Toate documentele din domeniul Alte Domenii

 • Analiza politicii de investitii ale organismelor de plasament colectiv

  Cap.1.Caracteristicile generale ale organismelor de plasament colectiv Organismele de plasament colectiv (O.P.C.) sau fondurile de investiții sunt entităţi organizate, cu sau fără personalitate juridică, care atrag în mod public sau privat resurse financiare ale persoanelor fizice şi/sau juridice, în scopul investirii acestora, în diferite titluri financiare. În Romania, fondurile de investiții sunt atent supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare, în baza Legii 297/2004...

 • Chimia clincherului silicatic

  ARGUMENT Chimia silicatilor imbratiseaza acel domeniu din chimia anorganica,avind ca obiect studiul fenomenelor chimice si fizice la silicati in general.Silicatii se intilnesc ca : - silicati naturali care alcatuiesc litosfera pamintului; studiul lor formeaza obiectul mineralogiei si petrografiei; - silicati tehnici,care sint materiale fabricate industrial; fabricarea lor formeaza obiectul de studiu al: Tehnologiei cimentului Tehnologiei ceramicii Tehnologiei refractarelor...

 • Gestionarea deseurilor obtinute la producerea de parchet masiv

  1.Introducere In tara noastra suprafata fondului foretier este de aproximativ 6,4hectare,acesta ocupand aproape 27% din totalul suprafetei. Specia preponderenta in tara este fagul, acesta ocupand 30% din suprafata impadurita, putand fii urmata de rasinoase, molid, stejar, plop, tei, carpen, salcie ,ulmi 6%,arin, etc. Unitatea industriala de fabricare a parchetului transforma bustenii prin taiere in piese de diferite marimi. Sectiile ce alcatuiesc o fabrica de cherestea sunt:depozit...

 • Tehnologie de crestere a crapului si a ciprinidelor asiatice in policultura

  Calculul volumului producţiei marfă Producţia totala: 140t/an. Producţia unitară: 2600 kg./ha.  SHCVII = Pt/Pu = 140.000/2600 = 53,85 ha Formula de populare este următoarea: • crap 45 % (C1+- 2,4 kg/ex) - 1170 kg/ha - 488 ex/ha 26279 ex. • sânger 35 % (H1+- 2.8 kg/ex) - 910 kg/ha - 325 ex/ha 17502 ex • novac 15 % (A1+- 3 kg/ex) - 390 kg/ha - 130 ex/ha  7001 ex. • cosaş 5 % (Ct1+- 2 kg/ex) - 130 kg/ha - 65 ex/ha  3501 ex. • Total 2600 kg/ha - 1008 ex/ha 54280 ex Producţia...

 • Reabilitarea zonelor limitrofe unitatilor industriale poluate

  Capitolul 1 Introducere Aspecte generale privind poluarea mediului 1.1. Mediul ca sistem Mediul reprezintă totalitatea lucrurilor materiale, evenimentelor şi energiilor de care depinde viaţa unei fiinţe. Cel mai important rol îl au formele de materie şi energie care înconjoară sistemele vii, forme ce reprezintă mediul ambiant al acestora, pe scurt mediul. Acesta are dimensiuni care se măsoară de la imediata apropiere la spaţii cosmice incomensurabile. Organismul constituie împreună cu...

 • Efecte negative in exploatarea gazelor de sist

  INTRODUCERE Începând cu anul 1990, s-a constatat că majoritatea țărilor în tranziție se confruntă cu grave probleme de mediu, cu o ecomomie bazată pe un consum excesiv de energie și resurse naturale, cu utilizarea unor tehnologii poluante și mult depașite. Aceste elemente plasate pe fondul unei economii centralizate și superplanificate, cu o rată mare a inflației cu deficit public, cu protecționism, au impus necesitatea unei profunde restructurări a întregii economii și societăți, incluzând...

 • Proiect de lectie - Economie

  Data:25.04.2014 Propunător: Clasa: a X-a Școala: Colegiul Economic ”Ion Ghica” Aria curriculară: Om și societate Disciplina:Comunicare profesională Subiectul lecției: Tehnici promoționale Promovarea propriei imagini Tipul lecției: Recapitulare şi sistematizare a cunoștințelor Competențe specifice:  A. Cognitive Pe parcursul și la sfârșitul orei elevii vor fi capabili: OC1 -să cunoască diferența dintre promovarea imaginii proprii și imaginii firmei; OC2 -să enumere componentele...

