Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Asigurari de Bunuri

  ASIGURARILE DE BUNURI Ø Importanta dpv economic Ø Clasificare bunuri (pers. ,în pastrare, închiriate) Ø Suma de asigurare < , = , > valoarea bunului Ø Dauna poate fi totala sau partiala Ø Indemnizatia = paguba, dar proport. cu suma asig. si clauzele contractuale Ø Asig. obligatorie sau facultativa Caracteristici: 1.raspunderile cf. contractului 2.primele pt.asig. facultative > primele pt. asig..oblig. 3.valoarea este convenita 4.durata este prevazuta în contract...

 • Asigurarea Auto

  ASIGURAREA AUTO Asigurarea pe transportul auto se face atât pentru autovehicul cât si pentru marfa transportata. Raspunderea partilor începe odata cu încarcarea marfurilor în camion, dupa ce asiguratul a platit prima de asigurare. Prima de asigurare se stabileste în raport de autovehiculul în cauza precum, de natura marfurilor transportate si ambalajului acestora. Sumele asigurate se stabilesc de comun acord între parti având la baza documentele de transport si proprietate. Prin contract se...

 • Asigurari Facultative

  ASIG FACULTATIVE Asigurarile facultative sunt în general asigurari de viata si asigurari de sanatate. Asigurarile de viata sunt cele mai frecvente: Persoanele care se asigura trebuie sa aiba între 16 si 65 de ani. Sumele se stabilesc în functie de cererea asiguratului si în limitele prevazute de actele normative. La calcularea primei de asigurare se are în vedere suma asigurata, durata pentru care se încheie asigurarea, precum si vârsta asigura-tului. Ea este direct proportionala ca marime...

 • Primele la Asigurarile de Persoane - Prima Neta Unica la Asigurarile de Supravietuire cu Plata Unica

  Asigurarile de persoane au drept scop protectia persoanelor fizice impotriva unor riscuri care pot afecta integritatea corporala sau viata asiguratului. Asigurari de persoane care au drept finalitate plata unor sume forfetare, deoarece nu se poate stabili o valoare baneasca a fiintei umane în cazul producerii unor evenimente care afecteaza însasi persoana asiguratului. Suma forfetara reprezinta clauza unui contract care stabileste pretul unei prestatii a asiguratorului la producerea...

 • Eficienta Asigurarilor de Raspundere Civila

  Conceptul de eficienta in domeniul activitatii de asigurare. Eficienta asigurarilor, forma a eficientei economico-sociale,care exprima raportul dintre rezultatele optime obtinute din activitatea de asigurari si cheltuielile (despagubirile) determinate de refacerea bunurilor distruse sau plata sumelor asigurate, respectiv rezultatele financiare obtinute de societatea de asigurari. Notiunea de eficienta provine din limba latina, si anume de la verbul effciere, care avea intelesul de a...

 • Asigurarea Creditelor de Export

  Cap 1 Caracterizarea creditelor de export În conditiile actuale, în fiecare tara, indiferent de nivelul sau de dezvoltare, urmareste permanent sa-si sporeasca exporturile, din care sa obtina valuta pentru procurarea unor bunuri din import necesare procesului de productie sau necesare consumului populatiei. De regula mijloacele fixe, si mai ales anumite echipamente industriale, se livreaza treptat, pe parti componente, pe masura fabricarii lor si pe masura realizarii investitiei. De aceea...

 • Asigurari

  1.1. NECESITATEA EXISTENTEI SI PRACTICARII ASIGURARILOR ÎMPOTRIVA CALAMITATILOR NATURII, ACCIDENTELOR SI BOLILOR Asigurarile s-au nascut din nevoia imperioasa de protectie a omului si a avutului sau agonisit cu truda, împotriva fortelor distructive ale naturii, accidentelor si bolilor, din nevoia constituirii unor mijloace de existenta în conditiile pierderii sau reducerii capacitatii de munca în urma accidentelor, bolilor sau atingerii unei anumite vârste. Astfel, oamenii s-au solidarizat...

 • Asigurari de Raspundere Civila

  CAPITOLUL II. ASIGURARI DE RASPUNDERE CIVILA. 2.1.Trasaturile principale si importanta asigurarilor de raspundere civila. Asigurarile de raspundere civila, reprezinta o componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare.Prin asigurarile de raspundere civila se acopera prejudiciul produs de asigurat - persoana fizica sau persoana juridica - unor terte persoane.In toate cazurile este vorba de prejudiciile ce pot fi produse in anumite imprejurari si pentru care o persoana...

 • Asigurarile - Caracteristici Generale

  CAPITOLUL I. ASIGURARILE. CACTERISTICI GENERALE. 1.1. Necesitatea practicarii asigurarilor. Existenta si dezvoltarea societatii omenesti, viata oamenilor in general, nu sunt de conceput fara munca, fara producerea continua a bunurilor materiale si spirituale. In acest fel intre oameni si natura are loc o relatie, o legatura permanenta , se constituie anuimite raporturi de interconditionare.In realizarea acestor relatii, omul este nevoit sa-si adapteze activitatea la natura inconjuratoare....

 • Reglementarea de Catre Stat a Activitatii de Asigurare

  Introducere Prin elaborarea acestei lucrari, mi-am propus sa abordez problematica reglementarii de catre stat a activitatii de asigurare, încercând sa surprind elementele esentiale si fundamentale teoretice. Lucrarea este structuratâ în 3 capitole. În prima parte a lucrarii am abordat aspecte teoretice privind necesitatea controlului in asigurare,trasaturile caracteristice ale functiilor controlului în asigurari. Deosebit de important pentru activitatea de asigurare este ca controlul se...

 • Asigurarile Maritime

  ASIGURAREA MARITIMA I. Conceptul de avarie Asigurarea maritima, ca ramura a asigurarilor de bunuri, protejeaza navele maritime si fluviale, celelalte ambarcatiuni si instalatii folosite în porturi, precum si încarcatura acestora împotriva unui complex de riscuri. Este vorba de o multitudine de riscuri care pot surveni în timpul încarcarii, descarcarii si transbordarii, precum si în timpul transportului, respectiv al stationarilor tntermediare. Riscurile la care ne referim pot fi provocate...

 • Riscul in Asigurari si Gestiunea Riscului

  1. Diverse opinii privind riscul Procesul complex al tranzitiei la economia de piata, in fostele tari cu economie excesiv centralizata, a adus schimbari esentiale in conditiile de desfasurare a activitatii agentilor economici. Indiferent de natura proprietatii si a statutului juridic, de marimea sau profilul activitatii, acestia trebuie sa-si adapteze dimensiunile, structurile si chiar eficienta activitatii economice la conditiile si « jocurile » stabilite de economia de piata. Crestera...

 • Exprimarea si Supravegherea Solvabilitatii Societatilor de Asigurari

  I. SOLVABILITATEA ASIGURATORILOR Atat cadrul legal, cat si calitatea activitatilor desfasurate de catre societatile de asigurari, impun ca acestea sa sa fie in performanta solvabile. Datorita faptului ca societatile de asigurari sunt intermediari financiari, valoarea activelor si a pasivelor depinde de modificarea conditiilor existente pe pietele financiare. Mai mult, valoarea produselor de asigurare este perceputa de cumparatori in functie de soliditatea societatii de asigurari din punst...

 • Bazele Asigurarilor

  ASIGURAREA MARITIMA Asigurarea maritima este prima forma de asigurare, începutul ei datând înca din antichitate. Aparitia ei, ca prima forma de asigurare, este explicata prin legatura strânsa: comert - navigatie maritima, descoperindu-se ca navele, marfurile si vietile omenesti erau expuse riscurilor marii. De-a lungul unei perioade îndelungate de timp, proprietarii navelor au fost aceiasi cu proprietarii marfurilor si, ca urmare, exista o singura polita de asigurare, care acoperea atât...

 • Asigurarea Bunurilor in Transporturile Terestre si Cele Aeriene

  I.ASIGURAREA BUNURILOR IN TRANSPORTURILE TERESTRE SI IN CELE AERIENE I.1.ASIGURAREA BUNURILOR PE TIMPUL TRANSPORTULUI TERESTRU Obiectul asigurarii.Se asigura facultativ bunurile uzual am-balate pentru cazurile de pagube produse in timpul transportului pe teritoriul Romaniei pe caile ferate,cu vehicule sau prin posta. Nu se pot asigura cele prevazute expres in conditiile generale de asigurare,precum si urmatoarele bunuri: a)banii,hartiile de valoare,documentele,registrele sau...

Pagina 79 din 84