Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Conexiuni intre sectorul bancar si industria asigurarilor

  Introducere Conexiunile dintre sectorul bancar și industria asigurărilor vizează în principal două direcții. Pe de o parte, din 35 de bănci comerciale și sucursale a unor bănci straine existente pe piața din România, mare parte din acestea prezintă ca și componentă accesorie, asigurările, fie că sunt asigurări de viață, de locuință, de autovehicule, fie asigurări de riscuri non-piață sau planuri de viitor pentru copii. Pe de altă parte, băncile sunt nevoite să se asigure împotriva riscurilor...

 • Asigurarea obligatorie de raspundere civila auto

  Intrоducеrе Εvеnimеntеlе cɑrе ɑfеctеɑză рɑtrimоniul реrѕоɑnеlоr рrin рɑgubеlе gеnеrɑtе ѕɑu cɑrе îmрiеtеɑză ɑѕuрrɑ viеţii şi intеgrităţii cоrроrɑlе ɑ реrѕоɑnеlоr ɑu cоnduѕ lɑ nеcеѕitɑtеɑ idеntificării unоr miϳlоɑcе рrin cɑrе оɑmеnii ѕă ѕе рrоtеϳеzе îmроtrivɑ рɑgubеlоr bănеşti ɑрărutе cɑ urmɑrе ɑ mɑnifеѕtării rеѕреctivеlоr еvеnimеntе. În dеcurѕul ехiѕtеnţеi umɑnе ѕ-ɑu utilizɑt mɑi multе mоd ...

 • Asigurari si reasigurari in Europa

  Capitolul 1 Caracteristicile pieței de asigurare și reasigurare 1.1. Concepte generale Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecția persoanelor fizice și juridice în calitate de asigurați împotriva diverselor riscuri și este realizată de către societăți specializate, în calitate de asiguratori . Totodată, asigurarea reprezintă o operațiune economico-financiară prin care partea denumită asigurator despăgubește, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea...

 • Falimentul Astra SA

  Falimentul societatii ASTRA ASIGURARI SA Prin faliment se intelege o etapa din cadrul procedurii de insolventa prin care se lichideaza averea unei societati pentru acoperirea pasivului. Urmatoarea etapa va fi radierea din Registrul Comertului. Insolventa se defineste ca o stare a patrimoniului caracterizata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru a fi platite datoriile exigibile. Insolventa poate fi de doua feluri, generala si simplificata.Ambele au ca ultima etapa...

 • Studiu de caz piata asigurarilor din Romania

  ARGUMENT Decizia de a alege drept tema a lucrarii de diploma „Studiu de caz: piata asigurarilor din Romania” nu a fost luata din dorinta de a realiza o informare asupra acestui sector, pentru ca nu am nici cea mai mica indoiala ca exista numeroase publicatii in acest sens. De asemenea, intentia mea nu a fost de a comenta situatia actuala a acestei industrii. Scopul acestei lucrari este rezultatul dorintei de a scoate in evidenta adevaratele valente ale acestui domeniu foarte specializat al...

 • Asigurari sociale de sanatate

  INTRODUCERE 1. Scurtă prezentare a întreprinderii Intrarea in vigoare, la 1 ianuarie 1999, a Legii 145 a asigurarilor sociale de sanatate, a creat cadrul legal de punere in practica a sistemului de asigurari sociale de sanatate. In cadrul acestui sistem, asiguratul este elementul central. Astfel, toate institutiile – incepand cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, toti medicii si toate unitatile medicale sunt puse in slujba acestuia. El este cel care plateste, deci el trebuie sa fie...

 • Finantarea serviciilor de sanatate in Romania

  Introducere Sistemul serviciilor de sănătate cuprinde ansamblul resurselor umane, materiale, financiare, informaţionale şi simbolice utilizate în combinaţii variabile pentru a produce îngrijiri şi servicii care au ca scop îmbunătăţirea sau menţinerea stării de sănătate. El reprezintă doar un subsistem al sistemului de sănătate, care cuprinde ansamblul elementelor şi relaţiilor care influenţează starea de sănătate a indivizilor şi populaţiilor. Alături de serviciile de sănătate, factorii...

 • Asigurari de bunuri, calamitati naturale si accidente

  CAPITOLUL I NECESITATEA SI FORMELE PROTECŢIEI OMULUI ŞI BUNURILOR SALE ÎMPOTRIVA CALAMITĂŢILOR NATURALE ŞI A ACCIDENTELOR Activitatea cotidiană presupune, prin excelenţă, confruntarea unor diverse riscuri, atât pentru indivizi, cât si pentru societăţile comerciale. Important este să nu confundăm riscurile doar cu pierderile.Asumarea unora dintre ele poate determina fie rezultate pozitive (câstiguri), fie negative (pierderi). Acestea sunt asa numitele riscuri speculative, ca de exemplu...

 • Studiu de fezabilitate privind instalarea statiilor pentru masini hibrid in benzinariile Petrom

  I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea realizării unei investiții în prizele pentru masini hibrid. Din dorința de mărire a capacității de producție și extindere pe piața românească de combustibil, societatea inițiază fundamentarea acestui proiect . Cu rezerve de aproximativ 1 miliard de barili echivalent petrol si o capacitate anuala de rafinare de aproximativ 8 milioane de tone Petrom este...

 • Rolul asigurarilor in economie si societate

  CAPITOLUL 1. NOȚIUNI FUNDAMЕNTALЕ PRIVIND MARKЕTINGUL ASIGURĂRILOR 1.1.Noţiunеa dе markеting Putеm dеfini markеtingul ca fiind prеgătirеa, punеrеa în aplicarе şi controlul unеi politicii intеgratе, lеgată dе dorinţеlе consumatorului , cu ajutorul mijloacеlor intеlеctualе şi matеrialе furnizatе dе difеritеlе ramuri alе ştiinţеi. O asеmеnеa dеfiniţiе suscită câtеva comеntarii: a) Oriеntarеa activităţii firmеi pornind dе la consumator . Nu еstе vorba numai dе o adaptarе pasiv ...

 • Piata Asigurarilor din Spania

  I. Istoria asigurarilor in Spania Conceptul de asigurare, a existat de peste 4.000 de ani. Timp de mulţi ani, societăţile au stabilit încredere pentru ai ajuta pe cei neajutoraţi, aceste fonduri sunt sistemul de ajutor reciproc. Primele institutii de astfel de asigurari sunt déjà în cultura asiriena şi babiloniana, mai mult de 45 secole. Istoria asigurare poate fi împărţită în trei etape pentr-o înţelegere mai bună: 1a. Evul Mediu şi Antichitate până în secolul XIV-lea. 2a. Secolul...

 • Analiza Pietei Asigurarilor Romania

  I. Prime brute subcrise de societățile de asigurare Din analiza datelor raportate de cei 37 de asigurători pentru primele patru luni ale anului 2014 (ianuarie-aprilie) rezultă că aceștia au cumulat un volum de prime brute subscrise (PBS), pentru cele două categorii de asigurare, de 2.699.356.874 lei, înregistrând o scădere cu 2,38% faţă de perioada similară a anului 2013 (2.765.076.556 lei) *. Ponderea PBS ( AG și AV), per total piață, în perioada ianuarie - aprilie 2014 Total AV 19%...

 • Dinamica si Impactul Asigurarilor Asupra Economiei

  Capitolul 1 Introducere Asigurarile au aparut din cauza unor evenimente posibile, dar incerte care ameninta bunurile materiale, precum si integritatea corporala si chiar viata oamenilor, asa cum sunt calamitatile naturale, incendiile, bolile si accidentele. Nevoia oamenilor de a se simti in siguranta este una fireasca. Astfel noi ne-am solidarizat pentru a gasi mijloace de prevenire dar si de eliminare sau atenuare a consecintelor unor asemenea evenimente, denumite generic “riscuri”. O...

 • Piete de Asigurari Europene - Piata Londrei si Piata Lloyd’s

  1.Piețe de asigurare europene Dacă ne raportăm la nivel internațional, piața asigurărilor se caracterizează printr-un grad ridicat de eterogenitate ca urmare a diversității evenimentelor cauzatoare de pagube și a activităților pe care le poate afecta. Ca urmare a acestui fapt, practic, nu se poate delimita o singură piață a asigurărilor și reasigurărilor, fiecare dintre ele fiind caracterizate prin preponderența anumitor categorii de asigurări, existenta anumitor societati de asigurări și...

 • Lichidarea Daunelor Generali

  1. Licitatii daune totale Aceasta procedura reglementeaza modul in care se lichideaza dosarele de daune auto ca Dauna Totala, stabilirea valorii epavei, (facturarea epavei daca se impune) si urmarirea incasarilor sumelor aferente acestora. Totodata face referiri si la alte modalitati de solutionare a dosarelor care nu se pot lichida ca DT. 1.1.1. Atributii si responsabilitati Atributiile inspectorului constatator a) Efectueaza constatarea daunelor autovehiculului consemnand in nota de...

Pagina 7 din 83