Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 19 din 43

Proiectarea unui Sistem Numeric de Conducere pentru Instalațiile de Preîncălzire a Aerului - Aplicație pentru Furnalul 5 Sidex Galați

Descrierea instalatiei tehnologice Pentru încălzirea permanentă a aerului insuflat, un furnal este deservit de 3-4 preîncălzitoare de aer. În timp ce unul sau două preîncălzitoare încălzite în prealabil sunt supuse insuflării aerului spre furnal, celelalte preîncălzitoare se pot afla în stadiul de înăalzire a... citește mai departe

26 pagini 7 puncte Extras Preview

Fițuici TSAS

1. 2. Definiţii sisteme dinamice. Clasificări Definiţia 1. 2. 1. (sistem liniar neted). Cvartetul matricial (A, B, C, D) care satisface ecuaţiile , (1. 2. 1) unde continuă pe porţiuni, , se numeşte sistem liniar neted şi invariant. Pentru , sistemul capătă şi atributul de multivariabil intrare-ieşire (MIMO).... citește mai departe

14 pagini 3 puncte Extras Preview

Proiect SAMP

Scopul aceste lucrari este de a analiza performantele procesorului de pe computerul personal.Pentru analiza performantele procesorului am folosit un benchmark numit SiSoftware Sandra Life. SiSoft Sandra este un utilitar de diagnostic pentru componentele hardware si software.Cu ajutorul acestui program se pot obtine... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Arhitectura calculatoarelor

8.1. Caracteristicile sistemelor de memorie Cele mai importante caracteristici sunt următoarele: - Amplasarea. Sistemele de calcul dispun de memorii interne si externe. Memoria internă este considerată de cele mai multe ori ca memorie principală. Există însă si alte forme de memorie internă. UCP necesită o... citește mai departe

168 pagini Gratis Extras Preview

Structura și arhitectura calculatoarelor

Introducere in CPUsim CPUsim este un mediu care permite simularea functionarii unei entitati central de prelucrare a calculatorului numeric. Acest program are urmatoarele facilitati: -permite definirea unui CPU propriu utilzatorului; -permite definirea unui limbaj de asamblare si a unui limbaj masina al... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Structuri și algoritmi pentru conducerea automată a proceselor

Partea I-a CONDUCEREA PROCESELOR DUPA MARIMEA DE IESIRE 1. Structuri de baza si metode de proiectare 1.1. Structuri de reglare si metode de proiectare Realizarea unui “produs” de calitate impune "conducerea procesului" in care se elaborează produsul respectiv (în particular proces tehnic, proces tehnologic şi... citește mai departe

243 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme

CAPITOLUL 1 Sisteme în reprezentare structurală Acest capitol introductiv este consacrat obţinerii modelului structural, numit şi pe stare, sau intern al unui proces. Pe baza acestui model se furnizează cadrul definitoriu şi clasificator al sistemelor dinamice, liniare şi neliniare, variante şi invariante, netede... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Noțiuni introductive și prezentare Labview

.Noțiuni introductive și componentele generale. În general, termenul de "Instrument Virtual" se foloseşte cu referire la un instrument de măsură sau de automatizare simulat printr-un program şi se realizează pe baza unui software, un program de simulare şi a unui element hardware, compus din module de prelucrare a... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Redresoare comandate

ARGUMENT Redresoarele comandate - sunt redresoarele care furnizează o tensiune de valoare medie Ud, reglabilă ca nivel; aceste redresoare sunt construite cu dispozitive semiconductoare comandate (tiristoare sau tiristoare si diode, tranzistoare); În numeroase aplicaţii apare nevoia reglajului nivelului tensiunii... citește mai departe

26 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Oscilatoare Sinusoidale

ARGUMENT Aceste generatoare sinusoidale formează o clasă largă de aparate, datorită proprietăţilor remarcabile pe care le are semnalul sinusoidal în tratarea circuitelor electronice în regim variabil. Multe firme producătoare de aparataj electronic întrebuinţează denumiri cu caracter general ca: oscilator pentru... citește mai departe

50 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Automatizări

Laborator 1 NOŢIUNI GENERALE DESPRE SISTEMELE AUTOMATE Automatizarea reprezintă introducerea în istorie a mijloacelor de automatizare, adică a mijloacelor care pot conduce procese fără intervenţia omului. Automatica este ştiinţa care se ocupă cu studiul sistemelor care conduc procesul tehnologic fără intervenţia... citește mai departe

89 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de Epurare Ape Uzate

1.DATE GENERALE Obiectivul prezentei oferte îl constituie realizarea unei staţii de epurare pentru localitatea ..................................., având în vedere faptul că, problemele legate de protecţia mediului sunt din ce în ce mai acute. Staţia de epurare este calculata pentru debitul de Quzimax = 370 mc/zi... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

MPLS - Multiprotocol Label Switching

Introducere În ultimele decenii, caracterizate printr-o explozie informaţională fără precedent în istoria omenirii, o importanţă deosebită au dobândit-o capacitatea şi resursele de comunicaţii de care dispun proiectanţii şi utilizatorii sistemelor informatice, în cadrul cărora un loc important îl ocupă calculatorul... citește mai departe

57 pagini 8 puncte Extras Preview

Mașină Electrică de Curent Continuu cu Excitație Independentă

1. Schema principială a instalaţiei tehnologice. Instalaţia tehnologică ce urmează a fi automatizată este o maşină electrică de curent continuu cu excitaţie independentă funcţionând în regim de motor. Prin introducerea instalaţiei de reglare urmărim menţinerea vitezei unghiulare constante la axa rotorului în urma... citește mai departe

17 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Inteligență artificială

Laborator 1 Scopul: Insusirea ideilor fundamentale despre inteligenta artificiala, insusirea ideilor fundamentale despre programarea logica, deosebirea intre programarea logica si programarea clasica. 1. Inteligenta artificiala Inteligenta Artificiala poate fi definita ca simularea inteligentei umane procesata... citește mai departe

88 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria Sistemelor de Programe

Ingineria Sistemelor de Programe Curs 1 – 2009 • Criza software-ului, inginerie software • Despre complexitatea software-ului - exemplu • Actori implicati • Obiective • Etapele dezvoltarii sistemelor de programe: analiza, proiectare, implementare, testare • Dupa dezvoltare: Intretinere, managementul... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Reglarea Debitului și a Temperaturii unui Material Granular

Identificarea buclei de reglare a debitului Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării. Bucla cuprinde: a – transportorul melcat (TM); b – transportorul cu cupe (TC); c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor. a) referitor la transportorul melcat:... citește mai departe

64 pagini 8 puncte Extras Preview

Comunicații de date în sisteme distribuite

1. Denumirea lucrarii: Analiza unor circuite de conversie RS232-RS485 2. Obiectivele lucrarii a. Recapitularea si clarificarea unor concepte de baza in privinta comunicatiilor de date pe linii seriale b. Prezentarea schemelor de principiu ale modulelor c. Identificarea principalelor subsisteme si recunoasterea... citește mai departe

109 pagini Gratis Extras Preview

Reglarea Vitezei Motoarelor Electrice de Acționare

Argument Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale, fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de a explica, prevedea şi controla un domeniu determinat al realităţii obiective. Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Circuite Redresoare

Argument Tema aleasă, Circuite Redresoare, are ca scop atingerea standardelor curriculare solicitate de specializarea pe care am făcut-o în liceu contribuind astfel la o bună formare profesională în domeniu. În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Reglarea Automată a Nivelului

1.1. Reglarea automată a nivelului Procesele în care mărimea reglată este nivelul se desfăşoară în rezervoare închise sau deschise, de secţiune constantă sau variabilă şi sunt implicate conducte de legătură şi robinete. De obicei, în reglarea nivelului unui lichid se presupune lichidul incompresibil. (- în... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Modelarea și Automatizarea Proceselor Tehnologice

Scurt istoric În procesul cunoasteri omul a fost preocupat din cele mai vechi timpuri, de a dirija fenomenele din natură , în sensul reducerii eforturilor sale fizice şi intelectuale.Se poate considera că în acest proces,omul a parcurs etapa mecanizării,automatizării şi în prezent etapa cibernetizării. Etapa... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Transmisii de date asincrone

1. Noţiuni de bază. Definiţii Definiţie: Prin comunicaţie de date se înţelege schimbul de informaţie numerică codificată între două DTE. Trebuie făcută distincţia între termenii "dată" şi "informaţie". Termenul "dată" este folosit pentru a desemna un set sau un bloc de caractere numerice sau alfabetice codificate... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Protocoale de rețea

Introducere Protocoale de reţea Protocolul de reţea este numele unui sistem de comunicare prim care maşinile din reţea interactioneazǎ. Pe un sistem Unix protocolul TCP este cel mai folosit. (De fapt TCP/IP este o intreagǎ familie de protocoale, dar ne vom ocupa de aceasta mai târziu). Reţelistica Novell... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile stocării magnetice

Argument Momentul iniţial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului englez Charles Babbage. El a propus în anul 1830 o Maşină Analitică care a anticipat în mod fascinant structura calculatoarelor actuale. Ideile sale au devansat cu peste 100 de ani posibilităţiile tehnologice ale... citește mai departe

58 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview