Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Piete de Asigurare Europene

  1. CONCEPTE GENERALE PRIVIND PIEȚELE DE ASIGURĂRI EUROPENE Activitatea de asigurare are o contribuție majoră la creșterea și dezvoltarea economică. Această activitate facilitează tranzacțiile economice, prin furnizarea de transfer de risc și despăgubire, încurajează gestionarea riscurilor și promovarea unor practici sigure de trai. Activitatea de asigurare promovează stabilitatea financiară prin furnizarea de investiții pe termen lung în economie, încurajând în același timp stabilitatea...

 • Locul si Rolul Asigurarilor in Societatea Moderna

  1. ROLUL ȘI IMPORTANȚA ASIGURĂRILOR ÎN SOCIETATEA MODERNĂ „Dacă ar fi după mine, aş scrie cuvântul „asigurare” pe uşa fiecărei case şi pe fruntea fiecărui om pentru că sunt convins că sunt sacrificii neconceput de mici, familii întregi pot fi protejate împotriva catastrofelor care le-ar putea distruge pentru totdeauna... Abia atunci aş putea fi mulţumit, căci asigurarea protejează familia în cazul ivirii unei nenorociri şi a unor pagube irecuperabile...” Winston Churchill 1.1. Locul...

 • Asigurari Agricole. Caracterizare Internationala. Evolutie pe Plan Intern si International

  1.Asigurările agricole-caracterizare generală Asigurările agricole prezintă o serie de particularităţi faţă de alte subramuri ale asigurărilor de bunuri, legate de obiectul asigurării, riscurile asigurate, răspunderea asiguratorului şi alte elemente tehnice pe care le voi preciza imediat. Sfera de acoperire a acestui tip de contract vizează agricultura, factorul principal de influenţă asupra potenţialului de creştere a acestui tip de asigurări, şi în acelaşi timp, provocarea majoră cu care...

 • Comparatie intre Asigurarea Obligatorie si cea Facultativa de Locuinte

  Introducere Necesitatea apariției activității de asigurare este legată de existența unor posibile evenimente, care reprezintă un pericol pentru integritatea bunurilor materiale sau pentru viața oamenilor: calamități, accidente, incidente.În fața acestor pericole nevoia oamenilor de a se proteja a condus la solidarizarea acestora în procesul de prevenire a efectelor evenimentelor (riscurile din asigurari). De-a lungul timpului societatea a încercat sa găsească mijloace eficiente de...

 • Evolutia Asigurarilor in Romania

  Introducere Forme incipiente de asigurări (asociații de înmormântare, incendiu etc) au existat pe teritoriul României încă din secolele XVII-XVIII, atât în cadrul breșelor (primele organizații din Transilvania care au avut și caracter de mutualitate înființate în secolul XIV), cât și al obștilor sătești. Astfel hopșa a fost o formă inițială, rudimentară de asigurare a animalelor în cazuri de accidente, practicată în țara noastră cu mult timp înaintea secolului al XIX-lea, prin care...

 • Managementul in Asigurari

  INTRODUCERE Actualitatea temei De-a lungul timpului, viaţa şi bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut, oamenii apăreau în postura de victime doar ale diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi alte riscuri extrem de variate, ca urmare a perfecţionării continue a tehnicii şi tehnologiilor, a extinderii aglomerărilor urbane, a creşterii numărului mijloacelor de transport, a utilizării pe o scară tot mai largă a energiei atomice etc....

 • Asigurari si Reasigurari in Europa - Caracteristici, Dinamica si Structura

  1. Caracteristicile asigurărilor Piaţa asigurărilor reprezintă cadrul în care se manifestă cererea şi oferta de asigurare şi în care se încheie şi se derulează contractele de asigurare. 1.1. Conceptul de asigurare şi reasigurare Asigurările s-au născut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite de-a lungul vieţii acestora. În decursul vieţii, oamenii acumulează o serie de bunuri, valori toate adunate cu efort şi sacrificii dar care pot dispărea într-o clipă în urma unui...

 • Asigurarea Masinilor, Utilajelor si Instalatiilor pentru Avarii Accidentale

  Cap. I. Caracterizare generală 1.1 Caracteristici generale ale asigurărilor de bunuri Asigurările de bunuri constituie acea ramură a asigurărilor care are drept caracteristică de bază faptul că asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratorului sau beneficiarului contractului o despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat care a determinat o pagubă parțială sau totală la bunul asigurat. Asigurările de bunuri acoperă cheltuielile financiare pentru repararea sau înlocuirea...

 • Asigurarea RCA

  1. Conceptul de asigurare RCA Polita de asigurare RCA-Raspundere Civila Auto este un contract incheiat intre posesorul unui automobil, persoana fizica sau juridica, si o companie de asigurare autorizata in acest sens, ce are drept unic scop despagubirea tertelor parti prejudiciate in urma accidentelor de circulatie. Asigurarile de raspundere civila reprezinta o componenta de mare importanta si actualitate a activitatii de asigurare. Prin asigurarile de raspundere civila se acopera...

 • Elementele Asigurarii

  Asigurarea= este activitatea prin care Asiguratul transferă riscul care planează asupra lui asiguratorului, prin plata unei prime de asigurare. Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract, isi asuma obligatia sa plateasca o suma de bani numita prima, asiguratorului, fiind indreptatita ca la producerea unui risc, numit risc asigurat, sa primeasca de la acesta despagubirea sau suma asigurata, numita indemnizatie, in limitele si in...

 • Travel Insurance

  Insurance basics Living in an insecure world, there are so many risks at which you are exposed to. Risk is defined, as uncertainty concerning the occurrence of a loss (Rejda, 2008). Taking into account that people do not like to assume big risks, especially, when it comes to their own life or goods, they choose to transfer the risk to another party, which is called insurer. Travelling for pleasure or business became popular in Romania, after 1989, when everybody was allowed to travel easier...

 • Asigurari de Viata

  1.Asigurările de viață 1.1Abordari teoretice privind asigurarile de viata Viata noastra este amenintata de multe riscuri, unele mai mari, altele mai mici, care ne afecteaza capacitatea de munca sau chiar viata. Unele dintre riscuri sunt evenimente probabile, ele ne pot afecta sau nu, dar exista riscul de deces, care este o certitudine, intrebarea este doar cand se va intampla. Asigurarea de viata este modalitatea prin care aceste riscuri sunt preluate de o companie de asigurari, care in...

 • Pensia Anticipata

  CAPITOLUL I 1.1 Dispozitii generale Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, denumit în continuare sistemul public de pensii. Sistemul public de pensii se organizează şi funcţionează având ca principii de bază: a) principiul unicităţii, potrivit căruia statul organizează şi garantează sistemul public de pensii bazat pe aceleaşi norme de drept, pentru toţi...

 • Imbatranirea Globala - Provocari pentru Industria Asigurarilor, Imbatranirea Populatiei in Romania si Incidente Asupra Asigurarilor

  INTRODUCERE “Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen global, care în ultimele decenii afectează toate ţările lumii. Reducerea globală a natalităţii şi scăderea numărului de copii în paralel cu sporirea constantă a numărului vârstnicilor duce la schimbarea echilibrului dintre generaţii.” Îmbătrânirea demografică reprezintă un proces care presupune schimbarea structurii pe vârste a unei populaţii, prin creşterea importantă a proporţiei vârstnicilor în populaţia totală, în detrimentul...

 • Ajutorul de Somaj

  Capitolul 1 Sistemul asigurărilor pentru şomaj 1.1 Noțiuni introductive Noțiunea de șomaj provine de la cuvântul “chomage” din limba franceză, la rândul său preluat din limba greacă “cauma” care însemnă “caldură mare” din cauza căreia se întrerupea orice activitate. Șomajul se poate caracteriza ca o stare negativă a economiei care afectează o parte din populația activă disponibilă prin neasigurarea locurilor de munca. Şomajul este un fenomen economic, care presupune depăşirea cererii de...

Pagina 9 din 83