Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Perfectionarea sistemului motivational in cadrul Primariei Municipiului Focsani

  INTRODUCERE Deși, în prezent, majoritatea firmelor din sectorul privat urmăresc obținerea de profit, interesele sectorului public sunt orientate spre satisfacerea cerințelor și nevoilor cetățenilor prin intermediul angajaților. Pentru ca acest lucru să fie îndeplinit cu succes este nevoie de angajați bine pregătiți, suficient motivați, dar și de o conducere pe măsură. Principalul factor care contribuie la mulțumirea angajaților este nivelul de motivație existent în cadrul instituției în...

 • Functia publica

  Rolul statului Rolul principal al statului modern într-o economie de piață democratică este să asigure condițiile și standardele vieții de zi cu zi a indivizilor, cât și ale entităților legale. Prima sarcină a statului, în domeniul pieței muncii, este de a reglementa relațiile de bază dintre angajatori și angajați. Statul are, de asemenea, rolul de angajator - el trebuie să asigure performanța, eficiența profesională și imparțialitatea administrației publice. În strânsă legătură cu rolul...

 • Drept administrativ

  1. Prezentatea stării de fapt și a problemelor de drept ale speței. Prin hotărârea de consiliu local ce constituie obiect al analizei noastre, autoritatea locală cu atribuții în materie, respectiv Consiliul local, căci despre el este vorba, dispune aprobarea continuării prestării serviciului public de deratizare, dezinsecție și dezinfecție a Municipiului Cluj-Napoca de către S.C. Coral Impex SRL în temeiul dispozițiilor cuprinse în H.G. nr. 745/2007, până la preluarea acestuia de către un...

 • Fenomenul democratic si influenta sa asupra administratiei

  Cap. I. Democrația și principiile sale 1.1 Conceptul de „democrație” Pornind, în primul rând, de la etimologia cuvântului „democrație”, termen de origine greacă, ce provine de la „demos”-popor și „kratos”-putere, putem spune că democrația înseamnă puterea poporului și reprezintă una dintre cele mai complexe probleme ale organizării politice. Primele forme de organizare democratică datează din antichitate, fapt care i-a făcut pe mulți politologi care analizează acest fenomen să definească...

 • Serviciile publice

  1. Noțiune și definiție. Datorită organizării sale, statul este instrumentul de protecție a vieții și muncii cetățenilor săi, dar el este și protectorul spriritului național, care stăpânește pe fiecare cetățean. Pe lângă drepturile fundamentale ale statului (dreptul de a legifera, dreptul de a distribui justiția) statul ar trebui să fie un îndrumător al vieții private. Astfel, pentru satisfacerea diverselor cerințe ale membrilor unei colectivități umane (hrană, locuință, trasport, cultură,...

 • Rolul serviciilor de informatii in politica internationala

  Serviciile speciale ca fenomen există de milenii, dar ca domeniu de cercetare de numai câteva decenii. Evoluția și dezvoltarea societății umane, a noilor teorii științifice și a tehnologiei informației au dus la modificări importante, transformări controlate și adaptative asupra domeniului serviciilor speciale, mai ales asupra proceselor și sistemelor de informații. Aceste evoluții au determinat și determină în continuare reașezări obligatorii în procesele de exploatare a informațiilor...

 • Impactul deciziilor Primariei Iasi asupra dezvoltarii locale

  1. Conceptul de decizie administrativă 1.2.1. Definirea și trăsăturile deciziei administrative Administrația publică presupune un proces de elaborare și implementare a unor strategii publice cu scopul asigurării de servicii publice sau al aplicării unor regulamente destinate indivizilor sau anumitor grupuri de indivizi constrânși a le respecta. În principal, activitatea administratorilor publici presupune luarea de decizii în scopul atingerii obiectivelor strategiilor publice, procesul...

 • Dreptul afacerilor

  1.Noțiunea de Contract de transport Contractul de transport este un contract prin care o persoană se angajează pentru un preț, să transporte unei alte persoane, de la un loc la altul, pe uscat, pe canale, pe lacuri sau pe râuri navigabile, pasageri sau bunuri , și să le livreze la persoana care i se indică. În general, prin transport se înțelege deplasarea oamenilor și bunurilor în spațiu și timp, cu ajutorul unui vehicul specific căii de transport, conceput și folosit în acest scop....

