Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 65 din 113

Managementul deșeurilor organice

PLAN Domenii de intervenție Cine generează deșeuri organice Principii ale tratării biologice a deșeurilor organice Tehnologii: Compostarea Metanizarea Concluzii Domenii de intervenție Agricultură Industria agro-alimentară Întreprinderi de salubritate la nivel local Întreprinderi de administrare a... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras

Raport pe rezultatele practicii tehnologice desfășurate la fabrica Srl Vinăria Vinius

I. Analiza generală de activetate a întreprinderii. 1.1 Date istorice despre întreprindere şi etapele dezvoltării Privind la locurile pitoreşti din Sud-Vestul Republicii Moldova care sunt spălate de valurile Nistrului, ne vom opri într-un orăşel înzestrat cu păduri dese şi podgoriile ce se întind vălurînd prin... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Extras Preview

Raport la întreprinderea Doina Vin

Colegiul Naţional de viticultură şi vinificaţie din Chişinău(CNVVC) are peste 166 de ani,este cea mai veche instituţie de învăţămînt din Moldova în acest domeniu.Succesele obţinute de discipolii acestui Colegiu,i-au creat renume şi după hotarele.Ea a participat sistematic la toate expoziţiile din secolul trecut,la... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Extras Preview

Acțiunea erbicidelor în plante și influența asupra proceselor metabolice

Actiunea erbicidelor in plante si influenta asupra proceselor metabolice Erbicidele sunt substanţe chimice care manifestă acţiunea fito-toxică asupra buruienilor din culturi, plantaţii pomicole şi viticole, parcuri, margici de drumuri, căi ferate etc. Clasificarea erbicidelor se poate face după mai multe criterii:... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Apicultură

LP1 ÎNCADRAREA SISTEMATICĂ A ALBINELOR Albinele fac parte din marea clasă a insectelor. Această clasă cuprinde 32 de ordine, printre care şi ordinul Hymenoptera. Insectele din ordinul Hymenoptera se caracterizează printr-un ciclu complet de metamorfoză (ou, larvă, nimfă şi adult), prezenţa aripilor membranoase şi... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea PAC în România

I. CARACTERISTICI ALE AGRICULTURII ROMÂNEŞTI DE ASTĂZI - Situaţia curentă în sectorul agricol românesc Agricultura reprezintă 6% din PIB-ul țării (anul 2007), față de 12,6% în 2004. De asemenea, proporţia populaţiei angajate în agricultură rămâne foarte ridicată. După un vârf de 41% în perioada 1999-2001, când o... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu Comparativ Romania-Bulgaria

I. Scurta prezentare a celor 2 tari 1. Scurta prezentare a Romaniei România este o ţară situată în sud-estul Europei Centrale, pe cursul inferior al Dunării, la nord de peninsula Balcanică şi la ţărmul nord-vestic al Mării Negre. Pe teritoriul ei este situată aproape toată suprafaţa Deltei Dunării şi partea sudică... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Iepurele de câmp

INTRODUCERE Zburlindu-şi spinii galbeni sub ierbi şi uscăciuni, Un rnacies din vară, uitat printre răzoare, Adăposteşte-n taină, pierdut în rugăciuni, Un iepure cu ochii aprinşi ca doi tăciuni Pe care toamna-şi lasă întîia ei răcoare. Dictonul „fricos ca un iepure" ar trebui reconsiderat, deoarece acest... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Înființarea unei Unități Avicole cu o Capacitate Anuală de Producție de 240000 Capete Pui Broiler

Capitolul I Memoriu justificativ 1.1 Legislatia in vigoare cu privire la infiintarea unei exploatatii agricole Distanta fata de drumuri trebuie sa asigure o zona de protectie care sa previna contractarea unor boli, ce ar putea fi transmise prin mijloacele de transport si praf. Normativul sanitar veterinar privind... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilirea Tehnologiilor de Productie într-o Unitatea de Crestere Intensivă cu Capacitatea de 1500 Capete

Importanta cresterii suinelor În alimentatia oamenilor, de mai multe sute de ani, carnea de porc are o pondere importanta in structura consumului si produselor din carne, reprezentând circa 45% din consumul total pe cap de locuitor.Preferinta consumatorului român pentru carnea de port tine cont în mare masură de... citește mai departe

26 pagini 11 puncte Extras Preview

Agenții de spumare

1.Generalitati Conform Comisiei Codex Alimentarius FAO/OMS: „aditivul reprezintă orice substanţă, chiar de natură microbiană, care, în mod normal, nu este consumată ca aliment şi nu este folosită ca ingredient alimentar, indiferent dacă are sau nu valoare nutritivă, fiind adăugată în produsul alimentar în scop... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Caracterizarea fitochimică și botanică - măsline și struguri - posibilități de utilizare în industria cosmetică, farmaceutică și alimentară

1.Generalitati masline,struguri: Maslinul este un arbore fructifer totdeauna verde, cu trunchiul adesea stramb, cultivat mai mult in regiunile mediteraneene pentru lemnul si mai ales pentru fructele lui bogate in ulei. Ramura de maslin este simbol al pacii. Este un pom ce apartine florei mediteraneene. Se... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Produse Cosmetice pentru Barbierit și After Shave cu Principii Active Naturale

1. INTRODUCERE Industria cosmetică s-a dezvoltat și a devenit un domeniu foarte complex și specializat. Acest domeniu a combinat cunoștinţele de farmacie și dermatologie cu cele de herbologie tradiţională, precum şi cu cunoștinţe moderne despre procesarea tehnologică şi elemente foarte avansate de psihologie de... citește mai departe

14 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Plan de afaceri fermă pui

1. Rezumatul planului de afaceri Prezentul plan de afaceri se elaborează ca instrument de planificare, respectiv de programare a activităţii pentru anii 2009-2011, ca program de vânzări de mărfuri pe piaţa regională şi respectiv ca ghid permanent de activitate pentru managerul şi salariaţii firmei. S.C.AVICOMPLEX... citește mai departe

36 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Stocarea carbonului din atmosferă

1. Locatie DETA Orasul Deta este cea mai mare asezare urbana din sud-vestul judetului Timis, o localitate in care au avut loc importante transformari si care se dezvolta continuu. Orasul Deta este un mic centru administrative economic si cultural, de importanta microregionala situate in partea de vest a tarii... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comerțul exterior în sectorul agriculturii

Comerţul mondial constituie una dintre primele şi cele mai larg răspândite forme de colaborare economică internaţională, cuprinzând ansamblul tranzacţiilor cu bunuri şi servicii ce au loc între rezidenţi ai unor ţări diferite. Comertul exterior al Romaniei cuprinde toate bunurile materiale care se schimba intre... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras

Creșterea Suinelor

1.Importanţa creşterii suinelor Porcul este un mamifer ce face parte din familia Suideelor. Rasele actuale de porci provin din mistretul asiatic (Sus vittatus) şi din mistreţul european (Sus scrofa ferus). Din domesticirea mistreţului au rezultat rasele de porci primitive (Mangaliţa, Stocli, Bazna), astăzi pe cale... citește mai departe

21 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Fermă vaci de lapte, rasa bălțată românească cu un efectiv matcă 20 de capete

INTRODUCERE Importanţa creşterii bovinelor. Prognoza unor instituţii specializate în cercetarea demografică umană indică menţinerea tendinţei de creştere numerică a populaţiei umane, atât pe termen scurt cât şi pentru următoarele 3-4 decenii. Implicit, se va înregistra şi o creştere accentuată a cererii de resurse... citește mai departe

39 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Stabilirea dozelor de îngrășăminte chimice și organice pentru cultura de măr în contextul practicării unei agriculturi de tip convențional, în varianta moderat intensivă

CAPITOLUL 1 CHIMIZAREA AGRICULTURII IN CONTEXTUL SOCIETĂŢII CONTEMPORANE 1. 1. CAI SI MIJLOACE DE SPORIRE A PRODUCŢIEI AGRICOLE 1. 2. INGRASAMINTELE. MIJLOC ESENŢIAL DE SPORIRE A PRODUCŢIEI OPŢIUNI STRATEGICE SI POSIBILITĂŢI VIZÂND ASIGURAREA SECURITĂŢII ALIMENTARE Rezolvarea problemei alimentaţiei reprezintă... citește mai departe

22 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Principalele însușiri fizico-chimice ale unor materii prime din cultura mare

1. Principalele materii prime din cultura mare Semințe Cariopse Dicariopse Nucule Fructe compuse Achene Organe Vegetale 2. Morfologia și anatomia cariopselor la cereale 3. Aprecierea și exprimarea obiectivă a calității Analize subiective: aspect, culoare, luciu. Analize obiective: - însușiri fizice:... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Măsura 313 - încurajarea activităților turistice

INTRODUCERE Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) este un instrument de finanţare creat de Uniunea Europeană pentru a sprijini ţările membre în implementarea Politicii Agricole Comune Politica Agricolă Comună este un set de reguli şi mecanisme care reglementează producerea, procesarea şi... citește mai departe

31 pagini 10 puncte Extras

Economie agroalimentară - efficient consumer response

Începutul mişcării ECR (Efficient Consumer Response) RĂSPUNS EFICIENT PENTRU CONSUMATOR este una din noile strategii manageriale ce a fost dezvoltată în S.U.A. la începutul anilor ’80, când continentul nord american a fost lovit de o adâncă recesiune. Liderii detailiştilor alimentari au iniţiat în 1992 un studiu... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Eficiența Economică la Cultura de Lucernă

INTRODUCERE Progresul oricărei societăţi depinde de eficienţa în care sunt folosite resursele umane, naturale şi financiare de care dispune Întotdeauna oamenii s – au străduit ca din fiecare unitate de muncă, de resurse naturale sau bani ce se cheltuiesc să asigure o sporire cât mai mare a volumului şi calităţii... citește mai departe

14 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aditivi alimentari și legislația Uniunii Europene în domeniu

ADITIVI ALIMENTARI SI LEGISLATIA UNIUNII EUROPENE IN DOMENIU „Aditiv alimentar” înseamnă orice substanță care, în mod normal,nu se consumă ca aliment în sine si nu se utilizează ca ingredient alimentar caracteristic, cu sau fără valoare nutritivă, si a cărei adăugare deliberată, în scop tehnologic, în produsele... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Preview

Salcia energetică

CUVINTE CHEIE: energie, regenerabil , resurse, ecologic, cost mic. INTRODUCERE Una dintre cele mai actuale probleme ale erei noastre o reprezintă dispariţia accentuată a resurselor de energii clasice, precum şi poluarea extrem de ridicată a naturii, determinată de arderea acestora. O mulţime de cercetători s-au... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview