Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 38 din 113

Plante Condimentare - Piperul

Capitolul I: Istoria si descrierea plantei Piperul negru este nativ din Malabar, o regiune pe coasta vestica a sudului Indiei; astazi, aceasta regiune apartine provinciei Kerala. Piperul este cultivat de milenii. Forma sa salbatica nu a fost inca identificata cu certitudine, dar exista cateva specii inrudite intre... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Plante Condimentare - Salvia

Capitolul 1. Istoria si descrierea plantei Salvia - planta care salveaza viata Numele genului vine de la latinescul “salvare” – care inseamna a vindeca, cu aluzie la intrebuintarile medicinale ale plantei. Genul cuprinde numeroase specii anuale, bianuale sau perene, majoritatea originare din zonele calde si... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Caracterizarea Tehnologică Standardele de Comercializare și Condițiile de Valorificare la Specia Banane

CAPITOLUL 1 – CARACTERIZAREA MORFOLOGICĂ ŞI TEHNOLOGICĂ A BANANIERULUI ( Musa sapientum L., fam. Musaceae ) 1.1. Caracterizare botanică Bananierul sau bananul este cea mai importantă specie pomicolă din zona tropicală, fiind deosebit de apreciat pe plan mondial. Genul Musa L. cuprinde peste 80 de specii originare... citește mai departe

44 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Aprecierea și Identificarea Factorilor care Influențează Calitatea Cărnii de Iepure

INTRODUCERE Din punct de vedere comercial, carnea reprezintă carcasa animalelor de măcelărie, a păsărilor de curte, sau a vânatului, cât şi produsele obţinute din acestea. Obţinerea acestui produs valoros pentru alimentaţia umană se face în unităţi agro-zootehnice şi industriale complexe, specializate, dotate... citește mai departe

59 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Capsunaritul

INTRODUCERE Fructele de căpşun, datorită valorilor alimentare şi economice sânt foarte solicitate pe piaţă. Însă Republica Moldova, dispunând de condiţii pedoclimatice destul de favorabile pentru cultura acestor specii, în anul 2004 a produs numai cca. 4000 tone de fructe. Suprafaţa acestora în ţara noastră s-a... citește mai departe

40 pagini 8 puncte Extras Preview

Comuna Hoghuz

Caracteristici geografice ale comunei: Relief (forme, pondere – suprafaţă etc.); Suprafața comunei este de 17.416,00 ha. Teritoriul comunei Hoghiz este situat în zona central nordică a județului Brașov, în zona Rupea, în care orașul Rupea este centrul polarizator. Din punct de vedere geografic și geomorfologic... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Extras Preview

Viitorul Spațiilor Rurale în Uniunea Europeană

1. Contextul apariţiei politicii comune pentru dezvoltare regională 1.2 Definirea termenului de “regiune” Ce înseamnă, de fapt, termenul „regiune”? Carta Comunitară a Regionalizării defineşte regiunea ca fiind „un teritoriu care formează, din punct de vedere geografic, o unitate netă sau un ansamblu similar de... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Politică Agricolă Comună 2014-2020

1. Introducere Agricultura a fost şi este una din îndeletnicirile de bază ale omului încă din vremuri arhaice însă odată cu progresul tehnologiei, aceasta a evoluat constant, iar schimbările au fost profunde asupra societăţii în ansamblu, influenţând decisiv atât practicile agricole şi consumul, dar şi factori... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Fermele Organice

Agricultura organică pare un concept nou aceasta s a practicat încă de la începutul sec.XX, reprezentând o varietate de metode alternative de producţie agricolă . În Europa , primele ţări care au recurs la agricultura organică sunt Anglia şi Germania. În 1972 s-a înființat Federația Internaționala a mișcării... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Agricultura României

Prolog / Argument Lucrarea de faţă îşi regăseşte reminiscenţele într-una dintre cele mai actuale teme din domeniul politicilor economice europene, mai ales că aderarea la Uniunea Europeană a României a fost sinonimă cu o serie de upgrade-uri la toate nivelele, printre acestea se numără, indubitabil, şi politica... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Politici Guvernamentale Privind Implementarea Măsurilor de Securitate în Cazul Calamităților și Accidentelor Naturale

CAPITOLUL I. SEDIUL JURIDIC AL MATERIEI ȘI NECESITATEA REGLEMENTĂRII RĂSPUNDERII Protectia mediului înconjurator (denumit în continuare mediu) constituie o prioritate națională, care vizează în mod direct condițiile de viață și sănătatea populației, realizarea intereselor economice și social-umane, precum și... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Depozitarea Grâului Comun

Introducere Prin noțiunea de “depozit” se definește un spațiu amenajat și dotat corespunzător pentru a primi, păstra și a pregăti bunuri materiale (mărfuri) în vederea distribuirii lor către beneficiari. Caracteristica principală a depozitului este de natură logistica, deoarece depozitarea, cu unele exceptii, nu... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme tehnologice pentru gestionarea fertilității solului în zona Botoșani la ferma SC Agraria SRL

O scurta prezentare a Orasului Botosani Asezare: regiune cuprinsa între Siret si Prut, în extremitatea de nord - est a tarii, la granita cu Ucraina (la nord) si Republica Moldova (la est). La vest si sud se învecineaza cu judetele Suceava si Iasi. Orasul Botosanieste situat în zona de contact dintre regiunea... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Certificarea Produselor Bio - Organisme de Certificare

‘Agricultura ecologică’, termen protejat şi atribuit de Uniunea Europeană României pentru definirea acestui sistem de agricultură, este similar cu termenii ‘agricultură organică’ sau ‘agricultură biologică’ utilizaţi în alte state membre. Agricultura organică face parte dintr-un spectru larg de metodologii care... citește mai departe

34 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologia de obținere și fabricare a conservelor din pește

1. IMPORTANȚA ECONOMICĂ ȘI ALIMENTARĂ A PEȘTELUI Sistemul mondial al produselor mării prezintă o specificitate marcantă, comparativ cu piețele altor produse alimentare. Spre exemplu, rezultatele pescuitului nu sunt previzibile precum cele din agricultură; piețele sunt în mod particular diversificate; oferta este... citește mai departe

28 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Conservarea Fructelor și Legumelor prin Congelare

1.PRINCIPII GENERALE DE CONSERVARE A LEGUMELOR SI FRUCTELOR Produsele de conservare a alimentelor au fost grupate pe baza principiilor biologice ce le carcaterizeaza astfel: -anabioza, care reprezinta pricipiul biologic al vietii latente a agentilor biovatamatori ce pot produce alterarea alimentelor. Anabioza se... citește mai departe

18 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Transportul Solidelor

1.Clasificarea și simbolizarea materialelor solide Din punctul de vedere al transportului continuu, ne interesează două clase de materiale: materiale în vrac și sarcini unitare. La alegerea unui utilaj de transport sau la efectuarea unei comenzi către un producator, utilizatorul trebuie să caracterizeze... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Standarde și Standardizare

1.Organizația Internațională de Standardizare Organizația Internațională de Standardizare, cu numele scurt ISO care vine din limba greacă, unde ἴσος, isos, înseamnă „egal”; în engleză: International Organization for Standardization, este o confederație internațională de stabilirea normelor în toate domeniile cu... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Amenajarea Spațiilor Verzi

CAPITOLUL I STILURILE UTILIZATE ÎN AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI 1.1 STILUL GEOMETRIC (ARHITECTONIC, CLASIC) Este stilul care s-a regăsit în evoluţia istorică a conceptului de arhitectură peisagistică în grădinile Egiptului antic, apoi în grădinile romane, arabe şi maure, trecând prin renaşterea italiană spre... citește mai departe

55 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Corectarea Torenților

Tema proiectului Să se întocmească proiectul de execuţie privind lucrările de amenajare a bazinetului hidrografic torenţial Valea Buciniş numărul 294 componentă a bazinului hidrografic Copăcel, situat în amonte de barajul Leşu. În acest scop vor fi enunţate următoarele aspecte: 1.Studiul cadrului natural şi... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Capitolul I 1.1. Memoriu justificativ Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg pădurea adică creşterile ei în diametru şi înălţime a arborilor, modul lor de dezvoltare faţă de condiţiile climatice şi edafice. Pe baza calulelor se va putea face unele... citește mai departe

95 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Tehnologii de Obținere a Plantelor de Gorun

CAPITOLUL I SITUAŢIA PRODUCŢIEI DE MATERIAL SĂDITOR DE GORUN 1.1. Situaţia producţiei de material săditor de gorun pe plan mondial În contextul actual în care o problemă majoră a civilizaţiei contemporane este protecţia, conservarea şi ameliorarea mediului înconjurător se impune stimularea interesului pentru... citește mai departe

54 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Reziduuri Metalice în Produse Apicole

1. PREZENTARE A PROPRIETĂȚILOR FIZICO-CHIMICE A REZIDUURILOR DE METALE GRELE 1.1. Contaminarea cu zinc 1.1.1. Considerații generale Zincul este un metal cenușiu-albăstrui. Luciul inițial intens dispare la aer, prin formarea unui strat de oxid care împiedică înaintarea oxidării. Zincul este destul de casant la... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Politica agricolă comună în perioada 2014-2020

Introducere Ponderea populatiei ocupate în agricultura în România este cea mai mare din UE, dar este în scadere înca din perioada de pre-aderare (de la 36% în 2005 la 30% în 2007). România are o populatie agricola de aproape cinci ori mai mare decât media UE si dubla fata de urmatoarea clasata, în ce priveste... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras Preview

Analiza economico-socială a unei regiuni

1. Prezentarea geografica si fizica a) Prezentarea principalelor caracteristici Judetul OLT se face parte de regiune de SUD-VEST a Romaniei, intre meridianele de 22°2’ și 24°2’ și paralelele de 43°3’ și 45°3’, acoperind o suprafata totala de circa 5.498 kmp si reprezinta 2,3% din teritoriul tarii. Ca si relief,... citește mai departe

21 pagini 6 puncte Extras Preview