Toate documentele din domeniul Audit

 • Societatea LivAgricola SRL

  Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal: Str. Barca, nr. 24, bl. M106, sc. 1, ap. 7, sector 5, București Spațiu deținut în baza contractului de comodat 23/12.12.2019, încheiat între persoana fizică Cristea Mirela și SC LIV AGRICOLA SRL SRL, având ca obiect utilizarea imobilului ca sediu social situat la adresa de mai sus pe o durată de 5 ani. Cod de inregistare fiscală: RO 16833430...

 • IPSAS

  CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire la scopul Consiliului pentru Standarde Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public și numirea membrilor acestuia Misiunea Federației Internaționale a Contabililor (IFAC), așa cum este prezentată în constituția sa, este de „a servi interesul public, de a întări profesia contabilă la nivel mondial și de a contribui la dezvoltarea unor...

 • Modalitati de imbunatatirea a auditului intern

  Capitolul 1- Cadrul de organizare și funcționare a activității de audit intern Definiția auditului intern este conform teoriei „Auditul intern din sectorul public reprezintă o activitate funcțional independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea ...

 • Examinarea ca procedura pentru obtinerea dovezilor de audit

  Introducere Probele de audit reprezintă toate informațiile utilizate de auditor pentru a ajunge la concluziile auditului și, acolo unde este necesar, la o opinie de audit. Pe parcursul cercetărilor auditorii trebuie să obțină probe suficiente pentru a le putea aduce în sprijinul concluziilor lor cu privire la obiectivele auditului. Exercitarea unui bun raționament profesional este necesară mai ales atunci când se evaluează dacă, din punctul de vedere al cantității și al calității probelor,...

 • Elemente de standardizare a auditului intern

  Abstract Organizațiile din mediul privat cât și instituțiile din sectorul public sunt deosebit de diferite din punct de vedere al complexității, al obiectului de activitate, al scopului cât și al mărimii. Astfel, existența unor linii directoare care să le ghideze activitatea de audit este imperios necesară pentru a îndeplini cu succes obiectivele stabilite. Cuvinte cheie: standard, audit, cadru, calitate, eficacitate, performanță Introducere Pentru a asigura performanța auditorilor...

 • Modalitati de imbunatatire a calitatii auditului intern

  Cap.1: Caracteristici ale activității de audit intern Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional-independentă și obiectivă, de asigurare și consiliere, concepută să adauge valoare și să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică și metodică, evaluează și îmbunătățește eficiența și eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanță1. 1.1. Codul privind conduita...

 • Interferente si interdependente intre auditul intern si guvernanta corporativa

  Capitolul 1. Auditul intern și guvernanța corporativă 1.1 Conceptul de audit intern și sfera sa de manifestare Prin noțiunea de audit intern se înțelege o activitate independentă și obiectivă, care îi oferă asigurare organizației în privința gradului de control pe care îl are asupra operațiunilor, dar o și îndreaptă astfel încât să aducă rectificări operațiunilor și cooperează la sporirea valorii organizației. Aportul auditului intern se observă prin faptul că acesta sprijină organizația...

 • Auditul marfurilor

  Compania de audit „AUDIT DATA" SRL a fost angajată pentru a efectua auditul situațiilor financiare a entității „ CHIVIRIGA VITALIE I.I. ” Entitatea „CHIVIRIGA VITALIE I.I.” activează pe piață de cinci ani. În conforitate cu prevederile privind criteriile obligatorii de confirmare a situațiilor financiare de către experți independenți, ea urmează a fi supusă unei verificări de audit obligatorii. Însă entitatea CHIVIRIGA VITALIE I.I.” în anul curent a decis să-și schimbe compania de audit...

 • Stadiul actual al implementarii auditului intern in institutiile publice din Romania

  Introducere Având în vedere rolul esențial pe care auditul intern îl are în procesul de creștere a eficienței și eficacității management-ului în entități publice locale și centrale, am considerat că tema aleasă este de actualitate,, Stadiul actual al implementării auditului intern”. Structurile de audit intern, au capacitatea de a oferi feedback datorită tratării riscurilor cu o acuratețe ridicată și sunt capabile să ofere utilizatorilor rapoartelor, informații concrete și de calitate....

 • Standarde Internationale de Evaluare - Evaluarea pentru garatarea creditelor

  Introducere Teoria evaluării a apărut la sfârșitul secolului al 19-lea. Primul economist care a stabilit elementele în baza cărora se poate determina valoarea unei proprietăți a fost Alfred Marshall (1842-1924). Teoria evaluării este caracterizată prin anumite aspecte precum: - are în vedere bunurile de natura capitalului imobilizat și circulant, bunurile mobile și imobile care formează proprietatea personală, întreprinderile sau afacerile în ansamblul lor dar, nu și bunurile de consum;...

 • Rolul auditului intern in combaterea fraudelor

  Introducere Frauda este un subiect pe care îl vedem dezbătut parcă tot mai des în societatea în care trăim. Se dorește ca acest fenomen cu influență negativă asupra unei organizații să se diminueze tot mai mult, însă de multe ori nu se pun în practică toate instrumentele existente pentru o bună gestionare a riscului de fraudă. După cum vom vedea în continuare, domeniul auditului intern, prin asigurările pe care le poate da managerilor și prin recomandările formulate către aceștia, are...

 • Planificarea unui audit al situatiilor financiare

  Auditorul trebuie să planifice activitatea de audit astfel încât auditul să fie efectuat într-un mod cât mai eficient. Prin “planificare” se înțelege construirea unei strategii generale și a unei abordări detaliate în ceea ce privește natura, durata și întinderea preconizate ale unui angajament de auditului. Auditorul planifică efectuarea auditului într-un mod eficient și oportun. Activități preliminare misiunii În această etapă, auditorul trebuie să analizeze și să decidă asupra unor...

 • Valoarea justa-semnificatie, comparatie cu cost istoric

  1. Conceptul e valoare justă și cost istoric 3 1.1 Caracteristicile valorii juste și a costului istoric 4 2. Valoarea justă versus cost istoric avantaje și dezavantaje 4 3. Obiectivitate vs subiectivitate în măsurarea contabilă 8 4. Insuficiențele, inconvenientele și pericolele presupuse de apelul la modelul de evaluare în valoare justă 9 5. Divergențele și convergențele valorii juste 12 6. Concluzii 15 Bibliografie 18 1. Conceptul e valoare justă și cost istoric Valoarea justă este...

 • Audit intern

  CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile întreprinderi americane utilizau serviciile auditorilor din afara entităților organizaționale (activități de audit extern). Ca urmare a crizei din 1929 - 1933, întreprinderile cotate la bursă și-au intensificat preocupările pentru reducerea cheltuielilor cu auditul extern care proceda la certificarea situațiile financiare și conturarea propriei activități de...

 • Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor

  Capitolul I. Diagrama GANTT și diagrama PERT Diagramele Gantt - sunt o modalitate de reprezentare grafică a proiectului. Pentru aceasta se folosesc barele orizontale prin care sunt prezentate activitățile planificate. Lungimea acestora este proporțională cu timpul alocat activităților reprezentate. Se pot folosi diferite culori pentru a scoate în relief anumite activități. Diagramele Gantt indică data începerii și cea a finalizării activităților, nu și ordinea activităților. Acestea sunt...

Pagina 1 din 5