Toate documentele din domeniul Antropologie

 • Antropologia Corpului

  Corpul uman este considerat singurul oragnism funcţional şi anatomic; de asemenea este considerat în tradiţiile populare vectorul unei includeri – el leagă omul de toate energiile vizibile şi invizibile ce parcurg lumea. Corpul în societate funcţionează ca o frontieră ce se delimitează în faţa celorlalţi prin prezenţa subiectului, ca o barieră ce protejează sufletul. Ca element izolabil al omului căruia îi împrumută chipul său, corpul nu poate fi conceput decât în structurile sociale de tip...

 • Tipuri de Structuri Transfrontaliere

  Unele dintre cele mai frecvente structuri transfrontaliere sunt “euroregiunile”. Desi nu pot fi considerate entitati legale sau organizatii, ele au multe caracteristici comune: • caracter permanent; • identitate diferita de a membrilor sai; • resurse administrative, tehnice si financiare proprii; • capacitate decizionala proprie. Aria geografica a euroregiunilor este determinata in special de gradul de integrare socioeconomica al unei arii geografice relative concentrate. Euroregiunile...

 • Recenzie Trilogia Culturii de Lucian Blaga

  „Trilogia culturii”, alături de „Trilogia cunoasterii” (Eonul dogmatic, 1931; Cunoasterea luciferica, 1933; Cenzura transcendenta, 1937) şi „Trilogia valorilor” (Arta si valoare, 1939; Despre gandirea magica; Religie si spirit, Stiinta si creatie 1942), reprezintă harta sistemului filosofic a lui Lucian Blaga. Blaga a fost o personalitate remarcabilă a perioadei interbelice, deoarece s-a afirmat atât ca filosof, cât şi ca poet, dramaturg, publicist şi memorialist. „Trilogia culturii” este...

 • Homo Habilis

  Homo habilis este o bine-cunoscuta specie de hominid, dar sărăcăcioasă din punct de vedere informativ. Modelul a fost supus unor intense studii multidisciplinare formate din L. Leakey, Jon Napier şi Phillip Tobias. Ei au plasat materialul ca fiind diferit de precontemporanii lui prin mărimea creierului (fiind mai aproape de Homo), dinţii erau mai evoluaţi decât a australophitecilor. În ianuarie 1964 echipa a anunţat noi specii de Homo habilis. Homo habilis - "omul îndemânatic“...

 • Etapele Cercetarii in Teren

  I. INTRODUCERE Antropologia culturală este o disciplină ştiinţifică care studiază viaţa culturală a omului aşa cum este aceasta prezentă în societate şi istorie - cu obiectele, ideile şi acţiunile sale. - ,,antropologie” este un termen care provine din cuvântul grec anthropos şi înseamnă "om". - ,,culturală” trimite la un înţeles larg al culturii, care include sfera socială, economică, politică, religioasă etc. a comportamentelor umane. - din acest motiv antropologia culturală...

 • Socio-Antropologia Religiilor - Claude Riviere

  Lucrarea asociaza si confrunta, deopotriva, ideile recente ale sociologiei cu problemele clasice ale etnologiei. Autorul analizeaza din perspectiva comparatista si istorica domeniul antropologiei religioase, credintele si miturile, sarbatorile, riturile si ritualuril de posedare. O atentie deosebita este acordata magiei, vrajitoriei, samanismului si dinamicii religioase in general. Domeniul antropologiei religioase: -Religia si sacrul; -Figuri ipotetice ale religiei primitive; -Scurt...

 • Originea Neamului Omenesc

  Pe temeiul Revelaţiei dumnezeieşti supranaturale, Biserica învaţă ca întreg neamul omenesc descinde din unica pereche a primilor oameni, Adam si Eva, singurii creaţi nemijlocit de Dumnezeu. Întreaga omenire formează o unitate, întrucât descinde din acelaşi strămoş. Dogma unităţii de origine si a unităţii de fiinţa a neamului omenesc este afirmata clar de Sfânta Scriptura. Înainte de a crea Dumnezeu pe Adam, "părintele neamului omenesc" (Int. Sol., 10, 1), "nu era nimeni care...

 • Femeia in Egiptul Antic

  Egiptul antic – scurtă introducere Popularitatea civilizaţiei egiptene are la bază deopotrivă durabilitatea sa (perioada faraonilor s-a întins de-a lungul a aproximativ 2000 de ani, începând cu anii 2850 î.Hr şi cucerirea arabă din 641 î.Hr. ) şi artefactele culturale lăsate în urma sa. Este vorba despre construcţii arhitecturale ca: piramidele, Sfinxul, mormântul lui Tutankamon care au stărnit interesul oamenilor de ştiinţă şi turiştilor în aceeaşi măsură. Ca localizare geografică, Egiptul...

 • Studiu de Caz - Comunitate Rurala din Vrancea - Propunerea unor Proiecte de Devcom

  Justificarea alegerii temei În alegerea temei am pornit de la principalele obiective ale cursului de dezvoltare comunitară: familiarizarea cu domeniul dezvoltării comunitare şi cu conceptele operaţionale ale acestuia, cunoaşterea modelelor şi abordărilor practice ale dezvoltării comunitare din România şi înţelegerea procesului de dezvoltare comunitară. Pe baza acestora am încercat să suprapun propriile obiective de studiu ce vizează identificarea problemelor comunităţilor din perspectiva...

 • State Nationale - Politici Supranationale in Era Globalizarii

  În epoca de revoluţie ştiinţifică pe care o trăim, aproape totul, în domeniul istoriei, trebuie revăzut, regândit şi rescris. Exigenţa aceasta, majoră, presupune, în primul rând, ca punct de plecare, izvorul istoric şi, deopotrivă, profesionalism în materie, îmbinat cu deschiderea ştiinţifică faţă de toate ştiinţele umaniste sau pozitive care pot ajuta ştiinţa istoricăşi cea antropologică în căutarea adevărului; în al doilea rând, această exigenţă presupune obiectivitate ştiinţifică dusă, pe...

 • Aspecte ale Statului Traditional

  G. Bergeron în teza sa “Fonctionnement de l`État“ concluzionează că statul nu este un concept teoretic major. Max Webber reduce statul la una din "manifestările istorice" ale politicului, cea care caracterizează mai ales evoluţia societăţilor politice europene începand cu secolul XVI-lea, şi care işi găseşte desăvârşirea în formarea statului modern. Pornind de la această concepţie a lui Max Webber, în lucrarea “L`essence du politique” a lui J. Freund, statul apare ca “una din...

 • Scoala Semiotica

  1. INTRODUCERE Ca şi cea mai mare parte a cuvintelor unei limbi, verbul a comunica şi substantivul comunicare sunt ambele polisemantice, altfel spus comportă o pluralitate de semnificaţii. Cei care se ocupă de domeniile comunicaţiei şi comunicării, întâlnesc astfel, de la bun început, o dificultate majoră: aceştia nu au de a face cu o operaţiune bine determinată, ci cu o multitudine de operaţiuni, despre care este greu de spus cu certitudine în ce măsură se aseamănă. Dicţionarul...

 • Scoala Proces

  1 INTRODUCERE Ca şi cea mai mare parte a cuvintelor unei limbi, verbul a comunica şi substantivul comunicare sunt ambele polisemantice, altfel spus comportă o pluralitate de semnificaţii. Cei care se ocupă de domeniile comunicaţiei şi comunicării, întâlnesc astfel, de la bun început, o dificultate majoră: aceştia nu au de a face cu o operaţiune bine determinată, ci cu o multitudine de operaţiuni, despre care este greu de spus cu certitudine în ce măsură se aseamănă. Dicţionarul enciclopedic...

 • Antropologie Sociala

  Cerbul reprezintă, în cultura populară românească, ”o metamorfoză a omului deosebit, a eroului, dar este si regele animalelor pădurii” . Există mai multe legende ale cerbului, în care apare în variate forme, înglobând sau primind multiple semnificasii, de la protectorul pădurii, simbolul bogăsiei, puritate, sau chiar fală si teamă, despre care ne zice următoarea legendă : ”Dumnezeu, după ce a făcut toate animalele si vietăsile, a orânduit apoi fiecăruia felul de viasă si locul unde să-si...

 • Folclor

  INTRODUCERE Folclorul este parte inseparabilă din viaţa unui popor şi oglindind-o în aspectele sale diverse şi se impune ca un important mijloc de cunoaştere a omului, a vieţii sociale, a cadrului naţional în care se desfăşoară acesta. Este legat de momentele cele mai importante din viaţa colectivităţilor şi individului: muncă, sărbători, naştere, căsătorie, moarte etc., şi îl însoţeşte pe om la bucurie şi necaz, îl ajută în muncă şi îl întăreşte în lupta pentru o viaţă în colectivitate....

Pagina 7 din 10