Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Campania de relatii publice Sighisoara

  „In anul 1990, numarul turistilor straini era intr-un progres constant, dar absenta unei solide retele de societati turistice, starea deplorabila a infrastructurii si absenta unor hoteluri cat de cat decente, au determinat cantonarea turismului sighisorean aproape exclusiv in zona celui de gen "itinerant", in favoarea unor localitati relativ apropiate care, in pofida faptului ca obiectivele lor turistice erau mult mai putin importante, dispuneau de o retea hoteliera de o calitate...

 • Sistemul bugetar si politica bugetar-fiscala a statului

  2.1 Bugetul - verigă de bază a sistemului financiar al ţării În economia contemporană bugetul public constituie veriga centrală a sistemului financiar al oricărei ţări, fiind expresia unui tip specific de relaţii financiare - relaţiile bugetare - care se manifestă în procesele formării, repartizării şi utilizării fondurilor bugetare necesare organelor statale la nivel naţional şi local. În teoria şi practica economică, bugetul public este privit, de obicei, din două puncte de vedere – ca o...

 • SIS MD

  Apariția 1999, 16 noiembrie - prin Legea Republicii Moldova nr.676-XIV, Ministerul Securităţii Naţionale este reorganizat în Serviciul de Informaţii şi Securitate (SIS) al Republicii Moldova, organ de stat specializat în domeniul asigurării securităţii de stat. Misiune, viziune și valori MISIUNE: Protejarea eficientă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului, societăţii şi statului împotriva riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii de stat, promovarea valorilor...

 • Achizitii publice - Reguli de participare la procedura de atribuire

  Introducere Achiziția publică este modalitatea care duce la îmbunătățirea zilnică a activității instituțiilor publice, iar referitor la tema acestui referat, procedura de atribuire, reprezintă activitatea fără de care achiziția nu ar mai avea loc. ,,Procedura privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, procedură administrativă presupunând un ansamblu de reguli şi formalităţi ce trebuie...

 • Dezvoltare durabila si orasele inteligente - Studiu de caz Piatra Neamt

  Rezumatul referatului Dezvoltarea durabilă şi oraşele inteligente se află într-o stransă legatură deoarece nevoia pentru o dezvoltarea durabilă poate fi considerată catalizatorul ce a condus la apariţia oraşelor inteligente. Dorinţa de a crea generaţiilor viitoare condiţii cel puţin similare cu cele de care am avut noi ca şi generaţie actuală parte necesită contribuţia tuturor locuitorilor globului . Însă nu este de ajuns să spunem că vrem sa facem acest lucru . Pentru aputea fi realizabil...

 • Dezvoltare si planificare urbana

  1. REPERE GEOGRAFICE GENERALE Încadrare administrativă Municipiul Bacău, reședința județului cu același nume, se află în partea central-vestică a Moldovei, la doar 9, 6 km în amonte de confluenţa Siret-Bistriţa. Valea comună a celor două râuri are aspectul unui vast uluc depresionar cu orientare nord-sud, cu o deschidere laterală spre vest, spre valea Bistriţei, şi o îngustare spre sud, ″poarta Şiretului″, suprapunându-se contactului dintre Colinele Tutovei şi culmile subcarpatice...

 • Politici publice

  Introducere Politica sociala a Uniunii Europene este formata dintr-un set de politici complementare, ce s-au dezvoltat şi multiplicat pe parcursul timpului şi care acţioneaza in acele sectoare de activitate ce afecteaza sau genereaza gradul de bunastare individuala şi sociala. Permanenta preocupare a comunitaţii europene pentru aspectele de politica sociala - inceputa cu Tratatul de Roma (1957)- a dus, in timp, la crearea unui „model social european”. Unul din momentele cele mai importante...

 • Audit

  1. Definiţi auditul în general şi identificaţi elementele fundamentale ale acestuia. Prin audit se înţelege examinarea profesională a unei informaţii în vederea exprimării unei opinii responsabile şi independente prin raportarea la un criteriu (standard, normă) de calitate. Elementele fundamentale care definesc auditul: - examinarea unei informaţii trebuie să fie exclusiv profesională ; - obiectul examinarii - orice tip de informatie din orice domeniu ; - scopul este acela de a...

 • Analiza performantelor angajatilor publici in administratia publica

  Capitolul 1.Organizarea si functionarea organizatiei publice a Primariei Municipiului Iasi 1.Scurt istoric Municipiul Iaşi se afla printre cele mai vechi şi mai insemnate aşezări ale statului, fiind amintit pentru prima oară într-un privilegiu negustoresc elaborat în 1408 de domnul Moldovei Alexandru cel Bun. Iaşul a fost resedinta Moldovei în perioada 1564 - 1859, una dintre cele două resedinte ale Principatelor Unite in anii 1859 şi 1862 şi capitala României în perioada 1916-1918....

 • Posibiltati de implicare a primariei in actionariatul societatilor sportive

  Primăria susține continuu și influențează dezvoltarea sportului de performanță alocând anual din bugetul local contribuții financiare prin contractele de asociere încheiate cu structuri sportive cu echipe de jocuri sportive și secții de discipline sportive individuale. Totodată, primăria poate avea calitatea de membru în asociații sportive reprezentând jocurile sportive de baschet masculin, fotbal, rugby si handbal masculin, finanțând din bugetul local prin contribuții financiare cu titlu de...

 • Administratia publica locala - Reglementari privind functionarea serviciului-cultura-sport si turism

  Administraţia publică în unităţile administrativ-teritoriale se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor descentralizării, autonomiei locale, deconcentrării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Regulament de organizare şi funcţionare reglementează: a) atribuţiile compartimentelor din aparatul de specialitate; b) relaţiile funcţionale...

 • Democratia

  Democraţia Organizarea şi conducerea societăţii, metodele şi metodologiile guvernării cunosc anumite perfecţionări. Democraţia este unul dintre cele mai remarcabile elemente ale politicului în lumea contemporană. De fapt democraţia presupune conducerea poporului pe sine însuşi, fapt ce dovedeşte că nu toţi pot fi la guvernare. În acest context vorbim despre guvernaţi şi guvernanţi. Conform Dicţionarului sociologic, democraţia reprezintă o modalitate de conducere a uni sistem social...

 • Rolul Comisiei Europene in stabilizarea guvernantei Uniunii in conditiile actuale

  Conform lui A. Pagedon prima utilizare a termenului de guvernanţă în sensul actual,aparţine Băncii Mondiale, care într-un raport din 1989, privind dezvoltarea economică în ţările africane, scria despre o „criză a guvernanţei”, privită ca manieră de a exercita în sens pozitiv actul guvernării de către statele constituite în ţările post-coloniale, împreună cu organismele economico-financiare internaţionale şi cu alţi agenţi economici, lăsând să se înţeleagă faptul că este necesară o nouă...

 • Analiza activitatii Curtii Constitutionale si a efectelor acesteia in Romania

  Adoptarea Constituţiei României din anul 1991 a marcat deschiderea către valorile statului de drept şi „reconectarea” la tradiţiile constituţionalismului european1. În decurs de aproape un sfert de secol, legea fundamentală, revizuită în anul 2003, şi-a dovedit durabilitatea, dar şi o anume flexibilitate, în sensul posibilităţii de adaptare la schimbările politico-sociale inerente. Această adaptare s-a realizat, în bună măsură, prin intermediul Curţii Constituţionale, constituită potrivit...

 • Paternul de dezvoltare a localitatii Gura Humorului

  Oraşul Gura Humorului îşi trage numele de la aşezarea sa la gura de vărsare a pârâului Humor în râul Moldova. Declarată oraş începând cu anul 1904, fapt ce i-a înlesnit dezvoltarea, localitatea este atestată în documentele scrise medievale emise de cancelaria Moldovei, încă de la începutul secolului XV (1415), când vornicul Oană a întemeiat vechea mănăstire a Humorului, la o distanţă de 6 km de actualul oraş La 10 septembrie 1782, în Gura Humorului este mutat comandamentul militar austriac,...

Pagina 9 din 12