Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Initiativa O Platforma Europeana de Combatere a Saraciei

  CADRUL GENERAL “Europa 2020” reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii zece ani. Practic, într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore...

 • Modificarea Pietii Muncii

  Toate tratatele incheiate pana acum la nivel european la Maastricht(1992), Amsterdam(1997) si Lisabona(2007) prevad masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca, egalitatea de sanse la angajare intre femei si barbat, libera circulatie si eliminarea inegalitatilor de sanse intre muncitorii care doresc sa profeseze in statele comunitare, dar si egalitatea venitului/ora intre cei care lucreaza in regim full-time si cei din regim part-time. Mai mult, se pune accent pe educarea fortei de munca...

 • Grila Licenta Asigurari - Reasigurari

  1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul specific al formelor sale generale, asigurările pot fi clasificate în: a) asigurări sociale și asigurări comerciale b) asigurări de viață și asigurări de bunuri c) asigurări și...

 • Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor din Asigurari

  Capitolul 1 : Activitatea asigurătorilor 1.1. Asigurarea Asigurările s-au dezvoltat din nevoia de protecţie a omului si a bunurilor sale , împotriva manifestărilor distructive ale naturii , accidentelor si bolilor, din nevoia de asigurare a traiului în cazul pierderii sau reducerii capacitaţii de munca în urma accidentelor, bolilor , sau atingerii unei anumite vârste. Evoluarea societăţii semnifică efortul oamenilor de a găsi soluţii sau de a încerca să rezolve aceste probleme. Deşi...

 • Grawe Carat Asigurari SA - IM Companie de Asigurari

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de...

 • Garantarea Stabilitatii Financiare a Asigurarilor prin Prisma Reasigurarilor

  INTRODUCERE „Cei ce ştiu nu spun; Cei ce spun nu ştiu.” Lao Tzi Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Un mijloc eficient de protejare a bunurilor şi a persoanelor, care dovedeşte un grad mare de înţelegere a realităţii, prudenţa şi un înalt simţ de responsabilitate, îl constituie asigurarea şi reasigurarea. Pentru a-şi onora...

 • Conceptul de Asigurare si Functiile Asigurarilor

  1.Conceptul de asigurare Asigurările au apărut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite de-a lungul vieţii acestora. Pe parcursul vieţii oamenii acumulează tot feluri de bunuri, care într-un moment pot disparea datorită unor evenimente naturale(cutremur,furtună,inundaţie) sau create de contribuţia omului (furt,terorism). Refacerea bunurilor pierdute într-o perioadă scurtă de timp pentru ca traiul zilnic să poată fi reluat nu se poate face decât prin asigurare. Asigurarea...

 • Performanta Bugetara in Romania Versus Tarile din Uniunea Europeana in Perioada 2008-2014

  INTRODUCERE Performanţa bugetară reprezintă capacitatea unei administraţii sau instituţii publice de a-şi procura resursele într-o manieră economică şi de a utiliza aceste resurse într-o manieră eficace în scopul obţinerii rezultatului dorit. Studiile în domeniu subliniază faptul că adoptarea unui sistem coerent de măsurare a performanţei necesită definirea clară a ceea ce cuantificăm, a sistemelor de măsurare şi a modului în care utilizăm sistemele de măsurare a performanţei. Necesitatea...

 • Masuri de Iesire din Criza si Politica Privind Asigurarile Sociale

  Introducere Economia globală a intrat în anul 2008 în cea mai mare criză economică după marea recesiune din anul 1930, care a afectat atât ţările dezvoltate, cât şi ţările emergente, demonstrând gradul de interdependenţă a economiilor lumii. În rapoartele sale, înainte de iulie 2007, FMI sublinia necesitatea corectării timpurii şi ordonate a dezechilibrelor globale pentru a se evita o criză. Astfel, iniţierea de reforme pentru corectarea deficitelor publice din SUA, atenuarea surplusului de...

 • Somajul si Asigurari de Somaj

  Introducere în asigurări sociale Asigurările sociale sunt norme de protecție a angajaților și muncitorilor în cazul în care își pierd capacitatea de muncă, total sau parțial, pierderea capacității de pensionare sau pierderea unor membrii din familie. Odată cu apariția și dezvoltarea forței de producție și a relațiilor dintre forțele de producție, organizarea ocrotirii angajaților a devenit o necesitate pentru întraga populație. Crearea și dezvoltarea de asigurări sociale au fost determinate...

 • Perfectionarea Sistemului de Asigurari Auto in Republica Moldova

  Introducere Dezvoltarea societăţii nu este concepută fără producerea continuă de bunuri, care se află sub influenţa unor factori şi fenomene cu efecte negative. Cunoaşterea împrejuărilor în care se pot produce diverse fenomene ce perturba desfăşurarea normal a activităţii economice permite omului să ia măsuri pentru a evita apariţia şi limitarea acţiunii distructive a acestora. Aşadar, asigurările au apărut din nevoia de protecţie a bunurilor omului împotriva forţelor disctructive ale...

 • Proiect de Practica Carpatica Asigurari

  Cap 1. Organizarea şi funcţionarea Conform statutului, SC CARPATICA ASIG SA este o societate pe acţiuni, cu capital român, cu personalitate juridică, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J 32/1053 1996, care desfăşoară activităţi în dmeniul asigurărilor şi reasigurărilor de bunuri şi persoane, alte activităţi adiacente, inclusiv intermedieri, în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 şi Legii nr.32/2000. Societatea este administrată de un Consiliu format din 5 administratori,...

 • Asigurararea Marfurilor in Transporturile Cargo

  Cap.1. Asigurarea mărfurilor în transporturile maritime ( caracterizare generală) 1.1. Asigurarea maritimă Cu toate că nu există o obligație legală pentru a asigurara nava sau marfa, mărimea capitalului implicat și enormele pierderi financiare care pot urma unui accident maritim, fac din neasigurarea riscurilor un lucru imprudent. Un contract de asigurare maritimă este acela prin care asiguratorul compensează pe asigurat, în maniera și proporțiile care au fost stabilite, împotriva...

 • Conceptul si Functiile Asigurarilor

  Un aspect esential in viata si evolutia omului, inca din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija fata de viitor. Asigurarea exprima in principal o protectie financiara pentru pierderile suferite de oameni sau companii datorate unor diverse riscuri. Acordul de vointa este primul principiu de baza care permite realizarea unui contract intre asigurat si asigurator, prin care asiguratul beneficiaza de protectie pentru riscurile pe care si le-a asumat asiguratorul. Asiguratorul printr-un...

 • Pensiile Private

  1.Introducere Conform OECD, un plan de pensii este un contract legal, care intră în vigoare la retragerea din activitate, conform vârstei prevăzute de reglementările legale. Sistemul privat de pensii este administrat de alte instituţii decât guvernul. El poate fi administrat direct de un angajator privat, în calitate de garant al planului, de un fond de pensii private sau de un furnizor în sectoarul privat. Planurile private pot înlocui planurile publice sau pot fi complentarea acestora...

Pagina 10 din 83