Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Sistemul de actionare hidraulica a mecanismului de rotire la excavator

  Argument Un excavator este un utilaj de săpat pământ și de extragere a balastului, nisipului, pietrei sparte sau altor materiale din cariere sau locuri greu accesibile. Excavatorul efectuează secundar sau implicit și operația de încărcare a materialului excavat sau extras. Organul de lucru pentru săpare a excavatorului are formă de cupă, având pe muchia de tăiere montați un număr de 4 până la 6 dinți care asigură înfigerea cupei în pământ. După numărul cupelor, excavatoarele pot fi cu o...

 • Pastravul curcubeu

  Originar din regiunile vestile ale Statelor Unite ale Americii de Nord, a fost importat in Europa in jurul anului 1880, mai intai in Germania, iar apoi s-a raspandit rapid si in celelalte tari europene. La noi in tara a fost adus pentru prima data in anul 1902. Importurile de material biologic au vizat doua varietati ale pastravului curcubeu, una ce vietuieste doar in apele montane, iar alta varietate, migratoare. Prin incrucisarile dintre cele doua varietati a rezultat o forma cu insusiri...

 • Procedura operationala privind perfectionarea cadrelor didactice

  1. Lista membrilor și responsabilitățile în cadrul comisiei de perfecționare Nr. Elemente privind responsabilii/operațiunea Nume și prenume Funcția Data Semnă- tura 1.1. Prezentarea ofertelor de perfecționare oferite de diferite instituții naționale și internaționale: Oferte C.C.D. Gula Mihaela Responsabil Permanent Oferte I.S.J. Suceava Gula Mihaela Responsabil Permanent Oferte F.S.L.I. Suceava Nicodim Andrei Membru Permanent Oferte Universități Nicodim Andrei Membru Permanent...

 • Procesul bugetar in Romania

  Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea,executarea, încheierea, controlul şi raportarea rezultatelor execuţiei bugetului. Procesul bugetar al fiecărui an se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia.Toate aceste activităţi se desfăşoară în faze succesive, cu excepţia controlului,care este prezent în toate etapele. Este un proces deosebit de complex, realizat prin implicarea unui număr foarte mare de participanţi, unii dintre...

 • Baschet in scaunul rulant

  Persoane aflate în condiții speciale: Problematica persoanelor cu nevoi speciale, până nu demult minimalizată, se ridică astăzi la rangul de prioritate educaţională, în vederea creerii premiselor de integrare în societate a fiecărui individ. În funcţie de tipul de handicap pe care-l prezintă – neuro-motor, psihic sau senzorial, înnăscut sau dobândit, prin practicarea activităţilor fizice şi sportive, sub formă de întrecere, se urmăreşte obţinerea unor efecte terapeutice asupra capacităţilor...

 • Instalatii electrice de iluminat si prize

  CAP.1 Argument Mi-am ales aceasta temă deoarece mi sa părut un subiect interesant de a îmi verifica cunoştintele mele dobândite în decursul a celor patru ani în care am studiat electrotehnica. Lumina condiţionează în mare măsură activitatea omului. Iluminatul la nivel corespunzător contribuie la mărirea productivităţii muncii, la reducerea numărului de accidente, la evitarea erorilor. Iluminarea este cantitatea de lumină, sau de flux luminos, primită de unitatea de suprafaţă.Datorită...

 • Dezvoltarea unui AGV flexibil pentru sistemele de fabricatie flexibile

  Scop - Lucrarea își propune să descrie proiectarea și dezvoltarea unui vehicul ghidat automat(AGV), care încorporează tehnici inteligente artificiale pentru a crește autonomia și flexibilitatea acesteia. Scopul este dezvoltarea unei AGV flexibile, care funcționează ca un sistem de manipularea a materialelor flexibile (MHS) în medii industriale dinamice. Constatări - Prototipul dezvoltat este capabil să funcționeze în medii parțial structurate și dinamice, este ușor configurat, folosind o...

 • Raport de analiza al companiei SC Albalact SA

  Am ales să realizez un raport de analiză pentru firma Albalact, atrasă fiind de faptul că era printre putinele firme cu specific alimentar, eu terminând studiile in domeniul alimentar. Asadar am să urmăresc dacă această companie este atractivă sau nu pentru a atrage investitii străine directe. Pentru început aş dorii să fac o mică prezentare a companiei, pentru a vedea cu ce se ocupă aceasta mai exact. Istoric SC Albalact SA a fost înfiinţată în anul 1971, iar în 1990 a fost transformată...

 • Ziua compasiunii

  În viaţa noastră de zi cu zi sentimentul compasiunii este cel care mişcă inimile împietrite şi readuce zâmbetul pe chipul celor în suferinţă. În aventura cunoaşterii de sine, compasiunea joacă un rol esenţial - poate da la o parte barierele ridicate de ignoranţă între noi şi ceilalţi, între noi şi noi înşine. Compasiunea este o trăire foarte profundă şi totodată o acţiune plină de iubire. Prin înţelegerea ei oamenii se pot ridica deasupra egoismului, limitelor personalităţii, pot ieşi de sub...

 • Asistenta social a persoanelor cu nevoi speciale

  Introducere Asistenţa socială a persoanelor cu nevoi speciale reprezintă o componentă fundamentală a asistenţei generale acordate acestor persoane iar din punct de vedere al eficienţei intervenţiei ea trebuie corelată cu intervenţia psihologică, pedagogică, medicală etc. la nivelul unei echipe interdisciplinare. Echipa interdisciplinară este alcătuită din: • Asistenţi sociali • Asistenţi medicali • Psihopedagogi • Logopezi • Psihologi • Infirmieri etc. Terminologia folosita in...

 • Solutii de imbunatatire a performantelor MAI

  1. Considerații generale [1,2] Performanţele arată limitele pe care le atinge automobilul în timpul unor solicitări de intensitate maximă, cum sunt acceleraţia maximă sau decceleraţia maximă, timpul şi spaţiul de demarare, spaţiul şi timpul de frânare, vitezele critice de apariţie a alunecării sau derapării, etc., ca şi unele performanţe care sunt urmări ale dorinţei de a transforma automobilul "în a doua casă", dorinţe legate de confort, de acustică, de siguranţă pasivă şi activă,...

 • Sistemul de franare

  I. Studiul soluților constructive actuale și de perspectivă pentru sistemele de frânare ale construcția autovehiculelor Rolul funcțional al sistemului de frânare Capacitatea de frânare a unui automobil are o importanță deosebită, deoarece determină direct securitatea activă a automobilului şi posibilitatea de utilizare integrală a vitezei și accelerației acestuia în timpul exploatării. În timpul frânării, o parte din energia cinetică acumulată de automobil se transformă prin frecare în...

 • Coruptia in achizitii publice

  Introducere Actualitatea temei relevă problematica zilelor contemporane-corupția,și în special influența sa distrugătoare asupra dezvoltării economiei.Corupția întotdeauna ia avînt, cînd țara se află la etapa de transformare.Problemele ce generează corupția sunt cele caracteristice majorității statelor aflate la etapa dată,dar,mai cu seamă,care se află în tranziție de la economia centralizată la economia de piață, precum Republica Moldova. ,,Transparency International-Moldova’’ a efectuat...

 • Potentialul militar al razboiului informational

  1.INTRODUCERE Actualul mediu de securitate este consecinţa directă a mutaţiilor suferite de societate. Pe măsură ce tehnologia a avansat barierele fizico-geografice au fost înlăturate, iar noţiuni precum “conflict”, “război” şi „informaţie” au capătat noi valenţe, din ce în ce mai complexe în acord cu noul ritm mondial. Fenomenul război cunoaște în literatura de specialitate două direcții importante de definire pe baza cărora poate fi argumentată existența sau inexistența războiului...

 • Metode si tehnici de interventie in asistenta sociala la nivel de grup si comunitate

  1. Identificarea nevoii sociale și denumirea grupului Grupul pe baza căruia eu voi realize proiectul este un Grup Format Pentru Prevenirea Abandonului Școlar a Copiilor Romi din Școala Gimnazială Nr. 1, Jilava. Grupul se adresează nevoi de educație a copiilor romi din această comună. Cauza principală care a dus la excluziune cetățenilor români de etnie romă este reprezentată de lipsa educației. Din acest motiv al lipsei de educație au fost excluși și la nivel social. Doar prin intermediul...

Pagina 7 din 129