Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Aspecte Privind Diferentele Existente intre Asigurarea Medicala Pentru Calatorii in Strainatate la SC Asigurare Reasigurare Astra SA si Cardul European de Sanatate

  Aspecte privind diferenţele existente între asigurarea medicală pentru călătorii în străinătate la S.C. ASIGURARE REASIGURARE ASTRA S.A. şi Cardul European de Sănătate 1. Introducere Asigurările constituie, pentru o parte relativ însemnată a populaţiei, un mit, în timp ce –pentru alţii- reprezintă o fascinaţie. Pentru multe persoane –întreprinzători, agenţi economici etc.-, asigurările constituie o problema complexă, pe care nu o pot explica în totalitate, sau pe care o înţeleg doar...

 • Omniasig - Asigurari

  informaŢII generale Omniasig este compania lider al Grupului VIG în România, fiind unul din principalii jucători ai pieţei asigurărilor din România şi un reper important al industriei de profil. Grupul Omniasig, prin companiile Omniasig Asigurare-Reasigurare şi Omniasig Asigurări de Viaţă, oferă întreaga gamă a produselor şi serviciilor de profil, preluind în asigurare riscurile aferente registrului complex al activităţii umane: viaţa de familie, viaţa profesională, afaceri, educaţie,...

 • Sistemul Privat de Pensii

  În perioada de criză a statului bunăstării, sistemele de pensii au trecut printr-un proces de reformă. În ţările industrializate aceasta s-a încheiat spre mijlocul anilor ‘80, pentru ca după 1990 să vină rândul ţărilor fostului bloc socialist. Atât unele cât şi celelalte au urmărit să îmbine cât mai bine protecţia socială şi responsabilitatea autoprotecţiei în condiţiile în care statele bunăstării au fost martorele unor schimbări majore în funcţionarea pieţei muncii şi a unei evoluţii...

 • Contractul de Asigurare

  Introducere Încă din cele mai vechi timpuri un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Persoanele fizice,societățiile comerciale și alte organizaţii se întalnesc cu riscuri în activitaţile lor,iar asigurările îi ajută să se protejeze împotriva acestora,riscul fiind definit ca un eveniment posibil dar incert,a cărei producere va aduce pierderi. Orice persoană care trăiește...

 • Crearea Pietei Unice Europene si Directivele Privind Asigurarile Non-Viata

  1. PIAŢA UNICĂ EUROPEANĂ Piaţa unică europeană este un proiect introdus de Jaques Delores si care s-a finalizat la 1 ianuarie 1993, prin ceea ce astazi se numeşte Single European Market. Istoricul acestui concept a debutat în anul 1957, unul dintre obiectivele importante ale CEE fiind constituirea unei Piețe Comune, cu scopul de a elimina treptat obstacolele comerciale dintre statele membre.Astfel, cadrul legislativ comunitar are la baza: • Tratatul de la Roma, format din principiile...

 • Obiectivele Politicii de Dezvoltrare Regionala si Impactul Bugetar in Perioada 2008-2014 de la Obiective la Rezultate - Metode de Imbunatatire

  INTRODUCERE Politica de dezvoltare regională reprezintă un ansamblu de măsuri planificate şi promovate de autorităţile administraţiei publice locale şi centrale, în parteneriat cu diverşi actori ( privaţi, publici, voluntari ), în scopul asigurării unei creşteri economice şi sociale, dinamice şi durabile, prin valorificarea eficientă a potenţialului regional şi local. Acestea se manifestă în două sensuri: în sens preventiv, adică prin înlăturarea cauzelor care au generat lipsa de dezvoltare...

 • Initiativa O Platforma Europeana de Combatere a Saraciei

  CADRUL GENERAL “Europa 2020” reprezintă strategia Uniunii Europene de creştere economică pentru următorii zece ani. Practic, într-o lume aflată în permanentă schimbare, UE doreşte să devină o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Aceste trei priorităţi se sprijină reciproc şi sunt în măsură să ajute UE şi statele membre să obţină un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială. În practică, Uniunea a stabilit cinci obiective majore...

 • Modificarea Pietii Muncii

  Toate tratatele incheiate pana acum la nivel european la Maastricht(1992), Amsterdam(1997) si Lisabona(2007) prevad masuri pentru ameliorarea conditiilor de munca, egalitatea de sanse la angajare intre femei si barbat, libera circulatie si eliminarea inegalitatilor de sanse intre muncitorii care doresc sa profeseze in statele comunitare, dar si egalitatea venitului/ora intre cei care lucreaza in regim full-time si cei din regim part-time. Mai mult, se pune accent pe educarea fortei de munca...

 • Grila Licenta Asigurari - Reasigurari

  1. Compensarea prejudiciilor prin sistemul asigurărilor presupune: a) efort individual b) efort colectiv c) efort al instituțiilor publice Varianta corectă: b 2. Cel mai vechi contract de asigurare păstrat a fost întocmit în: a) Marsilia b) Genova c) Londra Varianta corectă: b 3. În funcție de contextul specific al formelor sale generale, asigurările pot fi clasificate în: a) asigurări sociale și asigurări comerciale b) asigurări de viață și asigurări de bunuri c) asigurări și...

 • Reglementarea Activitatii Asiguratorilor si Intermediarilor din Asigurari

  Capitolul 1 : Activitatea asigurătorilor 1.1. Asigurarea Asigurările s-au dezvoltat din nevoia de protecţie a omului si a bunurilor sale , împotriva manifestărilor distructive ale naturii , accidentelor si bolilor, din nevoia de asigurare a traiului în cazul pierderii sau reducerii capacitaţii de munca în urma accidentelor, bolilor , sau atingerii unei anumite vârste. Evoluarea societăţii semnifică efortul oamenilor de a găsi soluţii sau de a încerca să rezolve aceste probleme. Deşi...

 • Grawe Carat Asigurari SA - IM Companie de Asigurari

  INTRODUCERE Actualitatea temei. Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de...

 • Garantarea Stabilitatii Financiare a Asigurarilor prin Prisma Reasigurarilor

  INTRODUCERE „Cei ce ştiu nu spun; Cei ce spun nu ştiu.” Lao Tzi Un aspect esenţial în viaţa şi evoluţia omului, încă din cele mai vechi timpuri l-a constituit grija faţă de viitor, teama combinată cu precauţie şi înţelepciunea cu siguranţa unui lucru împlinit. Un mijloc eficient de protejare a bunurilor şi a persoanelor, care dovedeşte un grad mare de înţelegere a realităţii, prudenţa şi un înalt simţ de responsabilitate, îl constituie asigurarea şi reasigurarea. Pentru a-şi onora...

 • Conceptul de Asigurare si Functiile Asigurarilor

  1.Conceptul de asigurare Asigurările au apărut din nevoia de protecţie a oamenilor şi a averilor agonisite de-a lungul vieţii acestora. Pe parcursul vieţii oamenii acumulează tot feluri de bunuri, care într-un moment pot disparea datorită unor evenimente naturale(cutremur,furtună,inundaţie) sau create de contribuţia omului (furt,terorism). Refacerea bunurilor pierdute într-o perioadă scurtă de timp pentru ca traiul zilnic să poată fi reluat nu se poate face decât prin asigurare. Asigurarea...

 • Performanta Bugetara in Romania Versus Tarile din Uniunea Europeana in Perioada 2008-2014

  INTRODUCERE Performanţa bugetară reprezintă capacitatea unei administraţii sau instituţii publice de a-şi procura resursele într-o manieră economică şi de a utiliza aceste resurse într-o manieră eficace în scopul obţinerii rezultatului dorit. Studiile în domeniu subliniază faptul că adoptarea unui sistem coerent de măsurare a performanţei necesită definirea clară a ceea ce cuantificăm, a sistemelor de măsurare şi a modului în care utilizăm sistemele de măsurare a performanţei. Necesitatea...

 • Masuri de Iesire din Criza si Politica Privind Asigurarile Sociale

  Introducere Economia globală a intrat în anul 2008 în cea mai mare criză economică după marea recesiune din anul 1930, care a afectat atât ţările dezvoltate, cât şi ţările emergente, demonstrând gradul de interdependenţă a economiilor lumii. În rapoartele sale, înainte de iulie 2007, FMI sublinia necesitatea corectării timpurii şi ordonate a dezechilibrelor globale pentru a se evita o criză. Astfel, iniţierea de reforme pentru corectarea deficitelor publice din SUA, atenuarea surplusului de...

Pagina 9 din 82