 • Fundamente conceptuale privind stiinta administratiei

  INTRODUCERE Amploarea și complexitatea nevoilor sociale au impus pe planul cercetării administrația publică, ca principal domeniu de studiu, dar în același timp și singura soluție pentru a propune și impune raționalizarea și eficientizarea acesteia, în vederea realizării serviciilor publice. O perfecționare constantă a administrației publice nu se poate realiza numai constatându-se unele probleme ale realității curente din administrația publică, ci, în primul rând, pe baza unor cercetări...

 • Administratia publica intre social, politic, juridic, media si reforma

  2.0. INTRODUCERE Cunoașterea științifică a unei anumite materii presupune identificarea noțiunilor cu care operează știința care are drept obiect materia respectivă, ca prin intermediul acestor noțiuni să se dezvăluie esența fenomenului de cercetat. Prezentarea unui punct de vedere asupra acestei noțiuni care să dea satisfacție exigențelor științifice actuale, ne obligă mai întâi la o succintă analiză a fenomenului administrativ în general. Normele dreptului administrativ în raport cu...

 • Raspunderea juridica in dreptul financiar si fiscal

  Introducere „Evaziunea fiscală a apărut o dată cu statul și va dispărea o dată cu statul” Geneza evaziunii fiscale este indisolubil legată de stat și apariția lui. De-a lungul istoriei, formele de manifestare au evoluat odată cu dezvoltarea economico-socială. Sustragerea de la plata obligațiilor au fost o preocupare istorică a celor care trebuiau să le plătească. Natura omenească are întodeauna tendința să pună interesul general în urma interesului particular; ea este înclinată să...

 • Bugetul local. elaborare, aprobare si executie

  Introducere Una dintre temele prioritare ale actualei guvernări o constituie reforma administrației publice, un accent important fiind pus pe componenta financiară a acesteia. Există un conflict între comunitățile care realizează venituri proprii suficiente și cele care nu se descurcă nici pentru cheltuielile de întreținere a localității. Reprezentanții primelor merg până la soluții extreme cum ar fi eliminarea procedurii echilibrării bugetelor locale, iar cele din urmă fac lobby pentru a...

 • Caracteristicile modelului german de prevenire a criminalitatii

  Abstract: La fel ca criminalitatea însăși, prevenirea acesteia are și numeroase caracteristici. Protejarea împotriva criminalității și a delincvenței este o calitate fundamentală a coexistenței umane și se angajează într-un scop social care nu restrânge drepturile individuale, ci le susține. Prin urmare, prevenirea criminalității este formulată din ce în ce mai mult ca un proiect al societății civile în care cetățenii au multe îndatoriri, dar și drepturi la securitatea internă. Reconfigurarea...

 • Agentii, unitati si organisme europene cu responsabilitati in securizarea frontierelor

  Abstract: Modelul global de gestionare a frontierelor europene este un instrument important pentru protejarea securității interne a statelor membre și, în special, pentru prevenirea și depistarea imigrației ilegale și a infracțiunilor conexe, precum și a altor infracțiuni transfrontaliere. Controlul eficient la frontiere ar trebui menținut în mod constant, iar acesta ar trebui să acopere toate acțiunile ilegale, inclusiv cele care nu au impact asupra siguranței locale. Cuvinte cheie:...

 • Cazul unitatii administrativ teritoriale Lyon - manifestarea autonomiei locale

  I. Date de identificare Franța (Republica Franceză) Franța (oficial Republica Franceză), este o republică constituțională unitară având un regim semi-prezidențial, mare parte din teritoriul său și din populație fiind situată în Europa de Vest, dar care cuprinde și mai multe regiuni și teritorii răspândite în toată lumea. Dintre țările din vestul continentului, Franța metropolitană este țara care are cea mai mare suprafată: aproximativ 552 000 km² (este de 18 ori mai mare decât Belgia și...

Pagina 8 din 25