Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Asigurarile de Bunuri Apartinand Persoanelor Fizice in Romania (XYZ SA)

  CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă, desfăşurată în ţara noastră, se întinde pe o perioadă de peste 120 de ani. O primă etapă a început în anul 1871, când s-a înfiinţat prima societate de asigurări şi s-a încheiat în anul 1948 când a fost introdus sistemul economiei planificate. Dezvoltarea asigurărilor în această etapă s-a făcut în condiţiile specifice economiei de piaţă, atingând...

 • Veniturile si Cheltuielile unei Societati de Asigurari

  Introducere Asigurarea este una din cele mai vechi categorii a relaţiilor economice, ca sistem de protecţie reprezentînd unul dintre principalele instrumente ce asigură securitatea economică şi stabilitatea, protecţia eficientă fata de numeroasele riscuri. Caracterul obiectiv al asigurării s-a format în situaţia contradictiilor existente dintre om si natura precum si a contradictiilor ce apar in procesul de productie şi diferite tipuri de fenomene şi evenimente. Aceasta este o contradicţie...

 • Piata de Asigurari

  Introducere Piata asigurarilor reprezinta un cadru unde se desfasoara operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale, cit si locul unde se intilnesc cererea si oferta de asigurari. Prezintă o totalitate a relaţiilor economice vânzare – cumpărare a serviciului de asigurare ce se exprimă în apărarea intereselor atât a persoanelor fizice, cît şi a celor juridice. În particular, piaţa de asigurări din Republica Moldova are drept scop să permită asigurătorilor să-şi conducă...

 • Calitatea Vietii

  1. INTRODUCERE Paradigma calităţii vieţii se constituie prin evaluarea stărilor de fapt (acţiuni, evenimente) ce afectează într-un fel sau altul una sau mai multe persoane, eventual grupuri şi categorii sociale, până la întreaga populaţie a unei ţări, şi nu numai, de către populaţia respectivă. Se identifică 7 clase ierarhizate de calitate a vieţii percepute: • Privilegiile • Relaţiile umane de suport • Succesul profesional • Timpul liber • Patologia socială • Supravieţuirea •...

 • Pensia de Invaliditate

  CAP. I. ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT Necesitatea organizării ocrotirii cetățenilor a apărut o dată cu dezvoltarea factorilor de producție. Crearea, precum și dezvoltarea asigurărilor sociale au fost determinate de apariția și dezvoltarea industriei, când au fost instituite primele măsuri legale pentru “încurajarea și protecția industriei naționale”. În țara noastră, primele forme de asigurări sociale au luat ființă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Totuși,...

 • Asigurarea Autovehiculelor (Auto Casco)

  CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE FACULTATIVE AUTO CASCO 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Asigurarea Auto CASCO este poliţa prin care posesorii de autovehicule se pot proteja împotriva consecinţelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate. CASCO este o asigurare de tip facultativ pentru autovehicule. Aceasta oferă acoperire în următoarele cazuri : 1. În cazul accidentelor 2. În cazul furturilor 3. În cazul diferitelor avarii Cu cât asigurarea...

 • Indicatorii Privind Eficienta Activitatii de Asigurare

  Eficienţa economică reflectă rezultatele activităţii economice prin prisma raportului efect – efort într-o anumită perioadă de timp. Pentru stabilirea şi aprecierea rezultatelor financiare obţinute de asigurător, dar şi de asiguraţi sunt utilizaţi o serie de indicatori. A. Pentru asigurător – se calculează indicatori care să reflecte eficienţa economică propriu-zisă şi cantitatatea şi calitatea muncii desfăşurate. A.I. Indicatorii eficienţei economice propriu-zise: A.I.1. Rata daunei...

 • Rolul Societatilor Captive in Asigurari

  Definiţie O societate captivă de asigurare este o filială directă sau indirectă a unei întreprinderi sau a unui grup, a cărei menire este de a încasa prime de asigurare de la societatea mamă sau a societăţilor grupului, pentru a acoperi anumite riscuri la care societăţile sunt expuse. O definitie care largeste sfera de activitate a societatilor captive de asigurari este ca aceasta reprezinta o filiala a unei companii ,folosita pentru asigurarea,reasigurarea riscurilor companiei parinte...

 • Monopolul in Asigurari in Republica Moldova

  Monopolul Cuvântul monopol, provine din limba greacă şi semnifică un unic vânzător. Pornind de la această semnificaţie, monopolul ar reprezenta acea situaţie de piaţă în care oferta unui bun este concentrată în mâna unui singur producător (vânzător), care se confruntă cu o cerere provenită de la numeroşi subiecţi, fiecare cu forţă economică şi cerere individuală reduse. El poate exista doar acolo unde bunul nu are substituenţi apropiaţi, iar furnizorul este în măsură să împiedice alte firme...

 • Asigurari Obligatorii de Raspundere Civila pentru Prejudicii Produse Produse prin Accidente

  Capitolul 1 Asigurarea obligatorie RCA Polița de asigurare RCA - Răspundere Civilă Auto este un contract încheiat între proprietarul unui automobil, persoană fizica ori juridică, și o companie de asigurare autorizată în acest sens, ce are drept unic scop despăgubirea terțelor părți prejudiciate în urma accidentelor de circulație. 1.1 Generalități Asigurările auto au apărut la începutul secolului trecut, fiind cuprinse inițial în cadrul asigurărilor de accidente, devenind ulterior o...

 • Caiet de Practica Generali Romania

  Introducere Activitatea de practică s-a desfăşurat la agenţia Iaşi 1, Generali România Asigurare şi Reasigurare SA în perioada 16-27 iunie 2014, sub îndrumarea Unit Manager-ului Strachină Suzana. În această perioadă am acumulat informaţii în legătură cu organizarea şi conducerea companiei, poliţele de asigurare, primele de asigurare, circuitul poliţelor, tipurile de asigurări practicate şi caracteristicile acestora, modalităţile de lichidare a daunelor. De asemenea, am învăţat tehnicile de...

 • Asigurari de Bunuri si Raspundere Civila

  Capitolul 1 Necesitatea economico-socială şi trăsăturile asigurărilor 1.1 Nevoia de asigurare De-a lungul timpului, viaţa si bunurile oamenilor au fost adesea ameninţate de nenumărate pericole. În trecut oamenii apareau în postura de victime doar a diferitelor fenomene naturale. În zilele noastre, au apărut şi alte riscuri extrem de variate, ca urmare a perfecţionării continue a tehnicii si tehnologiilor, a extinderii aglomerărilor urbane, a cresterii mijloacelor de transport, a utilizării...

 • Asigurarile de Viata - Studiu de Caz

  ING este o companie internaţională din domeniul financiar care oferă o gamă largă de servicii printre care şi asigurări de viaţă. În anul 1997, ING intră pe piaţa asigurărilor de viaţă din România. La doi ani de la înfiinţare, a devenit lider al pieţei locale, având o cotă de piaţă de 32,3%. Cu o experienţă pe piaţa asigurărilor de viaţă de mai bine de 10 ani, ING oferă pachete de asigurări avantajoase pentru fiecare client care solicită serviciile acestei companii. Asigurarea de viaţă...

 • Aspecte Practice Privind Auditul Operatiilor din Asigurarea Directa, Coasigurare si Reasigurare

  Specificul auditului în societăţile de asigurări este determinat de specificul operaţiilor de asigurări efectuate de acestea şi, ca rezultat, de legislaţia ce reglementează această activitate, de particularităţile în organizarea şi ţinerea contabilităţii şi raportării financiare, calculului rezultatelor financiare şi ale impunerii fiscale. Reglementarea de stat a activităţii de audit se efectuează de către Ministerul Finanţelor, Consiliul de suprave¬ghere a activităţii de audit şi Camera de...

 • Piete de Asigurare Europene

  1. CONCEPTE GENERALE PRIVIND PIEȚELE DE ASIGURĂRI EUROPENE Activitatea de asigurare are o contribuție majoră la creșterea și dezvoltarea economică. Această activitate facilitează tranzacțiile economice, prin furnizarea de transfer de risc și despăgubire, încurajează gestionarea riscurilor și promovarea unor practici sigure de trai. Activitatea de asigurare promovează stabilitatea financiară prin furnizarea de investiții pe termen lung în economie, încurajând în același timp stabilitatea...

Pagina 9 din 84