Toate documentele din domeniul Antropologie

 • Stilul de Viata al Sucevenilor

  1. CONSIDERAŢII METODOLOGICE NECESARE Stilul de viaţă reprezintă un concept deosebit de popular în ştiinţele sociale. Utilizarea sa extrem de frecventă l-a făcut să fie supus unor tendinţe de extindere permanentă a conţinutului, termenul dobândind o multitudine de valenţe care nu fac altceva decât să îi confere o anumită ambiguitate. Folosirea frecventă ca sinonim pentru concepte înrudite (subcultură/cultură, mod de viaţă, clasă socială) cu care uneori stilul de viaţă este confundat,...

 • Religile Lumii

  Islamul Islamul este o religie avraamică, monoteistă, fondată în secolul al VII-lea şi bazată pe textul religios cunoscut sub numele de Coran. Aderarea la islam se reduce la această profesiune de credintă, „Mărturisesc că nu există dumnezeu afară de Dumnezeu si că Mahomed este trimisul său." 1. Exista un plan al lumii de dincolo si care sunt caracteristicile lui? După moarte, sufletele merg la un fel de judecată particulară in faţa îngerilor Nakir şi MunKar, celor mai buni...

 • Antropologia Culturii

  III. POLITICI CULTURALE, CULTURĂ DE MASĂ ŞI SOCIETATE DE MASĂ Mecanismele de funcţionare ale industriei culturale nu pot fi înţelese în toată complexitatea lor fără o evidenţiere prealabilă a influenţei pe care au avut-o, asupra destinelor culturii contemporane, doctrinele societăţii de masă şi societăţii de consum. Astfel se explică şi interesul particular pe care sociologii şi antropologii l-au manifestat, în ultimele decenii, faţă de cele două concepte, prin intermediul cărora au...

 • Modul Sanatos de Viata

  Fiecare individ este protagonistul unui anumit stil de viaţă propriu şi constant, precum şi al unor subvariante proprii fiecărei etape de viaţă parcurse. Dacă la un copil nu se poate vorbi încă de un stil de viaţă propriu-zis, odată cu adolescenţa, cu procesul de cristalizare al personalităţii, începe să se contureze şi un stil de viaţă propriu, pe care tinereţea şi maturitatea îl vor desăvârşi. Iată de ce ne-am adresat în primul rând tinerilor, pentru că ei tocmai îşi conturează un stil de...

 • Violenta si Agresivitatea asupra Functionarului Public

  Agentia Nationala de Administrare Fiscala este un organ de specialitate al statului care are atributii in aplicarea politicilor de administrare fiscala, prin intermediul procedurilor de gestiune, colectare, control fiscal si dezvoltarea unor relatii de parteneriat cu contribuabilii. În cadrul ANAF se organizează şi funcţionează, de asemenea, Garda Financiară, Autoritatea Naţională a Vămilor, direcţiile generale ale Finanţelor Publice Judeţene şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice a...

 • Politici Identitare

  Identitatea si politica identitara Conceptiile despre identitate sunt produse ale anumitor contexte social-istorice si politice: - pre-modernitate - modernitate - post-modernitate Abordarea utilizata: antropologia politica Relatia dintre cultural si politic • Dimensiunea politica a culturii - cultura este (si): – Putere simbolica (conceptie despre lume si viata, constructia simbolica/culturala a realitatii) – Instrument al dominarii (ideologie) – Negociere asupra sensurilor...

 • Imaginea Evreului in Traditia Romaneasca

  În decursul timpului s-au scris multe despre evrei, dar mai întotdeauna cu părtinire şi chiar cu ură. Pentru cineva care stă să judece la rece şi care nu a fost implicat în această dispută întrebarea vine de la sine “Ce au făcut aceşti oameni aşa de rău încât să merite tratamentul la care au fost supuşi?” - şi mă refer aici mai ales la Inchiziţie şi la Holocaust. Răspunsul este pe atât de simplu pe cât de stupid ne pare şi motivul pentru care evreii au fost persecutaţi: evreii au avut (şi au...

 • Antropologie si Dezvoltare

  1. ANTROPOLOGUL – AGENT DE DEZVOLTARE COMUNITARĂ? Relaţia dintre antropologie (1) şi dezvoltare (2) este ambiguă. În ultimul timp se fac eforturi pentru compatibilizarea celor două domenii de activitate. Apare astfel necesitatea ca antropologul să se implice activ in probleme de dezvoltare (3) iar învăţămantul universitar să fie organizat în conformitate cu această cerintă. Dată fiind natura distinctă a celor două domenii (4), din comerţul acestora va rămâne antropologia antropologie?...

 • Cultura Egiptului Antic

  Civilizaţia Egiptului antic a zămislit o cultură spirituală scânteietoare pe care o admirau grecii vechi şi în faţa căreia se minunau romanii care veneau în vremea lor, precum fac astăzi multimile de turişti să contemple templele, piramidele sau obeliscurile înaltate de faraoni şi de supuşii lor. Egiptul Antic a fost unul dintre cele mai vechi leagăne de civilizaţie umane. S-a dovedit a fi totodată leagănul de artă cu cea mai lungă durată din antichitate. Istoria artei egiptului antic are o...

 • Introducere in Antropologie

  SISTEMUL ŞTIINŢELOR DESPRE OM O sintagmă precum “ştiinţe socio-umane “ este dominantă pentru o dimensiune expresivă a gândirii umane şi concentrează, în puţinătatea ei, o seamă de discipline istorice, economice, lingvistice, sociologice, filosofice, teologice şi antropologice, care, în timp şi spaţiu, se ocupă succesiv şi în acelaşi timp de om şi societate. Acest “socio-uman” de care se preocupă ştiinţele din profilurile de mai sus, primeşte din partea fiecărei ştiinţe o anumită...

 • Termeni Islamici

  Koran (sau, Quran) - este termenul arabesc pentru "recitare" si se refera la culegerea de pretinse revelatii facute de Allah prin arhanghelul sau, lui Mahomed, pastrate si considerate de catre musulmani ca fiind scripturile islamice. Musulmanii cred in Legea lui Moise, Psalmii lui David, si in Injil sau Evanghelia lui Isus Hristos. Totusi, ei cred ca scrierile lor sfinte insuflate prin Mahomed le depasesc pe acestea si ca Biblia folosita de crestini si de iudei, este o versiune...

 • Antropologia Culturala si Educationala

  Pentru mine “Antropologia culturala si educationala” a fost unul dintre cele mai interesante cursuri de pana acum, in primul rand pentru ca am invatat obiceiurile unor culuri indepartate, dar si ale culturii romanilor, iar in al doilea rand a avut si rolul de a ne destinde macar pe parcursul lui. Chiar si unele carti citite in perioada de liceu au capatat alta semnificatie in urma prezentarilor din cadrul seminarului. De aceea, in acest jurnal voi selecta parti ale prezentarilor care mi-au...

 • Aspecte Etnografice in Sudul Olteniei

  Ţinuta vestimentară tradiţională a poporului român, cea de toate zilele sau ocazională, a evoluat de-a lungul timpului într-o strânsă legătură, atât cu ocupaţiile acestuia, cât şi cu modul lui de viaţă. Îmbrăcămintea ţărănească tradiţională poate fi privită astfel ca un veritabil element de cultură materială şi reflectă adânca preocupare a locuitorilor mediului nostru rural Dragostea şi setea de frumos a românului s-a reflectat în forma şi fineţea ţesăturilor, a ornamentelor cu care el a...

 • Cultura si Civilizatia Geto-Dacilor - Sanctuarul - Calendar de la Sarmizegetusa

  1. Originile geto-dacilor Triburile de traci populau o regiune intinsă între Nistru, Carpaţii Nordici şi Munţii Balcanici. Herodot, în secolul V î.e.n. este primul care va scrie în Istoriile sale mai multe pagini despre traci. El afirma că tracii erau poporul cel mai numeros după inzi. Prin secolul VIII î.e.n. grecii au făcut primele expediţii la Marea Neagră, iar pe teritoriul ţării noastre prima colonizare greacă s-a făcut pe la sfârşitul secolului al VII-lea î.e.n. la Histria, în...

 • Evolutionismul

  Definirea antropologiei Antropologia se ocupă cu studiul ştiinţific al omului. Este o disciplină holistică din două puncte de vedere: se ocupă de studiul tuturor oamenilor, din toate epocile şi tratează toate dimensiunile umanităţii. Pe scurt, antropologia poate fi definitã ca studiu al omului sau stiinţa umanitãţii. Exista 3 mari perspective asupra antropologiei: 1. Perspectiva biologicã; 2. Cea de-a 2-a inţelege antropologia ca o parte a disciplinelor umaniste/antropologia filozoficã,...

Pagina 6 din 10