Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Rolul Societatilor Captive in Asigurari

  Definiţie O societate captivă de asigurare este o filială directă sau indirectă a unei întreprinderi sau a unui grup, a cărei menire este de a încasa prime de asigurare de la societatea mamă sau a societăţilor grupului, pentru a acoperi anumite riscuri la care societăţile sunt expuse. O definitie care largeste sfera de activitate a societatilor captive de asigurari este ca aceasta reprezinta o filiala a unei companii ,folosita pentru asigurarea,reasigurarea riscurilor companiei parinte...

 • Monopolul in Asigurari in Republica Moldova

  Monopolul Cuvântul monopol, provine din limba greacă şi semnifică un unic vânzător. Pornind de la această semnificaţie, monopolul ar reprezenta acea situaţie de piaţă în care oferta unui bun este concentrată în mâna unui singur producător (vânzător), care se confruntă cu o cerere provenită de la numeroşi subiecţi, fiecare cu forţă economică şi cerere individuală reduse. El poate exista doar acolo unde bunul nu are substituenţi apropiaţi, iar furnizorul este în măsură să împiedice alte firme...

 • Asigurari Obligatorii de Raspundere Civila pentru Prejudicii Produse Produse prin Accidente

  Capitolul 1 Asigurarea obligatorie RCA Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între proprietarul unui automobil, persoană fizica ori juridică, și o companie de asigurare autorizată în acest sens, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație. 1.1 Generalități Asigurările auto au apărut la începutul secolului trecut, fiind cuprinse inițial în cadrul asigurărilor de accidente, devenind ulterior o...

 • Caiet de Practica Generali Romania

  Introducere Activitatea de practică s-a desfăşurat la agenţia Iaşi 1, Generali România Asigurare şi Reasigurare SA în perioada 16-27 iunie 2014, sub îndrumarea Unit Manager-ului Strachină Suzana. În această perioadă am acumulat informaţii în legătură cu organizarea şi conducerea companiei, poliţele de asigurare, primele de asigurare, circuitul poliţelor, tipurile de asigurări practicate şi caracteristicile acestora, modalităţile de lichidare a daunelor. De asemenea, am învăţat tehnicile de...

 • Asigurari de Bunuri si Raspundere Civila

  Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut oamenii apareau în postura de victime doar a diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi alte riscuri extrem de variate, ca urmare a perfecţionării continue a tehnicii si tehnologiilor, a extinderii aglomerărilor urbane, a cresterii mijloacelor de transport, a utilizării...

 • Asigurarile de Viata - Studiu de Caz

  ING este o companie internaţională din domeniul financiar care oferă o gamă largă de servicii printre care şi asigurări de viaţă. În anul 1997, ING intră pe piaţa asigurărilor de viaţă din România. La doi ani de la înfiinţare, a devenit lider al pieţei locale, având o cotă de piaţă de 32,3%. Cu o experienţă pe piaţa asigurărilor de viaţă de mai bine de 10 ani, ING oferă pachete de asigurări avantajoase pentru fiecare client care solicită serviciile acestei companii. Asigurarea de viaţă...

 • Aspecte Practice Privind Auditul Operatiilor din Asigurarea Directa, Coasigurare si Reasigurare

  Specificul auditului în societăţile de asigurări este determinat de specificul operaţiilor de asigurări efectuate de acestea şi, ca rezultat, de legislaţia ce reglementează această activitate, de particularităţile în organizarea şi ţinerea contabilităţii şi raportării financiare, calculului rezultatelor financiare şi ale impunerii fiscale. Reglementarea de stat a activităţii de audit se efectuează de către Ministerul Finanţelor, Consiliul de suprave¬ghere a activităţii de audit şi Camera de...

 • Piete de Asigurare Europene

  1. CONCEPTE GENERALE PRIVIND PIEȚELE DE ASIGURĂRI EUROPENE Activitatea de asigurare are o contribuție majoră la creșterea și dezvoltarea economică. Această activitate facilitează tranzacțiile economice, prin furnizarea de transfer de risc și despăgubire, încurajează gestionarea riscurilor și promovarea unor practici sigure de trai. Activitatea de asigurare promovează stabilitatea financiară prin furnizarea de investiții pe termen lung în economie, încurajând în același timp stabilitatea...

 • Locul si Rolul Asigurarilor in Societatea Moderna

  1. ROLUL ȘI IMPORTANȚA ASIGURĂRILOR ÎN SOCIETATEA MODERNĂ „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că sunt sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna... Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei nenorociri şi a unor pagube irecuperabile...” Winston Churchill 1.1. Locul...

 • Asigurari Agricole. Caracterizare Internationala. Evolutie pe Plan Intern si International

  1.Asigurările agricole-caracterizare generală Asigurările agricole prezintă o serie de particularităţi faţă de alte subramuri ale asigurărilor de bunuri, legate de obiectul asigurării, riscurile asigurate, răspunderea asiguratorului şi alte elemente tehnice pe care le voi preciza imediat. Sfera de acoperire a acestui tip de contract vizează agricultura, factorul principal de influenţă asupra potenţialului de creştere a acestui tip de asigurări, şi în acelaşi timp, provocarea majoră cu care...

 • Comparatie intre Asigurarea Obligatorie si cea Facultativa de Locuinte

  Introducere Necesitatea apariției activității de asigurare este legată de existența unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viața oamenilor: calamități, accidente, incidente.În fața acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestora în procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurari). De-a lungul timpului societatea a încercat sa găsească mijloace eficiente de...

 • Evolutia Asigurarilor in Romania

  Introducere Forme incipiente de asigurări (asociații de înmormântare, incendiu etc) au existat pe teritoriul României încă din secolele XVII-XVIII, atât în cadrul breșelor (primele organizații din Transilvania care au avut și caracter de mutualitate înființate în secolul XIV), cât și al obștilor sătești. Astfel hopșa a fost o formă inițială, rudimentară de asigurare a animalelor în cazuri de accidente, practicată în țara noastră cu mult timp înaintea secolului al XIX-lea, prin care...

 • Managementul in Asigurari

  INTRODUCERE Actualitatea temei De-a lungul timpului, viaţa şi bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut, oamenii apăreau în postura de victime doar ale diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi alte riscuri extrem de variate, ca urmare a perfecţionării continue a tehnicii şi tehnologiilor, a extinderii aglomerărilor urbane, a creşterii numărului mijloacelor de transport, a utilizării pe o scară tot mai largă a energiei atomice etc....

 • Asigurari si Reasigurari in Europa - Caracteristici, Dinamica si Structura

  1. Caracteristicile asigurărilor Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul în care se manifestă cererea şi oferta de asigurare şi în care se încheie şi se derulează contractele de asigurare. 1.1. Conceptul de asigurare şi reasigurare Asigurările s-au născut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite de-a lungul vieţii acestora. În decursul vieţii, oamenii acumulează o serie de bunuri, valori toate adunate cu efort şi sacrificii dar care pot dispărea într-o clipă în urma unui...

 • Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale

  Cap. I. Caracterizare generală 1.1 Caracteristici generale ale asigurărilor de bunuri Asigurările de bunuri constituie acea ramură a asigurărilor care are drept caracteristică de bază faptul că asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratorului sau beneficiarului contractului o despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat care a determinat o pagubă parțială sau totală la bunul asigurat. Asigurările de bunuri acoperă cheltuielile financiare pentru repararea sau înlocuirea...

Pagina 10 din 85