Toate documentele din domeniul Administrație Publică - pagina 9 din 22

Comunicarea în administrația publică

Tema 1 Capitolul I. Stabilirea temei de cercetare I.1Tema cercetării de față o reprezintă comunicarea în administrația publică. Comunicarea este un ansamblu de acțiuni care au în comun transmiterea de informații sub forma de mesaje, texte scrise, între doi indivizi, numiți emițător și receptor. ”Comunicarea... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Orange Business Services

1. Scurt istoric al activitatii firmei- domeniul de activitate, momentul infiintarii firmei, locul desfasurarii activitatii. Incepand cu data de 01.07.2019, divizia B2B din cadrul Orange Romania va folosi brandul Orange Business Services (OBS) pentru serviciile IT&C, marcand prima asociere de acest tip cu liderul... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Abuzul de poziție dominantă

Noțiuni introductive Noțiunea de poziție dominantă a fost definită de Curtea Europeană de Justiție. Astfel, poziția dominantă este “o poziție de putere economică pe care o are o firmă, fapt care îi permite să împiedice menținerea unui mediu concurențial pe piața relevantă și, în acest fel, să se comporte, într-o... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Competența organelor fiscale

Precizări prealabile În vederea colectării veniturilor și asigurării supremației puterii de stat, statele centralizate medievale românești și-au creat organe regionale și locale cu atribuții fiscale, militare și judecătorești. Precizarea competenței lor teritoriale a impus crearea unităților... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza temelor politice abordate de ziarele Gazeta de Cluj și Monitorul de Cluj

Gazeta de Cluj Monitorul de Cluj Data Titlul știri Observații Data Titlul știri Observații 16.04.20 Nici o strie in categoria Politica a ziarului 16.04.20 O senatoare PNL anunță că vrea să iasă din izolare pentru a-i da COVID -19 unui parlamentar PSD Sursă știri - Răspuns a unei senatoare PNL, la afirmațiile... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici fiscal-bugetare neokeynesiste și eficiența lor

Conceptul de politică fiscal-bugetară Politica fiscală este mijlocul prin care un guvern își ajustează nivelul cheltuielilor și al ratelor de impozitare pentru a monitoriza și influența economia unei țări. Este strategia surorii politicii monetare prin care o bancă centrală influențează oferta de bani a unei... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Șomajul

Somajul este astazi unul din fenomenele cele mai putin acceptate care afecteaza economiil tuturor tarilor. Notiunrea de somaj provine de la cuvantul “chomage” din limba franceza, la randul sau preluat din limba greaca “cauma” care insemna “caldura mare” din cauza careia se intrerupea orice activitate. La origine... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Eficiența politicilor fiscal-bugetare keynesiste

Capitolul I. Conținutul politicii fiscal-bugetare 1.1 Concepte privind politica și principalele componente ale acesteia În literatura de specialitate, expresia "politică generală", care este utilizată în mod regulat cu importanța "politicii generale de stat", care se regăsește fundamental în metodologia solidă a... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de perfecționare a sistemului motivațional în cadrul instituțiilor publice

Introducere Actualmente, putem observa că majoritatea instituțiilor publice s-au bazat pe profit și expansiune, indiferent de urmări. Însă pentru ca o instituție publică să meargă pe o cale progresivă din punct de vedere al profitului, angajatorul trebuie să țină cont de unul din factorii esențiali care conduc la... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice din bugetul de stat al României și al Austriei

Capitolul I. Cadrul conceptual și metodologic 1.1 Introducere Problema cheltuielilor publice cu timpul a devenit un domeniu larg de interes în sfera unor decizii ce ține de factorii de conducere, în special cei de la nivel macroeconomic, în contextula unei integrări în cadrul unor modele de creștere economică.1... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza comparativă a dimensiunii publice (bugetare) în România și Bulgaria în perioada 2011-2015

Structura resurselor financiare publice conform clasificarilor oficiale Prin resurse financiare publice înțelegem ,în principiu, totalitatea mijloacelor bănești care se administrează de către autoritățile publice pentru îndeplinirea obiectivelor , funcțiilor și îndatoririlor ce le revin, asigurând structurilor... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Administrația publică în teritoriu

Administrația publică în teritoriu Activitatea executivă înfăptuită de administrația publică se realizează în cea mai mare parte a ei în teritoriu, deoarece, de regulă, autoritățile centrale nu pot rezolva singure și în mod exclusiv acele sarcini executive ce revin în mod specific nivelului local de abordare. În... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza județului Sibiu

