Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Masuri de Iesire din Criza si Politica Privind Asigurarile Sociale

  Introducere Economia globală a intrat în anul 2008 în cea mai mare criză economică după marea recesiune din anul 1930, care a afectat atât ţările dezvoltate, cât şi ţările emergente, demonstrând gradul de interdependenţă a economiilor lumii. În rapoartele sale, înainte de iulie 2007, FMI sublinia necesitatea corectării timpurii şi ordonate a dezechilibrelor globale pentru a se evita o criză. Astfel, iniţierea de reforme pentru corectarea deficitelor publice din SUA, atenuarea surplusului de...

 • Somajul si Asigurari de Somaj

  Introducere în asigurări sociale Asigurările sociale sunt norme de protecție a angajaților și muncitorilor în cazul în care își pierd capacitatea de muncă, total sau parțial, pierderea capacității de pensionare sau pierderea unor membrii din familie. Odată cu apariția și dezvoltarea forței de producție și a relațiilor dintre forțele de producție, organizarea ocrotirii angajaților a devenit o necesitate pentru întraga populație. Crearea și dezvoltarea de asigurări sociale au fost determinate...

 • Perfectionarea Sistemului de Asigurari Auto in Republica Moldova

  Introducere Dezvoltarea societăţii nu este concepută fără producerea continuă de bunuri, care se află sub influenţa unor factori şi fenomene cu efecte negative. Cunoaşterea împrejuărilor în care se pot produce diverse fenomene ce perturba desfăşurarea normal a activităţii economice permite omului să ia măsuri pentru a evita apariţia şi limitarea acţiunii distructive a acestora. Aşadar, asigurările au apărut din nevoia de protecţie a bunurilor omului împotriva forţelor disctructive ale...

 • Proiect de Practica Carpatica Asigurari

  Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Conform statutului, SC CARPATICA ASIG SA este o societate pe acţiuni, cu capital român, cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 32/1053 1996, care desfăşoară activităţi în dmeniul asigurărilor şi reasigurărilor de bunuri şi persoane, alte activităţi adiacente, inclusiv intermedieri, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 şi Legii nr.32/2000. Societatea este administrată de un Consiliu format din 5 administratori,...

 • Asigurararea Marfurilor in Transporturile Cargo

  Cap.1. Asigurarea mărfurilor în transporturile maritime ( caracterizare generală) 1.1. Asigurarea maritimă Cu toate că nu există o obligație legală pentru a asigurara nava sau marfa, mărimea capitalului implicat și enormele pierderi financiare care pot urma unui accident maritim, fac din neasigurarea riscurilor un lucru imprudent. Un contract de asigurare maritimă este acela prin care asiguratorul compensează pe asigurat, în maniera și proporțiile care au fost stabilite, împotriva...

 • Conceptul si Functiile Asigurarilor

  Un aspect esential in viata si evolutia omului, inca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor. Asigurarea exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Acordul de vointa este primul principiu de baza care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator, prin care asiguratul beneficiaza de protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un...

 • Pensiile Private

  1.Introducere Conform OECD, un plan de pensii este un contract legal, care intră în vigoare la retragerea din activitate, conform vârstei prevăzute de reglementările legale. Sistemul privat de pensii este administrat de alte instituţii decât guvernul. El poate fi administrat direct de un angajator privat, în calitate de garant al planului, de un fond de pensii private sau de un furnizor în sectoarul privat. Planurile private pot înlocui planurile publice sau pot fi complentarea acestora...

 • Societatile de Asigurari

  Societățile de asigurări Indiferent de forma de proprietate societățile de asigurare, își desfășoară activitatea potrivit legii, urmărind realizarea de profit. Aceste societăți sunt obligate să se încadreze în prevederile legale referitoare la: mărimea capitalului social minim subscris și vărsat, mărimea obligațiilor pe care și le pot asuma; rezervele de prime și/sau de daune pe care trebuie să le constituie; modul de ținere a evidenței activității desfășurate; forma bilanțului și a contului...

 • Intermediarii pe Piata Asigurarilor

  CAPITOLUL І. NOTIUNI TEORETICE In prezent, distributia produselor de asigurare a devenit foarte specializata, deoarece exista tendinta de a se renunta la distributia individuala, in favoarea unui sistem prin care intermediarii sunt grupati si asistati de un personal specializat. Pentru a putea supravietui pe piata, o societate de asigurari trebuie sa dispuna de un sistem de distributie bine oraganizat. Cu cat acest sistem este mai bun, cu atat mai mult timp va avea societatea de asigurari...

 • Asigurari Maritime

  1.1 Aparitia asigurarii maritime Asigurarea maritima este cea mai veche forma de asigurare si pentru câteva secole a fost singura forma de asigurare. Izvoarele istorice plaseaza începutul asigurarii maritime în Italia în prima parte a secolului al XIII-lea de unde s-a împrastiat încet, dar sigur, în alte zone ale Europei, fiind atestata documentar pentru prima data, în Anglia, în 1547. Asiguratorii erau comercianti sau chiar proprietari de nave care, în schimbul unei sume de bani, se...

 • Forme si Fonduri de Protectie a Oamenilor Impotriva Calamitatilor Naturii si Accidentelor

  Introducere Dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii, deşi face posibilă creşterea rapidă a producţiei, poate provoca accidente ce pot avaria sau distruge parţial sau totalmente mijloacele de producţie şi bunurile de consum, poate afecta capacitatea de muncă şi chiar viaţa oamenilor (de exemplu:folosirea energiei atomice în scopuri militare, precum şi ieşirea acesteia de sub control în urma unor accidente, dezvoltarea traficului rutier, feroviar, aerian şi maritim sporesc pericolele ce ameninţă...

 • Particularitati ale Asigurarilor de Bunuri prin Prisma Elementelor Tehnice

  CAPITOLUL I Caracteristici ale asigurǎrilor de bunuri Asigurarile de bunuri constituie acea ramurǎ a asigurǎrilor care are drept caracteristicǎ de bazǎ faptul cǎ asigurǎtorul îşi asumǎ obligaţia de a plǎti asiguratului sau beneficiarului contractului o despagubire , în cazul producerii riscului asigurat care a determinat o pagubǎ parţialǎ sau totalǎ la bunul asigurat. Asigurǎrile de bunuri acoperǎ cheltuielile financiare pentru repararea sau înlocuirea bunurilor afectate de producerea...

 • Contractul de Asigurare - Principii ce Stau la Baza Contractului si Interesul Asigurabil

  I.Consideraţii generale privind contractul de asigurare Contractul de asigurare reprezintă un act juridic prin care asiguratul se obligă să plătească societăţii de asigurare o primă, aceasta din urmă obligându-se să-şi asume riscul producerii unui anumit eveniment şi să plătească beneficiarului (care poate fi asiguratul sau o terţă persoana) o despăgubire în limitele stabilite Principalele caractere juiridice ale contractului de asigurare sunt: - Caracterul personal; - Caracterul...

 • Impactul Cheltuielilor Publice asupra Asigurarilor Sociale

  Cap 1. Cheltuielile publice pentru asigurarile sociale (pensii) – catacterizare generala In primul rand, cheltuielile publice concretizeaza cea de-a doua faza a functiei de repartitie a finantelor publice si anume accea a repartizarii resurselor financiare publice pe diverse destinatii. Utilizarea propriu-zisa a acestor resurse pentru infatuirea obiectivelor cuprinse in programe ale guvernului privind acesta activitate sociala, economica si de alta natura, ce se desfasoara pentru realizarea...

 • Reforma Sistemului de Protectie a Somerilor in Romania si Impactul Acesteia

  CAPITOLUL 1 CONCEPT ŞI SCURT ISTORIC PRIVIND PROTECŢIA ŞOMERILOR ÎN ROMÂNIA Reforma sistemului de asigurări sociale reprezintă un program de măsuri legislative economice, sociale şi financiare, prin care asigurările sociale se pun de acord cu cerinţele şi posibilităţile de protecţie socială a salariaţilor, pensionarilor şi membrilor lor de familie. Prin reformă se creează premisele încrederii populaţiei în sistemul asigurărilor sociale şi echilibrul financiar atât pe termen mediu, cât şi...

Pagina 10 din 82