Toate documentele din domeniul Agronomie

 • Implementarea sistemului HACCP in sectorul de morarit si panificatie

  Sistemul de Analiză a Riscurilor în Punctele Critice de Control reprezintă o abordare sistematică a dezideratului privind siguranţa produselor alimentare şi constă în aplicarea a şapte principii de bază: Principiul 1: Identificarea pericolelor asociată cu producerea alimentelor în toate fazele fluxului tehnologic şi evaluarea lor comparativ cu nocivitatea faţă de consumator, descriind şi măsurile de control sau de prevenire; Principiul 2: Identificarea, pe flux tehnologic, a punctelor...

 • Piata carnii de ovine si caprine

  ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚEI Creşterea ovinelor și caprinelor este o activitate tradiţională a ţării, ceea ce permite ca România în raport cu mărimea efectivelor şi nivelul producţiilor, să se situeze între primele ţări europene, în ceea ce priveşte creşterea şi exploatarea acestei specii. Integrarea României în structurile Uniunii Europene şi adaptarea activităţii de creştere, exploatare şi respectiv ameliorare a ovinelor și caprinelor la cerinţele economice ale Uniunii Europene,...

 • Politica agricola comuna in Romania si impactul pe plan national

  POLITICA AGRICOLĂ COMUNĂ SI IMPACTUL PE PLAN NAŢIONAL Viziune de ansamblu 2. Februarie 2005: Comisia Europeană a relansat Strategia Lisabona Strategia încearcă să ofere soluţii pentru nevoia crescută a UE privind impulsionarea creşterii economice, crearea de noi locuri de muncă şi creşterea competitivităţii pe piaţa internaţională. Strategia ţinteşte să ofere oamenilor un standard de viaţă mai ridicat prin oferirea unui mediu natural şi social durabil. S-au stabilit principii de bază...

 • Sararea

  Conservarea de alimente este procesul de tratare a alimentelor cu scopul de a păstra un timp cât mai îndelungat alimente bune pentru consum. Prin conservare se încearcă păstrarea atât a gustului alimentelor, a aromei, prospețimii, texturii cât și ca din punct de vedere chimic și microbiologic ele să fie (rămână) apte consumului uman. După procesul de conservare, unele alimente ușor perisabile, precum carnea, peștele, legume, care în mod normal încep să se strice după câteva ore sau zile, pot...

 • Controlul si expertiza, legumelor, fructelor si produselor derivate

  Țările în care se cultivă fasolea sunt situate în diferite climate având o arie foarte largă de răspândire pe glob; în Europa fasolea a fost adusă în 1542. Fasolea s-a răspândit relativ repede în Europa, începând cu Spania, Italia și alte țări mediteraneene. Suprafaţa mondială cultivată cu fasole in anul 2003 a fost de 23,24 mii. hectare, iar producţia medie mondială a fost de 721 kg boabe/ha (după F.A.O. Yearbook, 2001). Printre ţările mari cultivatoare de fasole se menţionează: India -7,1...

 • Proiectarea magiunului de prune din punct de vedere al standardizarii

  Cap. I Istoric Originar din Siria, prunul s-a raspandit in Europa in perioada romanilor. Inca din cele mai vechi timpuri, in zona Topoloveni-Arges, in fiecare gospodarie se facea prin aceasta metoda traditional magiun din prune, respective fierberea pulpei de prune in vase deschise sub agitare continua cu palete din lemn. Livezile de pruni au existat pe pamanturile din Topoloveni din timpuri stravechi. Inca din anul 1914 in Topoloveni s-a infiintat prima fabrica de magiun din tara,...

 • Alegerea actionarilor electrice la statiile de pompare a apei

  Introducere Tema: Acţionarea electrică a instalaţiei de pompare a apei pentru irigare. Staţia pompează apa în reţeaua de irigare. Ea constă dintr-o pompă axială Staţia se alimentează de la 3 posturi de transformatoare prin intermediul liniilor electrice aeriene de alimentare cu energie electrică. Condiţiile tehnologice de pompare a apei în reţea şi parametrii pompelor sunt date în tab.1 şi 2. Tabelul 1.Condiţiile tehnice ale pompei axială Nr. d/o Tipul pompei Presiunea m Debitul,...

 • Standarde de calitate si caracterizare economica si nutritiva a ardeiului

  INTRODUCERE Legumele solanacee formează una din cele mai importante grupe tehnologice, care se cultivă la noi în țară și în general în lume.Din această grupă fac parte trei specii legumicole pentru fructe, care aparțin familiei botanice Solanaceae : tomatele sau pătlăgelele roșii ( Lycopersicon esculentum Mill.), ardeii (Capsicum annum L.) și pătlăgelele vinete (Solanum melongena L.). Importanță alimentară. Ardeiul se cultivă pentru fructele sale, care au multiple întrebuințări în...

