Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Asigurarea de raspundere civila profesionala

  INTRODUCERE Asigurările s-au născut din nevoia de protecţie a omului împotriva calamităţilor naturale, împotriva consecinţelor accidentelor, şi a oricăror pierderi sau limitări. Pe măsura dezvoltării societăţii, omul a făurit treptat mijloace tot mai eficiente de prevenire şi limitare a calamităţilor naturale, a accidentelor, bolilor etc. Originile asigurării se pierd în negura timpurilor, neputând fi stabilite decât cu o mare aproximaţie. Poate, printre primii au fost negustorii chinezi...

 • Proiectul de finantare pentru imbunatatirea situatiei romilor, prin infrastructura comunitara si renovare sau constructia de locuinte sociale

  1. Rezumatul proiectului România dispune în prezent de un sistem al infrastructurii slab dezvoltat, ceea ce devine din ce în ce mai mult o barieră pentru dezvoltarea socială şi economică a ţării. Aceasta problemă se manifestă cu predilecţie în zonele rurale ale României şi se datorează unei capacităţi financiare scăzute a autorităţilor locale, iar dacă în cauză intră accesul dinspre o comunitate de romi, la neajunsul menţionat anterior se adaugă, de regulă, şi o lipsă de interes din partea...

 • Riscuri excluse din activitatea de asigurari

  CAP.I CONCEPTUL RISCULUI ÎN ASIGURĂRI 1.1 INTRODUCEREA ÎN LUMEA ASIGURĂRILOR ŞI A RISCURILOR De-a lungul timpului s-au făcut polițe in asigurare doar pentru un singur risc, dar şi un contract care oferă mai multa protecție mai multor riscuri . Acestea comercializându-se pentru întreaga familie sau pentru o singură persoană. Procesul de întemeiere a unui produs de asigurare este unul extrem de complex şi necesită multă muncă, și trebuie să plece, întotdeauna de la solicitările şi nevoile...

 • Reguli de comunicare cu operatorii economici pe timpul derularii procedurii

  I. Introducere Sistemul achiziţiilor publice cuprinde autoritatea de reglementare, autorităţile contractante, operatorii economici şi supraveghetorii sistemului. Sistemul achiziţiilor publice concentrează regulile şi acţiunile referitoare la cheltuirea banilor publici. Cererea lansată de organismele de interes public se întâlneşte cu oferta propusă de un operator economic. În general termenul de achiziţii publice este folosit pentru a descrie obţinerea de lucrări, produse şi servicii de...

 • Sisteme moderne de asigurare in mediul de afaceri pe plan intern si international

  CAPITOLUL 1. STRUCTURA SISTEMELOR MODERNE DE ASIGURĂRI ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ 1.1Elementele generale ale asigurărilor Asigurarea, în forma ei clasică și cât mai simplistăse refreră la„protecţia împotriva pierderlori cauzate de o gamă largă şi variată de riscuri” . Asigurarease bazează pe un acord de voinţă denumit contract, care este încheiat între asigurător şi asigurat, prin intermediul căruia asigurătorul îi oferă asiguratului protecţie pentru riscurile pe care acestia le-au consemnat în...

 • Planificarea familiala

  INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Republica Moldova este o ţară cu o economie de piaţă în tranziţie, unde multe grupuri de cetăţeni se confruntă cu diverse tipuri de probleme. Familiile tinere reprezintă una dintre categoriile cele mai influenţate şi sensibile la efectele economiei în tranziţie, care a generat un grad sporit de vulnerabilitate socială a lor, îndeosebi în domeniul planificării corecte a sarcinii dorite și a numărului de copii pe care o familie îi poate crește și-i...

 • Asigurari de bunuri ale persoanelor juridice si posibilitati de amplificare a acestora

  Capitolul 1 Caracteristici generale 1.1 Locul și rolul asigurărilor în sistemul financiar al țării Potrivit literaturii de specialitate sunt de părere că asigurările au luat naștere datorită omului care a simțit la un moment dat că are nevoie să se protejeze împotriva unor riscuri care pot apărea în viața de zi cu zi, cum ar fi anumite calamități naturale, accidente, pierderea capacității de muncă și altele. Ea se bazează pe principiul mutualității, deoarece se creează un fond din...

 • Asigurarea de raspundere civila carte verde

  Capitolul 1. Caracteristici generale privind asigurarea de rǎspundere civilǎ 1.1. Prezentare generalǎ a asigurǎrilor de rǎspundere civilǎ Asigurarea de răspundere civilă în ultima perioadă a căpătat un interes general datorită creşterii numărului de autoturisme de toate tipurile care circulă pe drumurile publice şi care ameninţă un număr mare de persoane şi de bunuri ale persoanelor în cauză. Datoritǎ factorilor menţionaţi, în numeroase ţări prin efectul legii a fost introdusă asigurarea...

 • Uniunea europeana

  Scurt Istoric Începuturile istorice ale Uniunii Europene se află în cel de-al Doilea Război Mondial. Europenii sunt hotărâți să evite repetarea unor astfel de masacre și distrugeri. La scurt timp după terminarea războiului, Europa este divizată în Est și Vest, de-a lungul a 40 de ani de Război Rece. În 1949, națiunile Europei Occidentale înființează Consiliul Europei – un prim pas către cooperarea între state, dar șase țări vor să meargă mai departe. Începând cu anul 1950, țările europene...

 • Asigurari RCA Romania-Ungaria

  CAPITOLUL I ASIGURAREA OBLIGATORIE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO 1.1 Caracterizarea generală a produselor de asigurare - răspundere civilă Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între posesorul unui automobil, persoană fizică sau juridică, și o companie de asigurare autorizată în acest sens, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație. Cu alte cuvinte, asigurarea RCA acoperă pagubele produse terților,...

 • Recenzie - Economisire si previziune in asigurarile de viata

  Autorul lucrării, Jesús Huerta de Soto, s-a născut în anul 1956 la Madrid,în prezent fiind unul dintre cei mai reprezentativi economişti specific şcolii austriece de economie,respectiv din domeniul politic spaniol. Lucrarea a fost publicată prima dată în Spania în 2006,cuprinzând idei şi fragmente din cadru mai multor cărţi referitoare la domeniul asigurărilor de viaţă,securităţii sociale, întreprinse de autori în ultimii 30 de ani. Cartea este de o importanţă remarcabilă datorită prezenţei...

 • Utilizarea si efectele nocive ale fenolului

  Utilizarile fenolului In 1865 fenolul a fost utilizat pentru prima data ca antiseptic la dezinfectia ranilor, dar din cauza caracterului iritant a fost inlocuit in chirurgie de alte antiseptice. Fenolul are un efect caustic asupra membranei celulei nervoase. Din cauza efectului bactericid se folosea ca dezinfectant, fiind folosit si la cultivarea plantelor producatoare de droguri ca erbicid. Fenolul mai este folosit la producerea rasinilor artificiale precum bachelita care este un...

 • Analiza diagnostic a firmei SC Davi Asig Asistent in Brokeraj SRL

  Prezentarea companiei SC DAVI ASIG ASISTENT IN BROKERAJ SRL, a obiectului sau de activitate, precum si a pozitiei pe piata DAVI ASIG BROKER DE ASIGURARI S.R.L. este o companie privata avand capital integral romanesc, infiintata in anul 2011 si este autorizata sa functioneze ca societate de brokeraj in asigurari conform Legii 32/2000. Societatea este inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J28/899/2011. Sediul social al societatii este in SLATINA, STR LIBERTATII, BLOC GA8C, PARTER. DAVI...

 • Conexiuni intre sectorul bancar si industria asigurarilor

  Introducere Conexiunile dintre sectorul bancar și industria asigurărilor vizează în principal două direcții. Pe de o parte, din 35 de bănci comerciale și sucursale a unor bănci straine existente pe piața din România, mare parte din acestea prezintă ca și componentă accesorie, asigurările, fie că sunt asigurări de viață, de locuință, de autovehicule, fie asigurări de riscuri non-piață sau planuri de viitor pentru copii. Pe de altă parte, băncile sunt nevoite să se asigure împotriva riscurilor...

 • Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

  Intrоducеrе Εvеnimеntеlе cɑrе ɑfеctеɑză рɑtrimоniul реrѕоɑnеlоr рrin рɑgubеlе gеnеrɑtе ѕɑu cɑrе îmрiеtеɑză ɑѕuрrɑ viеţii şi intеgrităţii cоrроrɑlе ɑ реrѕоɑnеlоr ɑu cоnduѕ lɑ nеcеѕitɑtеɑ idеntificării unоr miϳlоɑcе рrin cɑrе оɑmеnii ѕă ѕе рrоtеϳеzе îmроtrivɑ рɑgubеlоr bănеşti ɑрărutе cɑ urmɑrе ɑ mɑnifеѕtării rеѕреctivеlоr еvеnimеntе. În dеcurѕul ехiѕtеnţеi umɑnе ѕ-ɑu utilizɑt mɑi multе mоd ...

Pagina 7 din 84