Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Distributia fluidelor - intrebari rezolvate

  1. Care sunt domeniile de presiune ale gazele naturale vehiculate prin conducte: 2. Definiți Sistemul de alimentare 3. Definiți Rețeaua de repartiție 4. Definiți Rețeaua de distribuție 5. Definiți Sistemul de distribuție 6. Definiți Stația de predare-primire 7. Definiți Stația de reglare-măsurare 8. Care sunt avantajele utilizării materialelor plastice față de cele tradiționale 9. Care sunt principalele criterii pentru proiectarea unui sistem de distribuție 10. Descrieți schema unei...

 • Tehnologii avansate in foraj

  1.Să se proiecteze o sondă dirijată in următoarele condiții: -adâncimea pe verticală a țintei este H=3420 m; -locația subterană (locația țintei) se află deplasată , în plan orizontal, față de gura sondei cu: -azimutul ω_T=58°; -deplasarea pe orizontală A=1380 m; -ținta este reprezentată de un cerc în plan orizontal, cu locația țintei în centru, care are raza egală cu RT=15m Pentru stabilirea traseului se va considera profilul în ”Pantă” cu: -intensitatea de deviere i=0.4 /10 m;...

 • Roata

  INTRODUCERE Una din cerințele majore ale industriei constructoare de mașini și utilaje constă în proiectarea și dimensionarea rațională a semifabricatelor și pieselor corespunzătoare cerințelor constructive funcționale, precum și în proiectarea corectă a proceselor tehnologice de prelucrare a pieselor. Deosebit de important este și prețul de cost al piesei finite, preț care se dorește evident cât se poate de mic. Materiile prime, materialele, semifabricatele alese, intreg procesul...

 • Proiectarea tehnologiei de depoluare a unui sit afectat de poluare in urma activitatii combinatului de la Hunedoara

  INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale ecosistemelor prin introducerea în mediu a unor componente străine rezultate din activitatea omului, numite poluanți și care provoacă prin natura lor sau prin concentrația în care se găsesc dar de asemenea și prin timpul lor de acțiune efecte nocive asupra sănătății oamenilor, creează disconfort dar și împiedică folosirea unor componente ale mediului esențiale vieții.[1] Din cuprinsul definitiei se poate constata clar ca...

 • Particularitati ale dezvoltarii copilului de varsta prescolara

  PARTICULARITĂȚI ALE DEZVOLTĂRII COPILULUI DE VÂRSTĂ PREȘCOLARĂ I.1Dezvoltarea fizică a preșcolarului Dezvoltarea fizică include tot ce ține de dezvoltarea corporală (înălțime, greutate, mușchi, glande, creier, organe de simț), abilitățile motorii (de la învățarea mersului până la învățarea scrisului).Tot aici sunt incluse aspecte privind nutriția și sănătatea.Dezvoltarea organismului începe în perioada intrauterină și se continuă după naștere până la vârsta de 22-25 de ani sub aspect...

 • Observatii privind influenta factorilor de mediu asupra productiei de soia in conditiile pedoclimatice ale judetului Dambovita

  Încă de la începutul acestei lucrări țin să aduc mii de mulțumiri doamnei Ș. l., dr. ing. Loredana Neagu Frăsin și întregului colectiv de la CTS Târgoviște pentru îndrumarea în elaborarea acestei lucrări precum și pentru informațiile oferite. Prin această lucrare “Observații privind influența factorilor de mediu asupra producției de soia în condițiile pedoclimatice ale Județului Dâmbovița” am încercat să armonizez tehnologia culturii de soia cu îmbunătățirea producției la această cultură...

 • Procedee de epurare biologica a solurilor contaminate cu petrol si apa sarata

  Solul 1.Formarea și compoziția solului Solul esteun strat dinamic în cuprinsul căruia se desfașoara fară întrerupere numeroase și complexe procese chimice, fizice, biologice. În alcatuirea solului intră: - particule anorganice: provenite din alterarea rocilor din suport - particule organice: rezultate din substanțe vegetale și animale descompuse ( rădăcini, ciuperci, bacterii, viermi, insecte, rozătoare) ce se pot fărîmița pâna la dimensiuni coloidale, contribuind la formarea humusului...

 • The Taste of Japan

  Event Description The event The Taste of Japan wants to create a favorable environment to the discovery and understanding of the Japan culture and, at the same time, to form a networking atmosphere. To this extend, the event is structured in two parts. The first part involves various stage moments, presentations of specific Japan habits, traditions or even elements of modernity that shape nowadays the Japan society. Demonstrations of martial arts, origami, calligraphy and objects of national...

 • Masurarea calitatii apei

  Calitatea apei Cunoașterea calității apelor este activitatea specifică care se desfășoară sistematic și periodic în scopul obținerii elementelor fundamentale pentru aprecierea evoluției calității apelor și pentru elaborarea deciziilor în domeniul gospodăririi calității apelor. Variabile ale calității apei Indicatorii de calitate sunt de natura unor variabile continue, adică a unor caracteristici cantitative care pot lua orice valoare numerică, între anumite limite. Majoritatea acestor...

 • Indepartarea azotului din apele uzate utilizand procese biologice

  Procesele biologice de tratare sunt alternativa preferată pentru îndepărtarea azotului din apele uzate. Principalul motiv pentru această preferință este costul redus în ceea ce privește consumul de energie și utilizarea chimică. Surse de azot din apele reziduale surse de puncte rezidențiale și industriale, levigate de teren, efluenții rezervoarelor septice, scurgerile urbane și agricole, depunerile atmosferice, precum și reziduurile de cloramină din dezinfecție. fabricile de celuloză și...

 • Vanatoarea de mistreti - necesitate sau placere

  Mistrețul este un animal sălbatic, mamifer și omnivor a cărui arie de răspândire cuprinde întreaga Europă, nordul Africii, mare parte din Asia, întinzându-se la sud până în Indonezia. In Romania populează pădurile începând cu Delta și lunca Dunării, până în desișurile Carpaților, însă rar pășește dincolo de extremitatea superioară a pădurii, la peste 1700-1800 m altitudine [1]. Ideale pentru dezvoltarea acestei specii sunt zonele de deal, dar populațiile din zona montană prezintă...

 • Determinarea rugozitatii cu ajutorul senzorilor fotoelectrici

  1.Studiul literaturii de specialitate Ansamblul neregularităților ce formează relieful suprafeței reale și care sunt definite convențional în limitele unei secțiuni fără abateri de formă, reprezintă rugozitatea suprafeței. Rugozitatea se stabilește corespunzător condițiilor de întrebuințare, în funcție de: viteza de prelucrare, mărimea suprafeței de contact, mărimea și caracterul solicitărilor, precizia dimensiunilor și a formei geometrice. Rugozitatea reprezintă măsurarea la o scală mică,...

 • Sistem de panouri fotovoltaice

  Tema proiectului Sa se proiecteze un sIstem mecatronic (sistem de panouri fotovoltaice) pentru care se cunosc: a) Dimensiunile de gabarit ale panoului fotovoltaic (L, l, a, greutate) ; b) Unghiul maxim de inclinare al panoului fotovoltaic β1, β2; c) Distanta DB sa fie 1/3 din lungimea panoului. Schita panou Dimensiuni: mm Greutate: 1550 g L=1590 DD1=BB1=150 mm CA=75 mm HD=2000 mm D1B=530 mm CH=850 mm Grosime panou: 42(initial) + 20=62 mm DB=1/3 L DB=1590/3=530 mm 1. Alegerea...

 • Proiectarea unui sistem de orientare

  1. Formularea temei de proiect: Să se realizeze proiectarea constructivă a unui sistemului mecanic de orientare a panourilor fotovoltaice. 2. Date de proiectare: - Numărul de panouri: N = 4 ; - Dimensiunile panourilor: L x l x h 1000 x 630 x 66 ; - Greutatea unui panou: 28.203 [Kg] ; - Tipul actuatorului liniar: ServoMech ATL ; - Domeniul unghiular de orientare:α= 48° ; - Viteza maximă a vântului în regiunea de amplasare: v = 32m/s ; - Se va neglija încărcarea seismică și încărcarea...

 • Procedura de training a noilor angajati

  I. Scopul procedurii de training Prezenta procedura urmareste crearea unui sistem unitar si coerent care sa: -faciliteze adaptarea persoanelor nou angajate la cerintele postului pe care acestea urmeaza sa le ocupe; -atingerea indicatorului de performanta. II. Domeniul de aplicare Procedura se aplica in departamentul de aprovizionare, indiferent de durata contractului de munca, experienta noilor angajati si caracteristicile postului. III. Perioada de integrare In perioada de...

Pagina 10 din 138