Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Evacuarea Utilizatorilor dintr-o Cladire de Birouri in Caz de Incendiu

  REZUMAT Clădirile de birouri sunt tot mai mari şi mai complexe, iar situaţiile în care un număr mare de oameni se adună în spaţii relativ mici sunt din ce în ce mai multe, a apărut şi nevoia studierii procesului de evacuare a persoanelor din aceste clădiri. Studierea evacuării persoanelor din clădiri presupune estimarea timpului în care acestea reuşesc sa ajunga în exteriorul clădirii sau într-o zonă de siguranţă. Timpul de evacuare poate fi determinat experimental, prin exercitii de...

 • Metode de Rationament Tactic pentru Stingerea Incendiilor

  REZUMAT Lucrarea este o prezentare a modului de concepere, desfăşurare şi rezolvare a unui incident. Metodele folosite şi conceperea tacticii vin în completarea acordării sprijinului populaţiei care a solicitat serviciile de intervenţie în situaţii de urgenţă. Este important să se înţeleagă că trebuie să existe un limbaj comun în rezolvarea acestor situaţii. Particularităţile fiecărui tip de incident este întâmpinat cu un model care se aplică. Structura serviciilor este asemănătoare la...

 • Managementul Situatiilor de Urgenta in Cazul Inundatiilor Studiu de Caz - Jud Ialomita

  REZUMAT În ultimele decenii viața oamenilor pare să fie din ce în ce mai des amenințată de dezastre naturale. Datorită schimbărilor climatice din ultimul secol natura parcă se dezlanțuie tot mai furioasă lăsand în urmă imagini apocaliptice. Pare insă greu de înțeles pentru noi oamenii că ar trebui să începem să respectăm natura deoarece mare parte din aceste dezastre care se produc se datorează activităților întreprinse de om. O mare importanța și frecvență o constituie inundațiile.În...

 • Securitatea la Incendiu a Danelor Petroliere

  REZUMAT Lucrarea de licenţă intitulată „Securitatea la incendiu a danelor petroliere” cuprinde informaţii referitoare la instalațiile de încărcare-descărcare a danelor petroliere, necesitatea dotării acestora cu instalațiile de protecție împotriva incendiilor , noțiuni cu privire la elementele componente ale navelor maritime și petroliere, o descriere amănunțită a rezervoarelor destinate depozitării substanțelor petroliere și dotarea acestora cu instalaţii de stingere a incendiilor. În...

 • Instalatii de Stingere cu Ceata de Apa

  CAPITOLUL 1 NOŢIUNEA DE INCENDIU ŞI STINGEREA INCENDIILOR CU APĂ 1.1. Noţiunea de incendiu Dicţionarul limbii române defineşte incendiul astfel: „Foc mare care cuprinde şi distruge parţial sau total o clădire, o pădure etc.” Cu mulţi ani în urmă majoritatea oamenilor si chiar literatura de specialitate foloseau pentru acest fenomen noţiunea de foc şi foarte rar incendiu. Astăzi ne este familiar, aproape tuturor, pentru un astfel de fenomen nedorit, noţiunea de incendiu. A defini un...

 • Culegerea, Verificarea si Prelucrarea Datelor

  O3.Q24 În general, cât % din timpul vostru liber îl acordați vieții de cuplu? - Sub 25%; - 25-50%; - 50-75%; - Peste 75%. Aceasta intrebare a avut ca scop aflarea procentului specific timpului liber in viata de cuplu. Dupa cum se observa din graficul de mai sus, cei mai multi parteneri ofera intre 50-75% din timpul lor liber pentru viata de cuplu. In continuare, vom determina erorile de reprezentativitate si limitele intervalului de incredere pentru fiecare categorie de raspuns....

 • Proiect de Initiere si Dezvoltare al unui Sistem de Management de Mediu pentru o Statie de Compostare

  Prezentarea generală a activității şi structurii SC.COMPOST.SRL: Proiectant general SC. BIO CONSULTING, Str. Banatului, Nr. 12, Bl B6A, Sc. B, Ap. 3, Pitești, Telefon 0244580939, Fax: 0244580956, email: bioconsulting@yahoo.com, website: www.bioconsult.ro. Beneficiarul proiectului: SC.COMPOST.SRL, societate privată. Adresa sediu social: str. Bradului, nr.15, sat. Dealul Mare, com. Vedea, jud. Argeș. Tel: 0248 372321. Email: office@compost.ro www.compost.ro Număr de înregistrare în...

 • Sistem de Recuperare a Materialelor din Demolari

  INTRODUCERE: Deşeurile municipale cuprind deşeuri menajere şi alte deşeuri, care, prin natură sau compoziţie, sunt similare cu deşeurile menajere şi cuprind : deşeuri menajere şi asimilabile, deşeuri din servicii municipale şi deşeuri din construcţii şi demolări. Dintre deşeurile municipale, voi trata în acest proiect deşeurile din construcţii şi demolări.Deşeurile din construcţii şi demolări sunt acele deşeuri provenite din demolarea sau construirea obiectivelor industriale sau civile. Ca...

 • The Influence of Competitor Analysis Upon The Business Model CANVAS of AdVision Start-up

  Introduction The purpose of this project is to find out how can competitors’ analysis influence the business model (BM) CANVAS of AdVision advertising start-up firm. The researchers believe that in doing so they can not only gain a better understanding of the competitive environment in Bulgarian market, but they also can come up with appropriate solutions for the barriers that may arise from competitor analysis and may affect BM Canvas blocks such as: value proposition, costs, partners,...

 • Analiza unei Probleme Sociale - Migratia

  1. Natura problemei Migrația este fenomenul care a căpătat noi semnificații datorită tehnologiei moderne (inovațiilor tehnologice din comunicații și transport). Sutem martorii unei polarizări de tipul bogați și săraci între indivizi întrucât structura cererii pe piața muncii s-a modificat, diferențele dintre veniturile celor cu studii superioare și ale celor cu studii medii sunt în creștere și diferențele în termeni de bogăție economică dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare...

 • Activitatea Personalului de Secretariat din Cadrul Organizatiilor Romanesti

  Introducere Ceea ce am vrut să evidenţiez în cadrul acestei lucrări este faptul ca secretariatul a devenit unul dintre cele mai importante locuri de muncă în societatea contemporană şi că activitatea pe care o desfăşoară personalul de secretariat este foarte solicitantă şi cuprinde multe responsabilităţi care trebuiesc îndeplinite pentru a avea rezultatul dorit. Tema este incitantă prin actualitatea, extinderea şi importanţa ei, deoarece secretariatul a devenit unul dintre cele mai...

 • Cercetare de Teren pe Piata Telefoanelor Mobile

  1. Piaţa serviciilor de telefonie mobilă din România Orange România Orange este brandul sub care France Telecom furnizeazã servicii de comunicaţii mobile, Internet şi televiziune. Grupul France Telecom este unul dintre liderii mondiali în servicii de telecomunicaţii, cu peste 183 de milioane de clienti pe cinci continente. Orange România este cel mai mare operator GSM din România. Până în aprilie 2002, Orange a operat sub brand-ul Dialog. În februarie 2006, Orange România avea peste...

 • Elaborarea Traseului Turistic - Pe Urmele lui Stefan cel Mare

  Pentru efectuarea lucrarii de laborator nr 3 “Managementul de proiect şi conceptele asociate”, am luat drept suport organizarea unui traseu turistic “Pe urmele lui Stefan cel Mare”. Acest traseu a fost conceput cu scopul de a oferi turistilor potentiali posibilitatea cunoasterii si imortalizarii unor monumente istorice deosebite si a unor peisaje naturale uimitoare. Conceperea acestui produs turistic presupune parcurgerea anumitor etape, prezentate in tabelul 1: Table 1 In tabelul nr 1 de...

 • Metode, Tehnici si Probe de Autit Financiar

  INTRODUCERE Lucrarea de faţă se ocupă în esenţă cu studiul principiilor auditului financiar-contabil, al metodelor, tehnicilor şi probelor ei de lucru, atât din punct de vedere teoretic, cât şi din punct de vedere practic, aplicativ. Problematica contabilă abordată în cadrul lucrării pune în evidenţă obiectivele şi factorii organizării materiale şi formale a auditului financiar – contabil. În conţinutul lucrării sunt integrate elemente semnificative din directive, standarde şi reglementări...

 • Analiza Financiara Transelectrica

  Transelectrica Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice Prezentare Transelectrica a fost înfiinţată conform Ordonanţei de guvern nr. 627/31 iulie 2000 ca urmare a separării fostei Companii Naţionale de Electricitate ( CONEL) în patru entităţi independente : Transelectrica, Electrică, Hidroelectrica şi Termoelectrica – pentru transportul şi dispecerizarea, distribuţia şi producerea energiei electrice. Astfel, serviciile de transport şi de sistem au fost complet separate de...

Pagina 10 din 122