Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 15 din 43

Aparate de măsurat digitale

1. Generalitati Studiul aparatelor de măsură este deosebit de important, deoarece în zilele noastre se poate măsura pe cale electrică aproape orice mărime electrică sau neelectrică. Pentru a putea efectua o măsurătoare se stabileşte o metodă de măsurare şi se utilizează un mijloc de măsurare, adică un aparat de... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Măsurarea puterii și a energiei electrice în curent alternativ trifazat

1.Generalitati Curentul electric este fenomenul de deplasare ordonată, într-un sens sau altul a purtătorilor de sarcină electrică. Într-o primă clasificare deosebim: - curent electric continuu - curent electric alternativ Curentul alternativ constă în deplasarea dirijată a purtătorilor de sarcină, alternativ... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Comunicații date

RETEAUA PUBLICA DE TELEFONIE COMUTATA - Prin PSTN (Public Switched Telephone Network) desemnăm Reţeaua Publică de Telefonie Comutată. În fapt, celula care preia un apel pe "mobil" se adresează în final către infrastructura PSTN pentru a realiza legătura la distanţă. - În legătură cu modul în care PSTN... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Instrumente Utilizate în Managementul Calității

INSTRUMENTE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL CALITĂŢII [1] [3] [4] [9] [10] [24] [30] [31] [44] [48] [49] [50] [52] [54] [64] [66] [87] [92] [93] [98] [100] [102] [103] [113] [114] [121] [123] [126] [129] [130] [143] [144] [152] 4.2. METODE STATISTICE PENTRU CONTROLUL CALITĂŢII PROCESELOR Procesele tehnologice sunt... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Referat electrotehnică - circuite neliniare

CIRCUITE ELECTRICE NELINIARE 1. GENERALITĂŢI Elementele de circuit liniare sunt acele elemente ale căror parametri sunt independenţi de curenţii care le străbat sau de tensiunea aplicată la borne. În cazul elementelor liniare caracteristica acestor elemente (dependenţa tensiunii la borne de curent) este liniară... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Extras Preview

Numărătoare asincrone

Numaratoare Electrice: Numaratoarele sunt circuite logice secventiale, destinate numararii impulsurilor care apar la intrarea lor si memorarii rezultatului numararii (pe scurt sunt structuri automate care îşi incrementează sau decrementează valoarea stocată sub formă de stare internă). Numărătoarele se pot realiza... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Cuprins Extras Preview

Mașini și acționări electrice

1. INTRODUCERE 1.1. Evoluţia istorică a tehnicii acţionărilor Acţionarea înseamnă o mişcare controlată unde se încearcă utilizarea forţelor naturii în scopul de a satisface necesităţile oamenilor. La început pentru antrenare s-a folosit forţa omului, greutatea corpurilor, forţa şi greutatea animalelor, energia... citește mai departe

103 pagini Gratis Extras Preview

Centrala Telefonică Digitală IPC 100

I. INTRODUCERE Două calculatoare ale aceleiaşi companii sau organizaţii, aflate la mică distanţă, pot fi conectate simplu printr-un cablu, pentru a comunica între ele. Acesta este modul de funcţionare al reţelelor locale. Oricum, când distanţele sunt mari sau sunt multe calculatoare ori când cablurile ar trebui să... citește mai departe

58 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiectarea Rețelelor Electrice de Distribuție Rurală

1)Locul şi rolul reţelelor de distribuţie rurală in cadrul sistemului electroenergetic Noţiuni introductive Evoluţia societăţi este strâns legată de consumul de energie în general şi energie în particular. Acest fapt a condus la apariţia şi dezvoltarea sistemelor energetice care urmăresc prospectarea şi... citește mai departe

71 pagini 10 puncte Extras Preview

Curs Identificarea Sistemelor

Cap1. Obiectul identificarii. Metode de identificarea sistemelor. Problema centrala a analizei sistemelor o reprezintă studiul evoluţiei în timp a semnalului de ieşire determinat atât de către variaţia semnalului de intrare (si/ sau perturbaţie) cat si de proprietăţile sistemului. Problema dezvoltata de-a lungul... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Valori de regim staționar constant (VRSC) ale diferitelor mărimi ale unui SRA

Probleme Problema 1: Pentru structura SRA din figură se cere: a) w , pentru z =3000 şi v =10; b) VRSC pentru mărimile e , uM , y , y1 , w , e2 , m , n , e1 ; c) Pentru partea de PC, dar şi pentru partea de RG să se realizeze structura FA cu AO; d) Să se determine Hz-w(s) şi Hz-v(s). Datorită componentelor... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

SMART Research Project

Durată: 30 luni. Noiembrie 2006 – iunie 2009. Identificarea unică şi automată a produselor (la nivel de obiect, cutie şi lot). Tehnologia RFID (IDentificare prin Frecvenţă Radio). Sistem central la care să aibă acces toate magazinele distribuitoare şi magazinele de retail. Arhitectură de software distribuit.... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Extras

Predicția erorilor cu CASRE și SREPT

1. Studiu date s2.dat 1.1. Evaluarea performantelor Ne propunem sa testam sistemul folosind diverese modele (JM, Linear LV si MO) pentru setul de date s2.dat. Scopul este sa observam care din aceste modele este cel mai sigur pentru testare. 1.1.1. Testul LaPlace Incarcam setul de date s2.dat si vom genera un... citește mai departe

53 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Profinet

PROFINET este membru al familiei PROFIBUS de protocoale. PROFINET poate manvevra simultan atat transmisii standard TCP/IP cat si transmisii real-time la viteze de sub o milisecunda. PROFINET foloseste standarde industriale ca Ethernet, TCP/IP, XML, and OPC. Folosind tehnologia proxy conecteaza alte tipuri de... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Arhitectura calculatoarelor

1. INTRODUCERE OBIECTIVE Principalele obiective ale acestui capitol introductiv sunt urmatoarele: caracterizarea notiunii de informatie, reprezentarea si prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; obtinerea prin rafinari succesive a unui model structural al unui Calculator Numeric; prezentarea unui model... citește mai departe

255 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Cursuri Internet

Javascript este un limbaj de scripting creat pentru a oferi interactiune cu paginile WEB, incorporat de obicei direct in paginile HTML JavaScript ≠Java JavaScript si Java sunt limbaje diferite, Java este un limbaj de programare mai puternic şi mai complex din aceeaşi categorie cu C, C++. Capabilităţile JavaScript... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Les energies renouvelables

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES Les sources énergétiques qui : assurent les activités industrielles et commerciales, procurent le confort et la souplesse au milieu domestique, sont constituées pour leur grande majorité de gisements: charbon, pétrole, gaz, uranium. L'épuisement à plus ou moins long terme de ces... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras

Robot pentru Salvarea Oamenilor din Incendii

Introducere Mecatronica este rezultatul evolutiei firesti in dezvoltarea tehnologica. Fig.1 Aceasta imagine sugereaza faptul ca, in activitatea de conceptie, pentru realizarea de produse si servicii performante, abordarea traditionala in baza careia: ingineria mecanica studiaza probleme specifice miscarii... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Smartcar - sisteme inteligente în industria automotive

Capitol 1 Introducere 1.1Motivaţie La nivel mondial există tendinţa de creştere a numărului de autovehicule aflate în exploatare cu implicaţie directă în creşterea numărului de accidente auto datorate unor factori sau cumuli de factori. La nivelul Uniunii Europene realizarea unor statistici privind accidentele... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Microsistemul cu Microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer

L1. Microsistemul cu microprocesor 8085 EMAC Universal Trainer Obiective - Să înţeleagă structura internă şi funcţionarea microprocesorului 8085. - Să cunoască resursele hardware ale microsistemului; - Să înţeleagă modul de lucru al monitorului rezident în memoria ROM; - Să înveţe să utilizeze facilităţile de... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Braț robot industrial

Brat Robot Industrial Braţul robot industrial investigat în acest studiu de caz este descris de un model neliniar flexibil în conformitate cu figura 1. Acest model este idealizat în sensul că mişcările se presupun a fi in jurul unei axe care nu sunt afectate de gravitaţie. Pentru simplitate si modelare este... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview

Construcția și tehnologia aparatelor electrice

1. Scopul lucrari Intelegerea modului de producere a cuplajelor parazite capacitive si prezentarea metodelor de reducere a lor. 2. Chestiuni de studiat a) Dependenta eficientei de ecranare electrica: -de natura materialului din care e confectionat ecranul -de grosimea ecranului -de discontiunuitatile ecranului... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Proiect POO

I. TEMA PROIECTULUI I. 1. ENUNT Se considera un vector care contine numarul variabil de perechi de pantaloni (p[20]), care se pot produce intr-o fabrica de confectii, costurile fixe necesare producerii acestor produse (cf), costul de productie variabil pe unitatea de produs (cp) si pretul de vanzare pe piata a... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Proiect Conducerea Proceselor Industriale

INTRODUCERE Sistemele de reglare automată (SRA) sunt întâlnite în toate ramurile economiei şi mai cu seamă în procesele tehnologice industriale, a căror complexitate actuală impune tratarea lor prin prisma teoriei sistemelor. Orice proces industrial poate fi privit ca un sistem, în care au loc o serie de procese... citește mai departe

82 pagini 10 puncte Extras Preview

Transmisia Datelor

Se consideră o linie bifilară de lungime 1,6 km având următorii parametrii: C0=0.0419 nF/Km; L0=0.2356 H/Km; R0=39.5112 Ω/Km; Se cere să se determine: 1. Modelul matematic al liniei (funcţia de transfer pentru tronsonul de linie considerat); 2. Impedanţa caracteristică în cazul neglijării pierderilor; 3.... citește mai departe

16 pagini 6 puncte Extras Preview