Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Deseuri radioactive

  Deseuri radioactive Deșeurile radioactive sunt deșeurile care conțin materiale radioactive.Deseu radioactiv inseamna orice material radioactiv , in oricare din starile de agregare gazoasa, lichida sau solida, pentru care nu se intrevad nici un fel de utilizari ulterioare, atat la nivel national, cat si la nivelul persoanei juridice care l-a produs si a carei decizie in acest sens este legal acceptata si care este inregistrat si controlat de CNCAN (Comisia Nationala pentru Controlul...

 • Biodiversitatea regiunilor nivoglaciare (Artic si Antartic)

  Introducere Tema referatului meu este denumită “Biodiversitatea regiunilor nivoglaciare” și este rezultatul curiozităţii mele şi al unei provocări. Motivul alegerii acestei teme derivă din dorinţa de documentare în legatură cu acest subiect, deoarece este unul extrem de important la nivel global. Termenul biodiversitate a fost folosit pentru prima oară în 1968 de către biologul și ecologistul Raymond F. Dasmann. Cu toate acestea, termenul a fost adoptat pe larg abia după mai mult de un...

 • Aparare impotriva terorismului

  Considerații generale privind fenomenul terorist Terorismul nu are o definiție unanim acceptată. Dificultatea definirii provine atât din complexitatea sa cât și dintr-o largă divergență de poziții ale persoanelor, organizațiilor sau statelor implicate în lupta antiteroristă. Una din definiţiile uzitate de Guvernul S.U.A. considera că: “Terorismul reprezintă ameninţarea cu violenţa sau folosirea violenţei în scopuri politice de către indivizi sau grupuri, indiferent dacă acţionează pro sau...

 • Determinarea continutului de glutation redus

  Obiectivele lucrării de laborator 1. De însuşit metoda de determinare a conţinutului de glutation în materia primă vegetală. 2. De apreciat calitatea drojdiilor analizate. 3. De generalizat şi aprofundat cunoştinţele studenţilor despre modificările care au loc în complexul proteic şi glucidic al boabelor de graminee în curs de germinare. Caracteristica generală a glutationului. Glutationul este o tripeptidă formată din trei resturi de aminoacizi: acidul glutamic, cisteină, glicina (fig....

 • Sistemul de actionare hidraulica a mecanismului de rotire la excavator

  Argument Un excavator este un utilaj de săpat pământ și de extragere a balastului, nisipului, pietrei sparte sau altor materiale din cariere sau locuri greu accesibile. Excavatorul efectuează secundar sau implicit și operația de încărcare a materialului excavat sau extras. Organul de lucru pentru săpare a excavatorului are formă de cupă, având pe muchia de tăiere montați un număr de 4 până la 6 dinți care asigură înfigerea cupei în pământ. După numărul cupelor, excavatoarele pot fi cu o...

 • Pastravul curcubeu

  Originar din regiunile vestile ale Statelor Unite ale Americii de Nord, a fost importat in Europa in jurul anului 1880, mai intai in Germania, iar apoi s-a raspandit rapid si in celelalte tari europene. La noi in tara a fost adus pentru prima data in anul 1902. Importurile de material biologic au vizat doua varietati ale pastravului curcubeu, una ce vietuieste doar in apele montane, iar alta varietate, migratoare. Prin incrucisarile dintre cele doua varietati a rezultat o forma cu insusiri...

 • Procedura operationala privind perfectionarea cadrelor didactice

  1. Lista membrilor și responsabilitățile în cadrul comisiei de perfecționare Nr. Elemente privind responsabilii/operațiunea Nume și prenume Funcția Data Semnă- tura 1.1. Prezentarea ofertelor de perfecționare oferite de diferite instituții naționale și internaționale: Oferte C.C.D. Gula Mihaela Responsabil Permanent Oferte I.S.J. Suceava Gula Mihaela Responsabil Permanent Oferte F.S.L.I. Suceava Nicodim Andrei Membru Permanent Oferte Universități Nicodim Andrei Membru Permanent...

 • Procesul bugetar in Romania

  Procesul bugetar reprezintă o succesiune de etape ce constau în elaborarea, aprobarea,executarea, încheierea, controlul şi raportarea rezultatelor execuţiei bugetului. Procesul bugetar al fiecărui an se încheie cu aprobarea contului general de execuţie a acestuia.Toate aceste activităţi se desfăşoară în faze succesive, cu excepţia controlului,care este prezent în toate etapele. Este un proces deosebit de complex, realizat prin implicarea unui număr foarte mare de participanţi, unii dintre...

