Toate documentele din domeniul Audit

 • Raport de audit pe anul 2017 la SC Ion Forest SRL

  Data constituirii: Societatea a fost infiintata respectand prevederile Legii Societatilor Comerciale nr. 31/1990 in anul 1993 . Obiect de activitate: In conformitate cu documentele de infiintare, societatea are ca obiect principal de activitate: fabricarea de utilaje pentru industria textile a imbracamintei si a pielariei. Cod CAEN: 0220 -” Exploatarea forestiera” Forma juridica: Societate cu raspundere limitata, cu capital 100% romanesc si privat Numar de inregistrare la ORC Cluj:...

 • Analiza - Diagnostic a lichiditatii si solvabilitatii financiare a societatii Purcari Winery

  1. Prezentarea societății 1.1. Date generale Denumire: ÎM "Vinăria Purcari" SRL Adresa Administrativă: MD-2028, mun. Chișinău, strada Calea Ieșilor 8 Adresa socială a societății: 1, Lampousas Street 1095 Nicosia Cipru Numărul de înregistrare: HE201949 INFORMAȚII PRIVIND SOCIETATEA: Purcari Wineries este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE). Grupul administrează în jur de 1392 hectare de podgorii și opereaza patru platforme...

 • Comitetul de audit in guvernanta corporativa

  1. Introducere în sfera guvernanței corporative Termenul de guvernanță provine din limba latină de la cuvântul „guvernare”, care semnifică „a conduce”, „a îndrepta” sau „a guverna”, iar termenul „corporativ” provine de la cuvântul „corp”. Așadar, noțiunea de „guvernanță corporativă” ne duce cu gândul la ideea de conducere a unei organizații, a unui întreg. Acest concept a început să fie intens folosit odată cu apariția corporațiilor. Guvernanța corporativă este sistemul prin care firmele ...

 • Audit

  Auditul ciclului vanzari- incasari poate fi facut independent de auditul celorlalte cicluri si poate fi combinat pe criterii subiective cu celelalte portiuni ale auditului pe masura derularii procesului colectarii de probe. Auditorii trebuie sa tina in permanenta cont de faptul ca notiunea de prag de semnificatie , ii oblige sa analizeze impactul combinat al prezentarilor eronate identificate in toate sferele auditului inainte de a deduce o concluzie finala privind imaginea fidela prezentata...

 • Materialitatea in auditul financiar

  1. Conceptul de materialitate 1.1 Definirea conceptului de materialitate Scopul unui audit financiar este acela de îmbunătății gradul de încredere al utilizatorilor privind informațiile furnizate de situațiile financiare, acest lucru este obținut prin exprimarea de către auditor a unei opinii cu privire la faptul că situațiile financiare sunt prezentate în mod corect, sub toate aspectele semnificative sau oferă o imagine fidelă și corectă în conformitate cu cadru de raportare financiară...

 • Audit intern

  Conceptul de audit Termenul de „audit“ provine din limba latină de la cuvântul „audit - auditare“, care are semnificația „a asculta“. Englezii îi dau semnificația de verificare, revizie contabilă, bilanț. Despre audit se vorbește de pe vremea asirienilor, egiptenilor, din timpul domniei lui Carol cel Mare sau a lui Eduard I al Angliei. Istoria economică delimitază mai multe etape ale auditului, diferențiate în funcție de categoria socială care ordona auditul, numiți ordonatori de audit, în...

 • Standardele ISA 700 si 701

  ISA 700 RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT CU PRIVIRE LA UN SET COMPLET DE SITUAȚII FINANCIARE CU SCOP GENERAL ISA 700 SCOPUL ISA 700 : Stabilește standarde și oferă recomandări cu privire la raportul auditorului independent; Oferă recomandări referitoare la aspectele analizate de auditor în elaborarea opiniei; Vizează circumstanțele în care auditorul are posibilitatea să exprime o opinie fară rezerve. Raportul auditorului cu privire la situațiile financiare Raportul auditorului e...

 • SC Agricola SA Bacau

  I. PREZENTAREA SOCIETĂȚII Societatea are forma juridică de societate pe acțiuni și își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și statul ei. Sediul societății este în Bacău, str. Calea Moldovei nr.94, având codul fiscal nr.2816014, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J/04/2214/1992. La înființare părțile au convenit ca societatea să aibă un capital social subscris și vărsat de 383.000.000 lei, împărțit în 38.300 acțiuni nominative în valoare de 10.000 lei fiecare....

 • Control Intern - ISA420

  CONTROLUL INTERN ISA 402 Considerente de audit referitoare la entitățiile care apelează la Organizațiilor de Servicii Introducere Scopul acestui standard internațional de audit (ISA) este de a stabili standarde și oferă îndrumări unui auditor în care entitatea folosește un serviciu organizare. Acest ISA descrie, de asemenea, rapoartele auditorilor organizației de servicii care pot fi obținute de auditorii entității. Auditorul ar trebui să ia în considerare modul în care o entitate...

 • Notiuni generale HACCP

  FFGH HACCP- Prezentul program enunta politica privind securitatea alimentara si are ca domeniu de aplicare obtinerea de produse alimentare in conditii de siguranta pentru consummator Legislația europeană și internațională privind producția de alimente prevede aplicarea în toate unitățile implicate în producția, transportul , depozitarea și valorificarea alimentelor, a principiilor unui sistem de asigurare a calității alimentelor, a principiilor unui sistem de asigurare a calității igienice...

 • Directiile principale ale auditului in Republica Moldova

  Tipurile de audit Auditul situațiilor financiare în care se examinează informațiie din situațiile financiare de sinteză. Criteriul de auditare constă în normele naționale și internaționale de contabilitate iar raportul de audit conține exprimarea unei opinii cu privire la prezentarea unei imagini fidele a acestor situații, conform criteriului stabilit. De cele mai multe ori, situatiile financiare incluse în acest audit sunt : bilanțul contabil, contul de profit și pierderi, situația...

 • Rolul auditului intern in combaterea fraudelor

  Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activităților unei organizații în scopul realizării unei evaluări independente a managementului riscului, controlului și proceselor de conducere. Obiectivele principale ale auditului intern sunt următorele: Verifică activitatea organizațiilor din perspectiva politicilor, programelor și managementului acesteia conform legislației; Evaluează cât de potrivite sunt controalele financiare și nefinanciare dispuse de conducerea...

 • Studiu de caz privind elaborarea raportului auditorului independent

  INTRODUCERE Auditul Intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei organizatii o asigurare in ceea ce priveste gradul de control detinut asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare. Auditul Intern ajuta aceasta organizatie sa isi atinga obiectivele evaluand, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de conducere a intreprinderii, si facand...

 • Sinteza rapoartelor de audit privind performanta acordarii unor beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei, sustinerea copilului si a familiei

  I. Introducere Prezentul raport este destinat Președinției, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii și Justiției Sociale, Băncii Internaționale pentru Reconstrucție și Dezvoltare, potrivit Legii nr. 68/25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de împrumut, precum și opiniei publice. În contextul Strategiei Europa 2020, Guvernul României s-a angajat la o amplă reformă a sistemului de asistență socială prin Strategia privind reforma în domeniul asistenței sociale care a fost...

 • Erogonomie - Iluminatul

  1.PREZENTAREA GENERALĂ A S.C JUST WORK MANPOWER SRL SC Just Work Manpower SRL este o compania metal-mecanica cu obiect principal de activitate 2511 Constructii metalice si parti componente ale acestora. Compania a fost creata in 2014 in sud-ul Romaniei intro zona cu competivitate in zona constructiilor petrochimice . Societatea este specializata atat pe mai toate tipurile de constructii industriale incluzand echipamente statice si rotative, instalatii de teava si partile conexe ale acestora....

Pagina 2 din 5