Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 93 din 113

Sisteme de agricultură - agricultură durabilă

ARGUMENT Prin sistem de agricultură se înţelege un complex de măsuri organizatorice pedo-ameliorative, agrofitotehnice, zootehnice, economice etc. de utilizare a resurselor naturale şi umane în vederea desfăşurării procesului de protecţie în agricultură. Complexitatea sistemului este determinată de condiţiile... citește mai departe

19 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Vița de Vie

INTRODUCERE Viţa de vie şi vinul au însoţit civilizaţiile omenirii de la primele începuturi. De-a lungul veacurilor viţa de vie a fost socotită simbol al fecundităţii, bogăţiei şi sănătăţii, iar vinul ca băutură sfântă care uneşte pe om cu Dumnezeu, de la naştere şi până la moarte. Publicaţiile viniviticole... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Plan de afaceri - păstrăvărie

1 . PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C.”AlexProd”S.A. cu sediul în oraşul Bicaz, judeţul Neamţ, pentru obţinerea unui credit necesar achiziţionării materialelor de construcţii şi a materialului biologic pentru construirea unei păstrăvării. Societatea are o putere... citește mai departe

29 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu de Fundamentare Tehnico-Stiintifica și Elaborarea Tehnologiilor pentru Recoltarea și Prelucrarea Porumbului în Stadii de Pre Coacere

PORUMBUL 1. Importanţa Porumbul se situează pe locul trei între plantele cultivate pe glob, după grâu şi orez.. Suprafeţele mari cultivate cu porumb în lume se datorează utilizărilor sale multiple şi variate şi particularităţilor plantei: - capacitatea de producţie mai ridicată faţă de celelalte cereale; -... citește mai departe

38 pagini 7 puncte Extras Preview

Crecetari privind Abatorizarea Puilor Broiler

INTRODUCERE A. IMPORTANTA CRESTERII PASARILOR Produsele de baza obtinute de la pasari sunt carnea si ouale, considerate a fi alimentele cele mai importante pentru om, atat datorita rolului plastic si energetic cat si datorita calitatilor dieteticeale acestora. Datorita acestor calitati, carnea de pasare este... citește mai departe

64 pagini 12 puncte Extras Preview

Aprecirea Valorii Agroproductive a unui Sortiment nou de Hibrizi de Tomate în Solarii în Condițiile Județului Iași

PARTEA I CAPITOLUL I Fructele de tomate reprezintã importanţa economicã şi alimentarã , nu atît prin conţinutul în elemente energice, cît şi prin vitamine, sãruri minerale şi acizi organici avind o gamã variatã de intrebuinţãri şi inregistrînd un consum mare, atît proaspete, cît şi prelucrate industrial.... citește mai departe

83 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Caractere generale ale dăunătorilor plantelor cultivate

1. CARACTERELE GENERALE ALE DĂUNĂTORILOR PLANTELOR CULTIVATE Material şi aparatură. Preparate microscopice fixe cu nematode, acarieni etc. Moluşte, crustacei, miriapode etc. conservate în formol sau alcool 700. Insectare. Rozătoare împăiate. Plante sau organe de plante proaspăt colectate sau conservate. Lupe... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Zona Maramureșului

Capitolul 1 Zona Maramureşului aşezare şi atracţii turistice 1.1. Aşezarea geografică şi istoricul zonei Maramureşul este o regiune geografică, alcătuită din Depresiunea Maramureşului din România şi estul regiunii Transcarpatia din Ucraina (raioanele Rahău, Slatina, Teceu, Hust). Odată cu organizarea... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Mierea de Albine

MOTIVATIE Sănătatea este bunul ce mai de pret al omului. Natura se desfăsoară într-o mirifică armonie de forme si culori în a căror dispersiune omul surprinde legi si taine, rezerve uriase de energie si substante încă necunoscute. De milioane de ani rodnicia albinelor materializează lumina, lumina, sucul si... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Pulbere de Fibre Nutrilite

PULBERE DE FIBRE NUTRILITETM PRODUSUL Acesta este un supliment pe baza de fibre solubile sub formă de pulbere care poate fi presărată deasupra mâncărurilor sau poate fi amestecat cu lichid Aceasta se poate amesteca foarte uşor cu apa, rezultând un lichid transparent care acoperă necesarul zilnic de... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras

Agenția Națională de Consultanță Agricolă

Înfiinţare Agenţia Naţională de Consultanţă Agricolă (A.N.C.A.) a fost înfiinţată şi îşi desfăşoară activitatea în baza Hotărârii Guvernului nr. 676/1998, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2005 privind reorganizarea activităţii de consultanţă agricolă, aprobată şi... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Creșterea Animalelor

Creşterea animalelor este o ramură tradiţională datorită condiţiilor naturale deosebit de favorabile, reprezentând totodată o ramură indispensabilă a agriculturii moderne ce duce în final la o creştere a rentabilităţii agriculturii în ansamblul ei. Creşterea animalelor are importanţă deosebită în primul rând prin... citește mai departe

6 pagini 8 puncte Extras Preview

Amenajarea teritoriului - studiu de caz privind indicatorii necesari planului de amenajare a teritoriului județului Teleorman

1. Date generale privind asezare, suprafata, vecinatati Judetul Teleorman este asezat in partea de sud a tarii, orasul Zimnicea, cu latitudinea de 43o37’07’’, constituind punctul extrem sudic al teritoriului national. Dunarea reprezinta, pe cca 90 Km, limita sudica a judetului si totodata frontiera de stat cu... citește mai departe

15 pagini 9 puncte Extras Preview

Comerțul Exterior cu Produse Agroalimentare al României în Perioada 2000 - 2006

Experienţa ultimelor decenii, privitoare la evoluţia comerţului exterior, dovedeşte că aceasta se caracterizează prin urmatoarele trăsături: - Tendinţa de creştere a exporturilor mondiale - Acccentuarea diversificării comerţului mondial - Creşterea ponderii ţărilor industrializate în exporturile mondiale -... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Ghid pentru implementarea unui sistem de management al calității în cadrul - SC Imapan SRL

Cap. I. ASPECTE GENERALE IMAPAN este unul dintre cei mai importanţi fabricanţi de produse de morărit, panificaţie, patiserie, biscuiţi şi paste făinoase,un bun colaborator cu furnizori de materii prime şi auxiliare, constructori de utilaje şi echipamente specifice sectorului, cercetători şi proiectanţi, depozitari,... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Extras Preview

Mierea de Albine - Procesarea Mierii de Albine

1. Mierea de albine Mierea este un produs apicol pe care albinele melifere îl produc din nectarul florilor pe care îl culeg, prelucrează şi transformă cu anumite substanţe specifice, depunându-l în fagurii de stup.Sub aspect alimentar, prin miere se înţelege produsul natural extras din faguri căpăciţi pe cel puţin... citește mai departe

11 pagini 9 puncte Extras Preview

Factorii care Influențează Producția Individuală de Lapte

1. Introducere Până la sfârşitul secolului al XIX-lea laptele şi produsele lactate au constituit circa 50% din hrana zilnica a poporului roman. Date privind primele incercari de prelucrare a laptelui in tara noastra sunt putine. In ultimii ani, ca urmare a unor cercetari arheologice, s-a descoperit la sud-est de... citește mai departe

12 pagini 9 puncte Extras Preview

Rolul Analizei Senzoriale și Stabilirea Preferinței Consumatorilor

Rolul analizei senzoriale Produsele alimentare posede un ansamblu de proprietatei senzoriale, specifice si variabile ca numar si intensitate, ce constituie pentru masa de consumatori unul dintre criteriile importante in decizia de cumparare. Astfel se explica participarea acestor proprietati cu 60% (medie) in... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiect la exploatări forestiere - devizul tehnico-economic privind exploatarea masei lemnoase

Tema proiectului Să se întocmească devizul tehnico – economic privind exploatarea masei lemnoase din parchetul Tărcaiţa , partida 500 din cadrul Ocolului Silvic Codru Moma, U.P.II, Direcţia Silvică Bihor. Tabel 1 –Structura masei lemnoase de exploatat Nr crt. Grupa de specii Specificaţii U.M. Total Răşinoase... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Situația dăunătorilor pe ultimii 5 ani la Ocolul Silvic Timișoara

CAP I DATE GENERALE 1.SITUATIA TERITORIAL ADMINISTRATIVA 1.1. DATE DE IDENTIFICARE Din punctde vedere geografic Ocolul Silvic Timisoara este situat in partea de vest a tari, in bazinul nferior al riului Bega, pe versantul drept si,in mica masura, pe cel sting al Muresului, la limita nord-vestica a judetului Timis... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Silvicultură proiect GHI

SITUATIA TERITORIAL-ADMINISTRATIVA 1.Elemente de identificare si amplasare a ocolului Ocolul silvic Oradea face parte din Directia Silvica Oradea, Regia Nationala a Padurilor ,,Romsilva” si are sediul in Oradea. Ocolul Silvic Oradea este situat in centrul judetului Bihor in jurul municipiului Oradea, de o parte... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Silvicultura și Spațiul Rural

- evidenţierea importanţei pădurilor în spaţiul rural; - identificarea potenţialului forestier al României; - evidenţierea structurii de proprietate a fondului forestier din România; - aprecierea economică a fondului forestier printr-un sistem de indicatori; - identificarea şi explicarea funcţiilor pădurilor;... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras

Forme de Asociere

1.SCURT ISTORIC Primele forme de asociere în mediul rural din Romania au apărut odată cu introducerea principiilor cooperaţiei moderne materializate de Ion Ionescu de la Brad (1818 - 1891), economist, statistician, agronom, marcant, reprezentant al ştiintelor agricole româneşti şi reputat om politic de la acea... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Tehnologia Uleiului

Tema proiectului: Să se proiecteze o secţie de obţinere a uleiului brut de presare la rece, în prese de capacitate mică (maxim 2 schimburi) din seminţe de floarea-soarelui. Capacitatea secţiei va fi de 17.5-o,5*14. Fig.1 Floarea-Soarelui Floarea-soarelui (Helianthus annuus L.), este o plantă uleioasă de mare... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Sterilizarea termică

Mediile de cultură conţin un număr mare de celule vegetative sau spori care trebuiesc eliminaţi pentru asigurarea unor condiţii optime de transformare a materiilor prime în produsul dorit. - Prezenţa contaminaţilor trebuie evitată din mai multe motive: - micşorează randamentul de transformare a materiei prime în... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras