Toate documentele din domeniul Asigurari

 • Tehnici de Vanzare in Asigurari

  Ce este asigurarea? Asigurarea este definită ca fiind operația financiară ce decurge dintr-un contract de asigurare sau dintr-o obligație prevăzută de lege, prin care asigurătorul se obligă ca în schimbul unei sume primite periodic să despăgubească pe asigurat pentru pierderile pe care acesta le-ar putea suferi în urma unor întâmplări independente de voința lui. De ce sunt utile asigurările? Indiferent de cat de mult a evoluat umanitatea, un lucru este foarte clar: nu putem controla tot...

 • Elementele Tehnice ale Asigurariii

  Introducere Contractul de asigurare este actul juridic consensual, aleatoriu, sinalgamatic, cu titlu oneros si cu executare succesiva, prin care asiguratul se obliga sa plateasca o anumita suma de bani numita prima de asigurare, in schimbul careia asiguratorul isi asuma obligatia ca la producerea evenimentului (riscul asigurat) sa plateasca asiguratului sau beneficiarului despagubirea si onorarea obligatiilor de raspundere civila ce revin asiguratilor fata de terti. Conditiile de validitate...

 • Strategii Misiuni si Obiective ale Managementului Asigurarilor

  CAPITOLUL I MANAGEMENTUL ÎN ASIGURĂRI Cunoasterea particularităţilor manageriale si a factorilor de influenţă a managementului în asigurări, conferă echipei manageriale posibilitatea de a răspunde cerinţelor si obiectivelor, manageriale, finalizate prin construirea la timp si în cuantumul prevăzut a fondului de asigurare, adaptarea la cerinţele pieţei asigurărilor si obţinerea de profit. a) Particularităţile activităţii de planificare Într-o societate de asigurări, acestea sunt...

 • Asigurari Facultative ale Locuintelor Persoanelor Fizice

  CAPITOLUL 1 ASIGURĂRI FACULTATIVE PRIVIND LOCUINȚELE PERSOANELOR FIZICE Asigurările au apărut din nevoia de apărare a oamenilor și a averilor strânse de-a lungul vieții acestora. În decursul vieții, persoanele agonisesc o serie de bunuri, valori toate strânse cu sacrificii și efort dar care într-o clipă pot dispărea în urma unui incendiu, cutremur sau alt cataclism. Reconstruirea bunurilor pierdute într-o perioadă scurtă de timp pentru ca traiul zilnic să poată fi reluat nu se poate face...

 • Posibilitati de Investitie la Nivelul Companiilor de Asigurari (ING Asigurari de Viata - BCR Asigurari de Viata)

  INTRODUCERE Am abordat ca temă a acestei lucrări „posibilităţile de investiţie la nivelul companiilor de asigurări” deoarece asigurarea de viaţă unit-linked diferă de asigurările de viaţă clasice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare, dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin faptul că transferă riscul investiţional asupra asiguratului. Acest tip de asigurare nu se mai bazează pe relaţia contractuală clasică, exprimată în unităţi monetare, între...

 • Contractul de Asigurare. Principii Care Stau la Baza Contractului si Interesul Asigurabil

  Introducere În condiţiile unei socetaţi a riscului, a unui viitor nesigur, atat persoanele fizice şi juridice, cât şi entităţile economice vor tinde să se protejeze impotriva riscurilor cauzatoare de pierderi, care pot afecta: bunurile materiale, integritatea corporală, cât şi viaţa. Astfel, s-a facut apel la asigurare, cea mai simplă metodă de protecţie. Asigurarea reprezintă o acţiune de punere în siguranţă, raport juridic în baza caruia cel asigurat sau altă persoană are dreptul la o...

 • Finantarea in Domeniul Ocuparii Fortei de Munca Afacerilor Sociale si Egalitatii de Sanse in Cadrul Uniunii Europene

  INTRODUCERE Găsirea unui loc de muncă reprezintă o problemă în special pentru lucrătorii în vârstă, tineri, persoane cu dizabilităţi şi minorităţi etnice. Femeile sunt preponderente în domenii mai prost remunerate şi mai nesigure. Uniunea Europeană depune eforturi pentru a crea mai multe locuri de muncă, în special prin intermediul strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă. Comisia Europeană încurajează acţiunile comune întreprinse de guvernele naţionale, cu participarea...

 • Asigurarea si Reasigurarea

  1. Forţele distructive ale naturii şi accidentele – pericole permanente pentru viaţă, integritatea corporală şi bunurile omului. Forţele naturii, dezvoltarea ştiinţei şi tehnicii şi activitatea omului sunt principalele cauze generatoare de pagube în economie. Putem grupa aceste cauze generatoare de pagube în două mari categorii: - independente de voinţa oamenilor, care au caracter obiectiv, - legate de comportarea oamenilor, acestea având un caracter subiectiv. Din prima categorie fac...

 • Contractul de Asigurare - Suma Asigurata Limite de Asigurare Incheierea si Rezilierea Contractului

  1. Contractul de asigurare – generalităţi Contractul de asigurare este actul prin care o persoană fizică sau juridică, în calitate de asigurat, se obligă să plătească o primă societăţii de asigurare, iar aceasta din urmă, în calitate de asigurător,are obligaţia de a-şi asuma riscul producerii unui eveniment şi să plătească beneficiarului(care poate fi asiguratul sau o terţă persoană) despagubirea sau suma asigurată prevăzută în cazul producerii riscului asigurat. Faţă de contractele din...

 • Asigurarea Cladirilor a Altor Constructii si a Continutului Lor pe Baza Politei de Incendiu

  1. Contractul de asigurare (Prezentare generală) Asigurările de bunuri constituie acea ramură a asigurărilor care are drept caracteristică de bază faptul că asigurătorul își asumă obligația de a plăti asiguratului sau beneficiarului contractului o despăgubire, în cazul producerii riscului asigurat care a determinat o pagubă parțială sau totală la bunul asigurat. Activitatea din domeniul asigurărilor de bunuri, persoane și răspundere civilă, desfășurată în Romania, se întinde pe o perioadă...

 • Locul Asigurarilor de Bunuri pe Piata Europeana a Asigurarilor

  Introducere Piața de asigurare reprezintă un cadru în care se desfășoara operațiuni de asigurare numai pe baze contractuale. Pe piață se întâlnește cererea de asigurare, venind din partea persoanelor fizice și juridice care doresc să încheie diferite tipuri de asigurări, ce vin din partea persoanelor juridice și anume organizații, societăți specializate, care sunt autorizate să funcționeze în domeniul asigurărilor și să desfășoare o astfel de activitate sub raport financiar. Cererea...

 • Contractul de Asigurare

  1.Definitia si elementele contractului de asigurare. Contractul de asigurare este acel contract prin care asiguratul se obliga sa plateasca o prima societatilor de asigurare, iar aceasta ia asupra sa riscul producerii unui anumit eveniment. Astfel la producerea riscului societatea se oblige sa plateasca asiguratului sau unei alte personae, denumita beneficiar, o suma asigurata sau despagubire in limitele convenite. Contractul de asigurare este consensual, sinalagmatic, unic, cu executare...

 • Asigurarile ca Intermediar Financiar

  1.Asigurările ca intermediar financiar Asigurările reprezintă relaţii economice, în formă bănească, stabilite pe baze contractuale obligatorii sau contractuale, generate de transferul unor riscuri pure între asiguraţi şi asiguratori şi prin care se constituie şi se utilizează, pe baze mutuale, fonduri băneşti specifice. Comportamentul diferit al agenţilor economici în circuitele financiare a economiei conduce la distincţia dintre agenţi financiari şi nefinanciari. Agenţii nefinanciari sunt...

 • Forme si Fonduri de Protectie a Oamenilor Impotriva Calamitatilor si Accidentelor

  INTRODUCERE Viata oamenilor a fost mereu amenintata de cele mai neasteptate fenomene pe care le manifesta natura. Oricat de multa grija am incerca sa acordam evitarii problemelor pentru a ne proteja viata si bunurile personale riscul este mereu prezent in viata noastra si ne cauzeaza pierderi financiare si materiale. Astfel oamenii au fost nevoiti sa organizeze o forma de protectie sub forma societatilor de asigurari , care sa functioneze in baza unor principii economice si legale pentru a...

 • Reasigurarea

  Reasigurarea reprezintă un acord de voinţă între o persoană juridică numită reasigurat (companie cedentă) şi o altă firmă numită reasigurător prin care plătind o parte din prima de asigurare numită primă de reasigurare, compania cedentă obţine protecţia reasigurătorului şi este despăgubită în cazul apariţiei evenimentului asigurat, cu o sumă echivalentă cu mărimea daunei, nu mai mult decît valoarea sumei reasigurate - Reasiguratul sau compania cedentă reprezintă...

Pagina 9 din 79