Toate documentele din domeniul Audit

Audit intern

CAPITOLUL I - Scurt istoric al Auditului Intern În literatura de specialitate, termenul de audit provine din limba latină unde se regăsește sub forma de audit-auditare și care are semnificația de ”a asculta”, asta în condițiile în care, despre audit avem informații și se vorbește de câteva secole, datele scrise ne... citește mai departe

29 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau private, s-a introdus departamentul de audit intern, prin care se garanteză evaluarea obiectivă a activității realizate de personalul angajat. Pe această cale, sistemul de... citește mai departe

16 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dezvoltare durabilă

INTRODUCERE Dezvoltarea durabilă a fost gândită ca o soluție la criza ecologică determinată de intensa exploatare industrială a resurselor și degradarea continuă a mediului și caută în primul rând prezervarea calității mediului înconjurător. Definiția dezvoltării durabile, cea mai cunoscută este aceea dată de... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Contabilizarea imobilizărilor corporale - reevaluarea studiu de caz la Natura Alimente SRL

INTRODUCERE Lucrarea de față urmărește să realizeze introducerea în noțiunile fundamentale ale recunoașterii, evaluării și contabilizării imobilizărilor corporale. Imobilizările corporale reprezintă adesea o parte importantă din activele intrprinderii și, prin urmare, ele sunt relevante în prezentarea poziției... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Auditul calității

1. Scurtă descriere a organizației: denumire, obiect de activitate, lista produselor si serviciilor realizate MINERVA 94 S.R.L Minerva 94 S.R.L este o firmă înființată din inițiativa doamnei Popescu Ana în anul 1994, care și-a propus crearea unei afaceri în producție și comerț cu pâine și produse de patiserie.... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Activitate de audit public intern la Primăria Secuieni în cadrul compartimentului de achiziții publice

I. PREZENTAREA INSTITUȚIEI Conform Ordonanței nr.53 din 16 august 2002 privind Statutul-cadru al unității administrativ-teritoriale : “Art. 2. - (1) Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde populația rurală reunită prin comunitate de interese și tradiții. Comuna este alcătuită din unul... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elaborarea documentelor de lucru și întocmirea dosarului de audit financiar

INTRODUCERE În țara noastră activitatea de audit a fost reglementată printr-o serie de acte normative care privesc modul de desfășurare a auditului, persoanele abilitate să desfășoare aceste misiuni, reguli de conduită și etică profesională. Astfel s-a creat cadrul legal pentru asimilarea Standardelor... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tabloul fluxurilor de trezorerie

The present chapter presents the importance of cash flow information for the users of financial statements and the way that International Accounting Standard 7 and O.M.F.P. nr. 3055/2009 classifies cash flows during the period from operating, investing and financing activities using data about the historical changes... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal: Str. Barca, nr. 24, bl. M106, sc. 1, ap. 7, sector 5, București Spațiu deținut în baza contractului de comodat 23/12.12.2019, încheiat între persoana fizică Cristea Mirela... citește mai departe

66 pagini 10 puncte Extras Preview

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire la scopul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public și numirea membrilor acestuia Misiunea Federației Internaționale a... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Modalități de îmbunătățire a auditului intern

Capitolul 1- Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit intern Definiția auditului intern este conform teoriei „Auditul intern din sectorul public reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Examinarea ca procedură pentru obținerea dovezilor de audit

Introducere Probele de audit reprezintă toate informațiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile auditului și, acolo unde este necesar, la o opinie de audit. Pe parcursul cercetărilor auditorii trebuie să obțină probe suficiente pentru a le putea aduce în sprijinul concluziilor lor cu privire la... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de standardizare a auditului intern

Abstract Organizațiile din mediul privat cât și instituțiile din sectorul public sunt deosebit de diferite din punct de vedere al complexității, al obiectului de activitate, al scopului cât și al mărimii. Astfel, existența unor linii directoare care să le ghideze activitatea de audit este imperios necesară pentru a... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Cap.1: Caracteristici ale activității de audit intern Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional-independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă

Capitolul 1. Auditul intern și guvernanța corporativă 1.1 Conceptul de audit intern și sfera sa de manifestare Prin noțiunea de audit intern se înțelege o activitate independentă și obiectivă, care îi oferă asigurare organizației în privința gradului de control pe care îl are asupra operațiunilor, dar o și... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview