Toate documentele din domeniul Asigurări - pagina 7 din 48

Asigurări și reasigurări în Europa - caracteristici, dinamică și structură

1. Caracteristicile asigurărilor Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul în care se manifestă cererea şi oferta de asigurare şi în care se încheie şi se derulează contractele de asigurare. 1.1. Conceptul de asigurare şi reasigurare Asigurările s-au născut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor pentru avarii accidentale

Cap. I. Caracterizare generală 1.1 Caracteristici generale ale asigurărilor de bunuri Asigurările de bunuri constituie acea ramură a asigurărilor care are drept caracteristică de bază faptul că asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratorului sau beneficiarului contractului o despăgubire, în cazul... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurarea RCA

1. Conceptul de asigurare RCA Polita de asigurare RCA-Raspundere Civila Auto este un contract incheiat intre posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, si o companie de asigurare autorizata in acest sens, ce are drept unic scop despagubirea tertelor parti prejudiciate in urma accidentelor de... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Elementele asigurării

Asigurarea= este activitatea prin care Asiguratul transferă riscul care planează asupra lui asiguratorului, prin plata unei prime de asigurare. Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract, isi asuma obligatia sa plateasca o suma de bani numita prima,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras

Travel Insurance

Insurance basics Living in an insecure world, there are so many risks at which you are exposed to. Risk is defined, as uncertainty concerning the occurrence of a loss (Rejda, 2008). Taking into account that people do not like to assume big risks, especially, when it comes to their own life or goods, they choose to... citește mai departe

41 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări de viață

1.Asigurările de viață 1.1Abordari teoretice privind asigurarile de viata Viata noastra este amenintata de multe riscuri, unele mai mari, altele mai mici, care ne afecteaza capacitatea de munca sau chiar viata. Unele dintre riscuri sunt evenimente probabile, ele ne pot afecta sau nu, dar exista riscul de deces,... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Pensia anticipată

CAPITOLUL I 1.1 Dispozitii generale Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii. Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras

Îmbătrânirea globală - provocări pentru industria asigurarilor, îmbătrânirea populației în România și incidențe asupra asigurărilor

INTRODUCERE “Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen global, care în ultimele decenii afectează toate ţările lumii. Reducerea globală a natalităţii şi scăderea numărului de copii în paralel cu sporirea constantă a numărului vârstnicilor duce la schimbarea echilibrului dintre generaţii.” Îmbătrânirea demografică... citește mai departe

45 pagini 9 puncte Extras Bibliografie Preview

Ajutorul de Șomaj

Capitolul 1 Sistemul asigurărilor pentru şomaj 1.1 Noțiuni introductive Noțiunea de șomaj provine de la cuvântul “chomage” din limba franceză, la rândul său preluat din limba greacă “cauma” care însemnă “caldură mare” din cauza căreia se întrerupea orice activitate. Șomajul se poate caracteriza ca o stare... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Asigurări și Protecție Socială

Capitolul 1. Sistemul de asigurări sociale 1. Locul și rolul asigurărilor sociale în sistemul de securitate socială 1.1. Necesitatea asigurărilor sociale Decurgem din faptul că salariații, întreprinzătorii, asociații, acționarii particulari, lucrători pe cont propriu pot ajunge în imposibilitatea de a mai... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Asigurările auto în contextul pieții asigurărilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE – IMPORTANTA, TRASATURILE SI NECESITATEA ASIGURARILOR 1.1 Importanţa, trăsaturile şi necesitatea asigurărilor Asigurarea este o garantare, o punere în siguranţa, o încredinţare, o promisiune fermă, o măsura de prevedere ce se ia de cei interesaţi pentru conservarea bunurilor pe care le... citește mai departe

65 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Asigurări non-viață din România în Contextul Uniunii Europene

INTRODUCERE Scopul acestui proiect este analiza unei societăti de asigurare. În vederea unui diagnostic complet al societăţii S.C. AllianzTiriac S.A., ne propunem, intr-o prima etapa sa definim conceptul de asigurare, sa aflam care este importanţa asigurărilor non-viaţă pe întreaga piaţă,să aflăm de ce este... citește mai departe

95 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Piața asigurărilor generale în România - studiu de caz SC Astra SA

INTRODUCERE „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul ”asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că pentru sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna... Abia atunci aş putea fi mulţumit,... citește mai departe

85 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Aspecte privind diferențele existente între asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate la SC Asigurare Reasigurare Astra SA și cardul european de sănătate

Aspecte privind diferenţele existente între asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate la S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. şi Cardul European de Sănătate 1. Introducere Asigurările constituie, pentru o parte relativ însemnată a populaţiei, un mit, în timp ce –pentru alţii- reprezintă o... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Omniasig - Asigurări

informaŢII generale Omniasig este compania lider al Grupului VIG în România, fiind unul din principalii jucători ai pieţei asigurărilor din România şi un reper important al industriei de profil. Grupul Omniasig, prin companiile Omniasig Asigurare-Reasigurare şi Omniasig Asigurări de Viaţă, oferă întreaga gamă a... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Extras Bibliografie Preview

Sistemul Privat de Pensii

În perioada de criză a statului bunăstării, sistemele de pensii au trecut printr-un proces de reformă. În ţările industrializate aceasta s-a încheiat spre mijlocul anilor ‘80, pentru ca după 1990 să vină rândul ţărilor fostului bloc socialist. Atât unele cât şi celelalte au urmărit să îmbine cât mai bine protecţia... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview

Contractul de Asigurare

Introducere Încă din cele mai vechi timpuri un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Persoanele fizice,societățiile comerciale și alte organizaţii se întalnesc cu riscuri în activitaţile... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Crearea pieței unice europene și directivele privind asigurările non-viață

1. PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ Piaţa unică europeană este un proiect introdus de Jaques Delores si care s-a finalizat la 1 ianuarie 1993, prin ceea ce astazi se numeşte Single European Market. Istoricul acestui concept a debutat în anul 1957, unul dintre obiectivele importante ale CEE fiind constituirea unei Piețe... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Obiectivele politicii de dezvoltrare regională și impactul bugetar în perioada 2008-2014 de la obiective la rezultate - metode de îmbunătățire

INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori ( privaţi, publici, voluntari ), în scopul asigurării unei creşteri economice şi sociale, dinamice şi durabile, prin... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Inițiativa O platformă europeană de combatere a sărăciei

CADRUL GENERAL “Europa 2020” reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii zece ani. Practic, într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Modificarea Pietii Muncii

Toate tratatele incheiate pana acum la nivel european la Maastricht(1992), Amsterdam(1997) si Lisabona(2007) prevad masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca, egalitatea de sanse la angajare intre femei si barbat, libera circulatie si eliminarea inegalitatilor de sanse intre muncitorii care doresc sa profeseze... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Grilă licență asigurări - reasigurări

1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Reglementarea Activității Asigurătorilor și Intermediarilor din Asigurări

Capitolul 1 : Activitatea asigurătorilor 1.1. Asigurarea Asigurările s-au dezvoltat din nevoia de protecţie a omului si a bunurilor sale , împotriva manifestărilor distructive ale naturii , accidentelor si bolilor, din nevoia de asigurare a traiului în cazul pierderii sau reducerii capacitaţii de munca în urma... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Grawe Carat Asigurari SA - IM Companie de Asigurări

INTRODUCERE Actualitatea temei. Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Garantarea stabilității financiare a asigurărilor prin prismă reasigurărilor

INTRODUCERE „Cei ce ştiu nu spun; Cei ce spun nu ştiu.” Lao Tzi Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Un mijloc eficient de protejare a bunurilor şi a... citește mai departe

62 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview