Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 6 din 48

Studiu de fezabilitate privind instalarea stațiilor pentru mașini hibrid în benzinăriile Petrom

I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea realizării unei investiții în prizele pentru masini hibrid. Din dorința de mărire a capacității de producție și extindere pe piața românească de combustibil, societatea inițiază... citește mai departe

77 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul asigurărilor în economie și societate

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI FUNDAMЕNTALЕ PRIVIND MARKЕTINGUL ASIGURĂRILOR 1.1.Noţiunеa dе markеting Putеm dеfini markеtingul ca fiind prеgătirеa, punеrеa în aplicarе şi controlul unеi politicii intеgratе, lеgată dе dorinţеlе consumatorului , cu ajutorul mijloacеlor intеlеctualе şi matеrialе furnizatе dе difеritеlе ramuri... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview

Piața asigurărilor din Spania

I. Istoria asigurarilor in Spania Conceptul de asigurare, a existat de peste 4.000 de ani. Timp de mulţi ani, societăţile au stabilit încredere pentru ai ajuta pe cei neajutoraţi, aceste fonduri sunt sistemul de ajutor reciproc. Primele institutii de astfel de asigurari sunt déjà în cultura asiriena şi babiloniana,... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza pieței asigurărilor România

I. Prime brute subcrise de societățile de asigurare Din analiza datelor raportate de cei 37 de asigurători pentru primele patru luni ale anului 2014 (ianuarie-aprilie) rezultă că aceștia au cumulat un volum de prime brute subscrise (PBS), pentru cele două categorii de asigurare, de 2.699.356.874 lei, înregistrând o... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Dinamica și impactul asigurărilor asupra economiei

Capitolul 1 Introducere Asigurarile au aparut din cauza unor evenimente posibile, dar incerte care ameninta bunurile materiale, precum si integritatea corporala si chiar viata oamenilor, asa cum sunt calamitatile naturale, incendiile, bolile si accidentele. Nevoia oamenilor de a se simti in siguranta este una... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piețe de asigurări europene - Piața Londrei și Piața Lloyd’s

1.Piețe de asigurare europene Dacă ne raportăm la nivel internațional, piața asigurărilor se caracterizează printr-un grad ridicat de eterogenitate ca urmare a diversității evenimentelor cauzatoare de pagube și a activităților pe care le poate afecta. Ca urmare a acestui fapt, practic, nu se poate delimita o... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Lichidarea Daunelor Generali

1. Licitatii daune totale Aceasta procedura reglementeaza modul in care se lichideaza dosarele de daune auto ca Dauna Totala, stabilirea valorii epavei, (facturarea epavei daca se impune) si urmarirea incasarilor sumelor aferente acestora. Totodata face referiri si la alte modalitati de solutionare a dosarelor care... citește mai departe

43 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Brandul, avantaj competitiv al unei societăți de asigurări

CAP. 1. CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI 1.1 . Rolul şi definirea brandului Asociaţia Americană de Marketing defineşte conceptul brandului astfel : “Un brand este un nume, un termen, un semn, un simbol, un desen sau o combinaţie între aceste elemente, avand ca scop identificarea bunurilor sau serviciilor unui... citește mai departe

53 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurările de bunuri aparținând persoanelor fizice în România (xyz sa)

CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă, desfăşurată în ţara noastră, se întinde pe o perioadă de peste 120 de ani. O primă etapă a început în anul 1871, când s-a înfiinţat prima societate de asigurări şi s-a... citește mai departe

55 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Veniturile și Cheltuielile unei Societăți de Asigurări

Introducere Asigurarea este una din cele mai vechi categorii a relaţiilor economice, ca sistem de protecţie reprezentînd unul dintre principalele instrumente ce asigură securitatea economică şi stabilitatea, protecţia eficientă fata de numeroasele riscuri. Caracterul obiectiv al asigurării s-a format în situaţia... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piața de Asigurări

Introducere Piata asigurarilor reprezinta un cadru unde se desfasoara operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale, cit si locul unde se intilnesc cererea si oferta de asigurari. Prezintă o totalitate a relaţiilor economice vânzare – cumpărare a serviciului de asigurare ce se exprimă în apărarea... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Calitatea Vieții

1. INTRODUCERE Paradigma calităţii vieţii se constituie prin evaluarea stărilor de fapt (acţiuni, evenimente) ce afectează într-un fel sau altul una sau mai multe persoane, eventual grupuri şi categorii sociale, până la întreaga populaţie a unei ţări, şi nu numai, de către populaţia respectivă. Se identifică 7... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Pensia de Invaliditate

CAP. I. ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT Necesitatea organizării ocrotirii cetățenilor a apărut o dată cu dezvoltarea factorilor de producție. Crearea, precum și dezvoltarea asigurărilor sociale au fost determinate de apariția și dezvoltarea industriei, când au fost instituite primele măsuri legale pentru “încurajarea... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Asigurarea Autovehiculelor (Auto Casco)

CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE FACULTATIVE AUTO CASCO 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Asigurarea Auto CASCO este poliţa prin care posesorii de autovehicule se pot proteja împotriva consecinţelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate. CASCO este o asigurare de tip... citește mai departe

28 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Indicatorii Privind Eficiența Activității de Asigurare

Eficienţa economică reflectă rezultatele activităţii economice prin prisma raportului efect – efort într-o anumită perioadă de timp. Pentru stabilirea şi aprecierea rezultatelor financiare obţinute de asigurător, dar şi de asiguraţi sunt utilizaţi o serie de indicatori. A. Pentru asigurător – se calculează... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Rolul Societăților Captive în Asigurări

Definiţie O societate captivă de asigurare este o filială directă sau indirectă a unei întreprinderi sau a unui grup, a cărei menire este de a încasa prime de asigurare de la societatea mamă sau a societăţilor grupului, pentru a acoperi anumite riscuri la care societăţile sunt expuse. O definitie care largeste... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Monopolul în Asigurări în Republica Moldova

Monopolul Cuvântul monopol, provine din limba greacă şi semnifică un unic vânzător. Pornind de la această semnificaţie, monopolul ar reprezenta acea situaţie de piaţă în care oferta unui bun este concentrată în mâna unui singur producător (vânzător), care se confruntă cu o cerere provenită de la numeroşi subiecţi,... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Asigurări obligatorii de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente

Capitolul 1 Asigurarea obligatorie RCA Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între proprietarul unui automobil, persoană fizica ori juridică, și o companie de asigurare autorizată în acest sens, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Caiet de Practică Generali România

Introducere Activitatea de practică s-a desfăşurat la agenţia Iaşi 1, Generali România Asigurare şi Reasigurare SA în perioada 16-27 iunie 2014, sub îndrumarea Unit Manager-ului Strachină Suzana. În această perioadă am acumulat informaţii în legătură cu organizarea şi conducerea companiei, poliţele de asigurare,... citește mai departe

40 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări de bunuri și răspundere civilă

Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut oamenii apareau în postura de victime doar a diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi... citește mai departe

59 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte practice privind auditul operațiilor din asigurarea directă, coasigurare și reasigurare

Specificul auditului în societăţile de asigurări este determinat de specificul operaţiilor de asigurări efectuate de acestea şi, ca rezultat, de legislaţia ce reglementează această activitate, de particularităţile în organizarea şi ţinerea contabilităţii şi raportării financiare, calculului rezultatelor financiare... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Asigurări agricole. caracterizare internațională. evoluție pe plan intern și internațional

1.Asigurările agricole-caracterizare generală Asigurările agricole prezintă o serie de particularităţi faţă de alte subramuri ale asigurărilor de bunuri, legate de obiectul asigurării, riscurile asigurate, răspunderea asiguratorului şi alte elemente tehnice pe care le voi preciza imediat. Sfera de acoperire a... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Comparație între Asigurarea Obligatorie și cea Facultativă de Locuințe

Introducere Necesitatea apariției activității de asigurare este legată de existența unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viața oamenilor: calamități, accidente, incidente.În fața acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Evoluția Asigurărilor în România

Introducere Forme incipiente de asigurări (asociații de înmormântare, incendiu etc) au existat pe teritoriul României încă din secolele XVII-XVIII, atât în cadrul breșelor (primele organizații din Transilvania care au avut și caracter de mutualitate înființate în secolul XIV), cât și al obștilor sătești. Astfel... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Managementul în Asigurări

INTRODUCERE Actualitatea temei De-a lungul timpului, viaţa şi bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut, oamenii apăreau în postura de victime doar ale diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi alte riscuri extrem de variate, ca urmare a perfecţionării... citește mai departe

42 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview