Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Pensiile Private

  1. Privire generală asupra sistemului de pensii private din România În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială cu tradiţie. Astfel, atât la nivel european cât şi la nivel naţional, s-a ridicat problema reformării...

 • Asigurarea de Incendiu

  Capitolul 1 Caracterizare generală 1.1 Contractul de asigurare Contractul de asigurare reprezintă un act juridic încheiat între asigurator și asigurat . În baza contractului de asigurare reglementat de prezentele condiții de asigurare, asiguratul se obligă să plătească o primă asiguratorului, iar asiguratorul preia asupra sa riscul producerii unui eveniment asigurat, obligându-se ca la producerea acestuia să plătească asiguratului o despagubire în limitele și la termenele convenite în...

 • Tehnici de Asigurari si Reasigurari in Romania

  Tehnici de asigurări şi reasigurări în România 1. Apariţia şi dezvoltarea asigurărilor în România Primele forme de asigurare se întâlnesc încă înainte de secolul al XIX-lea, respectiv un fel de întrajutorare reciprocă a membrilor aceleiaşi comune la decesul vitelor denumită în limbajul vremii Hopşa. Astfel, în cazul accidentării unei vite, aceasta era tăiată iar carnea era împărţită între locuitorii din aceeaşi comună, fiecare plătind o sumă de bani pentru parte ce-i revenea. In felul...

 • Riscul, Prima de Asigurare si Despagubirea ca Elemente Tehnice in Asigurari

  CAPITOLUL I RISCUL ÎN ASIGURĂRI 1.1 Noţiuni generale Societatea contemporană este confruntată permanent cu o extraordinară diversitate de riscuri: riscuri naturale, riscuri profesionale, riscuri ce afectează sănătatea, riscuri ce deteriorează mediul înconjurător, toate acestea având un impact negativ asupra generaţiilor viitoare, acţiunea lor este omniprezentă. Din aceste considerente, se constată şi faptul că termenul “risc” nu îşi găseşte nici un antonim în vorbirea curentă şi nici în...

 • Crearea Pietei Unice Europene si Directivele Europene Privind Asigurarile Non-Viata

  1. Ce este piaţa unică? Piaţa unică europeană reprezintă o facilitate care permite atât cetăţenilor cât şi activităţilor de afaceri libera circulaţie în interiorul graniţelor Uniunii Europene. Astfel macanismul cuprinde libera circulaţie a mărfurilor, a serviciilor, a capitalului, dezvoltarea comerţului electronic, supervizarea legii companiilor şi legii contractelor, achiziţiilor publice, dreptul de proprietate intelectuală şi industrială. Iniţial deschisă către 345 milioane europeni în...

 • Asigurarile de Viata de Tip Unit Linked

  Capitolul I Piaţa asigurărilor de viaţă, inclusiv Unit Linked în perioada 2005-2009 1.1. Asigurarea de viaţă Istoria ne arată că asigurările au apărut cu multă vreme în urmă, în momentul în care cei care transportau mărfuri cu vasele distribuiau încărcătură pe mai multe vase, pentru a limita eventualele pierderi care ar fi putut apărea datorită stării nefavorabile a vremii, a tâlharilor mărilor. Prima societate de asigurări a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea, în urma incendiului...

 • Tehnici de Vanzare in Asigurari

  Ce este asigurarea? Asigurarea este definită ca fiind operația financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui. De ce sunt utile asigurările? Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot...

 • Elementele Tehnice ale Asigurariii

  Introducere Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalgamatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de bani numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti. Conditiile de validitate...

 • Strategii Misiuni si Obiective ale Managementului Asigurarilor

  CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ÎN ASIGURĂRI Cunoasterea particularităţilor manageriale si a factorilor de influenţă a managementului în asigurări, conferă echipei manageriale posibilitatea de a răspunde cerinţelor si obiectivelor, manageriale, finalizate prin construirea la timp si în cuantumul prevăzut a fondului de asigurare, adaptarea la cerinţele pieţei asigurărilor si obţinerea de profit. a) Particularităţile activităţii de planificare Într-o societate de asigurări, acestea sunt...

 • Asigurari Facultative ale Locuintelor Persoanelor Fizice

  CAPITOLUL 1 ASIGURĂRI FACULTATIVE PRIVIND LOCUINȚELE PERSOANELOR FIZICE Asigurările au apărut din nevoia de apărare a oamenilor și a averilor strânse de-a lungul vieții acestora. În decursul vieții, persoanele agonisesc o serie de bunuri, valori toate strânse cu sacrificii și efort dar care într-o clipă pot dispărea în urma unui incendiu, cutremur sau alt cataclism. Reconstruirea bunurilor pierdute într-o perioadă scurtă de timp pentru ca traiul zilnic să poată fi reluat nu se poate face...

 • Posibilitati de Investitie la Nivelul Companiilor de Asigurari (ING Asigurari de Viata - BCR Asigurari de Viata)

  INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă unit-linked diferă de asigurările de viaţă clasice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare, dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin faptul că transferă riscul investiţional asupra asiguratului. Acest tip de asigurare nu se mai bazează pe relaţia contractuală clasică, exprimată în unităţi monetare, între...

 • Contractul de Asigurare. Principii Care Stau la Baza Contractului si Interesul Asigurabil

  Introducere În condiţiile unei socetaţi a riscului, a unui viitor nesigur, atat persoanele fizice şi juridice, cât şi entităţile economice vor tinde să se protejeze impotriva riscurilor cauzatoare de pierderi, care pot afecta: bunurile materiale, integritatea corporală, cât şi viaţa. Astfel, s-a facut apel la asigurare, cea mai simplă metodă de protecţie. Asigurarea reprezintă o acţiune de punere în siguranţă, raport juridic în baza caruia cel asigurat sau altă persoană are dreptul la o...

 • Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse in Cadrul Uniunii Europene

  INTRODUCERE Găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă în special pentru lucrătorii în vârstă, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi etnice. Femeile sunt preponderente în domenii mai prost remunerate şi mai nesigure. Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă, în special prin intermediul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă. Comisia Europeană încurajează acţiunile comune întreprinse de guvernele naţionale, cu participarea...

 • Asigurarea si Reasigurarea

  1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două mari categorii: - independente de voinţa oamenilor, care au caracter obiectiv, - legate de comportarea oamenilor, acestea având un caracter subiectiv. Din prima categorie fac...

 • Contractul de Asigurare - Suma Asigurata Limite de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului

  1. Contractul de asigurare – generalităţi Contractul de asigurare este actul prin care o persoană fizică sau juridică, în calitate de asigurat, se obligă să plătească o primă societăţii de asigurare, iar aceasta din urmă, în calitate de asigurător,are obligaţia de a-şi asuma riscul producerii unui eveniment şi să plătească beneficiarului(care poate fi asiguratul sau o terţă persoană) despagubirea sau suma asigurată prevăzută în cazul producerii riscului asigurat. Faţă de contractele din...

Pagina 9 din 80