Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Contractul de vanzare-cumparare comerciala

  1.1. Noțiuni introductive Etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreună). Juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voință dintre două sau mai multe persoane prin care se nasc, se modifică sau se sting drepturi și obligații. În dreptul român, termenul de contract este echivalent cu cel de convenție, concluzie care rezultă indubitabil din expresia folosită de legiuitor: titlul III din Codul civil este...

 • Aplicatii ale latch-ului adresabil

  Latch SET- RESET elementar (Latch RS asincron) Fiind realizat numai din două porti, două NAND-uri sau două NOR-uri, așa după cum se arată și în fig.1, latch-ul RS asincron este cea mai simplă structură de memorare cu acces prin nivel. Din analiza structurilor prezentate în fig. 1 se observă că intrările de SET și RESET pot fi sensibile, cu alte cuvinte pot fi activate, atât pe nivel logic 0 - cazul structurii cu NAND, cât și pe nivel logic 1 - cazul structurii cu NOR. - Când este activată...

 • Analiza modurilor de defectare si a efectelor lor

  1. Introducere Perspectiva academica supra științei este aceea că aceasta este o forma de cunoaștere. Toate eforturile depuse pentru a afla mai multe, pentru a dezvolta cunoașterea si cunoștiințele omenirii merita efortul depus. Cu toate acestea, dezvoltarea cunoașterii nu este întodeauna simpla, ea are întodeauna are un cost, mai mare sau mai mic (financiar, timp, etc.). Uneori, costul cunoasterii este prea mare si nu se justifica efortul realizarii acestui lucru. Etica științifică...

 • Nediscriminare

  Definiția discriminării Ce este discriminarea? Discriminarea este o acțiune care presupune un tratament diferit, nedrept față de persoane din cauza apartenenței lor la un anumit grup social. Există mai multe forme de comportamente discriminatorii, dar toate au comun faptul că implică o anumită formă de excludere sau de respingere. Criteriile de discriminare sunt acele caracteristici pe baza cărora se realizează actul discriminării. Printre cele mai frecvente fenomene de discriminare se...

 • Avort si planning familial

  Definiție: Avortul reprezintă întreruperea unei sarcini prin îndepărtarea sau expulzarea din uter a fetusului sau a embrionului, având ca rezultat moartea fetusului și astfel încheierea sarcinii. Legislație: Conform Codului Penal din Romania, articolul 185 ,,Infractiuni contra vieții, integriățtii corporale si sănătății”: ,,Intreruperea cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârșită în vreuna dintre următoarele împrejurări: a) în afara instituțiilor medicale sau cabinetelor medicale...

 • Adictii

  ISTORICUL DROGURILOR Înscriindu-se în istoria omenirii încă de la începuturile existenței sale, probabil din epoca de piatră, toxicomania a însoțit și a înrobit generații. Tentația de a ajunge la stări de euforie își are rădăcina în timpuri de mult apuse, chiar pe vremea dacilor și a romanilor se fumau anumite ierburi cu efecte afrodisiace și halucinogene (cânepa indiană). După primul război mondial, aceste substanțe au început să fie consumate în toată lumea. Până la sfârșitul anilor '30,...

 • Eutanasia

  DEFINITIE Cuvântul "eutanasie" este de origine greacă și a fost folosit în Grecia antică, însemnând moarte ușoară, pentru a arata, în primul rând, moartea fără dureri. Prin cuvântul eutanasie se înțelege moartea provenita în liniște, seninătate și fără agonie, suferința, durere. În al doilea rând, mai înseamnă și moartea măreață, adică moartea în favoarea unui scop nobil, având legătură mai mult cu sacrificiul de sine însuși. Eutanasia poate să fie fiziologică, având o moarte...

 • Etica si valori in asistenta sociala - Homosexualitate

  Ce este homosexualitatea? Homosexualitatea reprezintă atracția romantică, atracția sexuală sau activitatea sexuală între membrii de același sex sau gen. Lesbianismul desemnează atracția emoțională și de obicei erotică a unei femei pentru alte femei. Transsexualism reprezintă constituție psihologică particulară, caracterizată prin convingerea fermă a unei persoane că ar aparține sexului opus și uneori dorința obsedantă de a-și schimba sexul. Bisexualitatea este o orientare sexuală...

 • Melasa

  Introducere Termenul „melasă” se referă la efluentul final obținut la prepararea zahărului prin cristalizare repetată. Cantitatea de melasă obținută și calitatea (compoziția) acesteia oferă informații despre natura sfeclei sau a trestiei de zahăr (condițiile locale de creștere și efectele vremii) și prelucrarea în fabrica de zahăr. (Olbrich, 1963). Caracteristici fizico-chimice Din punct de vedere fizic, melasa se prezintă ca un lichid vâscos, având o culoare brună-neagră, cu miros plăcut...

 • Teatrul Elisabetan - teatrul glob

  Teatrul Elisabetan și Regina Elisabeta I Epoca elisabetană a cunoscut un apogeu al artelor în general, dar artele spectacolului au contribuit la cultura engleză și chiar mondială. Teatrul elisabetan se referă la acel stil de piese de performanță, care a înflorit în timpul domniei reginei Elisabeta I a Angliei (guvernantă în 1553-1603) și care a continuat sub succesorii ei, Stuart. Regina era ea însăși o admiratoare a pieselor, spectacolelor și a spectacolelor care se țineau frecvent la...

 • Documentare piesa Turandot de Carol Gozzi

  „Teatrul lui Carol Gozzi dovedește suficiente resurse pentru a fi reinterpretat în spirit modern.Dovadă și montarea din 1970 a basmului teatral „Turandot”, la Teatrul Național Radiofonic, sub forma de muzical. Fantezia autorului „Femeii Șarpe”raspunde oricărei epoci care vede in poveștile sale teatrale o modalitate de evadare intr-o lume unde totul pare posibil-metamorfozele cele mai neașteptate,poezia gestului simplu dar și grotescul abundenței de gesturi , parcurgerea neverosimilă a...

 • Pulberi metalice

  1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE PULBERILE METALICE Pulberile utilizate în metalurgia pulberilor se pot defini ca o multitudine de particule (granule) având dimensiuni mici (sub 1mm), de regulă sub 400μm (1-400μm pentru metale). METODELE DE OBȚINERE a pulberilor metalice sunt foarte diverse, iar alegerea unei anumite metode depinde de următori factorii: - tipul materiei prime utilizate (minereu, oxizi, soluții de săruri etc.); - proprietățile vizate (mărimea, forma particulei, densitatea,...

 • Sisteme Informatice de Gestiune - Oracle

  Pentru început , ca să putem construi proiectul nostru avem nevoie de o aplicație în care vom lucra toate cerințele aferente . 1) Crearea aplicației Din meniul Oracle , vom alege Application Builder și vom selecta Create . După ce am selectat Create o nouă fereastră se va deschide . Aici vom selecta tipul aplicației pe care dorim să o creăm și anume Desktop. Fereastra ce se va deschide conține date generale despre numele aplicației, tema și culoarea acesteia . Dacă doriți puteți schimba...

 • Energia solara

  1.Elemente fundamentale ale utilizării energiei solare A. Introducere Alimentarea cu energie în viitor e pusă în discuție din ce în ce mai mult, odată cu amenințarea schimbării climatului global (încălzirea globală), ce este în mare parte cauzat de utilizarea combustibilor fosili (petrol, cărbune, gaz). Una dintre cele mai importante sarcini în prezent este găsirea de strategii și sisteme pentru a produce energie într-un mod ecologic, nepoluant. Astfel sursele de energie regenerabilă ca...

 • Analiza microbiologica a carnii si a preparatelor din carne(mezeluri)

  Introducere Carnea poate fi contaminată cu microorganisme datorită nerespectării normelor de igienă, condițiilor de depozitare, manipulării, etc. (Jelea, 2015) Compozitia cărnii Carnea- unul dintre cele mai bune medii de creștere pentru microorganisme pH-ul este cuprins între 5,6-5,8 (Munteanu, 2013) Activitatea apei Activitatea apei ( aw )intr-un produs alimentar reprezintă partea de apă liberă, nelegată de moleculele alimentului, care asigură eventuala dezvoltare a microbiotei...

Pagina 7 din 155