Toate documentele din domeniul Asigurări

Studiu comparativ privind sistemul de consultanță agricolă din România și Spania

Introducere România România este o țară situată în S-E Europei Centrale și are graniță în: N - Ucraina; S - Bulgaria; NE și E - Republica Moldova; E - Ucraina; SE - Marea Neagră; NV - Ungaria; SV - Serbia. Suprafața este de 238.397 Km². Populația este de 19,41 milioane locuitori. Clima este temperată... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Asiguararea culturilor agricole

INTRODUCERE Agricultura este sectorul dominant de muncă din Moldova.În rezultatul reformelor de privatizare întreprinse în deceniul trecut, circa 85% din familiile din Moldova dețin în prezent terenuri agricole.Agricultura este ramura primordială de activitate a întregii populații. Pornind de la acestă premisă,... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Principalii parteneri implicați în relația de asigurare (societăți de asigurare, reasigurare, brokeri)

CAPITOLUL 1 - NOȚIUNI INTRODUCTIVE DESPRE ASIGURARE 1.1 Conceptul de asigurare Conceptul de asigurare este dificil de definit și foarte complex, fapt subliniat și în literatura tradițională. Pierre Petauton, unul dintre specialiștii consacrați, arată că în actele normative franceze nu există o definiție universală... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Terorismul și industria hotelieră

1. Introducere Stadiul actual al cunoașterii Actele de terorism și efectele lor negative asupra turismului nu este un fenomen nou. Terorismul a crescut de la 206 evenimente majore în 1972 la 3.010 în 1985 (D'Amore & Anunza 1986,). Aceste evenimente au dus la scăderi semnificative ale încasărilor și cererii din... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Asigurarea bunurilor persoanelor juridice și fizice

Introducere Asigurarea este un mijloc de protecție împotriva pierderilor financiare. Este o formă de gestionare a riscurilor, utilizată în principal pentru a se asigura împotriva riscului unei pierderi contingente sau incerte. O entitate care oferă asigurare este cunoscută ca asigurător, societate de asigurare,... citește mai departe

27 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Factorii ce influențează gestiunea activității de asigurare

Managementul activității de asigurare este dependent de influența anumitor factori: - Caracterul aleatoriu al daunelor - Forma juridică de asigurare - Domeniul de asigurări - Sfera de cuprindere în profil teritorial - Dimensiunile fondurilor pe care le gestionează Societatea de Asigurare Caracterul aleatoriu... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea aeronavelor

INTRODUCERE Aviația este un domeniu care presupune un nivel ridicat de risc și fie că este vorba de producători de aeronave, fie de companii aeriene, de accidente ale personalului navigant sau de răspundere civilă legală față de terți, asigurarea reprezintă o garanție pentru companiile care își desfășoară... citește mai departe

36 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea de viață

Introducere Un aspect esențial în viața și evoluția omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija față de viitor, teama combinată cu precauția și înțelepciunea cu siguranța unui lucru împlinit. Asigurarea de viață reprezintă o formă inegalabilă de protecție financiară a omului în cazul producerii... citește mai departe

33 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Țipuri de riscuri și acoperirea acestora prin intermediul asigurărilor

Capitolul I RISC SI ASIGURARE 1.1.Notiuni generale Societatea contemporana este confruntata permanent cu o extraordinara diversitate de riscuri: riscuri naturale ,riscuri profesionale ,riscuri ce afecteaza sanatatea ,riscuri de deterioreaza mediul inconjurator, toate acestea avand un impact negativ asupra... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul sectorului asigurărilor în sistemul economico-financiar

1. Definirea termenilor După Laurențiu Mihai asigurarea “este un mijloc de protecție împotriva pierderilor financiare. Este o formă de gestionare a riscurilor, utilizată în principal pentru a se asigura împotriva riscului unei pierderi”. Pe scurt, asigurarea protejează oamenii de riscurile ce se pot ivi în viață,... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza fundamentală a acțiunilor pe exemplul SA VictoriaBank, anul financiar 2019

1. Informații generale despre SA VictoriaBank. B.C. „Victoriabank” S.A. este prima bancă comercială din Republica Moldova, înființată în anul 1989, la Chișinău. Se numără printre primele 3 bănci din Republica Moldova după valoarea activelor. B.C.”VICTORIABANK” S.A. este o societate pe acțiuni, entitate de interes... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Produse contemporane în asigurări non-viață

1. Despre asigurări Definiția care pune accent pe latura financiară a asigurărilor, în forma cea mai simplă, dar și cea mai frecvent întâlnită în practică, constă în protecția financiară pentru pierderi cauzate de o gamă largă si variată de riscuri. Asigurarea are la bază un consimțământ, numit contract, încheiat... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea de accidente a forței de muncă

1. INTRODUCERE Accidentul este un eveniment subit, generat din afară și fără voința persoanei, care provoacă o vătămare a sănătății sau, atunci când printr-o suprasolicitare a membrelor sau a coloanei vertebrale, se luxează o încheietură, se rup sau se întind mușchi, ligamente, tendoane sau capsule. 2. NOȚIUNI... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza facultativă medicală

INTRODUCERE Asigurările sunt considerate atât ca ramură creatoare de valoare adăugată, ramură creatoare de locuri de muncă, ramura participantă la oferta de capital de pe piața financiară, cât și factor de reducere a incertitudinii economice și mijloc de reluare a activității vremelnic întrerupte. Impactul... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Istoria apariției asigurărilor

Asigurarile nu sunt o moda a ultimelor decenii, nici macar un produs al revoluției industrial. În realitate, ele sunt la fel de vechi ca si banii, pentru că, odată cu apariția banilor, au apărut si riscurile. Acestea s-au născut din nevoia firească a oamenilor de a se proteja impotriva calamitaților naturii,... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview