urbana in Romania

  În prezenta lucrare îmi propun să prezint situaţia dezvoltării urbane, atăt la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivelul naţional şi local. Am ales să studiez această temă, deoarece consider că doar prin dezvoltare urbană România poate atinge nivelul necesar de maturitate socială, culturală şi economică pentru a reprezenta de drept un membru pe picior de egalitate a Uniunii Europene. Consider că România, datorită istoriei din perioada comunismului, după anul 1989, anul revoluţiilor...

 • Evolutii si tendinte in politici public

  INTRODUCERE POLITICI PUBLICE. DEFINIŢIE La modul general, politicile publice reprezintă totalitatea activităţilor desfăşurate de administraţia publică centrală de specialitate în scopul soluţionării problemelor de politici publice identificate. „O anumită soluţie poate fi implementată prin intermediul unuia sau mai multor acte normative”, conform Art. 4 lit. a, HG 775/2005. SĂNĂTATEA PUBLICĂ. DEFINIŢIE Sănătatea publică este ramura medicinei care se ocupă de evaluarea şi de supravegherea...

 • Legislatia mediului

  CAPITOLUL 1. MEDIUL – NOȚIUNI GENERALE Mediul reprezintă ansamblul factorilor ecologici, care ne oferă apă, oxigen, hrană, energie etc., în cadrul cărora omul a făcut și face modificări. Preocuparea pentru mediu a apărut, pe agenda europeană, la începutul anilor 1970. Politica de mediu a Uniunii Europene a fost creată prin Tratatul Comunităţii Europene şi are ca scop asigurarea sustenabilităţii măsurilor de protecţie a mediului. Prin Tratatul de la Maastricht ( Tratatul Uniunii Europene-...

 • Parlamentul Republicii Moldova

  1. Structura parlamentelor După structura parlamentelor conform modul de concentrare şi divizare a puterii legislative, putem clasifica parlamentele în unicamerale şi bicamerale. Unicameralismul este parlamentul format dintr-o singură adunare reprezentativă, fiind specifică pentru statele unitare şi mici. In R.M. unica adunare legislativă este Parlamentul, format dintr-o singură cameră. - Bicameralismul este parlamentul format din două adunări reprezentative, cu denumiri proprii pentru...

 • Sisteme informationale geografice in Administratia Publica

  1. Obiectul studiului (cu explicitarea titlului şi situarea temei în contextul proiectului) şi scopul urmărit Sistemele Informaţionale Geografice (Geographical Information System - GIS) reprezintă o tehnică de lucru tot mai utilizată în lumea contemporană, atât în domeniul cercetărilor teoretice, cât şi în foarte multe activităţi practice. GIS-ul este de fapt un sistem care are mai multe componente de tip informaţional raportate la coordonate geografice. Introducerea, stocarea, manipularea...

 • Deontologie

  Modulul I MODELAREA EXERCIŢIULUI FUNCŢIEI PUBLICE 1. Cuprins 2. Obiectiv general 3. Obiective operaţionale 4. Timpul necesar studiului capitolului 5. Dezvoltarea temei 6. Bibliografie selectivă Cuprins U.I.1 Demersuri ideologice, Şcoala subiectivistă, Şcoala obiectivistă ,Doctrina individualistă, Doctrina solidarist,ă Doctrina comunistă, Demersuri postecembriste = 3 ore – Obiectiv general: Cunoaşterea demersurilor ideologice care au stat la baza fundamentării conceptului de...

 • Relatia de comunicare asistent social-client

  Introducere Importanța temei pentru domeniul asistenței sociale Această lucrare își propune să abordeze problematica relației de comunicare între asistentul social și beneficiarii de asistență socială. În lucrarea de față s-a pornit de la ideea că pentru o reușită a intervenției, asistentul social trebuie să posede o serie de de abilități și deprinderi cu ajutorul cărora să se realizeze procesul de comunicare funcțională cu beneficiarii. Totodată, în această lucrare abordează dificultățile...

 • Obstacole in stabilirea criteriilor si metologiei de evaluare a performantei profesionale

  Evaluarea performanţelor este considerată o acţiune, un proces sau un anumit tip de activitate cognitivă prin care un evaluator apreciază sau estimează performanţa unei persoane în raport cu standardele stabilite, precum şi cu reprezentarea sa mentală, propriul său sistem de valori sau cu propria sa concepţie privind performanţa obţinută. Diversele niveluri de competenţă profesională, calitatea factorului uman, sunt directlegate de creşterea productivităţii muncii, de realizarea planului de...

 • Rolul mediatorului european

  Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes pentru apărarea drepturilor cetăţenilor europeni. Tema mea doreşte să prezinte noţiuni legate despre Mediatorul/Ombudsmanul European, Mediatorul Republicii, Defensor del Pueblo, Provedor de Justicia, Avocatul Poporului, Procuror Parlamentar, Apărător Public, Comisar pentru drepturile omului, Avocat General, Comisar Parlamentar, Controlor de Stat...

 • Sistemul de protectie a drepturilor omului in plan european si international

  Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai mare interes a fost Drepturile Cetăţenilor Europeni. „Sisteme de protecţie a drepturilor omului în plan european şi internaţional” doreşte să prezinte noţiuni ale drepturilor omului, instituţii şi organisme europene dar şi rolul acestora. Lucrarea de faţă are ca incipit introducerea şi este structurată pe trei capitole, concluzii, un studiu de caz...

 • Efectele discriminarii salariale in functie de sex asupra vietii femeilor

  1. Introducere Această cercetare reprezintă o analiză pentru unele studii care se axează pe sublinierea discriminării salariale dintre femei și bărbați. Studiile prezintă metode de colectare a datelor precum chestionare și interviuri. Toate studiile au demonstrat ca discriminarea salarială impotriva femeilor încă există, dar există o scădere semnificativă a diferențelor salariale dintre femei și bărbați, în special datorită creșterii gradului de conștientizare și a respectării Legii...

Pagina 8 din 13