Prezentarea generala a Judetului Sibiu Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud a Transilvaniei, la o distanta de 273 km de Bucuresti. Din suprafața administrativă a județului Sibiu de 543.248 ha ponderea principală este reprezentată de terenuri agricole (56%) și terenuri cu vegetație... citește mai departe

18 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Alternative de finanțare a educației și implicațiile acestora

1. Evoluții și tendințe în finanțarea învățământului la nivel european și național Sistemul de învățământ din fiecare țară este caracterizat printr-o derie de particularități proprii determinate de condițiile economice, sociale, politice, de gradul de cultură și civilizație al societății, de tradițiile unei națiuni... citește mai departe

29 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evaluarea și selecția candidaților în cazul unui contract de produse (de furnizare)

1. La o licitație restrânsă, pentru atribuirea unui contract de produse se prezintă 3 O.E. caracterizați prin: a. Valoarea contractelor similare din anii anteriori: Candidații Anul „n-2” Anul „n-1” Anul „n” A 65 000 € 75 000 € 50 000 € B 30 000 € 15 000 € 60 000 € C 60 000 € 75 000 € 15 000 € Cerința minimă... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Managementul achizițiilor publice

ASPECTE INTRODUCTIVE Toate organizatiile au nevoie de intrari in procesul de productie a unor bunuri si servicii provenind de la furnizori sau producatori externi. Rolul si contributia functiei de achizitii in gestionarea acestor intrari este ridicat, functia de achizitii putand contribui si la eficienta... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de achiziții publice din Franța

Sistemul de achiziții publice din Franța utilizează mijloacele electronice pentru publicarea, preluarea, schimbul și stocarea tuturor informațiilor referioare la achizițiile instituționale din organizațiile publice. Această platformă poartă denumirea de e-Achiziții. Este necesar un complex de instrumente... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Documente de evidentă operativa

ARGUMENT În orice unitate patrimonială, selectarea, completarea și întocmirea documentelor reprezintă o cerință majoră pentru cunoașterea și managementul activității. Importanta documentelor în economia de piața este foarte mare, cu atât mai mult decât turismul, în țara noastră, este în continuă ascensiune.... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți omenești, în oricare spațiu geografic ar fi apărut, se naște și se verticalizează prin proprietate. Proprietatea reprezintă fundamentul oricărui sistem de drept. Ca drept real... citește mai departe

57 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etică și integritate academică

Etică și integritate.Definiție.Principii. Ramură a filozofiei, etica se ocupă cu sistematizarea și prezentarea conceptelor de conduită greșită și corectă. Prin cercetarea problemelor din punct de vedere moral, domeniu eticii încearcă să livreze răspunsuri la întrebări precum cum este corect să ne comportăm? sau ce... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

De ce avem nevoie de o constituție scrisă

Introducere: Termenul constituție iși are originea in limba latina,constitutio insemnand asezare cu temei,stare a unui lucru .Initial in dreptul roman din perioada imperiala desemna legile care proveneau de la împărat pentru ca mai apoi in evul mediu sa apară cu precadere in limbajul ecleziastic pentru a desmna... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția principiului descentralizării administative în România modernă

Introducere: Secolul al XVIII-lea prezintă în cele trei principate române o complexitate de structuri de civilizație care lasă să se întrevadă zorii lumii moderne pe un fond social încă puternic feudal.In urma Revoluției din 1821 condusa de Tudor Vladimirescu,Țarile Romane au început un dificil proces de trecere de... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Politici publice 2019

Termenul de administrație provine de la latinescul “administer” - a sluji, a duce la îndeplinire o misiune comandată. Dicționarul explicativ al limbii romane: administrația de stat: forma de activitate a statului pentru realizarea funcțiilor sale; totalitatea organelor de stat care realizează aceste activități.... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Evoluția presiunii fiscale în România și implicațiile acesteia

CAPITOLUL I.CONCEPTUL DE PRESIUNE FISCALĂ Presiunea fiscală indică anumite limite în materie de suportabilitate din partea contribuabililor. Mai exact, aceste limite sunt impuse expres de reacțiile contribuabililor care pot să se opună creșterii prelevărilor obligatorii, reacționând prin fraudă, evaziune, reducerea... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Funcția de motivare manageriala în cadrul instituției BRD

Introducere Productivitatea la nivel individual, organizational si macroeconomic are implicatii directe asupra competitivitatii unei firme sau unei tari. Organizatia poate face fata schimbarilor cerute de competitivitate sau progress munai prin orientarea eforturilor managerilor sau angajatilor catre ceea ce... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview