Toate documentele din domeniul Agronomie - pagina 99 din 113

Proiectarea Intergospodareasca

Întroducere Sarcina principală a lucrărilor de organizare intragospodărească a teritoriului constă în crearea unor aşa forme de organizare a teritoriului, care să permită folosirea complexă, raţională şi eficientă a fiecărui sector de pămînt. Scopul organizării intragospodăreşti a teritoriului constă în stabilirea... citește mai departe

40 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Fișă analitică științe ale naturii

DOMENIUL : ŞTIINŢELE NATURII (STN) Fişa analitică de evidenţă pentru domeniul Ştiinţele naturii se poate completa pentru un număr mai mare de exemplare aparţinând aceleiaşi specii, dar colectate din acelaşi loc, în aceeaşi zi, de către aceeaşi persoană, aparţinând grupelor zoologice Mollusca, Arthropoda, dar şi... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Organizarea producției biologice în România

Agricultura biologica a inceput sa ia avans in anul 1972, pentru ca in anul 1990 sa inregistreze o dezvoltare foarte mare. Acest lucru se explica pe baza valorii biologice a produselor obtinute prin aplicarea acestor practice, sporirii cerintelor de piata, a apritiei unor reglementari prin directivele Consiliului... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Sisteme și tehnologii de îngrășare a taurinelor

Taurinele. Taurinele „ Bos Taurus” fac parte din genul Bos si impreuna cu genul Bubalus ( bivolii ) formeaza familia Bovinae. Taurinele sunt crescute si exploatate in toata lumea pentru produsele acestora, care au o importanta deosebita in existenta omului. Din acest punct de vedere, taurinele au ocupat din toate... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Anatomie, Histologie, Embriologie

Capitolul 1 DEFINIŢIA ŞI IMPORTANŢA DISCIPLINEI DE ANATOMIE, HISTOLOGIE, EMBRIOLOGIE 1.1. Definiţia disciplinei de Anatomie, histologie, embriologie Anatomia este o ramură a ştiinţelor biologice care studiază forma şi structura organismelor vii (în cazul nostru, păsările şi animalele domestice). Termenul de... citește mai departe

111 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Mijloace Agrotehnice pentru Optimizarea Regimului Aerohidric și Nutritiv al Solului

Metodele agrotehnice prezinta cateva avantaje importante: asigura combaterea tuturor speciilor de buruieni in vegetatie; odata cu combaterea se realizeaza pregatirea patului germinativ, se incorporeaza ingrasaminte, se combat boli si daunatori, se deschid brazde pentru irigat; nu lasa reziduuri in sol; nu deranjeaza... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Producerea Răsadurilor

Rasadnita este o construcţie speciala, temporara, încălzita cu gunoi de grajd, unde se produce răsadul. Se compune dintr-un strat de gunoi de grajd gros de 60-80 cm si tocul din scândura (sau din alt material) lung de 4 m , lat de 1,5 m si înalt de 25 – 30 cm , care se aseaza peste platforma de gunoi . Se poate... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Întreținerea unei Plantații de Viță de Vie

In Romania, suprafata totala cultivata cu vita-de-vie nobila si hibrida este de 178.100 ha, inregistrata in registrul plantatiilor de vita-de-vie. Costurile de infiintare si intretinere a unui hectar de vita-de-vie nobila pina la intrarea pe rod in cel de-al patrulea an sint estimate la 22.000 euro, aceste costuri... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Înființarea unei Plantații Pomicole

Plantaţiile pomicole se înfiinţează numai pe bază de proiecte tehnico-economice. Înfiinţarea plantaţiilor pomicole nu se poate concepe fără aplicarea prealabilă a lucrărilor de organizare şi amenajare raţională a terenului. Volumul şi natura lucrărilor de organizare şi amenajare a terenului destinat înfiinţării... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Sisteme de lucrări minime ale solului

Pornindu-se de la faptul că datorită numeroaselor lucrări ce se practică în actualele tehnologii, solul se tasează, se deteriorează structura, scade conţinutul în humus, iar în cazul terenurilor în pantă se accentuează eroziunea, s-a conturat ideea aplicării unui număr mai redus de lucrări pe aceeaşi suprafaţă.... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Preview

Sistematica dăunătorilor

1.Gândacul ghebos – Zabrus tenebrioides Goeze, ordinul Coleoptera, familia Carabidae Descriere. Adultul are 10 – 16 mm lungime, corpul ovalalungit, de culoare neagră pe partea dorsală, uneori cu reflexe metalice şi brun-roşcat pe partea ventrală. Biologie. Iernează în stadiul de larvă în sol şi are o generaţie pe... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza senzorială a producției agricole - rolul analizei senzoriale și stabilirea preferinței consumatorilor

INTRODUCERE: Produsele alimentare posede un ansamblu de proprietatei senzoriale, specifice si variabile ca numar si intensitate, ce constituie pentru masa de consumatori unul dintre criteriile importante in decizia de cumparare. Astfel se explica participarea acestor proprietati cu 60% (medie) in coeficientul de... citește mai departe

25 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

The Grain Market în the EU

Cereal crops or grains are mostly grasses cultivated for their edible grains or fruit seeds (i.e., botanically a type of fruit called a caryopsis). Cereal grains are grown in greater quantities and provide more energy worldwide than any other type of crop; they are therefore staple crops. They are also a rich source... citește mai departe

21 pagini 7 puncte Extras

Textura solurilor

1. INTRODUCERE O dezvoltare economică avantajoasă se bazează pe principii durabile în ceea ce priveşte toate componentele naturale: aerul, apa, solul, biodiversitatea, pădurile şi resursele subsolului. Fiecare din elementele enumerate mai sus joacă un rol foarte important în viaţa contemporană. Apa, care este... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Extras Preview

Condiții de degradare și soluții ameliorative de îmbunătățiri funciare pe terenurile agricole

TEMA: CONDITII DE DEGRADARE SI SOLUTII AMELIORATIVE DE IMBUNATATIRI FUNCIARE PE TERENURILE AGRICOLE OBIECTIVE: PRECIZAREA PRINCIPALELOR FORME DE DEGRADARE A SOLURILOR SI A LUCRARIILOR AMELIORATIVE IN VEDEREA REFACERII FERTILITATII SOLURILOR MODALITATI DE EXPRIMARE: SCHEME SINTETICE PRIVIND PROBLEMA... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Eficiența Economică a Investițiilor

1. Elemente teoretice privind investiţiile 1.1. Conceptul de investiţii Noţiunea de investiţii, deşi se utilizează de multă vreme în literatura de specialitate, nu are însă o definiţie clară şi omogenă. În limba română, termenul de investiţii provine din limba franceză – investissement – care la rîndul lui a... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Control Financiar

Istoric Chiar din momentul apariţiei sale, contabilitatea a generat o nevoie: controlul. Originile sunt deci foarte vechi, oricare ar fi culturile şi implantările lor geografice. Controlul este o măsură pentru a asigura omogenitatea conturilor, exactitatea lor şi transmiterea de rezultate fiabile. Evul mediu... citește mai departe

31 pagini 5 puncte Extras Preview

Comunicare și Relatii Publice Comunicarea în Managementul Resurselor Umane

Toate funcţiile managementului resurselor umane presupun formularea şi implementarea unor decizii la baza cărora stau informaţii pertinente şi comunicarea lor. Deciziile luate trebuie concretizate în acţiuni şi seturi de acţiuni care, pentru a putea fi realizate, trebuie bine cunoscute de către cei însărcinaţi cu... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Gunoiul de Grajd

CAPITOLUL I 1.1.Introducere Agricultura este legată în mai multe sensuri de atmosferă, sol şi apă. Solul, ca "organ natural" se constituie ca un rezervor de elemente nutritive, cu o mare capacitate de absorbtie si schimburi de ioni şi cationi. Aşa după cum s-a demonstrat, humusul asigura solului livrarea continua... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile și Obiectivele Agriculturii Biologice

Cap.1.INTRODUCERE Agricultura ecologica este acel tip de agricultura care se bazeaza pe minimalizarea folosirii de materiale externe, pe interzicerea utilizarii substantelor chimice de sinteza ca fertilizanti si amelioratori i solului, pesticide, ingrediente pentru prepararea furajelor, ingrediente si auxiliari... citește mai departe

7 pagini 7 puncte Extras Preview

Gloria Jean's - cafea cu aromă incredibilă

Evolutia pe care a cunoscut-o Gloria Jean's in Romania reflecta perfect sensibilitatea conceptelor implementate cu titlul de pionierat. Va castiga oare acest brand pariul cu piata romaneasca? Gloria Jean's opereaza in Romania din 2005, in baza unui contract de master franciza detinut de compania Gourmet Products... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras

Efectele poluării asupra județului Iași

Iaşi este un judeţ în Moldova, cu reşedinţa în oraşul Iaşi (populaţie 320,888). Iaşi îşi trage numele de la vechiul trib al iazigilor. Judeţul se află situat pe o câmpie între râurile Siret şi râul Prut. De asemenea, râul Jijia traversează judeţul, iar oraşul Iaşi se află pe malurile unui afluent al său, Bahluiul.... citește mai departe

9 pagini 9 puncte Extras Preview

Analiza Economica a Unităților de Alimentație Publică și Agroturism

CAPITOLUL I. ANALIZA ECONOMICA- concept, tipologie, particularitATi, metode Si importantA 1.1.Concept privind analiza economica Cunoaşterea profundă a fenomenelor, desprinderea legăturilor cauzale ale acestora ca scop de sine stător face necesară utilizarea analizei economice. Analiza economică reprezintă o... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Gestiunea Proiectului

1.1 CE ESTE UN PROIECT? Indiferent de slujbă, îndeplinim o mulţime de sarcini în fiecare zi: pregătim un memoriu, conducem o reuniune, imaginăm o companie de vânzări, ne mutăm într-un birou nou. Sau poate ziua de lucru este mai mult aşa: să usurăm accesul la sistemul informaţional, să dezvoltăm o temă de cercetare... citește mai departe

125 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Dezvoltarea rurală și regională a județului Sălaj

Capitolul 1 Caracteristici generale ale judetului Scurt istoric Judeţul Sălaj este situat în partea de nord-vest a României şi are o suprafaţă de 3864,4 kmp, reprezentând 1,6% din teritoriul României. Se învecinează la nord cu judeţele Satu-Mare şi Maramureş, la vest şi sud-vest cu judeţul Bihor iar la sud-est cu... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Extras Preview