Toate documentele din domeniul Agronomie

 • Analiza caracterelor de exterior ale animalelor de ferma si exprimarea lor in categoria de valori ale biodiversitatii, ca reper pentru tehnologiile animale

  1. Elemente de bază ale geneticii calitative și cantitative. INTRODUCERE ȘI OBIECTIVE: Ingineria genetică insumează o multitudine de metode de lucru prin care se manipulează materialul genetic la nivel molecular și celular. În acest mod, se obțin microorganisme, plante și animale reprogramate genetic, în al căror genom sunt incluse gene străine, utile, exprimabile și transmisibile stabil la descendenți. De asemenea, ingineria genetică este considerată ca fiind capabilă să precizeze...

 • Cultura pajistilor si a plantelor furajere

  INTRODUCERE Pajiștea reprezintă suprafața de teren cu vegetație ierboasă permanentă, alcătuită din specii ce aparțin mai multor familii de plante, în special gramineele si leguminoasele perene, folosite ca nutreț sau pentru pășunat. Pajiștile reprezintă: mijlocul cel mai ieftin de prevenire și combatere a eroziunii solului, îmbunătățirea structurii și fertilității solului, habitatul și sursa de hrană pentru animale sălbatice, sursă foarte ieftină de și de calitate superioară de furaje,...

 • Nutritia si Alimentatia Animala

  INTRODUCERE Importanța nutriției și alimentației este una evidentă prin influențele pe care aceaste le au asupra proceselor de creștere și dezvoltare a animalelor, starea de sănătate, reproducție și nu în ultimul rând asupra eficienței economice care este unul dintre obiectivele cele mai importante ale zootehniei Nutriția poate fi definită ca știința care se ocupă cu studiul schimburilor nutritive dintre organism și mediu, a transformării substanțelor absorbite în substanțe proprii...

 • Proiect managerial de imbunatatire a rezultatelor tehnico- economice de ansamblu a SC Vitiprod SRL

  INTRODUCERE Reforma economică din agricultură, la nivel micro- sau macrosocial, prezintă, pe lângă schimbarea fundamentală a formei de proprietate și schimbarea radicală a funcțiilor de producție, a relațiilor de schimb și de repartiție a profitului. Reintrarea agriculturii românești în rețeaua relațiilor economiei de piață, a relațiilor de concurență, unde criteriul de bază este doar eficiența și calitatea, necesită un nou tip de management, care prin metodele și tehnicile utilizate să...

 • Economie agrara - indicatori de analiza a utilizarii factorilor de productie in agricultura

  Lucrarea nr.1 EFICIENȚA ECONOMICĂ A UTILIZĂRII FONDULUI FUNCIAR Grupa indicatorilor utilizați pentru cuantificarea rezultatelor economico-financiare ca expresie a efectelor economice obținute în urma utilizării fondului funciar se împarte în două subgrupe: 1. indicatori care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul producției agricole; 2. indicatori care exprimă rezultatele economico-financiare la nivelul exploatației agricole (fermei). 1.1. Indicatori ce cuantifică...

 • Plante native din Australia

  1. Introducere Flora Australiei cuprinde un ansamblu vast de specii estimate la aproximativ 34.000 de plante, 250.000 de specii de ciuperci și peste 3.000 de licheni (wikipedia.org). Sursa: wikipedia.org Pădurea tropicală tasmaniană Caracteristicile proeminente ale florei australiene sunt adaptările la ariditate și foc, care includ scleromorfia și serotinia. - Serotinizarea reprezintă o adaptare ecologică prezentată de unele semințoase, în care eliberarea de semințe are loc ca răspuns...

 • Audit SC Stefy Construct SRL

  CAPITOLUL I Auditul financiar: definitie, obiective si principii generale Notiunea de audit a inceput sa fie utilizata in Romania dupa anul 1990, in scopul realizarii unei concordante intre reglementarile romanesti in domeniul financiar - contabil si reglementarile similare existente pe plan mondial si european. La modul general, prin audit se intelege analizarea informatiei de catre un profesionist care apoi isi exprima opinia responsabila si independenta, prin raportarea la un criteriu...

 • Proiecte comunitare

  CERERE DE FINANTARE Date despre Solicitant Solicitant S.C. AGROROȘIORI S.R.L Forma de organizare Firma solicitata, se numeste ANGHEL A. COSMIN PFA, este o firma cu o forma de organizare pe persoana fizica autorizata. Legislatia in baza careia s-a constituit functioneaza Cod CAEN: 0113 “Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor” “cultivarea legumelor pentru fructe cultivarea legumelor frunzoase” REGULAMENTUL DE PUNERE ÎN APLICARE (UE) NR. 808/2014 din 17...

 • Infiintarea unei plantatii de cires in zona comunei Dracsenei, judetul Teleorman

  Condițiile pedo-climatice ale zonei Comuna Drăcșenei are o climă temperat continentală, de câmpie cu influnțe de tranziție. Verile sunt călduroase, uneori caniculare și iernile friguroase. Fig. 1.1. Valorile temperaturilor și ale precipitațiilor înregistrate în zona Comunei Drăcșenei În fig. 1.1 se poate observa media temperaturilor și precipitațiilor pe ultimii 30 de ani, temperatura medie anuală fiind de 10,5°C, temperatura medie a iernii cuprinsă între -2, -3°C, temperatura medie a...

 • Analiza profil sol

  INTODUCERE Învelișul de sol, sau pedosfera, este un strat subțire, discontinuu care se găsește la suprafața litosferei. Formarea și evoluția solului sunt procese complexe și de lunga durata. Descrierea învelișului de sol pe toata grosimea lui se face urmărind profilul de sol definit ca : o succesiune pe verticala de straturi orizontale,numite orizonturi, care prezintă proprietăți specifice și evidente : - culoare, - aspect, - textura, - compoziție și altele. Pedologii notează aceste...

 • Legislatie in a.p.a. si resursele agroturistice ale Romaniei Borsa

  1.1 Prezentarea localității Istoric Prima atestare documentară a localității datează din 1353, când se menționează că făcea parte din domeniul Cuhea ce aparținea Bogdăneștilor (în jumătatea ajunsă, înainte de acest an, în stăpânirea lui Bogdan). După alte surse, prima atestare datează din 1365 (Bors). În 1365, regele Ungariei, Ludovic I, confiscă domeniul Bogdăneștilor (inclusiv Borșa, sub numele Borș) și-l dăruiește Drăgoșeștilor (fiilor lui Sas: Balc, Drag, Dragomir și Ștefan), această...

 • Salam de vara

  TEMA PROIECTULUI Să se determine necesarul de frig si caracteristicile constructive ale spațiului destinat fabricării și depozitării unui semi-preparat din carne. Se da: preparat salam de vara Capacitatea de producție: 500 kg Localitatea de amplasare: Urziceni (Jud. Ialomița) Preparatul ales: salam de vara 1. UTILIZAREA FRIGULUI ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 1.1. Tehnologia fabricarii preparatelor din carne In linii mari fabricarea prearatelor de carne cuprind urmatoarele operatii: -...

 • Principii si metode de conservare a produselor alimentare

  Introducere Împreună cu sectorul vegetal, sectorul zootehnic din țara noastră reprezintă una din principalele ramuri ale economiei, acesta asigurând materia primă necesară pentru industria alimentară, dar și hrană populației. Dezvoltarea agriculturii este greu sau chiar aproape imposibil de realizat fără a se dezvolta și sectorul zootehnic, prin reconsiderarea rolului și a locului deținut de către acesta în economia țării noastre. Laptele reprezintă un produs primar sau o materie primă...

 • Masina de scos si recoltat ceapa

  1.Masina de scos ceapa Krukowiak Z653 Destinatie: Mașina de scos ceapă este destinată pentru recoltat ceapă insa poate fi folosita si la recoltarea altor culturi cum ar fi:usturoi,cartof sau napi.Mașina de scos ceapa efectuează dislocarea și curățirea parțială a bulbilor de ceapă, după care se lasă pe sol în rănduri uniformizate pentru uscare si mai tarziu recoltarea lor. Parti componente: 1-triunghi de prindere la tractor 2-transmisie cardanica 3-brazdar pentru dislocare 4-cutit disc...

 • Evolutia cresterii taurinelor de lapte

  Capitolul I 1.1.Sistematica zoologică Sistematica sau taxonomia zootehnică este teoria si practica clasificării populațiilor de animale domestice. Este o disciplină practică care ajută la exploatarea si ameliorarea genetică a animalelor. Taxonomia trebuie să aibă un sistem corect si eficient pentru aprobarea noilor populații. Criterii taxonomice: Taxonomia foloseste urmatoarele criterii pentru aprobarea populațiilor: gradul de izolare reproductivă, diferențiere morfofiziologică,...

Pagina 2 din 200