Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Instalatii de ventilare si climatizare

  1. Introducere În decursul timpului omul a luptat continuu pentru îmbunătăţirea condiţiilor de trai şi a condiţiilor în care îşi desfaşoară activitatea. Pentru aceasta el a realizat pe parcursul istoriei diverse instalaţii care să menţină parametrii aerului interior la valori apropiate de cele optime. Instalaţiile utilizate de om pentru a-şi realiza condiţii prielnice de lucru şi de viaţă au evoluat o dată cu tehnica, de la focul liber la instalaţii de ventilare şi climatizare. Apariţia...

 • Marfurile periculoase

  Introducere Ca urmare a dezvoltării economiei mondiale şi a progresului tehnic din acest ultim secol, a crescut şi nivelul transporturilor de mărfuri periculoase. Transportul internaţional de mărfuri periculoase este reglementat de acorduri internaţionale. În vederea protejării de evenimentele nedorite care s-ar putea produce, au fost elaborate la nivelul ONU, o serie de măsuri severe, cu caracter tehnic şi legislativ, care se aplică în traficul intern şi internaţional. Măsurile se...

 • Construirea si testarea unui prototip

  Etapa 1: Identificarea nevoii, propunerea ideii de produs și stabilirea preliminară a specificațiilor țintă Identificarea nevoilor în cadrul proiectului s-a realizat folosind interviul. INTERVIU 1) Obișnuiți să cumpărați jucării? a. Întotdeauna b. Rar c. Adesea d. Niciodată 2) Cât de des cumpărați jucării? a. Zilnic b. Odată la trei zile c. Săptămânal d. Odată la cateva săptămani e. Lunar 3) De unde obișnuiți să cumpărați jucării? a. Din magazine b. Din mediul on-line 4) Ce...

 • Controlul calitatii SC Medica Farmimpex SRL

  CAPITOLUL I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI S.C. MEDICA FARMIMPEX S.R.L. 1.1. Domeniul de activitate şi misiunea companiei Medica Group este un brand internaţional cu renume pe piaţa românească încă din 1992 compus din 5 firme de prestigiu al căror fondator este domnul Ionuţ Moraru, doctor în ştiinţe medicale. Această companie Medica Famimpex Srl a luat fiinţă ca urmare a studierii nevoilor de pe piaţa internă şi externă. Compania a început o campanie de promovare a celor peste 800 suplimente...

 • Karting-ul ca sport

  Scurtă introducere Kartingul este cel mai îndrăgit sport cu motor accesibil tuturor tinerilor de la vârste fragede, dar şi foarte mulţi împătimiţi la vârste respectabile îşi etalează calităţile pe pistele de concurs sau în atelierele personale. În mintea fiecărui practicant al acestei discipline, se zămisleşte ideea că odată, cândva,cât mai repede posibil, va ridica deasupra capului un trofeu acolo sus pe podiumul de premiere şi chiar să răzbată pâna în cele mai înalte orizonturi ale...

 • Bidiversitatea padurilor

  ARGUMENT Motto: “Padurea are o valoare pozitiva nu numai cu sanatatea, ci si pentru sufletul unei natiuni” ALPHONSE ALLAIS DEFINITIILE PADURII Padurea la nivel ecosistemic este o suprafata restransa, de ordinul hectarelor sau zecilor de hectare, ocupata de o singura biocenoza forestiera. Padurea la nivel geografic este un complex teritorial intins al carei suprafata poate fi de ordinul sutelor sau miilor de hectare pentru geosistem si mai mari pentru unitatile superioare geosistemului...

 • Etapele planului de audit

  Etapele realizarii unui audit de mediu Auditul de mediu constituie un instrument util pentru verificarea si sprijinirea procesului de imbunatatire a performantei de mediu. In practica romaneasca a protectiei mediului, alaturi de termenul de “bilant de mediu” se utilizeaza si cel de “audit de mediu”. Daca bilantul de mediu este “o procedura de a obtine informatii asupra cauzelor si consecintelor efectelor negative cumulate anterioare si anticipate, care face parte din actiunea de evaluare a...

 • Obiectivele unui audit si identificarea caracteristicilor firmei auditate

  1. Auditul intern. Prezentare generala • obiective • carta de audit intern • scopul auditului intern • etapele organizarii unei misiuni de audit intern Entitatile economice ale caror situatii financiare anuale sunt supuse, potrivit legii, auditului financiar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii profesionale de audit intern, potrivit art. 20 din O.U.G. nr. 75/1999, republicata. Auditul intern reprezinta activitatea de examinare obiectiva a ansamblului...

 • POCA

  I. Context general 1.Strategia Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) abordează deficiențele principale identificate în administrația publică și vine în întâmpinarea nevoilor și cerințelor ce derivă atât din legislația europeană relevantă, cât și din legislația națională incidentă. 2.Strategia POCA abordează prioritățile Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii (Strategia Europa 2020). Obiectivele principale ale Strategiei...

 • Traduzioni nel mondo di Le avventure di pinocchio

  INTRODUZIONE Perché la letteratura romena, rispetto ad altre letterature europee, sviluppata relativamente tardi nella lingua rumena come la conosciamo è utilizzata solo alla fine del XIX secolo e per iscritto sia oralmente, ma la scrittura è stato utilizzato prima della alfabeto cirillico fino a molto tardi. Conformazione e l'uso raro delle parole il più antico dei due strati del linguaggio tradisce l'origine di una fase culturale prima dell'adozione del slavo come sacra lingua . Alcuni...

 • Elemente generale privind asigurarea calitatii

  CAP.1. Definitii privind calitatea, controlul calitatii, asigurarea calitatii, managementul calitatii, managementul calitatii totale. 1.1.DEFINIREA CONCEPTULUI DE CALITATE Definirea noţiunii de calitate şi problemele legate de asigurarea calităţii bunurilor i-a preocupat de mult pe oamenii de ştiinţă şi mai ales pe practicieni. Preocupările privind calitatea serviciilor sunt mult mai recente, datând, conform literaturii de specialitate, de câteva decenii. Conform standardelor...

 • Intelligence in era informationala - rolul intelligence in organizatii

  1. Introducere În societatea contemporană, bazată pe cunoaştere și informații, rolul intelligence-ului devine esențial pentru înţelegerea şi luarea măsurilor necesare prevenirii şi contracarării oricărei ameninţări, implementarea unei deciizii bine fundamentate. Fondul general al tabloului managementului instituţiilor de intelligence în secolul XXI este dat de ceea ce este cunoscut sub numele de societatea cunoaşterii, factor de natură să transforme cultura servicilor de informaţii...

 • Agenda Digitala Europeana

  INTRODUCERE Criza a anulat ani întregi de progrese economice și sociale și a pus în evidență deficiențe structurale în economia Europei. Astăzi, obiectivul principal al Europei trebuie să fie revenirea pe drumul cel bun. Pentru a-și asigura un viitor durabil, Europa trebuie să privească deja dincolo de prioritățile pe termen scurt. Confruntați cu îmbătrânirea populației și cu concurența mondială, avem trei opțiuni: să muncim mai susținut, să muncim mai mult sau să muncim mai inteligent. Va...

 • Modelling and traffic analysis of a lan network in opnet

  1. Introduction Communicɑtion is ɑ necessity in ɑll settings be it sociɑl or professionɑl. For tɑsks to be ɑccomplished, people need to work together to solve problems ɑnd creɑte resources for the institution. For eɑsy shɑring ɑnd ɑccess of informɑtion ɑmong users, the computers involved must be interconnected. This interconnection of computers to form ɑ network with the objective of informɑtion communicɑtion ɑnd optimizɑtion of resource shɑring is referred to ɑs Locɑl Areɑ Network...

 • Analiza politicii de investitii ale organismelor de plasament colectiv

  Cap.1.Caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv (O.P.C.) sau fondurile de investiții sunt entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în diferite titluri financiare. În Romania, fondurile de investiții sunt atent supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza Legii 297/2004...

Pagina 8 din 123