Toate documentele din domeniul Automatica

 • Sisteme Flexibile de Fabricatie

  1. Descrierea masinii, functionalitate generala Descriere generala Masinile CNC se selecteaza in functie de suprafata de lucru a mesei si de asemenea pentru varietatea de piese care pot fi prelucrate, tipul materialului are o mare influenta. Masinile ofera un confort ridicat de utilizare si sunt concepute pentru o multitudine de operatii si activitati care pot fi automatizate avand un raport calitate/pret excelent. La baza masinii sunt constructiile stabile din otel si aluminiu din...

 • Grile POO

  Grile POO – 1.Ce reprezinta Incapsularea? a) un algoritm de afisare b) regruparea mai multor elemente de date si/sau de comportament c) o metoda Java d)afiseaza detaliile interne 2.Ce spatiu de memorie este utilizat pentru o variabila de tip boolean? a)2 biti b)8 biti c)16 biti d)1 bit 3.Ce gama de valori are variabila de tip boolean? a) – 128 .... 127 b) -32768 … 32767 c)true false d) -2147483648 … 2147483647 4.Se da urmatoarea secventa de cod. Ce reprezinta „public”?...

 • Interfata GUI Matlab a Microsoft Word

  % Begin initialization code - DO NOT EDIT gui_Singleton = 1; gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @untitled3_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @untitled3_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 'gui_Callback', []); if nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State,...

 • Procesorare Numerice de Semnale in Virgula Fixa TMS320C2x (TMS320C26)

  Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2x (TMS320C26) Familia TMS320 de procesoare numerice de semnale (16 sau 32 biţi) combină într-un singur cip flexibilitatea specifică controlerelor de mare viteză cu puterea de calcul a unui procesor. TMS320 este un acronim pentru toată familia de DSP-uri a firmei Texas Instruments, familie care cuprinde patru categorii de produse, împărţite pe mai multe generaţii : • procesoarele pe 16 biţi în virgulă fixă: 'C1x, 'C2x, 'C2xx (C2000),...

 • Atacuri Cross Site Scripting

  Prezentare generală Atacurile Cross-Site Scripting sunt un tip de problema , în care script-uri “rautacioase” sunt injectate in site-uri web importante, utile. Atacurile Cross-Site Scripting (XSS), apar atunci când un atacator foloseste o aplicație web pentru a trimite codul malitios, în general, sub forma unui script in browser-ul unui utilizator final oerecaret. Sunt multe vulnerabilitati vulnerabilitati care permit aceste atacuri și apar oriunde se folosește o aplicație web de intrare de...

 • Identificarea Sistemelor

  STUDIUL PROPRIETĂŢILOR STATISTICE ALE ZGOMOTULUI ALB 1. Date de identificare Nume/Prenume Semnătura Intocmit Verificat Data elaborării/verificării 2. Scopul lucrării Scopul identificării experimentale a sistemelor este construirea modelelor matematice ale sistemelor dinamice pe baza datelor rezultate din măsurători efectuate asupra sistemelor. Acestă metodologie este larg întâlnită în cercetarea ştiinţifică în aproape toate disciplinele şi deci identificarea experimentală are o...

 • Ingineria Intreprinderii Asistate de Calculator

  Introducere Ingineria aplică imaginația, judecata și disciplina intelectuală a cunoștințelor umane existente pentru a crea sau folosi tehnologia în mod util și eficient. Prin fabricație sau "proces de producție" se înțelege transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanțelor sau componentelor în noi produse sau componente, printr-o serie de procese. Materialele, substanțele sau componentele sunt materii prime care pot fi produse ale altor activități de fabricație sau...

 • Sisteme de Asistare a Deciziilor in Organizarea Fabricatiei

  Introducere Conceptului de decizie în general implica luarea în considerare a două idei fundamentale: prin decizie se înţelege conceptualizarea unei opţiuni, fie sub forma unei imagini mentale, fie a unui model explicit.Oamenii percep această alegere în mod diferit. Un specialist pregătit ştiinţific, deşi încearcă să exprime conceptualizarea lui ca un model explicit, ceea ce introduce în acest model este o funcţie a experienţei, a caracterului selectiv a percepţiei şi a judecăţii sale,...

 • Roboti Industriali

  SCURT ISTORIC AL ROBOTICII Dezvoltarea istorica a stiintei si tehncii s-a produs in mai multe etape dupa cum urmeaza: Etapa “maşinismului", cunoscuta şi sub denumirea de prima revoluţie tehnico - ştiinţifică, este cea în care tehnica începe tot mai mult să se dezvolte pe baza ştiinţei, deci a cunoştinţelor omenirii despre mediu, având pe lângă aspecte concrete o pondere din ce în ce mai mare de aspecte abstracte. Mecanizarea a condus la o accelerată “creştere a productivităţii“, la...

 • Robotii in Coordonate Carteziene si Echipamente de Comanda Numerica

  Încã din cele mai vechi timpuri omul a încercat sã gãseacã o modalitate de aş uşura munca pe care o interprinde, dar nu numai. O data cu începerea producţiei de masã în special în domeniul auto, datoritã “descoperiri” lui Ford şi anume realizarea autovehiculelor la mai multe posturi de lucru necesitatea unor astfel de “maşinãrii” care sã preia anumite responsabilitãţi ale oamenilor era o prioritate evidenta, deoarece unele posturi de lucru prezentau anumite pericole pentru muncitori sau...

 • USO - Automatica

  Dobandirea/aprofundarea unor notiuni teoretice (c) 2. Dobandirea/aprofundarea unor abilitati practice (l) 3. Familiarizarea cu noi concepte (c+l) 4. Cresterea gradului de intelegere a functionarii unui SO (c+l) 5. Imbunatatirea abilitatilor de configurare/utilizare a unui SO (c+l) Curs 1. Introducere in SO 2. Procese si fire de executie 3. Memorie 4. Sistemul I/O 5. Retelistica 6. Securitatea SO 7. SO embedded, distribuite, mobile Laborator 1. Sisteme de Operare: Windows, Linux...

 • Managementul Proiectelor - Computer Aided Design

  Soft CAD (Computer Aided Design) 1. Obiectivele generale Acest proiect urmărește crearea unui soft CAD ce va fi independent de sistemul de operare la un preț foarte avantajos si accesibil. Softul va avea ca rol simplificarea procesului de proiectare oferind o interfața prietenoasa utilizatorului. Obiective specifice Elaborarea documentaţiei necesare -> Se urmărește crearea unui soft CAD in limba romana ce permite transformarea (translație, rotație, scalare) si crearea...

 • Schema de Functionare a Unei Prese Hidraulice

  Citect-Scada(Schema de funcţionare a unei prese hidraulice) 1. Introducere - Date generale SCADA : SCADA este prescurtarea pentru Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory Control And Data Acquisition). Termenul se refera la un sistem amplu de masura si control. Automatizarile SCADA sint folosite pentru monitorizarea sau controlul proceselor chimice, fizice sau de transport. Termenul SCADA se refera de obicei la un centru de comanda care monitorizeaza si controleaza un...

 • Recipient Cilindric Vertical in Constructie Sudata cu Manta de Incalzire

  Să se proiecteze un recipient cilindric vertical în construcţie sudată cu manta de încălzire care are urmatoarele caracteristici: - D_n= D =1.2 m; - H/D_n=1.2; - p_n=1.5 MPa; - T_n=80°C; - T_ag=120°C; - ψ=75% ; - ρ_m=1435 kg/m^3; - μ=15 Pa∙s. -Material :P235 GH. Condiţii de funcţionare şi de construcţie: - aria de transfer termic este aria laterală; - timpul de funcţionare al recipientului este de 10 ani; - capacul recipientului va fi de tip semielipsoidal sudat de corpul...

 • Aplicatie Distribuita pentru Umarirea Activelor Folosind Tehnologii Radio

  În ultimii ani, monitorizarea sistemelor pentru urmărirea activelor a devenit o necesitate, care s-a accentuat la ora actuală, datorită dezvoltării fără precedent a aplicaţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei. Necesitatea monitorizării a venit din cauza unor motive ce ţin de securitate şi de o bună comunicare în orice sistem. Printre cele mai importante facilităţi aduse de noile tehnologii putem menţiona: localizarea prin GPS a poziţiei vehiculelor folosind hărţi detaliate la nivel de...

Pagina 10 din 81