Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Sistemul de gestiune al unui magazin de haine

  1.Descrierea proiectului Proiectul nostru “Sistem de gestiune al unui magazine de haine” este o bază de date care urmărește vânzarea de produse din stocul unui magazin, produsele fiind cumpărate de la furnizori. Rolul acesteia este de a oferi acces la informații corecte, actualizate. Cu ajutorul bazei de date se ține evidența: clienților, produselor cumpărate de client, furnizorilor și a bonurilor fiscale. 2.Obiective Ne-am propus să creăm o bază de date: - Care să ne ușureze munca în...

 • Functia Printf si Scanf

  Funcția Printf si Scanf Funcția Printf ne dă posibilitatea de a afișa anumite mesaje pe ecran, tot ea folosește date specifice care reprezintă parametrii sau argumentele funcției. Un exemplu concret care afișează pe ecran mesajul “Bună”,folosind funcția printf ()este: Printf(“Bună”); Dupa cum am specificat,functia lucreaza cu numerosi parametri. Primul parametru este intotdeauna un sir de caractere,acesta poate fi constituit din numere,variabile si expresii.Daca dorim ca functia noastra sa...

 • Evaluarea riscurilor de imbolnavire si accidentare profesionala la locul de munca - director societatea SC Extal - Ro SRL Onesti

  LOCUL DE MUNCA: Director - S.C. EXTAL-RO SRL ONESTI PROCESUL DE MUNCA: Asigurarea functionarea societatii in conditii optime si in baza programelor de dezvoltare si cheltuieli stabilite; Stabileste strategia de dezvoltare a societatii in conformitate cu obiectivele stabilite Asigura baza materiala pentru functionarea societatii Urmareste indeplinirea obiectivelor. Ia decizii cu privire la: incheierea de contracte, investitii, dotari, achizitii etc. Execută operații tehnologice de...

 • Fundatia Vodafone

  - Misiunea fundației VODAFONE Fundația VODAFONE oferă ajutor celor bolnavi, celor cu nevoi speciale și celor dezavantajați, în special copiilor și bătrânilor. În cei 20 ani de activitate, Fundația Vodafone România a finanțat peste 400 de programe în beneficiul copiilor, bătrânilor, persoanelor defavorizate, cu dizabilități și al victimelor calamităților natural. Prin proiectele în care se implică, Fundația Vodafone România se străduiește să răspundă cât mai bine nevoilor comunității și să...

 • Traficul de persoane este un fenomen care a evoluat rapid in ultimul deceniu

  „ Traficul de persoane este un fenomen care a evoluat rapid în ultimul deceniu,devenind un fenomen global care afectează țări și comunități din toată lumea. Nici o țară nu poate pretinde că granițele sale nu sunt afectate într-un fel sau altul de acest fenomen. Alături de traficul de droguri și cel de arme ,traficul de persoane este un fenomen deosebit de important,o „afacere” prin ntermediul căreia sunt rulate miliarde de euro/dolari. Traficul de persoane încalcă flagrant drepturile omului...

 • Aplicatii ale SM si cromatografiei

  Considerații teoretice Cromatografia este una din cele mai importante tehnici de separare a diferitelor substanțe dint-un amestec cu aplicabilitate în chimia organică și anorganică, biochimie, biologie, etc. Pe lângă calitățile deosebite de tehnică de separare, cromatografia se aplică cu deosebit succes și în chimia analitică ca metodă de evaluare calitativă și cantitativă a componentelor celor mai complexe amestecuri. Astăzi există un număr foarte mare de metode de separare care folosesc...

 • Influenta sticlei asupra mediului

  1. NOȚIUNI GENERALE Până nu demult resursele naturale regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile omenirii. În prezent, ca urmare a exploziei demografice și a dezvoltării fără precedent a tuturor ramurilor de activitate, necesarul de materie primă și energie pentru producția de bunuri a crescut mult, iar exploatarea intensă a resurselor pământului relevă, tot mai evident, un dezechilibru ecologic. Tot mai des, o parte din materiile prime intermediare sau finale, produse deosebit...

 • Fermentarea mustului de bere

  Reprezintă faza tehnologică cea mai importantă din procesul tehnologic de obținere a berii influențând în mod determinant caracteristicile și calitatea produsului. Fermentația are loc prin introducerea în mustul de bere a unei culturi de drojdii, care poate fi cultură nouă (pură) sau cultură recuperată. Procesul decurge în două faze: fermentația primară sau principală în urma căreia rezultă așa numita bere tânără și fermentația secundară. Procese metabolice ce au loc în timpul...

 • Cercetarea unui subsistem-sistem informational si prezentarea ariei de intindere a acestuia in cadrul entitatii Orange SA

  Introducere Sistemul informațional permite cunoașterea situației existente într-o întreprindere, a situației trecute și anticiparea evoluției viitoare a acesteia, contribuind astfel la elaborarea și îndeplinirea obiectivelor stabilite. Prin intermediul sau se obțin informațiile necesare fundamentarii deciziilor, implementarii acestora precum și cele necesare adaptarii continue a întreprinderii comerciale la schimbarile interne și externe. Sistemul informațional afectează major atît...

 • Automatizari

  1.DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC Acest procedeu de dehidrogenare a alcoolului izopropilic a reprezentat cea mai importantă sursă de obținerea acetonei și este folosit și în prezent. Există mai multe variante ale acestuia procedeu și anume: dehidrogenarea directă a alcoolului izopropilic sau oxidarea acestuia cu aer conform: CH3-CHOH-CH3 - CH3-CO-CH3 + H2 -56 MJ/kmol CH3-CHOH-CH3+1/2 O2- CH3-CO-CH3+H20 -42 kcal/mol Diferența dintre aceste două reacții constă în faptul că, în primul caz,...

 • Simularea instalatiei de obtinere a acetonei prin metoda dehidrogenarii izopropanolului

  1.Introducere În acest proiect s-a urmărit realizarea unei instalații pentru obținerea industrială a acetonei din metoda dehidrogenării alcoolului izopropilic. Reacțiile principale pentru obținerea acetonei: CH3-CHOH-CH3 - CH3-CO-CH3 + H2 (1) Alcool izopropilic Acetona Hidrogen 2CH3-CHOH-CH3 - (CH3)2CH-O-CH(CH3)2 + H2O (2) Alcool izopropilic Di-izopropil eter Apa CH3-CHOH-CH3 - CH2=CH-CH3 + H2O (3) Alcool izopropilic Propilena Apa Acetona poate fi utilizată ca și solvent pentru...

 • Surse ale crizei euro dupa criza economica globala 2008

  Impactul crizei financiare din 2008 Criza financiară care a lovit economia globală din vara anului 2007 nu are precedent în istoria economică postbelică. Deși mărimea și amploarea acesteia sunt excepționale, criza are multe caracteristici comune cu episoadele similare de recesiune, care au avut un impact financiar în trecut. Criza a fost precedată de o perioadă îndelungată de creștere rapidă a creditului, primele cu risc scăzut, disponibilitatea abundentă a lichidităților, pârghiile...

 • Contractorii militari privati

  1. Introducere Acest studiu de caz apare în urma unor contradicții în materie de definire a actorilor non-statali și prin aceasta și cadrul legal internațional în care operează aceste structuri, prin aparență versatile. Deschiderea spre analiză a actorilor non-statali aparține, în curentele de gândire moderne ale relațiilor internaționale, atât ramurilor desprinse din realism cât și celor desprinse din pluralism. Astfel, actorii non-statali primesc definiții diferite în ceea ce privește...

 • Separarea solutiilor ecuatiilor algebrice si transcendente

  A rezolva ecuația algebrică sau transcendentă f(x) = 0 înseamnă a determina acele valori ale variabilei x pentru care egalitatea f(x) = 0 este una adevărată. În cazul cînd ecuația are o structură simplă, soluțiile ei pot fi determinate exact și ușor prin metodele analitice. Dacă însă ecuația este complicată, procedura de determinare a soluțiilor devine destul de anevoioasă astfel noțiunea de soluție exactă își pierde în general sensul. Din acest motiv, este util de a cunoaște și metodele de...

 • Analiza si proiectarea algoritmilor - Laborator 1

  Scopul și obiectivele lucrării a. Analiza imperică a algoritmilor; b. Algoritmizarea și scrierea algoritmilor de rezolvare în cod; c. Analiza teoretică a algoritmilor; d. Determinarea complexității asimptotice a algoritmilor. Sarcina Trei algoritmi obligatorii și unul la alegere de determinare a elementului citit de la tastatură - “n”, din șirul Fibonacci . Analiza imperică experimentală. Realizarea În urma rezolvării problemei în scris, am scris codul problemei în limbajul C,...

Pagina 8 din 139