Toate documentele din domeniul Automatica

 • Automatizarea Procesului de Transport a Sfeclei de Zahar in Sectia de Prelucrare

  ÎNTRODUCERE Electromecanizarea şi automatizarea ramurii industriei alimentare este una din sarcinile principale pentru majorarea productivitaţii muncii şi sporirea obţinerii produselor lor. În elaborarea şi utilizarea tipurilor de tehnică şi tehnologiilor în principiu noi împreună cu alte ţari se preconizează urmatoarele direcţii prioritare: Electronizarea industriei alimentare. Alimentarea. Automatizarea complexă. Energetica pe baza surselornetraditionale energetice. Materiale noi şi...

 • Exploatarea Montarea Ajustarea si Repararea Utilajului Electrotehnic

  TEMA: DESERVIREA TEHNICA SI REPARAREA INSTALATIILOR DE ILUMINAT.CONTROLUL APARATELOR DE MASURAT Sistemele de iluminat constituie ansamblul format din elementele luminotehnice (lămpi şi corpuri de iluminat), arhitecturale (pereţi, tavan) şi tehnologice (puncte de lucru, destinaţie, sarcini vizuale, echipamente ale altor instalaţii, etc) ale unei incăperi cu rolul de a asigura, cel puţin,condiţiile de confort luminos in conformitate cu destinaţia şi activităţile importante din incăpere. In...

 • Auditul Sistemelor Informatice Contabile si Bancare

  INTRODUCERE Societatea informationala determina o crestere dramatica a dependentei tuturor domeniilor vietii economico-sociale de tehnnologiile informationale. Sistemele informatice sunt constructii complexe care vizeaza mai multe probleme diferite ale unei companii. Având în vedere consumul de resurse umane si financiare la dezvoltarea unui sistem informatic, este necesar sa se desfasoare anumite activitati care sa conduca la atingerea obiectivului propus, la timp, cu nivelul de calitate...

 • Concepte de Automatizare Moderna

  Argument Proiectul cu tema “Concepţie de automatizare industrială modernă” este structurat în 5 capitole, fiecare capitol având subcapitolele sale. Automatizarea este definită ca ştiinta care se ocupa cu comanda si controlul sistemelor. Un sistem este o notiune abstracta, care poate fi asociata cu exemple din lumea reala. Se pot distinge sisteme naturale si artificiale. Sistemele artificiale sunt create de om, exemple in acest domeniu fiind: automobilul, sistemul energetic, sistemul bancar...

 • Sisteme de Conducere a Proceselor

  1. Introducere în automatizarea proceselor Automatizarea unui proces tehnologic înseamnă dotarea instalaţiilor cu mijloace tehnice necesare şi folosirea optimă a acestor mijloace pentru efectuarea automată a operaţiilor legate de conducerea procesului tehnologic. Principalele operaţii de automatizare dintr-o instalaţie chimică sunt următoarele: - măsurarea şi/sau determinarea prin calcul a principalelor variabile ale procesului; - semnalizarea depăşirii limitelor inferioară şi/sau...

 • Masurari Electrice si Tehnice

  Varianta 1: 1. Enumerati cel putin 7 tipuri de semnale pe care le poate transforma un traductor in semnal electric. 1.Traductorul este un dispozitiv care stabileste corespondenta intre o marime fizica si un semnal electric calibrat mecanic: viteza, forta, masa; geometric: lungime, unghi, volum;hidraulic: presiune, debit; acustic, termic, magnetic, electric: curent, tensiune; optic, chimic: concentratie, ph; 2. Definitia unui senzor. Prin senzori se înţeleg ansambluri de dispozitive...

 • TSA

  METODA OPERATIONALA LAPLACE Acest capitol este axat in principal pe analiza de tip intrare-ie.ire (I-E) a sistemelor liniare continue (netede) cu ajutorul formalismului opera.ional Laplace. In plus, sunt abordate .i analizate unele caracteristici structurale ale sistemelor din perspectiva teoriei moderne, care are la baz. formalismul de tip intrare-stare-ie.ire (I-S-E). Caracteristica principal. a metodei opera.ionale Laplace este forma simpl. de descriere matematic. a corela.iei...

 • Retele de Calculatoare

  Protocoale pe retele LAN fara fir Calc.din ultimele generati permit interconectare prin radio la retea.S-au dezvoltat sisteme la care raza de actiune (puterea emitatorlui) este de pana la 10 m.In jurul unei statii de baza se pot conecta pe aceasta raza mai muti utilizatori.Intre ele statiie de baza se pot conecta intre ele prin fibra optica sau prin cablu coaxial.La astfe de structuri apar urmatoaree doua probleme: 1)-problema statiei ascunse 2)-problema statiei expuse Ptr.a prezenta...

 • Ingineria Sistemelor de Productie

  Temă de proiectare: Proiectarea unui sistem de producţie pentru realizarea de matriţe şi modele necesare obţinerii de semifabricate în industriile prelucrătoare, la o sarcină de producţie Q=700 bucăţi/an matriţe convenţionale. Capitolul 1 Stabilirea volumului producţiei Volumul producţiei obţinut pe baza informaţiilor de marketing: a.) Cine sunt consumatorii produsului: - societăţile comerciale din ţară şi străinătate specializaţi în obţinerea de semifabricate pentru industria...

 • Automatizari

  Legea reglării după abatere Sistemele automate care funcţionează după legea reglării după abatere au proprietatea fundamentală de a-şi compara în permanenţă starea curentă cu starea de referinţă şi atunci când constată apariţia unor diferenţe între aceste două stări emit comenzi adecvate pentru eliminarea abaterilor ivite. Cantitatea de căldura necesară este preluată prin ardere în aer a unui gaz combustibil. Pentru a menţine temperatura θep la o anumită valoare dorită se ataşează acestui...

 • Modelarea Temperaturii la CPU cu Ajutorul Logicii Fuzzy

  1. INTRODUCERE Teoria sistemelor fuzzy introdusa în 1965 de catre Lofti Zadeh la Universitatea Berkeley din California, studiaza sisteme cu mai multe stari, realizând un algoritm matematic flexibil, care permite luarea deciziilor pe baza calculelor din modelele obtinute pe baza acestei teorii Spre deosebire de logica clasică, care lucrează cu două valori numerice exacte (0 pentru fals şi 1 pentru adevărat), logica fuzzy foloseşte o plajă continuă de valori logice cuprinse în intervalul...

 • Automatizarea Proceselor din Industria Chimica

  Pentru a preveni accidentele în laboratorul de chimie, se vor respecta următoarele reguli generale de tehnica securităţii muncii: Intrarea în laboratorul de chimie se face abia după terminarea pauzei. Este interzis alergatul în laborator. Persoanele cu părul lung şi-l vor strânge la spate în timpul efectuării experimentelor chimice. Nu se consumă băutură sau mâncare în laboratorul de chimie. Având rol de protecţie a pielii şi îmbrăcămintei, purtarea halatului este obligatorie pentru...

 • Regulatoare Automate Analogice. Legi de Reglare

  A. PROIECTAREA SISTEMELOR AUTOMATE LINIARE Proiectarea sistemelor automate necesită în practică mai multe etape iterative de modelare, proiectare, simulare, testare şi implementare. Proiectarea depinde de mai mulţi factori dintre care unul important este determinat de faptul că sistemul automat face parte dintr-un echipament produs în scopuri comerciale. Inginerul de instalaţii se poate găsi în una dintre următoarele situaţii: - inginerul de instalaţii participă la dezvoltarea sistemului...

 • Systeme D’asservissement pour une Installation de Pyrolyse

  1. Réalisez un matériel des approximatifs 2 pages sur le sujet - installations de pyrolyse Installations de pyrolyse La pyrolyse est la décomposition ou thermolyse d'un composé organique par la chaleur pour obtenir d'autres produits (gaz et matière) qu'il ne contenait pas. L'opération est réalisée en l'absence d'oxygène ou en atmosphère pauvre en oxygène pour éviter l'oxydation et la combustion (L’opération ne produit donc pas de flamme). Il s'agit du premier stade de transformation...

 • Baza de Date Inchirieri Masini

  Introducere Microsoft Access este o aplicaţie de management al bazelor de date pusă la dispoziţie de firma Microsoft prin suita Microsoft Office. Spre deosebire de Excel, Access va permite să stocati şi să administrati volume mari de date, organizate în unităţi numite înregistrări. O bază de date Access constă din următoarele obiecte: - Tabele – conţin toate înregistrările - Interogări – localizează înregistrări specifice - Formulare – afişează înregistrările din tabele, una cîte una -...

Pagina 10 din 79