Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 101 din 113

Contaminarea Produselor Vegetale cu Ergotoxine

CLASIFICAREA SUBSTANŢELOR TOXICE Încercările de a realiza o clasificare a substanţelor toxice care să satis¬facă din toate punctele de vedere nu au dat rezultat până în prezent. Din¬tre criteriile mai importante pe baza cărora s-au realizat unele clasificări se pot aminti : efectele produse în organism ; natura... citește mai departe

20 pagini 5 puncte Extras Preview

Legislație în industria alimentară

1.NORMA JURIDICA Definitii: Notiune 1: este o regula sociala de conduita generala siobligatorie elaborate, recunoscuta sau acceptata de catre stat si impusa, daca este cazul, prin forta coercitiva a acestuia. Notiune 2: este o relatie sociala reglementata de puterea legislativa a unui stat Trasaturi... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Grâul

1. Importanţa economică şi furajeră Grâul este considerat cultura agricolă cu cea mai mare suprafaţă cultivată pe plan mondial, aceasta fiind de peste 220 milioane hectare. În ţara noastră suprafaţa cultivată cu grâu este de cca. 25% din suprafaţa arabilă şi 40% din suprafaţa semănată cu cereale. Importanţa ce se... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Scorțișoara

2. PREZENTARE GENERALĂ 2.1. Planşă color Frunze SCORŢIŞOARĂ Floare Scoarţă 2.2. Denumirea latină şi alte denumiri ale scorţişoarei: Cinnamomum aromaticum Nees (sin. C. cassia) C.zeilanicum, Garc şi Bl (sin. C. verum) (fam. Lauraceae) Germană: Zimmen 2.3. Răspândirea geografică a scorţişoarei: Arborele de... citește mai departe

57 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Înghețată

1.Introducere Îngheţata este un sistem coloidal polidispers şi complex, ale cărei caracteristici sunt date de lapte şi produsele derivate, precum şi de celelalte ingrediente adăugate. Din punct de vedere tehnologic, îngheţata poate fi definită ca un produs congelat, obţinut prin congelarea în condiţii speciale a... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Metode de combatere a buruienilor în cultura plantelor de câmp

Cap.1. Argument Buruienile sunt definite in cultura de specialitate ca fiind plante străine intr-o cultura agricolă, care produc pagube, cosumand apa şi substantele nutritive din sol şi care duc la scaderea recoltei. Pagubele produse de buruieni sunt următoarele: creşterea costurilor de producţie, reducerea... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Agroturism

TURISM Originea termenului latină: turnare – a se întoarce turnus – mişcare circulară (călătorie cu întoarcere la punctul de rezidenţă) franceză: – tourisme rusă: – turizem engleză: – tourism italiană : – tourismo germană: – tourismus - TURISM Originea termenului Marea Britanie – începutul secolului XIX... citește mai departe

249 pagini Gratis Extras

Nutriție

Curs 1 Modul de alimentaţie al omului influenţat de antropogenezã reflectã noile descoperiri care au dus la îmbunãtãţirea şi diversificarea hranei în raport cu modul de folosire a resurdelor alimentare . Aceste transformãri au fost facilitate de cunoaşterea şi înţelegerea relaţiei dintre om şi aliment. Formele de... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

TPPV

. CURS 2 - Recepţia calitativă şi cantitativă a cerealelor - Depozitarea cerealelor - Caracterizarea făinii de grâu - Depozitarea făinurilor S24. 1.1.4. Recepţia calitativă şi cantitativă a cerealelor - Aprovizionarea morii cu cereale se face de obicei cu vagoane CFR, autocamioane special amenajate şi prin... citește mai departe

87 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura peisajului - rezervații și parcuri

Parcuri naţionale Parcul Naţional Domogled — Valea Cernei Parcul naţional propus al Văii Cernei are o suprafaţă totală de peste 60 000 ha şi cuprinde ambii versanţi ai rîului Cerna, a cărui vale se întinde pe un culoar tectonic lung de peste 5 km, străbătînd Munţii Godeanu şi Munţii Mehedinţi, la o amplitudine... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Avantajele și Dezavantajele Micropropagării în Vitro

AVANTAJELE MULTIPLICĂRII VEGETATIVE „IN VITRO" În principal, avantajele micropropagării ,,in vitro" constau în următoarele : 1. Tehnicile de multiplicare „in vitro" permit înmulţirea rapidă, cu o rata de neimaginat faţă de metodele tradiţionale, în ritm extrem de accelerat, a speciilor vegetale. Astfel, pe această... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Modelul eșalonării optime

Proiectul unui sistem agricol este un complex de activitati cu anumite durate. Din punct de vedere al esalonarii in timp, activitatile proiectului se impart in simultane sau consecutive. Scopul esalonarii optime a activitatilor proiectului agricol este minimizarea timpului total de executie a proiectului. Pentru... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Modelul rației furajere optime

Furajerele pentru animale domestice se clasifica in urmatoarele grupe principale: 1). Fibroase (masa verde, fanuri, furaje murate) 2). Grosiere (paie, vreji, coceni) 3). Concentrate (graunte d ecereale, boabe de leguminoase, seminte de oleaginoase) 4). Suculente (radacinoase, tuberculi, fructe) 5). Reziduuri... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Procedee de Desmucilaginare și Dezodorizare a Uleiurilor Vegetale