 • Standarde de calitate si comercializare ale dovleceilor

  Introducere Dovlecelul comun este o planta erbacee, anuală, cu creștere viguroasă luxuriantă, care formează tufe compacte (fig. 1) . Acesta face parte din familia Curcibitaceae, specia Curcubita pepo L. var. oblonga. Din punct al particularităților botanice și biologice, rădăcina este pivotantă, de peste un metru lungime, care emite rădăcini laterale masate în stratul arabil al solului. Tulpina este scurtă și puternic ramnificată (uneori, în anumite condiții tulpina poate ajunge până la un...

 • Utilizarea pompelor de caldura in instalatii de distilare

  Abstract: Conform obiectivelor UE pentru 2030 și stategia națională de dezvoltare MOLDOVA 2020 se urmărește reducerea semnificativă a emisiilor de gaze cu efect de seră și a consumului de energie prin sporirea eficienţei energetice şi utilizarea surselor regenerabile de energie, astfel se propune utilizarea pompelor de căldură în instalații de distilare, instalații care consumă simultan căldură și frig. Utilizarea pompelor de căldură în astfel de instalații ar reduce consumul de energie și...

 • Promovarea produselor la Vinexert prin organizarea analizei senzoriale

  INTRODUCERE Analiza senzorială a produselor alimentare este practic la fel de veche ca însăși omenirea, însă progrese s-au înregistrat abia în ultimele trei decenii, prin intensificarea cercetărilor științifice în scopul obiectivizarii ei. Acest interes deosebit pentru analiza senzorială a alimentelor are că sursă progresele din domeniile fizicii, chimiei, microbiologiei, biochimiei, histologiei, tehnologiei, merceologiei și din alte domenii ale științei și tehnicii. Promovarea produselor...

 • Infiintarea unei plantatii de vita de vie

  Obiectivul acestui proiect este înființarea unei plantații de viță de vie în localitatea Panciu, județul Vrancea. Suprafaţa agricolă a judeţului este de 255 626 ha. Judeţul Vrancea este cel mai mare bazin agricol al României, cu 27.235 hectare de vie. Suprafaţa agricolă a judeţului este următoare: - 148 112 ha teren arabil, - 27 235 ha vie, - 3 782 ha livadă, - 43 720 ha păşuni - 32 777 ha fâneţe. - În Vrancea viticultura constituie o activitate tradiţională, de mare importanţă...

 • Intocmirea planului anual de productie in cadrul exploatatiei SC Vlascea SRL

  Introducere Managementul producției în exploatațiile agricole are la bază procesul de producție. Acesta cuprinde acțiunile omului conjugate cu cele ale factorilor naturali, prin care obiectele muncii sunt transformate cu ajutorul mijloacelor de muncă în bunuri materiale. El include doua laturi distincte: procesul tehnologic și procesul de muncă, aflate într-o strânsă interdependență. Procesul de producție poate fi abordat și sub aspect cibernetic, ca un proces destinat sa transforme un set...

 • Nuci

  CAPITOLUL 1. RĂSPÂNDIRE LA NIVEL NAȚIONAL ȘI GLOBAL sub 1.1. Cultura nucului la nivel global Datorită sistemului de cultură extensiv, practicat în majoritatea ţărilor ( excepţie USA şi Franţa), nu se cunosc exact suprafeţele cultivate, numărul pomilor şi producţia de fructe, în majoritatea situaţiilor fiind stabilite prin evaluare. În comparaţie cu alte specii pomicole, suprafeţele ocupate pe glob cu plantaţii comerciale de nuc, sunt mult mai mici şi în mai puţine ţări. Producţia de nuci...

 • Industria vinului

  Stiati ca … Legenda vinului O legendă îl arată pe Dionysos tânăr, mergând spre insula Naxos. Obosit din cauza drumului lung, se aşeză pe o pajişte să se odihnească. La picioarele lui observă o plantă firavă, necunoscută. Îi plăcu înfăţişarea ei şi la plecare o smulse, luând-o cu sine. Soarele ardea puternic şi dogoarea,ar fi putut păli planta smulsă. Voind s-o apre de arşiţă, Dionysos folosi un os de pasăre găsit pe drum, în care a introdus planta firavă. Ţinută însă în mâna lui de zeu...

Pagina 6 din 184