Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Karting-ul ca sport

  Scurtă introducere Kartingul este cel mai îndrăgit sport cu motor accesibil tuturor tinerilor de la vârste fragede, dar şi foarte mulţi împătimiţi la vârste respectabile îşi etalează calităţile pe pistele de concurs sau în atelierele personale. În mintea fiecărui practicant al acestei discipline, se zămisleşte ideea că odată, cândva,cât mai repede posibil, va ridica deasupra capului un trofeu acolo sus pe podiumul de premiere şi chiar să răzbată pâna în cele mai înalte orizonturi ale...

 • Bidiversitatea padurilor

  ARGUMENT Motto: “Padurea are o valoare pozitiva nu numai cu sanatatea, ci si pentru sufletul unei natiuni” ALPHONSE ALLAIS DEFINITIILE PADURII Padurea la nivel ecosistemic este o suprafata restransa, de ordinul hectarelor sau zecilor de hectare, ocupata de o singura biocenoza forestiera. Padurea la nivel geografic este un complex teritorial intins al carei suprafata poate fi de ordinul sutelor sau miilor de hectare pentru geosistem si mai mari pentru unitatile superioare geosistemului...

 • Etapele planului de audit

  Etapele realizarii unui audit de mediu Auditul de mediu constituie un instrument util pentru verificarea si sprijinirea procesului de imbunatatire a performantei de mediu. In practica romaneasca a protectiei mediului, alaturi de termenul de “bilant de mediu” se utilizeaza si cel de “audit de mediu”. Daca bilantul de mediu este “o procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate anterioare si anticipate, care face parte din actiunea de evaluare a...

 • Obiectivele unui audit si identificarea caracteristicilor firmei auditate

  1. Auditul intern. Prezentare generala • obiective • carta de audit intern • scopul auditului intern • etapele organizarii unei misiuni de audit intern Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, potrivit art. 20 din O.U.G. nr. 75/1999, republicata. Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului...

 • POCA

  I. Context general 1.Strategia Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) abordează deficiențele principale identificate în administrația publică și vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor ce derivă atât din legislația europeană relevantă, cât și din legislația națională incidentă. 2.Strategia POCA abordează prioritățile Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Strategia Europa 2020). Obiectivele principale ale Strategiei...

 • Traduzioni nel mondo di Le avventure di pinocchio

  INTRODUZIONE Perché la letteratura romena, rispetto ad altre letterature europee, sviluppata relativamente tardi nella lingua rumena come la conosciamo è utilizzata solo alla fine del XIX secolo e per iscritto sia oralmente, ma la scrittura è stato utilizzato prima della alfabeto cirillico fino a molto tardi. Conformazione e l'uso raro delle parole il più antico dei due strati del linguaggio tradisce l'origine di una fase culturale prima dell'adozione del slavo come sacra lingua . Alcuni...

 • Elemente generale privind asigurarea calitatii

  CAP.1. Definitii privind calitatea, controlul calitatii, asigurarea calitatii, managementul calitatii, managementul calitatii totale. 1.1.DEFINIREA CONCEPTULUI DE CALITATE Definirea noţiunii de calitate şi problemele legate de asigurarea calităţii bunurilor i-a preocupat de mult pe oamenii de ştiinţă şi mai ales pe practicieni. Preocupările privind calitatea serviciilor sunt mult mai recente, datând, conform literaturii de specialitate, de câteva decenii. Conform standardelor...

 • Intelligence in era informationala - rolul intelligence in organizatii

  1. Introducere În societatea contemporană, bazată pe cunoaştere și informații, rolul intelligence-ului devine esențial pentru înţelegerea şi luarea măsurilor necesare prevenirii şi contracarării oricărei ameninţări, implementarea unei deciizii bine fundamentate. Fondul general al tabloului managementului instituţiilor de intelligence în secolul XXI este dat de ceea ce este cunoscut sub numele de societatea cunoaşterii, factor de natură să transforme cultura servicilor de informaţii...

 • Agenda Digitala Europeana

  INTRODUCERE Criza a anulat ani întregi de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențe structurale în economia Europei. Astăzi, obiectivul principal al Europei trebuie să fie revenirea pe drumul cel bun. Pentru a-și asigura un viitor durabil, Europa trebuie să privească deja dincolo de prioritățile pe termen scurt. Confruntați cu îmbătrânirea populației și cu concurența mondială, avem trei opțiuni: să muncim mai susținut, să muncim mai mult sau să muncim mai inteligent. Va...

 • Modelling and traffic analysis of a lan network in opnet

  1. Introduction Communicɑtion is ɑ necessity in ɑll settings be it sociɑl or professionɑl. For tɑsks to be ɑccomplished, people need to work together to solve problems ɑnd creɑte resources for the institution. For eɑsy shɑring ɑnd ɑccess of informɑtion ɑmong users, the computers involved must be interconnected. This interconnection of computers to form ɑ network with the objective of informɑtion communicɑtion ɑnd optimizɑtion of resource shɑring is referred to ɑs Locɑl Areɑ Network...

 • Analiza politicii de investitii ale organismelor de plasament colectiv

  Cap.1.Caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv (O.P.C.) sau fondurile de investiții sunt entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în diferite titluri financiare. În Romania, fondurile de investiții sunt atent supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza Legii 297/2004...

 • Chimia clincherului silicatic

  ARGUMENT Chimia silicatilor imbratiseaza acel domeniu din chimia anorganica,avind ca obiect studiul fenomenelor chimice si fizice la silicati in general.Silicatii se intilnesc ca : - silicati naturali care alcatuiesc litosfera pamintului; studiul lor formeaza obiectul mineralogiei si petrografiei; - silicati tehnici,care sint materiale fabricate industrial; fabricarea lor formeaza obiectul de studiu al: Tehnologiei cimentului Tehnologiei ceramicii Tehnologiei refractarelor...

 • Gestionarea deseurilor obtinute la producerea de parchet masiv

  1.Introducere In tara noastra suprafata fondului foretier este de aproximativ 6,4hectare,acesta ocupand aproape 27% din totalul suprafetei. Specia preponderenta in tara este fagul, acesta ocupand 30% din suprafata impadurita, putand fii urmata de rasinoase, molid, stejar, plop, tei, carpen, salcie ,ulmi 6%,arin, etc. Unitatea industriala de fabricare a parchetului transforma bustenii prin taiere in piese de diferite marimi. Sectiile ce alcatuiesc o fabrica de cherestea sunt:depozit...

 • Tehnologie de crestere a crapului si a ciprinidelor asiatice in policultura

  Calculul volumului producţiei marfă Producţia totala: 140t/an. Producţia unitară: 2600 kg./ha.  SHCVII = Pt/Pu = 140.000/2600 = 53,85 ha Formula de populare este următoarea: • crap 45 % (C1+- 2,4 kg/ex) - 1170 kg/ha - 488 ex/ha 26279 ex. • sânger 35 % (H1+- 2.8 kg/ex) - 910 kg/ha - 325 ex/ha 17502 ex • novac 15 % (A1+- 3 kg/ex) - 390 kg/ha - 130 ex/ha  7001 ex. • cosaş 5 % (Ct1+- 2 kg/ex) - 130 kg/ha - 65 ex/ha  3501 ex. • Total 2600 kg/ha - 1008 ex/ha 54280 ex Producţia...

 • Reabilitarea zonelor limitrofe unitatilor industriale poluate

  Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale, evenimentelor şi energiilor de care depinde viaţa unei fiinţe. Cel mai important rol îl au formele de materie şi energie care înconjoară sistemele vii, forme ce reprezintă mediul ambiant al acestora, pe scurt mediul. Acesta are dimensiuni care se măsoară de la imediata apropiere la spaţii cosmice incomensurabile. Organismul constituie împreună cu...

Pagina 5 din 120