Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 33 din 48

Asigurarea de răspundere auto

INTRODUCERE Am ales tema “ASIGURAREA DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO”, deoarece este un subiect de actualitate şi prezintă un mare interes pentru toţi posesorii de vehicule. În ultimii ani, în special dupa aderarea României la Uniunea Europeană, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) a acordat o atenţie deosebită... citește mai departe

48 pagini 10 puncte Extras Preview

Intermediari în asigurări

Proiectul este realizat la disciplina “Reglementãri in asigurãri” şi se intituleazã “Intermediarii ĩn asigurãri”. Proiectul are o parte introductivã despre piaţa asigurãrilor ĩn general, ĩn România şi ĩn U.E. apoi urmeazã partea legatã strict de intermediarii ĩn asigurãri. Sunt prezentate principale aspecte şi... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor în România - evoluții și perspective în contextul crizei economice

Piata asigurarilor in Romania – evolutii si perspective in contextul crizei economice 1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor în România Deşi ţara noastră are o tradiţie de peste 120 de ani în domeniul asigurărilor, în perioada sistemului totalitar asigurările de viaţă nu au prezentat interes pentru populaţie, iar... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Contractul de asigurare de viață - elemente principale, drepturi și obligații

Ce este asigurarea de via[? Viata noastra este amenintata de multe riscuri, unele mai mari, altele mai mici, care ne afecteaza capacitatea de munca sau chiar viata.. Riscul de deces, care este a certitudine, intrebarea este doar cand se va intampla. Asigurarea de viata este modalitatea prin care aceste riscuri... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru avarii accidentale - caracterizare generală - practici interne și internaționale - evoluție (și structură) pe piața internă și internațională

Cap 1. Caracterizarea generală privind asigurarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor pentru avarii accidentale 1.1.Conceptul de asigurare Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurările de Persoane

Asigurare reprezinta în principal, oferirea, intermedierea, negocierea, încheierea de contracte de asigurare şi reasigurare, încasarea de prime, lichidarea de daune, activitatea de regres şi de recuperare, precum şi investirea sau fructificarea fondurilor proprii şi atrase prin activitatea desfăşurată. Conform... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Alocațiile familiale în România

Programul de alocatii familiale a fost introdus pentru a contribui la costurile de crestere a copiilor si vizeaza facilitarea redistribuirii echitabile a veniturilor intre familiile cu sau fara copii. In prezent, alocatiile familiale reprezinta cel mai important program de asigurari sociale care ofera sprijin... citește mai departe

12 pagini 8 puncte Extras Preview

Directive europene privind asigurările de viață

Piata unica a asigurarilor Piata unica reprezinta una dintre cele mai importante realizari a Uniunii Europene.Intre statele member,au fost eliminate ,in mod treptat, restrictiile privitoare la comert si libera concurenta,rezultatul tuturor acestor masuri fiind cresterea standardelor de viata. Piata unica nu a... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Good-will-ul - conținut și metode de determinare

Introducere Evaluarea întreprinderii poate răspunde unor cerinţe diverse pentru diferiţi uilizatori interni sau externi întreprinderii. Sfera persoanelor interesate de metodele utilizate sau de rezultatele evaluării este de dimensiuni mari. Poziţia lor în raport cu elementul evaluat, scopul şi obiectivele urmărite... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Efectele Contractului de Asigurare

Cap.1 Introducere Definiţia şi caracteristicile contractului de asigurare Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalagmatic, cu titlu oneros şi cu executare succesiva, ce se încheie de către asigurat şi asigurător, care reglementrază relaţiile lor reciproce în funcţie de felul... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Contractul de Asigurare - Principii

1.Definirea si trasaturile juridice ale contractului de asigurare 1.1 Definirea contractului de asigurare Relatiile sociale dintre oameni se realizeaza in baza unor intelegeri verbale sau scrise, pe baza contractelor. Art. 942 din Codul civil roman defineste contractul in felul urmator: “acordul intre doua sa... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurări locuințe - studii de caz

1.Introducere Pe parcursul dezvoltarii ei, societatea a fost impulsionata de efortul si stradania oamenilor de a se apara in fata unor evenimente cu caracter imprevizibil, care le pot afecta modul de viata, existenta, devenirea. Ca si fiinte rationale, avem nevoi specifice – nevoie de confort, de siguranta, de... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Organele de administrație publică

CAPITOLUL I - STRUCURA SAU SISTEMUL ORGANELOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE SECŢIUNEA 1 – NOŢIUNI GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SISTEMULUI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE Organele administraţiei publice sunt acele organe de stat care exercită puterea executivă care îndeplinesc o activitate fundamentală de realizare a puterii de... citește mai departe

85 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări auto CASCO

CAPITOLUL 1 CONŢINUTUL, EVOLUŢIA ŞI IMPACTUL ASIGURĂRILOR ASUPRA VIEŢII ECONOMICE ŞI SOCIALE 1.1. CONCEPTUL DE ASIGURARE În literatura de specialitate sunt prezentate puncte de vedere diferite în legătură cu conceptul de asigurare. Asigurarea reprezintă un sistem de relaţii economico-sociale, un proces obiectiv... citește mai departe

43 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea Auto

I. INTODUCERE IN STIINTA ASIGURARILOR Apariţia asigurărilor este legată de necesitatea ca oamenii să se ajute reciproc în cazul daunelor în permanentă creştere, iar a reasigurărilor pentru sprijinirea între ei a celor care administrează fondurile şi activităţile de asigurare. Altfel spus este vorba de preluarea... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea clădirilor, construcțiilor și echipamentelor

Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost preocupaţi să prevină şi să suporte în comun pagubele generate de producerea unor evenimente incerte nedorite (calamităţi naturale şi accidente). Omul a simţit nevoia de protecţie datorită numeroaselor pericole la care este expus. Aceste potenţiale pericole au apărut,... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Extras Preview

Piața românească de asigurări - prezent și perspective

Piata de asigurare reprezinta un cadru in care se desfasoara operatiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Aici se intalnesc cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice si juridice care doresc sa incheie diferite tipuri de asigurari si oferta de asigurare, ce vine din partea persoanelor... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Sisteme de Ocrotire a Sănătății în Europa

1. INTRODUCERE În orice ţară civilizată, statul işi asumă obligaţia garantării unui sistem de ocrotire a sănătăţii, prin care sprijină, în baza legii, persoanele aflate în situaţii care necesită ajutor. În acelaşi timp, sistemul sanitar trebuie să corespundă aşteptărilor populaţiei, implicând respectul faţă de... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Asistență Socială în România

INTRODUCERE Asistenţa socială are ca aspiraţie realizarea unei societăţi nu numai prospere, dar şi înalt incluzive pentru toţi cetăţenii ei, aceasta referindu-se şi la cei care, din motive subiective sau obiective se află în poziţii marginale. Într-o societate modernă, democratică, asistenţa socială este o... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Managementul Riscului în Asigurări

INTRODUCERE Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precautia şi intelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Incertitudinea constituie una dintre coordonatele fundamentale ale lumii în care trăim. După cum arăta şi... citește mai departe

25 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentare comparativă între două fonduri facultative de pensii

Reforma sistemului de pensii in Romania Schimbarile demografice din ultimele decenii, respectiv îmbătrânirea populaţiei şi scăderea natalităţii, precum şi presiunile financiare asupra sistemelor de pensii cauzate de aceste schimbări au condus la căutarea unor alternative la vechiul sistem public de protecţie... citește mai departe

29 pagini 7 puncte Extras

Asigurarea Riscurilor de Antreprenoriat

Tema 10 Asigurarea riscurilor din activitatea de antreprenoriat 1. Asigurarea de fidelitate 2. Asigurarea creditelor de export 3. Modalităţi de intervenţie a statului în asigurarea creditelor de export 4. Asigurarea împotriva întreruperii activităţii de afaceri 5. Asigurarea riscurilor politice 1. Asigurarea... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Rolul și funcțiile asigurărilor

1. Importanţa asigurărilor în activitatea economică Prin mijloace specifice, respectiv prin crearea unor comunităţi de risc şi aplicarea principiului mutualităţii în suportarea pagubelor asigurarea contribuie la desfăşurarea neîntreruptă a proceselor de producţie în industrie, în agricultură şi în celelalte ramuri... citește mai departe

6 pagini 7 puncte Extras Preview

Contribuția asigurărilor în dezvoltarea economică socială

1.Conceptul de asigurare Noţiunea de asigurare este destul de bine precizată, dar o definiţie a asigurării unanim acceptată nu s-a dat înca. Definiţia dată asigurării de profesorii universitari Iulian Văcărel şi Florian Bercea de la A.S.E. este : asigurarea acţionează in stransa legătură cu existenţa unor riscuri... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Modelul liberal de securitate socială

Sistemele de realizare a protecţiei sociale sunt organizate în fiecare stat în funcţie de modelul de politică socială adoptat, existând în acest sens mai multe tipuri sau regimuri. De la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până în jurul anului 1930 se pot distinge două modele, considerate istorice. Primul este... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview