Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Satisfactia cu privire la cuantumul alocatiilor

  INTRODUCERE Tema lucrării mele de cercetare este:„Măsurarea gradului de satisfacție cu privire la cuantumul alocațiilor”. În cercetarea mea mă raportez la cei care încasează această sumă, părinți sau copii, întrucât doresc să răspund la întrebarea„ dacă îi ajută la satisfacerea nevoilor și creșterea nivelului de trai?” Scopul cercetării este să aflu dacă această sumă de bani pe care o acordă statul îi ajută pe tineri în dezvoltarea ca indivizi, ducând un trai decent lipsit de neajunsuri....

 • Satisfactia cetatenilor care frecventeaza Biblioteca Judeteana "George Cosbuc", Bistrita-Nasaud

  ISTORIC (BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE COȘBUC” BISTRIȚA NĂSĂUD) Biblioteca Județeană își are fundamentul în dragostea pentru carte și lectură, cu îndelungi tradiții la Bistrița. Spre sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-Iea, se consemnează apariția mai multor societăți de lectură ale meseriașilor bistrițeni, a unor biblioteci incipiente, unele patronate de Astra, altele de instituțiile școlare, îndeosebi de gimnaziul german de băieți, actualul Colegiu Național Liviu...

 • Fonduri europene

  Fondurile europene sunt instrumentele financiare prin care Uniunea Europeană acționează pentru eliminarea disparităților economice și sociale între regiuni, cu scopul realizării coeziunii economice și sociale. În termeni financiari, aceste instrumente ocupă al doilea loc ca pondere în bugetul Uniunii Europene, destinat politicilor europene. Domeniul științific în care se încadrează această temă este Economia. Tema apordată este absorția de fonduri europene. Prin aceasta doresc să aflu de ce...

 • Imbunatatirea calitatii aerului prin dezvoltarea strategiilor de mediu si a infrastructurii in transportul rutier din Sectorul 3

  I.Descrierea Institutiei publice 1.1 Prezentarea institutiei,nume,obiect de activitate,adresa Primaria Sectorului 3 a Municipiului Bucuresti face parte din categoria institutiilor publice a administratiei de stat. Conducerea executivă a Sectorului 3 este formată dintr-un Primar și 2 Viceprimari aleși în condițiile legii, pentru o perioadă de patru ani. Viceprimarii sunt aleși de către Consiliul Local al Sectorului 3 din rândul consilierilor. Împreună cu aparatul propriu de specialitate al...

 • Organizarea gestiunii financiare a Primariei Comunei Miroslava

  Capitolul 1: Organizarea și funcționarea Primăriei com. Miroslava 1.1 Scurt istoric Comuna Miroslava se situează în partea centrală a județului Iași, pe malul drept al râului Bahlui, în vecinătatea sud-vestică a municipiului Iași. Este străbătută totodată de șoseaua de centură a Iașiului, desemnată ca șosea națională, cu denumirea de DN28D, drum ce leagă comuna spre nord de Valea Lupului și spre sud-est de Ciurea. Totodată,Comuna Miroslava este situată în partea centrală a județului Iași,...

 • Clauze obligatorii ale contractului individual de munca

  Capitolul I: Clauze obligatorii ale ontractului individual de munca Codul Muncii defineste contractul individual de munca in urmatoarea maniera: „contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu”. Contractul individual de munca are in component clauze obligatorii si poate contine si clauze specifice, ce pot fi negociate ....

 • Administratia publica intre traditie si modernitate in contextul societatii informationale

  Capitolul I Administrația Publică tradițională Administrația publică este reprezentată ca fiind una dintre cele mai vechi forme de conducere exercitată de stat. Aproape fiecare stat are formele sale specifice de guvernare datorită tradiției și eveluției închise în cadrul granițelor. Aceste forme, au în general rădăcini rădăcini istorice adânci. Vom înțelege prin administrare publică suma activităților desfășurate de o administrația publică, aceasta din urmă fiind o formă organizatorică...

 • Finante publice

  S 1 APARIȚIA SI EVOLUTIA FINANȚELOR PUBLICE La baza F.P. stau 2 elemente esentiale : STATUL SI BANII a carui evolutie de a lungul istoriei a marcat.evolutia finantelor publice. În Evul mediu si antichitate au existat doar elemente de FP, deoarece prevederile la dispoziția statului erau preponderent în natură (disma, claca, bir) deoarece banii nu aveau o circulație generalizată. În sens modern putem vorbi o dată trecerea la capitalism cand economia de schimb se generalizează folosirea...

 • E-comunicarea in administratia publica

  INTRODUCERE Fiecare țară europeană a început procesul de modernizare a sistemului public prin digitalizarea relației dintre stat, mediu de afaceri și cetățeni. Astfel, statele europene - România nefiind o excepție în acest sens - încearcă să treacă la o societate informațională. În România, organizarea și funcționarea administrației publice locale este reglementată în principal prin Legea Nr. 215/2001 modificată a administrației publice locale și Legea Nr. 67/2004 privind alegerea...

 • Dileme si bune practici in Primaria Targu Neamt

  1.Scurtă descriere a organizației publice Primaria orasului Tirgu-Neamt este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu hotararile Consiliului Local al orasului Tirgu-Neamt privind aprobarea organigramei, a numarului de posturi si a statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului. Primarul, viceprimarul, secretarul orasului, împreună cu aparatul de...

 • Combaterea evaziunii fiscale si a altor infractiuni economice prin implementarea administratiei electronice

  CAPITOLUL I. CONCEPTUL DE EVAZIUNI FISCALĂ „Evaziunea fiscală se poate defini ca fiind totalitatea procedeelor licite sau ilicite prin care cei interesați sustrag în total sau în parte materia lor impozabilă obligațiilor stabilite prin legile fiscale” . Evaziunea fiscală este în mod primordial rezultatul logic a lacunelor și inadvertențelor unei legislații imperfecte și asimilate negativ, a metodelor defectuase de aplicare a acesteia, a nepriceperii legiutorului, care printr-o fiscalitate...

 • Drept Civil - curs si tematica pt examen

  16.10.2017 Tematica Examenului 1. Norma de drept. Structura. 2. Raportul juridic civil. Structura. 3. Capacitatea juridical a partilor raporturilor. 4. Drepturile subiective si clasificare. 5. Obligatiile civile si clasificare 6. Bunurile. Clasificare. 7. Bunuri mobile si immobile 8. Bunuri certe si generice 9. Bunuri divizibile si indivizibile 10. Bunuri consumptibile si neconsumptibile 11. Bunuri frugifere si nefrugifere 12. Bunuri principale si accesori 13. Bunuri corporate...

 • Economie regionala - regiunea centru

  Regiunea 7 Centru este așezată în zona centrală a României, în interiorul marii curburi a Munților Carpați, pe cursurile superioare și mijlocii ale Mureșului și Oltului și cuprinde 6 județe: Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu. Suprafața Regiunii este de aproximativ 34100 kmp, ceea ce reprezintă 14,3% din suprafața țării. Zona montană se întinde pe 47% din suprafața Regiunii Centru, ocupând părțile de est, sud și vest ale regiunii. La limita Regiunii Centru cu Regiunea Sud, se...

 • Principiul separatiei puterilor in stat si administratia publica in cadrul constitutiei actuale

  Statul reprezintă forma organizată și exteriorizată a puterii publice de pe un anumit teritoriu exercitată asupra întregii colectivități umane aflate în acel loc.În acest sens statul este un fenomen obiectiv inerent vieții sociale superior organizate , adică societății civile. Principiul separației puterilor în stat- considerat în acceptiunea clasică sau în cea modernă- a avut o infuență determinantă atât asupra fenomenului administrativ în general, cât și asupra administrației publice în...

 • Comunicarea in administratia publica

  I. INTRODUCERE Activitatea cu o deosebită importanță în cadrul organizațiilor o reprezintă comunicarea. Comunicarea este fundamentală pentru cooperarea umană și joacă un rol hotărâtor în activitatea curentă. Este un proces complex, cu multe posibilități de eroare și neînțelegere. Comunicarea este realizată prin folosirea unui set de aptitudini , acestea putând fi identificate și îmbunătățite prin practică. Abilitatea de a comunica eficient , atât ca emițător cât și ca receptor...

Pagina 9 din 27