Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 17 din 49

Asigurarea Bunurilor pe Timpul Transporturilor Terestre

CAPITOLUL 1.APARIŢIA IDEII DE ASIGURARE Putem spune, într-un fel, că asigurarea a apărut odată cu apariţia societăţii umane. Avem cunostinţa de două tipuri de economii care au caracterizat societatea de-a lungul timpului: economiile de schimb (realizate cu elemente corespunzătoare: pieţe de schimb, bani,... citește mai departe

47 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Primele în asigurările de deces

PRIMELE IN ASIGURARILE DE DECES Asigurări de viaţă Asigurarea de viaţă Asigurarea de viaţă este o modalitate de protecţie financiară a unui individ şi a familiei sale, creînd un venit suplimentar pentru un anumit moment din viaţă. Aceasta asigurare se defineşte ca fiind contractul în virtutea căruia societatea... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări financiare

Riscurile in cadrul asigurarilor financiare Tipurile de societati Problemele de asigurari a activitatii de asig au fost considerate o utopie prin prisma faptului ca pe de o parte activitatea de asigurari a fost slab dezvoltata si pe de alta parte deoarece sistemul bancar actiona in forma lui clasica. D.p.d.v.... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Coordonate Majore ale Reformei Sistemului de Pensii în România

Cap 1. Evoluţia sistemului de pensii românesc Ca toate ţările Europei Centrale şi de Est, şi România s-a confruntat cu un dezechilibru semnificativ între resursele disponibile şi minimul de resurse necesar pentru asigurarea beneficiilor. La baza acestui dezechilibru a stat: - reducerea activităţii economice... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea de Bunuri

Asigurarea de bunuri Allianz-Tiriac Asigurari face parte din Allianz Group, una dintre cele mai puternice institutii financiare din lume si cel mai mare grup de asigurari din Europa, cu o experienta de peste 100 de ani in domeniul asigurarilor. Allianz-Tiriac este compania de asigurari numarul unu din Romania si... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Preview

Parteneriatul din Domeniul Public și Privat

Capitolul 1 Conceptul de parteneriat public-privat Conceptul de parteneriat public-privat pune în evidenţa faptul, că dezvoltarea diverselor forme de parteneriat public-privat a fost posibilă datorită unui cumul de factori determinanţi de natură atât politică, cât şi economică. Deşi parteneriatul public-privat este... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Tendințe în Evoluția Sistemelor de Pensii Practicate în Țările Uniunii Europene

1. Uniunea Europeană și protecția socială Misiunea Uniunii Europene este de a organiza relaţiile dintre statele membre şi între popoarele acestora, într-o manieră coerenta, având drept suport solidaritatea. Odată cu tratatul de constituire, din 1957, s-a făcut remarcabilă și politica socială a comunităţii... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări și reasigurări

Cuprins Unitatea de invatare 1. TIPOLOGIA RISCURILOR ŞI FORME DE PROTECŢIE 1.1 Tipologia riscurilor 1.2 Forme de protecţie împotriva riscurilor Diferentierea tipurilor de riscuri Intelegerea riscurilor asigurabile Intelegerea formelor de protecţie împotriva riscurilor Unitatea de învăţare 1. TIPOLOGIA... citește mai departe

103 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Solvency

INTRODUCERE Solvabilitatea prezintă o importanţă ridicată pentru orice companie, fiind o măsură a stabilităţii financiare şi un factor de încredere în ochii investitorilor. În domeniul financiar, în sectoare ca băncile, investiţiile sau asigurările, solvabilitatea este cu atât mai importantă, ca urmare a volumului... citește mai departe

18 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări

Managem in asig urmareste crearea unor conditii optime pt desfasurarea activitatii si obtinerea unei eficiente economice sporite. Conditiile specifice in care se desfasoara activitatea de asigurari si anume crearea de fonduri menite sa acopere piata vizand plata unor daune cu un mare caracter aleatoriu genereaza... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Reasigurările - Modalitate de Omogenizare a Riscurilor

INTRODUCERE Reasigurarea oferă capacitatea necesară asigurătorului direct pentru acoperirea riscurilor, pe care altfel nu le poate suporta singur. Cedarea sub această formă a unei părţi din risc sau uneori a întregului risc are ca efect omogenizarea riscului. Nevoia de protecţie a asigurătorilor direcţi stă la baza... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări

În fiecare zi se pot observa, în jurul nostru, diferite evenimente care demonstrează existenţa unor riscuri de diferite tipuri, de multe ori cu un impact foarte ridicat. Accidente teribile, dezastre naturale, crize economice – toate presupun grade diferite de risc şi toate aduc cu sine pierderi importante pentru cei... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Asigurarea creditelor de export

1. Introducere În literatura de specialitate, noţiunea de asigurare este destul de bine precizată, dar o definiţie a asigurării unanim acceptată nu s-a dat încă. Definiţia dată asigurării de Profesorii Universitari Iulian Văcarel şi Florian Bercea de la A.S.E. - Bucureşti este "asigurarea acţionează în strânsă... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asistența Socială în Contextul Tranziției în România

INTRODUCERE Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta referindu-se şi la cei care, din motive subiective sau obiective, se află în poziţii sociale marginale. Intr-o societate modernă, democratică, asistenţa socială este o... citește mai departe

40 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Studiu comparativ pe piața asigurărilor - ING și Grawe

Capitolul 1. Piaţa asigurărilor de viaţă în România 1.1. Scurt istoric al asigurărilor din România Istoria asigurărilor în România, a început să fie scrisă încă din secolul al IV-lea prin manifestări ale protecţiei pe baze mutuale, ce au apărut în Transilvania, însă progresele semnificative apar începând cu... citește mai departe

46 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Piața asigurărilor în România

IMPORTANȚA ASIGURĂRILOR Indiferent de cât de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru, exemplul cel mai bun fiind poate natura. Riscurile acestea vor există întotdeauna. Dar mai sunt şi altele, în legătură cu sănătatea, cu activitatea... citește mai departe

52 pagini 8 puncte Extras Preview

BCR Asigurări

Piaţa Asigurărilor Dezvoltare, evoluţie, ascendenta, creştere de la an la an... Aşa s-ar putea caracteriza piaţa asigurărilor din România în ultimii ani. Cu o valoare a subscrierilor ce a depăşit 3 mld. EURO în 2009, industria de profil va avea multe de spus în economia naţională în anii care urmează.... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Intermedierea asigurărilor în contextul economiei de piață

INTRODUCERE Actualitatea de cercetare Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea noastră impun şi necesitatea constituirii unei pieţe funcţionabile şi eficiente a asigurărilor. Această situaţie este determinată, în primul rând, de faptul că în procesul de promovare a reformelor... citește mai departe

59 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Mondială a Asigurărilor

1. Introducere în piața asigurărilor 1.1 Dimensiunea, structura și caracterizarea pieței mondiale a asigurărilor La crearea și dezvoltarea pieței asigurărilor au contribuit amplificarea în timp a activitaților economico-sociale, diversificarea și apariția unor noi obiecte ale asigurărilor, intensificarea efectelor... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Piața Lloyd's

În prezent asistăm la o globalizare şi la o fuziune a serviciilor financiare, putând fi vorba chiar de un management financiar global, perceput atât la nivelul companiilor, cât și la nivelul consumatorilor. Aceste schimbări se manifestă în mai multedirecţii: 1)Între asigurători, reasigurători și asigurați: marile... citește mai departe

18 pagini 5 puncte Extras

Evoluția Pieței Asigurărilor din România

CAP 1. INSTITUIREA ŞI EVOLUŢIA ASIGURĂRILOR ÎN ROMÂNIA. Forme de asigurări (asociaţii de înmormântare, de ajutoare în caz de deces, incediu) au existat pe teritoriul României încă din secolele XVII- XVIII), atât în cadrul breslelor, cât şi al obştilor săteşti. Astfel, hopşa a fost o formă iniţială, rudimentară de... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări și reasigurări

Introducere în știința asigurărilor Apariția asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creștere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile și activitățile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea... citește mai departe

28 pagini 7 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor de persoane

Cele mai vechi forme ale asigurărilor de viaţă sunt îndemnizaţiile de deces, acordate în vederea acoperirii cheltuielilor de înmormântare şi asigurările de rentă viageră. Ambele au apărut în antichitate, fiind legate de asociaţii religioase. Până la sfârşitul secolului XIX, cele două forme ale asigurărilor de viaţă... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Necesitatea și rolul asigurărilor

Capitolul I. ASPECTE GENERALE PRIVIND IMPORTANTA ASIGURARILOR Oricine are nevoie de protecţie, indiferent dacă ne gândim la persoane fizice sau persoane juridice. În timpul unei vieţi întregi se acumulează o serie de bunuri, de valori, agonisite cu multă trudă, care pot dispărea într-o clipă în urma unui incendiu,... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Piața asigurărilor agricole din România

Introducere Scurt istoric Forme de asigurare au existat si inaintea instaurarii regimului comunist, concentrate mai mult in Transilvania. Acestea urmau modelul occidental, orientandu-se, in mod special, pe asigurarea animalelor. De asemenea, existau mai multe societati care raspundeau intereselor unor comunitati... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview