Toate documentele din domeniul Agronomie

 • Industria vinului

  Stiati ca … Legenda vinului O legendă îl arată pe Dionysos tânăr, mergând spre insula Naxos. Obosit din cauza drumului lung, se aşeză pe o pajişte să se odihnească. La picioarele lui observă o plantă firavă, necunoscută. Îi plăcu înfăţişarea ei şi la plecare o smulse, luând-o cu sine. Soarele ardea puternic şi dogoarea,ar fi putut păli planta smulsă. Voind s-o apre de arşiţă, Dionysos folosi un os de pasăre găsit pe drum, în care a introdus planta firavă. Ţinută însă în mâna lui de zeu...

 • Varza

  Cap 1. Caracteristicile morfologice și tehnologice ale verzei 1.1. Caracterizarea botanică a verzei 1.1.1. Varza pentru căpățână Varza pentru căpățână este o plană bienală, ierboasă cu rădăcina și, parțial, tulpina lemnificate ( fig.1.1.) . Planta prezintă în pământ o rădăcină mai mult sau mai puțin pivotantă, bogat ramificată, de consistență lemnoasă (niciodată cărnoasă) ce poate ajunge până la 1,5 m adâncime. În faza de răsad, plantula are o rădăcină principală bine dezvoltată....

 • Organizarea si amenajarea turistica din judetele Timis si Bistrita-Nasaud

  Relieful judeţului Bistriţa-Năsăud este unul dintre principalii factori,care contribuie în mod nemijlocit la desfăşurarea fenomenelor hidrologice.Teritoriul judeţului este variat şi complex, dispus sub forma unui amplu amfiteatru natural cu deschidere în trepte către Podişul Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief. - Zona montană străjuieşte judeţul în partea de nord şi est şi cuprinde o cunună de munţi din arcul Carpaţilor Orientali, grupa nordică şi mijlocie, din care fac parte...

 • Masini agricole

  Sa se intocmeasca o tehnologie de mecanizare pentru cultura fasole cunoscand suprafata cultivata de 304 Ha in doua etape semanat. FASOLE (Phaseolus vulgaris) Pregătirea terenului Toamna, după eliberarea terenului de resturi vegetale, se realizează o arătură adâncă de 28-32 cm. Este indicat ca înainte de efectuarea acestei lucrări să se încorporeze în sol 75 kg s.a./ha P2O5 şi 75 s.a./ha K2O urmând ca în primăvară concomitent cu pregătirea patului germinativ să se aplice 45 kg s.a./ha...

 • Agricultura durabila

  În dorinţa de progres şi creştere economică cu orice preţ, omul a uitat, adesea, că este şi parte a sistemului natural, intervenind, uneori, peste capacitatea de suport a acestuia. Astfel, au apărut dezechilibre ale caror efecte deja simt, preocupările la nivel mondial fiind tot mai accentuate în direcţia contractărarii acestor efecte. Pentru ca societatea să se poată adapta la marile probleme cu care omenirea se confruntă au fost elaborate strategii naţionale, cu obiective ce se vor...

 • Bazele economiei

  Noţiunea de economie şi apoi de ştiinţa economică a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind de la termenii greceşti: OIKOS = casă; NOMOS = lege; POLIS = cetate; LOGOS = ştiinţă. De aici, Teoria economică politică este ştiinţa care se preocupă de legile şi acţiunile pentru gospodărirea casei, cetăţii, societăţii. Teoria economică se preocupă de nevoi şi de resurse pentru om şi colectivitate. Ea examinează acele principii şi acţiuni economice prin care resursele sunt...

 • Intocmirea documentatiei si planului de afaceri pe submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri- Apicultura

  Dintre toate ramurile agriculturii, un rol deosebit de important îl constituie apicultura. Aceasta este definită drept „o ramură a zootehniei care studiază biologia și tehnologia creșterii și expluatării albinelor, în scopul obținerii de producții apicole ridicate și a sporirii producției de semințe la plantele agricole entomofile” (Spătaru, 1983, p.7) Acesta s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă fiind practicată de un număr din ce în ce mai mare de oameni interesați de acest domeniu....

 • Energie solara

  1. Introducere În ultimul timp s-au pus mari probleme cu privire la încălzirea globală şi la o reducere considerabilă a resurselor regenerabile datorită consumului mare de energie. Mulţi cercetători au încercat prin studiile lor experimentale să găsească o soluţie a înlocuirii acestor resurse regenerabile cu cele neconvenţionale. Sursa neconvenţională de energie se poate defini că aceea sursă care nu utilizează resursele regenerabile (combustibilii clasici: petrol, cărbune, etc) ci...

 • Fitotehnie

  Nr. crt. Perioada calendaristică Faza și stadiul de vegetație a culturii (BBCH) Intervenția tehnologică Mijloace tehnice utilizate (tractoare, mașini și utilaje agricole) Inputuri folosite (denumire, doze, cantități) Justificarea intervenției 1 20-30 iulie - Dezmiriștit T110cp + G.D. 4.2 Motorina-6 l/ha Principalul scop este acela de a reduce evapotranspiratia pentru a pierde cat mai putina apa din sol pe parcursul verii. Totodata se maruntesc resturile vegetale ramase pe miriste si se...

 • Statiunile de cercetare si dezvoltare horticola - Aplicarea tehnicilor de creativitate pentru imbunatatirea performantelor organizationale

  Capitolul 1. Introducere Ca orice organizatie legal constituita, statiunile de cercetare si dezvoltare horticola au unul sau mai multe obiective explicit formulate si asumate, unul dintre ele fiind acela de “identificare si inmultire a genotipurilor valoroase”, avand in vedere, in special, speciile autohtone. Aceste statiuni se regasesc pe tot cuprinsul tarii, importanta lor fiind data de studiile permanente pe care le fac pentru a surprinde cat mai bine, stiintific vorbind, adaptarea unor...

 • Piata oualor

  Producerea şi comercializarea ouălor pentru consum în România se realizează cu respectarea prevederilor Regulamentului C.E nr. 852/2004 privind regulile generale de igienă a alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinului A.N.S.V.S.A. nr. 73/2005, care reprezintă transpunerea în legislaţia naţională a Directivei C.E. nr.4/2004, Reg. C.E nr. 589/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Reg. C.E. nr. 1234/2007 ce stabileşte standardele de comercializare aplicabile ouălor şi...

 • Organizarea ameliorativa a unei pajisti permanente degradate din zona

  CAPITOLUL I - Cadrul natural Orașul Darabani este situat în nordul județului Botoșani, fiind cel mai nordic oraș din România. Orașul este așezat pe rama înaltă, nordică, a câmpiei Moldovei, într-o zonă deluroasă, cu interfluvii colinare, deluroase sub formă de mici platouri joase, între 125 metri (șesul râului Prut) și 264 metri (dealul Buleandra). Relieful natural a fost modificat în sudul orașului prin terasare. Teritoriul orașului are o formă alungită orientată pe direcția NV-SE....

 • Asociere si cooperare in agricultura

  Spania are o suprafață de 505 991 km2, dintre care 50% ocupă suprafețele agricole și 30% zonele forestiere. Are o populație de 46 milioane de locuitori, dintre care 7.3% trăiește în zone rurale. Are o industrie rurală dinamică, agricultura fiind una dintre cele mai mari sectoare ale economiei din punct de vedere al numarului de angajati, exporturilor și contribuției la Produsul Intern Brut. Spania are o agricultură eterogenă și variată, de la sectoare moderne orientate spre piață, pe care se...

 • Agronomie

  Speciile invazive produc dezechilibre ecologice in ecosistemele invadate, fiind favorizate printre altele si de absența unor dușmani naturali (paraziți, daunători sau prădători) capabili sa le limiteze rata de înmulțire. Cele mai periculoase sunt speciile cu capacitate mare de adaptare, cicluri reproductive scurte si frecvente, cu numar mare de descendenți la fiecare reproducere. Se consideră că pătrunderea unor specii într-un alt habitat, altul decât cele de origine este un proces...

 • Microbiologia alimentara

  Bacteriile coliforme sunt : - bacili aerobi sau facultativ anaerobi, nesporulaţi, Gram negativi; fermentează lactoza la 370C, cu producere de gaze, în condiţiile indicate incubării uzual pe mediul B.B.L.V.; Cele mai multe STANDARDE descriu procedurile de izolare a speciilor care fermentează lactoza şi produc gaze la 35-37°C, de formă bacilară sau cocobacilară: E. coli, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter şi Serratia. Limitele contaminării cu bacterii coliforme în cazul produselor...

Pagina 1 din 178