Uleiurile brute rezultate după îndepărtarea impurităţilor mecanice grosiere şi fine prin decantare şi/sau filtrare, conţin substanţe de însoţire, care influenţează negativ calitatea comercială a acestora ( calitatea senzorială), cu efecte tehnologice nefavorabile şi reduc stabilitatea la păstrare. Principalele... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Nutriție umană - caracteristicile nutriționale ale legumelor

Caracteristicile nutriţionale ale legumelor Diferitele grupe de alimente conţin proteine, lipide, glucide, apă, săruri minerale, vitamine şi oligoelemente în proporţii variate. Această diferenţă în principiile nutritive poate orienta proporţionarea în cadrul dietei zilnice a componentelor, în funcţie de necesarul... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Compușii humici din sol

1. GENERALITĂŢI Solul este definit ca fiind partea superioară a litosferei, care se află în continuă evoluţie sub influenţa factorilor pedogenetici. Este format din particule minerale, materii organice, apă, aer şi organisme vii. Este un sistem foarte dinamic care îndeplineşte multe funcţii şi este vital pentru... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Clasificarea vinurilor fabricate în Republica Moldova și România

1. Introducere Potrivit definiţiei adoptate de Oficiul Internaţional al Viei şi Vinului (O.I.V.), „Vinul este în exclusivitate o băutură care rezultă din fermentaţia alcoolică completă sau parţială a mustului de struguri”. Numărul mare de vinuri şi diversitatea lor apărute ca urmare a folosirii materiilor prime şi... citește mai departe

10 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Influența Condițiilor Variate de Aprovizionare Hidrică și a Formei de Conducere asupra Creșterii și Rodirii Soiului Cabernet Sauvignon

Capitolul 1 VITICULTURA: ISTORIC, DEZVOLTARE, IMPORTANŢĂ 1.1 SCURT ISTORIC AL VITICULTURII Momentul luării în cultură a viţei de vie nu este cunoscut cu certitudine, probabil fiind acum circa 8.000 ani, în Neolitic. În acea perioadă de început a agriculturii oamenii recurgeau la tehnici minimale de cultură. În... citește mai departe

53 pagini 7 puncte Extras Preview

IMPORTANȚA AGRICOLĂ A COLOIZILOR SOLULUI

Coloizii solului . Delimitări conceptuale. Coloizii solului reprezintă partea cea mai activă a solului , fiind particule minerale , organice şi organo-minerale cu diametre foarte mici, care determină principalele proprietăţi fizice şi chimice ale solului. Cuvântul „coloid” provine din grecescul kolla care înseamnă... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Managementul refacerii și conservării mediului

Judetul Timis este situat in vestul tarii, punctele extreme ale judetului fiind cuprinse intre coordonatele 20o16 (Beba Veche) si 22o33 (Poieni) longitudine estica, 45o11 (Latunas) si 46o 11 (Cenad) latitudine nordica. Cu o suprafata de 8697 km2, Timisul detine 3,6% din teritoriul Romaniei, ocupind ca intindere... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Tehnologia de Pastrare, Valorificare și Industrializare a Produselor Horticole

RECOLTAREA LEGUMELOR Este operaţiunea prin care legumele trec din sfera producţei în cea a consumatorului. - Momentul de recoltare se stabileşte în funcţie de specificul creşterii şi dezvoltării plantelor legumicole, care implică cunoaşterea mai multor noţiuni: - maturitatea de recoltare - corespunde stadiului în... citește mai departe

41 pagini 9 puncte Extras Preview

Cultura și Valorificarea Ciupercilor Comestibile

Nutriţia Regimul de nutriţie al ciupercilor comestibile fiind heterotrof, acestea trebuie să găsească în mediul de cultură substanţele nutritive necesare în special hidraţii de carbon, celuloza ocupând primele locuri. Dar prin hifele miceliene, ciupercile absorb şi elemente minerale ca macroelemente (S, P, K, Ca,... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Extras Preview

Eficiența Culturilor și a Capitalului Fix

Localizarea exploataţiei Societatea comercială AGROM IMPORT – EXPORT S.R.L. cu numărul de înmatriculare J9/372/2000,CUI 7986435 are o exploatatie agricolă situată în judeţul Brăila, comuna Vădeni. Societatea a înregistrat un profit 2000153 lei urcând în ierarhia firmelor agricole pe locul 3. Administratorul... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Agricultura și dezvoltarea durabilă în România și în Uniunea Europeană

Consideraţiuni generale privind dezvoltarea durabilă Dezvoltarea durabilã, viabilã şi susţinutã din punct de vedere ecologic, este consideratã acea dezvoltare care satisface nevoile prezentului fãrã a compromite capacitatea generaţiilor viitoare de a- şi satisface propriile nevoi. Pe scurt regula echivalenta ar fi:... citește mai departe

37 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Exploatarea rațională a mașinilor de recoltat plante furajere

Începând de primăvara şi până toamna târziu, recoltarea plantelor furajere este o operaţie des întâlnită pe fâneţele şi terenurile cultivate, în scopul asigurării necesarului zilnic de hrană la animale, atât pentru anotimpurile calde cât, mai ales, pentru sezonul de iarnă. Cantitatea şi calitatea furajelor depind... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview