Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Apele europene - starea chimica a apelor subterane si presiuni

  1. Introducere Apele subterane constituie cel mai mare rezervor de apă dulce din lume, reprezentând mai mult de 97% din toate rezervele de ape dulci disponibile pe glob (excluzând ghețarii și calotele glaciare). Restul de 3% este alcătuit în principal din apele de suprafață (lacuri, râuri, mlaștini) și umiditatea solului. Se știe de multă vreme că apele subterane trebuie să fie protejate. Cel dintâi document legislativ referitor la apele subterane (Directiva 80/68/CEE) avea un domeniu de...

 • Asigurarea calitatii - planificarea calitatii

  Necesitatea si rolul controlului calitatii: A tine sub control o activitate presupune a o descompune in elemente ale caror rezultate pot fi cuantificate si masurate. Ce nu poate fi masurat poate fi planificat, realizat in conformitate, verificat remediat, imbunatatit. Ce nu poate fi verificat obiectiv ridica semne de intrebare iar semnele de intrebare nu atrag clientii. Controlul tehnic al calitatii este operatia independenta de operatia de executie propriu-zisa prin care se verifica daca...

 • Economia intreprinderii - Milko

  1. STATUTUL Societății comerciale cu răsoundere limitată CAPITOLUL 1 DENUMIREA,FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA Art.1 Denumirea societății este Societatea Comerciala ,, S.C MILKO S.R.L ‘’ Variantele alegerii numelui societății au fost: - S.C. MILKO S.R.L - S.C. LapMil S.R.L - S.C. WHITELAC S.R.L Am ales numele MILKO pentru afacerea mea, fiindcă este o nume scurt, ușor de reținut și conține prescurtarea obiectivului principal al firmei. Art. 2 Societatea Comercială ,, S.C MILKO...

 • Plan lectie - Toamna, anotimpul bogatiei

  NIVEL I :Grupa mică EDUCATOARE: TEMA DE STUDIU: Când ,cum și de ce se întâmplă? TEMA ACTIVITĂȚII: ,,Toamna, anotimpul bogăției,, SUBTEMA ACTIVITĂȚII: “Coșul toamnei!” Tipul activității:verificarea și fixarea cunoștințelor Competența generală :Formularea unor explicații simple privind caracteristicile structurale și funcționale ale lumii înconjurătoare,activarea și manifestarea potențialului creativ; Competență specifică:Poate descrie caracteristicile anotimpului,observă și discută...

 • Metode statistice de analiza a datelor - Motoda cercetarii

  Apariția și etapele dezvoltării statisticii Statistica a apărut în antichitate, în Imperiul Roman, China, Egipt și Grecia ca activitate practică, din necesitatea cunoașterii în expresie numeri-că a fenomenelor demografice și economice. În procesul evoluției statistice, a devenit o sursă importantă a conducerii la nivel micro-, mezo- și macro-economic. Statistica este unul din instrumentele care îi orientează pe guvern, localități publice și agenții economici în direcția unui comportament...

 • Conceptul de incluziune sociala

  Incluziunea socială se bazează pe accesul indivizilor și al familiilor la un set de standarde sociale, sub formă de drepturi sociale. Altfel spus, conceptul incluziunii sociale se referă la egalitatea în ceea ce privește oportunitățile cu scopul de a obține drepturi egale. Într-o abordare mai concretă, incluziunea socială se referă la apartenența simultană a individului la patru sisteme: - Sistemul democratic si legal, care presupune integrarea civică; - Piața muncii, care promovează...

 • Dezastrul ecologic de la Certej

  Certeju de Sus este o comună în județul Hunedoara, situată în partea de sud-est a Munților Metaliferi. Comuna are în componență satele Bocșa Mare, Bocșa Mică, Certeju de Sus, Hondol, Săcărâmb, Toplița Mureșului, Măgura-Toplița, Nojag, Vărmaga, și face parte din „Grupul de acțiune locală Țara Zarandului” , având acces la programele de finanțare europeană pentru dezvoltare rurală. Zona Certej este una dintre cele mai vechi zone miniere din țara noastră, fiind recunoscută încă din anul 1746,...