 • Normalizare contabila

  I. Prezentarea Standardului IAS 16 „Imobilizări corporale” 1. Introducere În martie 1982 Consiliul IASC a aprobat norma IAS 16 ,,Contabilitatea imobilizărilor corporale“. Ultima revizuire a Standardului a avut loc în anul 2004, urmând ca acesta să intre în vigoare la 1 ianuarie 2005. Standardul Internațional de Raportare Financiară IAS 16 se referă la ,,Terenuri, clădiri, construcții și echipamente“, preluat în versiune românească prin ,,Imobilizări corporale“. 2. Obiectiv IAS 16 are ca...

 • Analiza comparativa intre Biofarm si Antibiotice Iasi

  1. S.C. ANTIBIOTICE S.A. IAȘI. Date generale 1.1 Descriere Compania Antibiotice este cel mai important producător român de medicamente generice. Misiunea Antibiotice este de a transforma tratamentele valoroase într-un mijloc mai accesibil de îmbunătătire a calității vieții oamenilor. Portofoliul de peste 150 de medicamente acoperă o gamă largă de arii terapeutice, strategia de dezvoltare a produselor fiind concentrată astăzi pe medicamentele din clasele cardiovascular, antiinfecțioase și...

 • Studiu de caz orange

  I. ORANGE ÎN ROMANIA ”ORANGE ESTE CEEA CE SUNTEM ȘI CEEA CE FACEM, ÎN FIECARE ZI” Pornind de la acest motto, Orange susține dezvoltarea într-o manieră responsabilă, care să respecte mediul înconjurător, comunitatea în care își desfășoară activitatea, angajații și partenerii și să fie bazată pe o strategie bine fundamentată. Grupul Orange are o strategie globală în ceea ce privește responsabilitatea corporativă, prin care dorește să asigure un management responsabil al activității în toate...

 • Instalatie incalzire locuinte cu gaz metan

  I. INTRODUCERE RESURSE REGENERATIVE DE ENERGIE Nu se poate concepe existenţa umanităţii în afara energiei. Dacă secolul al XIX-lea a fost fără îndoială secolul cărbunilor, secolul XX poate fi socotit secolul petrolului, în timp ce secolul al XXI-lea va fi din punct de vedere energetic, un secol al unor resurse energetice nucleare şi regenerabile, alături de resursele convenţionale, unele aflate într-un proces de epuizare rapidă. Preocupările privind resursele regenerabile de energie s-au...

 • Raport de Cercetare Teatru de Papusi

  1. Interesul pentru spectacolele de teatru şi disponibilitatea potenţială de participare în cazul creşterii ofertei pentru acest tip de manifestare artistică Doar 10,2% dintre subiecţi declară că, la ora actuală, merg la teatru o dată pe lună sau mai des (iar în fiecare săptămână, doar 1%). Aproape jumătate din respondenţi (47%) afirmă că merg la teatru o dată la câţiva ani sau niciodată). Tabelul 1. Participarea actuală la spectacolele de teatru şi ceea potenţială, dacă acestea ar fi...

 • Proiectarea Tehnologica a unui Refierbator Termosifon Orizontal

  INTRODUCERE Industria chimică, cu ramura sa principală privind tehnologia petrolului şi petrochimie,a cunoscut o dezvoltare impetuoasă. În România, industria chimică va fi orientată mai hotărât spre valorificarea superioară a materiilor prime şi energiei, menţinându-se cantitatea de ţiţei supusă prelucrării la nivelul anului 1980, se va ridica substanţial gradul de chimizare a petrolului. Aceasta implică o preocupare susţinută pentru înlocuirea tehnologiilor învechite, perfecţionarea...

 • Rolul Diplomatiei Preventive si a Diplomatiei Coercitive in Asigurarea Pacii si Securitatii Internationale

  „Diplomatia: Arta de a-i lăsa pe altii să facă de bună voi ... ceea ce le spui tu” Abraham Lincoln INTRODUCERE Conceptul de diplomație a apărării nu are o definiție sau caracterizare unanim acceptată, fiind încă un concept controversat. Mai întâi este necesar să răspundem la întrebarea dacă există, cu adevărat, o diplomație a apărării. Părerile au fost la început împărțite, în sensul că unii diplomați de profesie nu acceptau această existență susținând faptul că diplomația, în general,...

 • Mecanisme de Securitate in Lupta Impotriva Terorismului

  INTRODUCERE „Teama este principala sursă a superstiţiei şi una din principalele surse ale cruzimii.” Bertrand Russell Terorism înseamnă, în esenţa sa, ca şi în înţelesul cel mai larg ce se poate da acestui termen, înfricoşarea unei populaţii prin acte de violenţă. Cuvântul vine din latinul terror, terroris care înseamnă groază, frică, spaimă provocată premeditat prin ameninţare şi intimidare. Prin terorism ca metodă de acţiune, se înţelege practicarea teroarei. El desemnează acte de...

Pagina 9 din 123