Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Statutul primarului in Romania comparativ cu alt stat membru al Uniunii Europene

  Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar. 2. Primarul in România 2.1 Dispoziții generale Primarul este o autoritate administrativă executivă, ce reprezintă comuna sau...

 • Sisteme si standarde de calitate in uniunea europeana

  Cap 1. Introducere Termenul „calitate provine din limba latină, de la cuvântul „qualis”, care poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”. Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerinţele faţă de produs, proces sau sistem. Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil de definiţii date conceptului de calitate. După unii specialişti, calitatea produselor este considerată satisfacerea unei necesităţi;...

 • Depolitizarea functiei publice in contextul reformei administratiei publice centrale din Republica Moldova

  În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Prin semnarea acestor documente, Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituții democratice, în conformitate cu standardele și regulile Uniunii Europene. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea şi reforma administraţiei publice centrale reprezintă...

 • Reforma administratie publice

  INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În...

 • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

  Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Misiunea instituţiei este...

 • Guvernul Romaniei si cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

  Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în patru capitole, fiecare relatând aspecte concrete cu tema aleasă. Cel dintâi capitol intitulat “Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, aspecte selective”, se referă la cele mai importante documente ale Regatului Unit şi Irlandei de Nord şi anume, Magna Carta, Habeas Corpus Act şi Bill of rights. Cel...

 • Evolutia PNL

  Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost înființat sub acest nume la 24 mai 1875. Din cele 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premieri liberali. De numele și istoria Partidului Național Liberal se leagă cele mai importante evenimente din istoria modernă a României: instaurarea monarhiei constituționale (1866), obținerea independenței de stat (1877), ridicarea României la rang de...

 • Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

  Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al Regulamentului FEDR nr. 1301/2013. Astfel, la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională vor fi înființate Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU) având rolul de a...

 • Administrarea restaurantului Pizza Hut Dorobanti si siguranta alimentelor

  Piaţa restaurantelor din România, care în anul 2016 însumă 5267 de firme cu activităţi în domeniu a atins în anul 2017 voloarea de un miliard de euro, iar până în anul 2020 este estimată dublarea acestora, potrivit unui studiu realizat de grupul Daedalus. În baza unei cercetări de piaţă legate de motivul pentru care românii ies să ia masa la restaurant, realizat de acelaşi grup, s-a putut stabili faptul că principalul pretext este de a se întâlni cu prietenii. De asemenea, românii ies la...

 • Managementul public

  Introducere Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, princiipii şi legalităţi care să asigure organizarea şi funcţionarea eficace a componentelor sale, în regim de putere publică şi pentru satisfacerea interesului general, prin prestarea de servicii publice Managementul public este destinat să modifice percepţia fenomenului administrativ, a acţiunii administrative, dar şi să influenţeze...

 • BCAP

  1.STATUL Elementele esenţiale ale definirii statului:forma de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric; localizarea geografică; existenţa unui grup conducător învestit şi atribuţii de guvernare şi de exercitare a autorităţii publice în numele poporului; prerogativa grupului conducător de a stabili şi de a apăra ordinea statală şi în cadrul acesteia, a celei juridice. Statul – forma intituţionalizată de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite...

 • Infractiuni prevazute de Codul Vamal

  I. Aspecte generale privind infracțiunile din domeniul vamal. Actuala reglementare a infracţiunilor din domeniul vamal: Cadrul juridic în domeniul activităţii vamale din România este format din următoarele acte normative: -Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României ; -Regulamentul de aplicare a Codului vamal, aprobat prin H.G. nr. 707/2006 ; -Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de...

 • Impactul principiilor formulate de stiinta administratiei asupra activitatii administrative

  Administrația reprezintă una dintre cele mai utile activități umane, regăsindu-se pretudinteni, în toată complexitatea vieții. Administratia publica are ca obiect realizarea valorilor politice care exprima interesele generale ale societății, organizate în stat și care sunt formulate în legi de catre organele puterii legiuitoare, precum și executarea hotărârilor judecatoresti, date în temeiul legii. Trebuie de menționat, că activitatea administrației este realizată corect și baza legii, în...

 • Finantare europeana

  Capitolul 1 - Instrumente Structurale 1.1. Scurta prezentare Uniunea Europeana este una dintre regiunile cele mai prospere din lume. De la data largirii acesteia cu inca un nou membru, la 1 iulie 2013, are puterea unei piete interne a 28 de state membre cu peste 454 milioane locuitori care locuiesc in 254 de regiuni . Insa nu toti europenii au aceleasi avantaje si sanse de succes in termeni socio-economici. Diferenta este facuta de zona in care locuiesc - daca e o regiune prospera ori...

 • Indicatorii morbiditatii din judetul Dolj - O analiza dinamica 2014-2016

  Sănătatea publică se preocupă de supravegherea sănătăţii publice, de identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivarea strategiilor care promovează sănătatea şi de evaluarea serviciilor de sănătate. Sănătatea publică este unul din domeniile în care Uniunea Europeană nu are decât competenţe de sprijin, însemnând că acţiunile acesteia nu fac decât să completeze acţiunea statelor membre, obiectivul primordial fiind ameliorarea stării de sănătate şi prevenirea bolilor. Deoarece esenţa...

Pagina 8 din 12