 • Handbal

  Introducere Handbalul este un joc sportiv de echipă, cu un pronunțat caracter dinamic. Fiind o sinteză a deprinderilor motrice de bază (alergare, săritură și aruncare), face parte din mijloacele de bază ale educației fizice și sportive școlară. Aria de practicare a jocului este mare, acesta fiind întâlnit în trei ipostaze: mijloc al educației fizice în învățământul de toate gradele, joc sportiv de performanță și mare performanță, dar și ca joc sportiv recreativ (sport de masă). Regulamentul...

 • Resurse umane

  1. Descrierea societatii, domeniu de activitate, obiective Societatea a fost infiintata in 2013 avand ca obiect de activitate ambalarea pentru produse din tifon destinate uzului medical, conform normelor de securitate și sănătate în domeniu, și în același timp răspunzând nevoilor și cerințelor clienților. Această activitate este generatoare de bani și profit, în vederea realizării misiunii propuse. Întreprinderea urmărește satisfacerea nevoilor clienților orientându-se cu prioritate spre...

 • Algoritmi genetici

  1.Descrierea algoritmului Populația este reprezentată printr-un vector de matrice binare, fiecare reprezentând un set de parametri pentru funcția de minimizat. Într-o matrice, fiecare șir binar are un număr de biți necesar pentru a avea precizia de 4 zecimale. Metoda folosită este descrisă în continuare. Spațiul de căutare se discretizează până la o precizie 10-d (în particular, d = 4). Un interval [a,b] va fi împărțit în N=(b−a)∗10d subintervale egale. Pentru a putea reprezenta cele...

 • Dizolvarea si lichidarea societatilor comerciale

  1.Introducere Societatea privind activitatea comercială se constituie pentru a desfașura o activitate pe durată de timp stabilită in actul constitutiv. Uneori, durata societați se prelungește chiar și dupa decesul asociaților care au constituit societatea. Dar orice societate comerciala va sfârși prin a dispărea, deoarece ea urmează același destin ca și cel a persoanei fizice : se naște,trăiește , moare. Ca persoana juridica, societatea comercială se află în raporturi juridice cu asociații și...

 • Studiu de caz privind asigurarea de raspundere civila auto RCA conform firmei UNIQA Asigurari SA

  Capitolul 1. Considerente generare ale asigurărilor 1.1 Conceptul de asigurare și elementele tehnice Conceput de asigurare a apărut o dată cu instinctul de solidaritate umană. Încă din antichitate, în urmă cu 6500 ani s-au remarcat cele mai vechi forme de asigurări. În Egipt, meșteșugarii au realizat un fond de întrajutorare care era folosit pentru a ajuta membrii colectivității când riscurile aveau efecte devastatoare. În Grecia antică, s-a constituit prima asigurare obligatorie care era...

 • Politicile si facilitatile speciale de finantare oferite tarilor membre de catre Fondul Monetar International

  Capitolul 1. Fondul Monetar Internațional 1.1 Despre FMI În luna iulie a anului 1944 a avut loc Conferința Monetară și Financiară de la Bretton Woods în urma căreia s-au înființat doua instituții și anume Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Fondul Monetar Internațional (FMI). Aceste doua instituții joacă cel mai important rol în sistemul monetar internațional. FMI a fost întemeiat oficial în 1945 și a început să își exercite atribuțiile în 1947. Principala atribuție...

 • Variabilitate climatica

  Pamantul a fost lovit recent de o serie de incendii de vegetatie devastatoare in zone precum Europa, Siberia, America de Nord ,America de Sud. Aceste incendii nu au avut doar un impact devastator local, ci au poluat si atmosfera cu un fum greu ,observabil din spatiu.Incendiile de vegetatie afecteaza in mod direct si clima .Acestea nimicesc paduri care de altfel ar ajuta la inlaturarea CO2-ului din aer. Totodata introducand funingine si alti aerosoli in atmosfera, fapt care duce la procese...

 • Imagistica medicala si terapia cu radiatii ionizante

  1. Noțiuni teoretice 1.1. Proiecții și transformata Radon Geometria 2D fascicul-paralel în care μ(x, y) reprezintă distribuția de coeficientului de atenuare liniară în planul xy. Daca se presupune că pacientul se află de-a lungul axei z și că μ(x, y) este zero, în afara unui câmp circular de vedere cu diametrul de FOV. Razele X formează un unghi θ cu axa y. Intensitatea neamortizată a razelor X este I0. Un nou sistem de coordonate (r,s) este definit prin rotație (x,y), cu unghiul θ....

Pagina 9 din 147