Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 17 din 43

Programare orientată pe obiecte

Parcurgerea in cascada (waterflow) - Necesitatea reluarii complete in cazul unor defecte majore. - Poate conduce la cresterea timpului de realizare - Este un risc foarte mare. Dezavantaje: Pentru scaderea riscului s au gandit tot felul de alte combinatii pt parcurgerea etapelor de dezvoltare. Analiza... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras Preview

Baze de Date

de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date. Elemente generale O bază de date este un ansamblu organizat şi structurat de date legate funcţional între ele. Bazele de date sunt gestionate unitar prin programe dedicate, numite sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD; DBMS - DataBase Management Systems). Un... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria sistemelor automate - levitație magnetică

1. Modelarea sistemului Procesul studiat constă în suspendarea unei bile metalice cu ajutorul unui electromagnet. Scopul acestui sistem este de a controla poziţia pe verticală a bilei prin reglarea tensiunii Vu prin electromagnet. În continuare vom folosi următoarele notaţii: M – masa bilei metalice; g –... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Reglare Automată

Capitolul 1 Introducere Prin automatizarea proceselor de producţie, se elimimă intervenţia directă a omului asupra acestora, omului revenindu-i în acest caz rolul de conducere generală. Ansamblul de obiecte naturale care asigură conducerea unui proces tehnic sau de altă natură, fără intervenţia directă a omului... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Sursă de Tensiune în Comutație

Cap. 1 Variatoare de tensiune continuă 1.1. Generalităţi. Clasificare Variatoarele de tensiune continuă (VTC) sau chopperele sunt convertoare de curent continuu care transformă energia furnizată de o sursă de tensiune continuă tot în energie de tensiune continuă, însă de o altă valoare, eventual reglabilă.... citește mai departe

86 pagini 11 puncte Extras Preview

Invertoare PWM

Invertoare 1.1. Introducere. Definiţii, clasificare şi mărimi caracteristice Invertoarele sunt convertoare statice ce transformă energia de curent continuu în energie de curent alternativ de o anumită formă, amplitudine şi frecvenţă. Invertoarele pot fi utilizate ca surse de tensiune alternativă de siguranţă sau... citește mai departe

51 pagini 9 puncte Extras Preview

Ingineria reglării automate

1. Tema de proiect 1.1. Proiectarea unui sistem de reglare automată de reglarea turaţiei unui motor de curent continuu utilizând regulatoare convenţionale Motorul de curent continuu are excitaţia independentă şi e comandat pe indus (rotor). Tensiunea indusului e furnizată de un element de execuţie cu punte... citește mai departe

57 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Controller Programabil Logic

CONTROLLER PROGRAMABIL LOGIC (PLC) Ingineria controlată a evoluat de-a lungul timpului. Cândva, în trecut, oamenii erau principala metodă pentru a controla un sistem. Acum, în vremurile noastre, electricitatea este folosită pentru control, iar acest control este bazat pe relee. Aceste relee permit întreruperea sau... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Proiect ATmega16

Tema proiectului Este sa realizam un montaj practic cu ajutorul microcontrolorului ATmega16, pentru a studia utilitatile acestuia. Pentru realizarea acestui montaj practice ni s-a dat o schema: Pentru a putea realiza montajul practic al acestei scheme am utilizat programul EAGLE,pentru desenarea schemei.... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Programare Web

Funcţii PHP O funcţie reprezintă un grup de instrucţiuni care realizează o anumită operaţie (îndeplineşte o sarcină) şi care poate fi repetată. Funcţiile pot primi, din programul apelant, parametrii, dar poate returna programului apelant un rezultat. 1. Funcţii definite de utilizator Definirea unei funcţii de... citește mai departe

54 pagini Gratis Extras Preview

Programare orientată pe obiect

În C++ se folosesc funcţii membre numite constructori şi destructori pentru crearea, iniţializarea, copierea şi distrugerea obiectelor. Un constructor – este o funcţie specială membră a unei clase şi are acelaşi nume cu acea clasă; Are rolul de a iniţializa obiectele (instanţele acelei clase) atunci când sunt... citește mai departe

157 pagini Gratis Extras

Identificarea sistemelor SISO utilizând algoritmi on-line MCMMPG

Programul in forma sa initiala : clear; % k- fact.de ponderare, np=[na nb nd]; % alfa=[alfa1 alfa2] - pentru initializarea matricilor p1,p2; % lambda=[lambda1 lambda2] - fact. de ponderare a inf. false; k=50; np=[2 2 2]; lambda=[0.98 0.98]; alfa=[1000 1000];nl=150; disp('FORMAREA LOTULUI DE DATE NECESAR... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Extras Preview

Identificarea sistemelor dinamice utilizând rețele neuronale multistrat

Introducere Prin identificarea unui sistem se înţelege un procedeu experimental şi / sau urmat de un algoritm în urma căruia / cărora se obţine o reprezentare a sistemului. Reprezentarea poate fi parametrică sau neparametrică, dar această reprezentare trebuie să conţină aspectele esenţiale ale unui sistem existent... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Identificarea SISO prin algoritmul online metoda CMMP

În cadrul metodelor recursive de estimare a parametrilor modelului, datele sunt preluate de la proces si procesate pe mãsurã ce devin disponibile. Aceste metode sunt preferate în urmãtoarele cazuri: - la implementarea structurilor de control adaptiv; - când procesul sau/si zgomotul sunt caracterizate de... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Extras Preview

Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu

CAPITOLUL 1 PROBLEMATICA SISTEMELOR DINAMICE 1.1. Aspecte generale privind noţiunea de sistem În general noţiunea de sistem este utilizată în multe domenii de activitate. Prin această noţiune se doreşte să se facă o delimitare a unei forme de existenţă într-un spaţiu bine definit. Pentru a pune în evidenţă... citește mai departe

132 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Istoria pe Calculator

Introducere Istoria este si a fost intotdeauna un domeniu interesant, mult iubit de unii dar si detestat de altii. Istoria romanilor ar trebui insa cunoscuta de noi toti fie ca suntem sau nu pasionati de aceasta materie. Insa istoria nu se invata numai din carti. Calculatorul este folasitor si pentru aceasta... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Baze de Date Distribuite

Capitolul I Noţiuni introductive I.1. Baze de date distribuite O bază de date distribuită (BDD) se poate defini ca o colecţie de mai multe baze de date logic interconectate şi care sunt dispersate într-o reţea de calculatoare. Sistemul de gestiune al bazei de date distribuite (SGBDD) este ansamblul software... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Extras Preview

Abordarea prin tehnici Fuzzy a rețelelor neuronale kohonen și rețelelor radial basis function - RBF

1 Algoritmul fuzzy - Kohonen Fie date două clase, 1 şi 2, care conţin n1, respectiv n2 vectori. În cazul abordărilor fuzzy, un vector al clasei i este caracterizat de coeficienţii de apartenenţă atât la clasa 1 , cât şi la clasa 2. Structura algoritmului fuzzy - Kohonen este aceeaşi cu structura algoritmului... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Extras Preview

Viteza de croazieră la automobile - Cruise Control

1. Introducere 1.1 Enuntul problemei Se da un automobil care are functia de cruise control inplementata, si se doreste studierea problemei si a modelului matematic a acestei viteze de croaziera implementata. Problema principala este mentinerea la o viteza constanta a automobilului fara a deranja pasagerul.... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

E-learning în Mediul Web

I. INTRODUCERE Premizele creării societăţii informaţionale au fost asigurate prin producerea masivă şi răspândirea vertiginoasă a calculatoarelor electronice, care a permis individului, organizaţiei, naţiunii şi societăţii în ansamblu prelucrarea unui volum din ce în ce mai mare de date într-un interval de timp din... citește mai departe

91 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Electronică aplicată

Codul de bare este un cod binar aranjat ca un câmp de bare şi goluri, într-o configuraţie paralelă, după un model prestabilit. Acest cod reprezintă codifica de fapt date (informatii binare). Succesiunea de biti “0” si “1” este asociata aranjarii specifice a barelor si golurilor. Secvenţa de bare (de latimi... citește mai departe

350 pagini Gratis Extras

Sisteme de Intrare-Iesire

Caracteristicile echipamentelor periferice Caracteristici funcţionale si constructive II) Caracteristici externe a) caracteristici de interfaţă b) caracteristici de suprafaţă a) sensul de transfer al datelor - date de iesire: de la echipamentul periferic catre unitatea centrala; - date de intrare: de la... citește mai departe

140 pagini Gratis Extras

Comunicații de date în sisteme distribuite subiecte

Student: Grupa Data 05-06-2010 1. Care este deosebirea intre un PLC si un RTU? 2. Enumerati 3 avantaje ale culegerii de date bazate pe semnale unificate de curent 3. Se considera forma de unda din figura urmatoare, corespunzatoare unui semnal codificat NRZ-I. Desenati in continuare forma de unda a semnalului NRZ... citește mai departe

5 pagini 5 puncte Extras Preview

Metodă celor mai mici pătrate

Cerinţe Se da urmatorul lot de date : Fig.1a Sa se indentifice sitemul ultilizand metoda celor mai mici patrate. Aspecte teoretice Metoda celor mai mici pătrate Prezentarea metodei În cadrul metodei celor mai mici patrate (CMMP) sistemul se considera descris de urmatoarea ecuatie cu diferente: (S) (1) unde:... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Identificarea sistemelor prin metoda suprafețelor

I. Introducere Identificarea Sistemelor Prin identificarea unui sistem se intelege un procedeu experimental si/sau urmat de un algoritm in urma caruia/carora se obtine modelul sistemului. Modelul este o reprezentare a aspectelor esentiale ale unui sistem existent sau care urmeaza sa devina realitate. Interesul... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview