Toate documentele din domeniul Agronomie

 • Tehnologii de depoluare a solului

  TEHNOLOGII DE DEPOLUARE A SOLURILOR REZUMAT Tehnicile de depoluare a solurilor difera in functie de locul de aplicare ( in afara amplasamentului, pe amplasament si ,,in situ,,) si de principiile tehnice de aplicare (metode fizice, chimice, termice si biologice). Depoluarea fizica a solurilor presupune aplicarea metodelor de imobilizare a poluantilor, prin etansare, blocare hidraulica sau stabilizare şi inertare si a metodelor de extractie a poluantilor. Extractia poluantilor din sol prin...

 • Floricultura

  Floricultura - este ştiinţa şi ramura horticulturii care se ocupă cu studiul particularităţilor biologice, morfologice, ecologice, tehnologice cu modul de valorificare şi încadrare în ansamblul decorativ al plantelor floricole. În categoria plantelor floricole sunt incluse specii de plante decorative prin frunze, flori, fructe, port sau alte caractere, plante în marea lor majoritate erbacee, la acestea se adăugă şi specii lemnoase originare din zonele calde ale globului şi care în condiţiile...

 • Pagina Web

  CAPITOLUL I Introducere Lucrarea de faţă reprezintă pagina Web a Colegiului Universitar Forestier, Economic şi de Informatică din cadrul Universităţii Transilvania Braşov. Pentru realizarea sa a fost folosit sistemul soft Dreamweaver, versiunea 4, lansat în anul 2000 de către firma Macromedia Inc., firmă binecunoscută pentru seria de produse Flash şi Fireworks, programe care au fost foarte apreciate de către utilizatori. Pagina Web creată este accesibilă atât cunoscătorilor care folosesc...

 • Cresterea Suinelor

  Tema proiectului Stabilirea tehnologiei de producţie într-o unitate de creştere intensivă a porcilor cu o capacitate de 2618 capete, in comuna Micleşti,la 2 km de sat Micleşti, judeţul Vaslui. 1. Introducere Importanţa creşterii suinelor Creşterea suinelor reprezintă un sector dinamic care a suferit transformări enorme în ultimii ani.Prin Globalizare porcul care ajunge în farfuria noastră poate proveni de oriunde din lume.În acelaşi timp consumatorii cumpără acum diferit faţă de trecut şi...

 • Optimizarea Tehnologiilor in Exploatarea Suinelor

  Tema proiectului Stabilirea tehnologiei de producţie într-o unitate de creştere intensivă a porcilor cu o capacitate de 2618 capete, in oraşul Vaslui, judeţul Vaslui. 1. Introducere Importanţa creşterii suinelor Creşterea suinelor reprezintă un sector dinamic care a suferit transformări enorme în ultimii ani.Prin Globalizare porcul care ajunge în farfuria noastră poate proveni de oriunde din lume.În acelaşi timp consumatorii cumpără acum diferit faţă de trecut şi preferă să meargă in...

 • Masuri de Prevenire si Combatere a Infectiilor si Bolilor

  Prin sănătate se înţelege funcţionarea normală a unui sistem viu, ale cărui procese oscilează în cadrul limitelor normale ale adaptabilităţii organismului şi care, în final, duc la realizarea potenţialului genetic, şi a ciclului biologic, precum şi la obţinerea unei recolte optime. Noţiunea de boală a fost definită ca ,,o alterare dăunătoare a unuia sau a mai multor procese ordonate ale unui sistem viu, cauzată de către un factor primar. Când sistemul viu este alterat în afara limitelor sale...

 • Determinarea Parametrilor Aerului Necesar Incalzirii unei Camere de Camin

  Introducere Încalzirea în perioada de iarnă a camerei studiate prin intermediul aerului refulat de la o instalație centralizată de încalzire. Dimensiunile care se aleg pentru camera ce urmează a fi încălzită pet imp de iarnă sunt: L (lungimea) = 5,7 m ; l (lățimea) = 3,8 m ; h (înalțimea) = 2,7 m. Peretele exterior (fig.1) : este format dintr-un strat de cărămidă de 0,3 m grosime și un strat de polistiren de 0,05 m grosime. Pardoseala și tavanul : sunt confecționate din beton armat d = cu...

 • Branzeturi Semitari

  Introducere Brânzeturile sunt produse naturale sau proaspete, care se obţin prin eliminarea zerului din coagulul format în urma închegării laptelui integral, degresat sau partial degresat, a smântânii, zarei sau a amestecurilor acestor produse. Ele au constituit, alături de lapte, alimente principale în hrana diferitelor popoare, din cele mai vechi timpuri. Se presupune că prima brânză s-a obtinut întâmplător laptele fiind ambalat în stomace, pentru transport la distantă. Sub actiunea...

 • Filiera Carnii de Porc

  INTRODUCERE Importanta cresterii suinelor Atât pe plan mondial, cât şi în ţara noastră au existat cereri mari pe piaţă privind acoperirea necesarului populaţiei umane cu carne şi preparate din carnede porc. De-a lungul timpului s-au încercat performanţe deosebite în creşterea suinelor, pentru a satisface cerinţele legate de: - Sporirea cantitativă şi calitativă a produselor alimentare - Repartizarea lor echitabilă , pe plan general dar şi zonal - Găsirea de noi sortimente cu...

 • Aditivi Alimentari - Acidulantii

  INTRODUCERE Aditivii alimentari au fost folosiţi în prepararea şi pastrarea alimentelor încă din cele mai vechi timpuri. Însă, în ultimul secol, o dată cu dezvoltarea fără precedent a industriei alimentare, ei au căpătat un rol primordial în procesarea alimentelor. În viaţa de zi cu zi, aditivii alimentari regăsiţi în alimente au devenit atât de „fireşti“, încât aproape nimeni nu mai sesizează pericolul pe care aceştia îl reprezintă în mod real. În graba lor perpetuă, foarte mulţi oameni se...

 • Plan de Afaceri - Cofetarie

  Capitolul 1 1.1 Sinteza planului de afaceri Istoricul firmei si activitatea curenta Societatea SRL Aroma Constanța si-a început activitatea în anul 2009 cu un capital social de 4000.000 RON. Tipul activitatii principale este de comercializare. Obiectiv pe termen lung - Crearea unei cofetarii populare in Constanta Obiective pe termen mediu si scurt - Crearea unei afaceri profitabile - Recuperarea invenstițiilor făcute intr-un orizont de timp de maxim 2 ani Conceptul si oportunitatea...

 • Raport Evaluare la Disciplina Estimatiuni Rurale

  Scrisoare de transmitere Proprietate imobiliară – situată in judeţul Vrancea Beneficiarii : Andronache Victor Evaluator : S.C. EVALUATOR S.R.L. BACAU - Septembrie 2013 Către, Beneficiar : Andronache Victor Vă înaintăm Raportul de evaluare a proprietăţii situată în Judeţul Vrancea Str.Unirii,proprietatea Dl. Andronache Victor * Scopul evaluării : Stabilirea valorii de piaţă în vederea vanzării * Obiectul evaluării : proprietatea imobiliară situată în Judeţul Vrancea , str.Unirii...

 • Puntea din Spate a unui Tractor Case UH

  Capitulul 1. GENERALITATI DESPRE TRACTOARE 1.1. ISTORIA TRACTOARELOR Fig. 1.1. Tractor cu aburi autopropulsat [1] Originea cuvântului tractor vine din limba latină („tractare”, „a trage”). Primul tractor a fost cu aburi, iar de-a lungul timpului a fost perfecționat și folosit în agricultura, construcții, și alte domenii. 1849 - A fost construit primul vehicul autopropulsat utiliza în agricultură, înzestrat cu motor cu aburi. 1876 - Germanul Nicolaus Otto construiește motorul cu ardere...

 • Tehnici de Izolare si Purificare a Uleiului de Trandafir

  I. Studiu de literatură 1.1. Introducere Principalele metode de obținere a uleiurilor volatile sunt: - Distilare cu vapori de apă; - Extracția uleiurilor volatile cu solvenți organici; -Extracția cu grăsimi animale: enfleurage și macerare; - Extracția cu gaze lichefiate (CO2 supercritic); -Extracția prin presare; • Distilarea cu vapori de apă Este metoda folosită in mod curent la extracția uleiurilor volatile din majoritatea plantelor aromatice; este frecvent utilizata pentru...

 • Managementul Procesarii si Eficienta Economica la SC Cristim Prodcom SA

  INTRODUCERE Managementul procesării şi conservării producţiei agricole s-a dezvoltat ca disciplină ştiinţifică relativ recentă, având în vedere că majoritatea întreprinderilor sunt confruntate într-o măsură tot mai mare pe piaţa internă şi externă cu cerinţele realizării unor performanţe superioare sub raportul costurilor de producţie, a termenelor de fabricaţie, al calităţii, flexibilităţii, sub impactul creşterii continue a concurenţei. În acest context, temele de programare, lansare şi...

Pagina 8 din 177