Toate documentele din domeniul Agronomie

 • Utilizarea pompelor de caldura in instalatii de distilare

  Abstract: Conform obiectivelor UE pentru 2030 și stategia națională de dezvoltare MOLDOVA 2020 se urmărește reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, astfel se propune utilizarea pompelor de căldură în instalații de distilare, instalații care consumă simultan căldură și frig. Utilizarea pompelor de căldură în astfel de instalații ar reduce consumul de energie și...

 • Promovarea produselor la Vinexert prin organizarea analizei senzoriale

  INTRODUCERE Analiza senzorială a produselor alimentare este practic la fel de veche ca însăși omenirea, însă progrese s-au înregistrat abia în ultimele trei decenii, prin intensificarea cercetărilor științifice în scopul obiectivizarii ei. Acest interes deosebit pentru analiza senzorială a alimentelor are că sursă progresele din domeniile fizicii, chimiei, microbiologiei, biochimiei, histologiei, tehnologiei, merceologiei și din alte domenii ale științei și tehnicii. Promovarea produselor...

 • Infiintarea unei plantatii de vita de vie

  Obiectivul acestui proiect este înființarea unei plantații de viță de vie în localitatea Panciu, județul Vrancea. Suprafaţa agricolă a judeţului este de 255 626 ha. Judeţul Vrancea este cel mai mare bazin agricol al României, cu 27.235 hectare de vie. Suprafaţa agricolă a judeţului este următoare: - 148 112 ha teren arabil, - 27 235 ha vie, - 3 782 ha livadă, - 43 720 ha păşuni - 32 777 ha fâneţe. - În Vrancea viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare importanţă...

 • Intocmirea planului anual de productie in cadrul exploatatiei SC Vlascea SRL

  Introducere Managementul producției în exploatațiile agricole are la bază procesul de producție. Acesta cuprinde acțiunile omului conjugate cu cele ale factorilor naturali, prin care obiectele muncii sunt transformate cu ajutorul mijloacelor de muncă în bunuri materiale. El include doua laturi distincte: procesul tehnologic și procesul de muncă, aflate într-o strânsă interdependență. Procesul de producție poate fi abordat și sub aspect cibernetic, ca un proces destinat sa transforme un set...

 • Nuci

  CAPITOLUL 1. RĂSPÂNDIRE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI GLOBAL sub 1.1. Cultura nucului la nivel global Datorită sistemului de cultură extensiv, practicat în majoritatea ţărilor ( excepţie USA şi Franţa), nu se cunosc exact suprafeţele cultivate, numărul pomilor şi producţia de fructe, în majoritatea situaţiilor fiind stabilite prin evaluare. În comparaţie cu alte specii pomicole, suprafeţele ocupate pe glob cu plantaţii comerciale de nuc, sunt mult mai mici şi în mai puţine ţări. Producţia de nuci...

 • Industria vinului

  Stiati ca … Legenda vinului O legendă îl arată pe Dionysos tânăr, mergând spre insula Naxos. Obosit din cauza drumului lung, se aşeză pe o pajişte să se odihnească. La picioarele lui observă o plantă firavă, necunoscută. Îi plăcu înfăţişarea ei şi la plecare o smulse, luând-o cu sine. Soarele ardea puternic şi dogoarea,ar fi putut păli planta smulsă. Voind s-o apre de arşiţă, Dionysos folosi un os de pasăre găsit pe drum, în care a introdus planta firavă. Ţinută însă în mâna lui de zeu...

 • Varza

  Cap 1. Caracteristicile morfologice și tehnologice ale verzei 1.1. Caracterizarea botanică a verzei 1.1.1. Varza pentru căpățână Varza pentru căpățână este o plană bienală, ierboasă cu rădăcina și, parțial, tulpina lemnificate ( fig.1.1.) . Planta prezintă în pământ o rădăcină mai mult sau mai puțin pivotantă, bogat ramificată, de consistență lemnoasă (niciodată cărnoasă) ce poate ajunge până la 1,5 m adâncime. În faza de răsad, plantula are o rădăcină principală bine dezvoltată....

 • Organizarea si amenajarea turistica din judetele Timis si Bistrita-Nasaud

  Relieful judeţului Bistriţa-Năsăud este unul dintre principalii factori,care contribuie în mod nemijlocit la desfăşurarea fenomenelor hidrologice.Teritoriul judeţului este variat şi complex, dispus sub forma unui amplu amfiteatru natural cu deschidere în trepte către Podişul Transilvaniei, conturându-se trei zone de relief. - Zona montană străjuieşte judeţul în partea de nord şi est şi cuprinde o cunună de munţi din arcul Carpaţilor Orientali, grupa nordică şi mijlocie, din care fac parte...

 • Masini agricole

  Sa se intocmeasca o tehnologie de mecanizare pentru cultura fasole cunoscand suprafata cultivata de 304 Ha in doua etape semanat. FASOLE (Phaseolus vulgaris) Pregătirea terenului Toamna, după eliberarea terenului de resturi vegetale, se realizează o arătură adâncă de 28-32 cm. Este indicat ca înainte de efectuarea acestei lucrări să se încorporeze în sol 75 kg s.a./ha P2O5 şi 75 s.a./ha K2O urmând ca în primăvară concomitent cu pregătirea patului germinativ să se aplice 45 kg s.a./ha...

 • Agricultura durabila

  În dorinţa de progres şi creştere economică cu orice preţ, omul a uitat, adesea, că este şi parte a sistemului natural, intervenind, uneori, peste capacitatea de suport a acestuia. Astfel, au apărut dezechilibre ale caror efecte deja simt, preocupările la nivel mondial fiind tot mai accentuate în direcţia contractărarii acestor efecte. Pentru ca societatea să se poată adapta la marile probleme cu care omenirea se confruntă au fost elaborate strategii naţionale, cu obiective ce se vor...

 • Bazele economiei

  Noţiunea de economie şi apoi de ştiinţa economică a fost generalizată în lucrări de specialitate, pornind de la termenii greceşti: OIKOS = casă; NOMOS = lege; POLIS = cetate; LOGOS = ştiinţă. De aici, Teoria economică politică este ştiinţa care se preocupă de legile şi acţiunile pentru gospodărirea casei, cetăţii, societăţii. Teoria economică se preocupă de nevoi şi de resurse pentru om şi colectivitate. Ea examinează acele principii şi acţiuni economice prin care resursele sunt...

 • Intocmirea documentatiei si planului de afaceri pe submasura 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri- Apicultura

  Dintre toate ramurile agriculturii, un rol deosebit de important îl constituie apicultura. Aceasta este definită drept „o ramură a zootehniei care studiază biologia și tehnologia creșterii și expluatării albinelor, în scopul obținerii de producții apicole ridicate și a sporirii producției de semințe la plantele agricole entomofile” (Spătaru, 1983, p.7) Acesta s-a dezvoltat foarte mult în ultima perioadă fiind practicată de un număr din ce în ce mai mare de oameni interesați de acest domeniu....

 • Energie solara

  1. Introducere În ultimul timp s-au pus mari probleme cu privire la încălzirea globală şi la o reducere considerabilă a resurselor regenerabile datorită consumului mare de energie. Mulţi cercetători au încercat prin studiile lor experimentale să găsească o soluţie a înlocuirii acestor resurse regenerabile cu cele neconvenţionale. Sursa neconvenţională de energie se poate defini că aceea sursă care nu utilizează resursele regenerabile (combustibilii clasici: petrol, cărbune, etc) ci...

 • Fitotehnie

  Nr. crt. Perioada calendaristică Faza și stadiul de vegetație a culturii (BBCH) Intervenția tehnologică Mijloace tehnice utilizate (tractoare, mașini și utilaje agricole) Inputuri folosite (denumire, doze, cantități) Justificarea intervenției 1 20-30 iulie - Dezmiriștit T110cp + G.D. 4.2 Motorina-6 l/ha Principalul scop este acela de a reduce evapotranspiratia pentru a pierde cat mai putina apa din sol pe parcursul verii. Totodata se maruntesc resturile vegetale ramase pe miriste si se...

 • Statiunile de cercetare si dezvoltare horticola - Aplicarea tehnicilor de creativitate pentru imbunatatirea performantelor organizationale

  Capitolul 1. Introducere Ca orice organizatie legal constituita, statiunile de cercetare si dezvoltare horticola au unul sau mai multe obiective explicit formulate si asumate, unul dintre ele fiind acela de “identificare si inmultire a genotipurilor valoroase”, avand in vedere, in special, speciile autohtone. Aceste statiuni se regasesc pe tot cuprinsul tarii, importanta lor fiind data de studiile permanente pe care le fac pentru a surprinde cat mai bine, stiintific vorbind, adaptarea unor...

Pagina 6 din 184