Toate documentele din domeniul Administratie Publica

 • Principiul subsidiaritatii in statele Uniunii Europene

  Tratatul de la Lisabona semnat la 13 decembrie 2007, Articolul 5, aliniatul 3: (3) În temeiul principiului subsidiarității, în domeniile care nu sunt de competența sa exclusivă, Uniunea intervine numai dacă și în măsura în care obiectivele acțiunii preconizate nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre nici la nivel central, nici la nivel regional și local, dar datorită dimensiunilor și efectelor acțiunii preconizate, pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii.1) ISTORIE...

 • Politica agricola comuna a statelor uniunii europene

  ”Poate oare o specie capabilă să formuleze o teorie care să reflecte nașterea universului, să implementeze o strategie pentru construirea unui sistem economic durabil din punct de vedere al mediului?” se intreba Lester Brown în lucrarea sa „Probleme globale ale omenirii”.1) În contextul în care progresul în domeniul tehnologiei a dus în ultimul secol la o explozie a majorității domeniilor industriale care au ca efect și punerea în pericol a stabilității ecosistemului, agricultura gândită ca...

 • Achizitiile publice in dreptul romanesc

  ACHIZIȚIILE PUBLICE și modul de realizare a acestora reprezintă un punct de importanță majoră pentru dezvoltarea României, datorită faptului că o bună administrare a fondurilor destinate achizițiilor publice poate duce la un salt rapid în dezvoltarea imediată a țării. Ca în oricare altă entitate economică și socială, cea mai mare importanță, din punct de vedere economic, pentru dezvoltarea acesteia, o are modul în care, prin reprezentanții săi legali, își cheltuie strategic fondurile pe care...

 • Drepturile si obligatiile functionarului public european

  Odată cu apariția primelor instituții europene, Comunitatea economică europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului şi Comunitatea europeană a energiei atomice, au apărut și funcțiile publice europene și implicit funcționarii publici europeni, ocupanți ai acestora. Fiecare dintre aceste instituții avea corpul său de funcționari publici, având norme de reglementare diferite, atât din punct de vedere al ierarhizării, cât și al salarizării sau pensiilor. Tratatul de la Bruxelles din...

 • Statutul primarului in Romania comparativ cu alt stat membru al Uniunii Europene

  Un primar (din latina vulgară primarius, însemnând "primul, principalul") este un politician care are rolul de autoritate executivă oficială din cadrul Consiliului Local al municipalității. În lume există o varietate de legi locale și obiceiuri în ceea ce privește puterile și responsabilitățile primarului, cât și în privința metodelor de a ajunge primar. 2. Primarul in România 2.1 Dispoziții generale Primarul este o autoritate administrativă executivă, ce reprezintă comuna sau...

 • Sisteme si standarde de calitate in uniunea europeana

  Cap 1. Introducere Termenul „calitate provine din limba latină, de la cuvântul „qualis”, care poate fi tradus prin expresia „fel de a fi”. Conform ISO 9000:2000 calitatea este gradul în care totalitatea caracteristicilor definite îndeplinesc cerinţele faţă de produs, proces sau sistem. Literatura de specialitate furnizează un număr considerabil de definiţii date conceptului de calitate. După unii specialişti, calitatea produselor este considerată satisfacerea unei necesităţi;...

 • Depolitizarea functiei publice in contextul reformei administratiei publice centrale din Republica Moldova

  În iunie 2014, Republica Moldova și Uniunea Europeană au semnat Acordul de Asociere, inclusiv Acordul de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (DCFTA). Prin semnarea acestor documente, Republica Moldova și-a luat angajamentul să dezvolte instituții democratice, în conformitate cu standardele și regulile Uniunii Europene. În condiţiile actuale, reevaluarea rolului autorităţilor administraţiei publice în raport cu societatea şi reforma administraţiei publice centrale reprezintă...

 • Reforma administratie publice

  INTRODUCERE Tranziţia la economia de piaţă, destrămarea fostului sistem administrativ şi alte fenomene care au derulat o dată cu obţinerea independenţei Republicii Moldova sînt procese care afectează diverse domenii de activitate ale societăţii. Funcţionarea statului de drept, edificarea societăţii civile, aplicarea mecanismelor de piaţă în condiţiile unei crize structurale de amploare, care a însoţit consolidarea independenţei, constituie doar unele din aspectele problemei abordate. În...

 • Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1

  Direcţia Generală de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Sector 1 funcţionează ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1 al municipiului Bucureşti ce are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie. Misiunea instituţiei este...

 • Guvernul Romaniei si cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

  Am ales ca temă, pentru lucrarea de licenţă “Guvernul României şi Cabinetul Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord” fiind abordată în patru capitole, fiecare relatând aspecte concrete cu tema aleasă. Cel dintâi capitol intitulat “Actele constituţionale ale Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, aspecte selective”, se referă la cele mai importante documente ale Regatului Unit şi Irlandei de Nord şi anume, Magna Carta, Habeas Corpus Act şi Bill of rights. Cel...

 • Evolutia PNL

  Partidul Național Liberal (PNL) este unul din principalele partide din România și totodată cea mai veche formațiune politică din țară. A fost înființat sub acest nume la 24 mai 1875. Din cele 87 de guverne ale României, 30 au fost conduse de premieri liberali. De numele și istoria Partidului Național Liberal se leagă cele mai importante evenimente din istoria modernă a României: instaurarea monarhiei constituționale (1866), obținerea independenței de stat (1877), ridicarea României la rang de...

 • Structura pentru sprijinirea dezvoltarii urbane durabile

  Având în vedere importanța și compexitatea dimensiunii urbane a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 și ținând cont și de experiența perioadei de programare 2007-2013, este necesară sprijinirea autorităților publice locale care vor implementa strategii integrate de dezvoltare în contextul art. 7 al Regulamentului FEDR nr. 1301/2013. Astfel, la nivelul Agențiilor de Dezvoltare Regională vor fi înființate Structuri de sprijinire a dezvoltării urbane durabile (SSDU) având rolul de a...

 • Administrarea restaurantului Pizza Hut Dorobanti si siguranta alimentelor

  Piaţa restaurantelor din România, care în anul 2016 însumă 5267 de firme cu activităţi în domeniu a atins în anul 2017 voloarea de un miliard de euro, iar până în anul 2020 este estimată dublarea acestora, potrivit unui studiu realizat de grupul Daedalus. În baza unei cercetări de piaţă legate de motivul pentru care românii ies să ia masa la restaurant, realizat de acelaşi grup, s-a putut stabili faptul că principalul pretext este de a se întâlni cu prietenii. De asemenea, românii ies la...

 • Managementul public

  Introducere Managementul public studiază procesele şi relaţiile de management stabilite în cadrul sectorului public, în vederea formulării de concepte, princiipii şi legalităţi care să asigure organizarea şi funcţionarea eficace a componentelor sale, în regim de putere publică şi pentru satisfacerea interesului general, prin prestarea de servicii publice Managementul public este destinat să modifice percepţia fenomenului administrativ, a acţiunii administrative, dar şi să influenţeze...

 • BCAP

  1.STATUL Elementele esenţiale ale definirii statului:forma de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite istoric; localizarea geografică; existenţa unui grup conducător învestit şi atribuţii de guvernare şi de exercitare a autorităţii publice în numele poporului; prerogativa grupului conducător de a stabili şi de a apăra ordinea statală şi în cadrul acesteia, a celei juridice. Statul – forma intituţionalizată de organizare politică a unei colectivităţi umane constituite...

Pagina 9 din 13