 • Baschet in scaunul rulant

  Persoane aflate în condiții speciale: Problematica persoanelor cu nevoi speciale, până nu demult minimalizată, se ridică astăzi la rangul de prioritate educaţională, în vederea creerii premiselor de integrare în societate a fiecărui individ. În funcţie de tipul de handicap pe care-l prezintă – neuro-motor, psihic sau senzorial, înnăscut sau dobândit, prin practicarea activităţilor fizice şi sportive, sub formă de întrecere, se urmăreşte obţinerea unor efecte terapeutice asupra capacităţilor...

 • Instalatii electrice de iluminat si prize

  CAP.1 Argument Mi-am ales aceasta temă deoarece mi sa părut un subiect interesant de a îmi verifica cunoştintele mele dobândite în decursul a celor patru ani în care am studiat electrotehnica. Lumina condiţionează în mare măsură activitatea omului. Iluminatul la nivel corespunzător contribuie la mărirea productivităţii muncii, la reducerea numărului de accidente, la evitarea erorilor. Iluminarea este cantitatea de lumină, sau de flux luminos, primită de unitatea de suprafaţă.Datorită...

 • Dezvoltarea unui AGV flexibil pentru sistemele de fabricatie flexibile

  Scop - Lucrarea își propune să descrie proiectarea și dezvoltarea unui vehicul ghidat automat(AGV), care încorporează tehnici inteligente artificiale pentru a crește autonomia și flexibilitatea acesteia. Scopul este dezvoltarea unei AGV flexibile, care funcționează ca un sistem de manipularea a materialelor flexibile (MHS) în medii industriale dinamice. Constatări - Prototipul dezvoltat este capabil să funcționeze în medii parțial structurate și dinamice, este ușor configurat, folosind o...

 • Raport de analiza al companiei SC Albalact SA

  Am ales să realizez un raport de analiză pentru firma Albalact, atrasă fiind de faptul că era printre putinele firme cu specific alimentar, eu terminând studiile in domeniul alimentar. Asadar am să urmăresc dacă această companie este atractivă sau nu pentru a atrage investitii străine directe. Pentru început aş dorii să fac o mică prezentare a companiei, pentru a vedea cu ce se ocupă aceasta mai exact. Istoric SC Albalact SA a fost înfiinţată în anul 1971, iar în 1990 a fost transformată...

 • Ziua compasiunii

  În viaţa noastră de zi cu zi sentimentul compasiunii este cel care mişcă inimile împietrite şi readuce zâmbetul pe chipul celor în suferinţă. În aventura cunoaşterii de sine, compasiunea joacă un rol esenţial - poate da la o parte barierele ridicate de ignoranţă între noi şi ceilalţi, între noi şi noi înşine. Compasiunea este o trăire foarte profundă şi totodată o acţiune plină de iubire. Prin înţelegerea ei oamenii se pot ridica deasupra egoismului, limitelor personalităţii, pot ieşi de sub...

 • Asistenta social a persoanelor cu nevoi speciale

  Introducere Asistenţa socială a persoanelor cu nevoi speciale reprezintă o componentă fundamentală a asistenţei generale acordate acestor persoane iar din punct de vedere al eficienţei intervenţiei ea trebuie corelată cu intervenţia psihologică, pedagogică, medicală etc. la nivelul unei echipe interdisciplinare. Echipa interdisciplinară este alcătuită din: • Asistenţi sociali • Asistenţi medicali • Psihopedagogi • Logopezi • Psihologi • Infirmieri etc. Terminologia folosita in...

 • Solutii de imbunatatire a performantelor MAI

  1. Considerații generale [1,2] Performanţele arată limitele pe care le atinge automobilul în timpul unor solicitări de intensitate maximă, cum sunt acceleraţia maximă sau decceleraţia maximă, timpul şi spaţiul de demarare, spaţiul şi timpul de frânare, vitezele critice de apariţie a alunecării sau derapării, etc., ca şi unele performanţe care sunt urmări ale dorinţei de a transforma automobilul "în a doua casă", dorinţe legate de confort, de acustică, de siguranţă pasivă şi activă,...

Pagina 7 din 129