Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Studiu de fezabilitate privind instalarea statiilor pentru masini hibrid in benzinariile Petrom

  I. Introducere Proiectul nostru are drept obiectiv realizarea unui studiu de fezabilitate a companiei petroliere OMV Petrom S.A în vederea realizării unei investiții în prizele pentru masini hibrid. Din dorința de mărire a capacității de producție și extindere pe piața românească de combustibil, societatea inițiază fundamentarea acestui proiect . Cu rezerve de aproximativ 1 miliard de barili echivalent petrol si o capacitate anuala de rafinare de aproximativ 8 milioane de tone Petrom este...

 • Rolul asigurarilor in economie si societate

  CAPITOLUL 1. NOȚIUNI FUNDAMЕNTALЕ PRIVIND MARKЕTINGUL ASIGURĂRILOR 1.1.Noţiunеa dе markеting Putеm dеfini markеtingul ca fiind prеgătirеa, punеrеa în aplicarе şi controlul unеi politicii intеgratе, lеgată dе dorinţеlе consumatorului , cu ajutorul mijloacеlor intеlеctualе şi matеrialе furnizatе dе difеritеlе ramuri alе ştiinţеi. O asеmеnеa dеfiniţiе suscită câtеva comеntarii: a) Oriеntarеa activităţii firmеi pornind dе la consumator . Nu еstе vorba numai dе o adaptarе pasiv ...

 • Piata Asigurarilor din Spania

  I. Istoria asigurarilor in Spania Conceptul de asigurare, a existat de peste 4.000 de ani. Timp de mulţi ani, societăţile au stabilit încredere pentru ai ajuta pe cei neajutoraţi, aceste fonduri sunt sistemul de ajutor reciproc. Primele institutii de astfel de asigurari sunt déjà în cultura asiriena şi babiloniana, mai mult de 45 secole. Istoria asigurare poate fi împărţită în trei etape pentr-o înţelegere mai bună: 1a. Evul Mediu şi Antichitate până în secolul XIV-lea. 2a. Secolul...

 • Analiza Pietei Asigurarilor Romania

  I. Prime brute subcrise de societățile de asigurare Din analiza datelor raportate de cei 37 de asigurători pentru primele patru luni ale anului 2014 (ianuarie-aprilie) rezultă că aceștia au cumulat un volum de prime brute subscrise (PBS), pentru cele două categorii de asigurare, de 2.699.356.874 lei, înregistrând o scădere cu 2,38% faţă de perioada similară a anului 2013 (2.765.076.556 lei) *. Ponderea PBS ( AG și AV), per total piață, în perioada ianuarie - aprilie 2014 Total AV 19%...

 • Dinamica si Impactul Asigurarilor Asupra Economiei

  Capitolul 1 Introducere Asigurarile au aparut din cauza unor evenimente posibile, dar incerte care ameninta bunurile materiale, precum si integritatea corporala si chiar viata oamenilor, asa cum sunt calamitatile naturale, incendiile, bolile si accidentele. Nevoia oamenilor de a se simti in siguranta este una fireasca. Astfel noi ne-am solidarizat pentru a gasi mijloace de prevenire dar si de eliminare sau atenuare a consecintelor unor asemenea evenimente, denumite generic “riscuri”. O...

 • Piete de Asigurari Europene - Piata Londrei si Piata Lloyd’s

  1.Piețe de asigurare europene Dacă ne raportăm la nivel internațional, piața asigurărilor se caracterizează printr-un grad ridicat de eterogenitate ca urmare a diversității evenimentelor cauzatoare de pagube și a activităților pe care le poate afecta. Ca urmare a acestui fapt, practic, nu se poate delimita o singură piață a asigurărilor și reasigurărilor, fiecare dintre ele fiind caracterizate prin preponderența anumitor categorii de asigurări, existenta anumitor societati de asigurări și...

 • Lichidarea Daunelor Generali

  1. Licitatii daune totale Aceasta procedura reglementeaza modul in care se lichideaza dosarele de daune auto ca Dauna Totala, stabilirea valorii epavei, (facturarea epavei daca se impune) si urmarirea incasarilor sumelor aferente acestora. Totodata face referiri si la alte modalitati de solutionare a dosarelor care nu se pot lichida ca DT. 1.1.1. Atributii si responsabilitati Atributiile inspectorului constatator a) Efectueaza constatarea daunelor autovehiculului consemnand in nota de...

 • Brandul, Avantaj Competitiv al unei Societati de Asigurari

  CAP. 1. CREEAREA BRANDULUI LA NIVELUL FIRMEI 1.1 . Rolul şi definirea brandului Asociaţia Americană de Marketing defineşte conceptul brandului astfel : “Un brand este un nume, un termen, un semn, un simbol, un desen sau o combinaţie între aceste elemente, avand ca scop identificarea bunurilor sau serviciilor unui vânzător sau grup de vânzători şi diferenţierea acestor bunuri sau servicii de cele ale concuenţilor” .Un brand este un produs sau un serviciu al carui elemente deliberat adaugate...

 • Asigurarile de Bunuri Apartinand Persoanelor Fizice in Romania (XYZ SA)

  CAPITOLUL I Introducere 1.1. Evoluţia asigurărilor în România Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane şi răspundere civilă, desfăşurată în ţara noastră, se întinde pe o perioadă de peste 120 de ani. O primă etapă a început în anul 1871, când s-a înfiinţat prima societate de asigurări şi s-a încheiat în anul 1948 când a fost introdus sistemul economiei planificate. Dezvoltarea asigurărilor în această etapă s-a făcut în condiţiile specifice economiei de piaţă, atingând...

 • Veniturile si Cheltuielile unei Societati de Asigurari

  Introducere Asigurarea este una din cele mai vechi categorii a relaţiilor economice, ca sistem de protecţie reprezentînd unul dintre principalele instrumente ce asigură securitatea economică şi stabilitatea, protecţia eficientă fata de numeroasele riscuri. Caracterul obiectiv al asigurării s-a format în situaţia contradictiilor existente dintre om si natura precum si a contradictiilor ce apar in procesul de productie şi diferite tipuri de fenomene şi evenimente. Aceasta este o contradicţie...

 • Piata de Asigurari

  Introducere Piata asigurarilor reprezinta un cadru unde se desfasoara operatiunile de asigurare realizate pe baze contractuale, cit si locul unde se intilnesc cererea si oferta de asigurari. Prezintă o totalitate a relaţiilor economice vânzare – cumpărare a serviciului de asigurare ce se exprimă în apărarea intereselor atât a persoanelor fizice, cît şi a celor juridice. În particular, piaţa de asigurări din Republica Moldova are drept scop să permită asigurătorilor să-şi conducă...

 • Calitatea Vietii

  1. INTRODUCERE Paradigma calităţii vieţii se constituie prin evaluarea stărilor de fapt (acţiuni, evenimente) ce afectează într-un fel sau altul una sau mai multe persoane, eventual grupuri şi categorii sociale, până la întreaga populaţie a unei ţări, şi nu numai, de către populaţia respectivă. Se identifică 7 clase ierarhizate de calitate a vieţii percepute: • Privilegiile • Relaţiile umane de suport • Succesul profesional • Timpul liber • Patologia socială • Supravieţuirea •...

 • Pensia de Invaliditate

  CAP. I. ASIGURĂRILE SOCIALE DE STAT Necesitatea organizării ocrotirii cetățenilor a apărut o dată cu dezvoltarea factorilor de producție. Crearea, precum și dezvoltarea asigurărilor sociale au fost determinate de apariția și dezvoltarea industriei, când au fost instituite primele măsuri legale pentru “încurajarea și protecția industriei naționale”. În țara noastră, primele forme de asigurări sociale au luat ființă la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Totuși,...

 • Asigurarea Autovehiculelor (Auto Casco)

  CAPITOLUL 1 CARACTERISTICI GENERALE PRIVIND ASIGURĂRILE FACULTATIVE AUTO CASCO 1.1. PREZENTARE GENERALĂ Asigurarea Auto CASCO este poliţa prin care posesorii de autovehicule se pot proteja împotriva consecinţelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente asigurate. CASCO este o asigurare de tip facultativ pentru autovehicule. Aceasta oferă acoperire în următoarele cazuri : 1. În cazul accidentelor 2. În cazul furturilor 3. În cazul diferitelor avarii Cu cât asigurarea...

 • Indicatorii Privind Eficienta Activitatii de Asigurare

  Eficienţa economică reflectă rezultatele activităţii economice prin prisma raportului efect – efort într-o anumită perioadă de timp. Pentru stabilirea şi aprecierea rezultatelor financiare obţinute de asigurător, dar şi de asiguraţi sunt utilizaţi o serie de indicatori. A. Pentru asigurător – se calculează indicatori care să reflecte eficienţa economică propriu-zisă şi cantitatatea şi calitatea muncii desfăşurate. A.I. Indicatorii eficienţei economice propriu-zise: A.I.1. Rata daunei...

Pagina 9 din 85