Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 20 din 43

Reglarea Vitezei Motoarelor Electrice de Acționare

Argument Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale, fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de a explica, prevedea şi controla un domeniu determinat al realităţii obiective. Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Circuite Redresoare

Argument Tema aleasă, Circuite Redresoare, are ca scop atingerea standardelor curriculare solicitate de specializarea pe care am făcut-o în liceu contribuind astfel la o bună formare profesională în domeniu. În cei patru ani de studiu am abordat întreaga gamă de module de pregătire în domeniu însă cel mai mult m-a... citește mai departe

23 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Reglarea Automată a Nivelului

1.1. Reglarea automată a nivelului Procesele în care mărimea reglată este nivelul se desfăşoară în rezervoare închise sau deschise, de secţiune constantă sau variabilă şi sunt implicate conducte de legătură şi robinete. De obicei, în reglarea nivelului unui lichid se presupune lichidul incompresibil. (- în... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Modelarea și Automatizarea Proceselor Tehnologice

Scurt istoric În procesul cunoasteri omul a fost preocupat din cele mai vechi timpuri, de a dirija fenomenele din natură , în sensul reducerii eforturilor sale fizice şi intelectuale.Se poate considera că în acest proces,omul a parcurs etapa mecanizării,automatizării şi în prezent etapa cibernetizării. Etapa... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Transmisii de date asincrone

1. Noţiuni de bază. Definiţii Definiţie: Prin comunicaţie de date se înţelege schimbul de informaţie numerică codificată între două DTE. Trebuie făcută distincţia între termenii "dată" şi "informaţie". Termenul "dată" este folosit pentru a desemna un set sau un bloc de caractere numerice sau alfabetice codificate... citește mai departe

30 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Protocoale de rețea

Introducere Protocoale de reţea Protocolul de reţea este numele unui sistem de comunicare prim care maşinile din reţea interactioneazǎ. Pe un sistem Unix protocolul TCP este cel mai folosit. (De fapt TCP/IP este o intreagǎ familie de protocoale, dar ne vom ocupa de aceasta mai târziu). Reţelistica Novell... citește mai departe

27 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Principiile stocării magnetice

Argument Momentul iniţial al istoriei calculatoarelor este, de obicei legat de numele matematicianului englez Charles Babbage. El a propus în anul 1830 o Maşină Analitică care a anticipat în mod fascinant structura calculatoarelor actuale. Ideile sale au devansat cu peste 100 de ani posibilităţiile tehnologice ale... citește mai departe

58 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Memorii

1. Notiuni introductive Industria memoriilor este una dintre cele mai dinamice aplicatii ale electronicii din zilele noastre. In ultimi ani chip-urile de memorie au avansat intr-un ritm alert, ceea ce a dus la o scadere dramatica a pretului/MB. Factorul principal care a dus la cresterea productiei fund cererea de... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Automatizări

Capitolul 1 INTRODUCERE ÎN STUDIUL SISTEMELOR AUTOMATE 1.1. Concepte, metode şi principii Ramura ştiinţei care se ocupă cu studiul metodelor şi mijloacelor prin intermediul cărora se asigură conducerea proceselor tehnice, fără intervenţia directă a operatorului uman, poartă denumirea de AUTOMATICĂ. Implementarea... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras Preview

Simularea cu MEF a comportării barelor cu pereți subțiri cu senele cu secțiuni z continue peste reaze

1.1 Generalităţi Profilele metalice formate la rece se întâlnesc în mai toate aspectele vieţii moderne. Utilizările acestora sunt multe şi variate, existând în zilele noastre o gamă largă de produse, cu o mare diversitate de forme şi mărimi. Apariţia în construcţii a profilelor formate la rece datează de pe la... citește mai departe

77 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Proiectarea navei - proiectarea instalației de balast

DESCRIERE GENERALA Clasificare Nava şi echipamentul livrate de constructor vor corespunde cu următoarele reguli şi norme care sunt tipărite şi valabile la data efectivă a contractului. CLASA Nava este un petrolier destinat transportului de diverse categorii de mărfuri (produse finite, ţiţei, motorină) având un... citește mai departe

169 pagini 11 puncte Cuprins Extras Preview

Elemente constructive ale roboților industriali

4.1Introducere ELEMENTE CONSTRUCTIVE SI DE CALCUL ALE ROBOŢILOR INDUSTRIALI Construcţia RI trebuie sa răspundă cerinţelor funcţionale de realizare a cinematicii impuse (precizia de poziţionare, viteza de deplasare), a preluării sarcinii in condiţii dinamice, a unei bune fiabilitatea, a lucrului,in medii nocive... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Traductoare și Sisteme de Măsurare

3 ore de curs pe saptamana; 2 ore de aplicatii: Laborator (sala ED 306); Notare: NF (max 100 p) = 0,4 NEx (max 40p) + 0,3 NLD(max 30p) + 0,3 NL (max 30p) NEx 5(min 20p) si NLD 5(min 15p) si NL 5(min 15p); Laboratorul in prima jumatate a semestrului traductoare pentru aplicatii industriale si instrumentatie... citește mai departe

225 pagini Gratis Extras Preview

Exemplu de Proiectare a Regulatoarelor Numerice

Problema 3 Fie un process continuu cu funcţia de transfer (1) Să se proiecteze regulatorul numeric prin alocare poli-zerouri pentru o buclă de reglare numerică care să asigure eroare staţionară nulă la intrare treaptă, suprareglajul impus maxim şi durata maximă a regimului tranzitoriu Soluţie Calculăm mai... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Modelarea și Simularea unui Sistem Electric

Se considera un circuit RLC: intr: U(t) ies: UL R=50 C=150uF L=5mH Formule: Legea lui Ohm-> UR(t)=iR(t) Aceasta schema simuleaza un proces electric in care avem o intrare, respectiv o iesire. Element de tip I (Inductiv): Aceste elemente modeleaza un comportament de tip acumulativ de energie similar... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Preview

Transformata Fourier a semnalelor

Teoria controlului sistemelor are doua domenii principale: - domeniul frecventei; - domeniul timpului. Transformata Fourier realizeaza legatura dintre aceste 2 domenii, transformand domeniul timp in domeniul frecventei. Astfel se obtin: amplitudinea si faza. f(t) : R —> R Observatie: Seria Fourier - Orice... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Sisteme de conducere în robotică - mâini mecanice

Introducere Dispozitivele de apucare (DA) reprezintă veriga finală din alcătuirea unui robot industrial, a manipulatoarelor şi a altor dispozitive automate, realizând ca funcţie principală apucarea (prinderea) obiectului de lucru (OL), menţinerea acestuia fără pierderea orientării relative în timpul transportului... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Delphi - programare vizuală cu aplicații în robotică

Mediul de dezvoltare DELPHI Scurt istoric al versiunilor Delphi 1 apare in 1992 ca o aplicaţie pe 16 biti lucrand sub sistemele de operare Windows 3.1 şi 3.11. Isi are originea in produsul Borland Pascal with Objects, versiunea 7.0 (aplicaţie DOS ce permitea dezvoltarea atat a aplicatiilor DOS, cat si a celor... citește mai departe

18 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Politica de securitate într-o organizație

Societatea comerciala Alfa produce si comercializeaza tamplarie PVC cu geam termopan. In prezent societatea are doua spatii pentru desfasurarea activitatii, unul situat in afara orasului Piatra Neamt pentru hala de productie, showroom si birouri, iar cel de-al doilea showroom situat in central orasului. Societatea... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea Circuitelor Digitale Dedicate

Capitolul 1 1. Introducere Acest capitol se ocupa cu introducerea in VHDL si sinteza VHDL si explica cum acestea pot fi utilizate impreuna la proiectarea hardware. Scop : • Ce este VHDL si la ce se poate utiliza ? • Cum este utilizata sinteza la proiectarea automata la nivel de porti logice ? 1.1 1. Ce este... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Infrastructura rețelei GSM

Introducere in GSM Reţeaua GSM are multe elemente tipice reţelelor celulare. Fiecare celulă este acoperită cu semnal radio de o staţie de bază, BTS (Base Tranceiver Station), formată dintr-un set de echipamente de emisie/recepţie, câte unul pentru fiecare canal radio duplex. Mai multe staţii de bază sunt comandate... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza sistemelor de acționare ale robotului tentacular

1.Generalitati. Incercarile de obtinere a unor noi materiale superperformante au condus la dezvoltarea unei clase de produsi cunoscuti sub denumirea de materiale compozite.Materialele compozite , impreuna cu ceramicile tehnice, polimerii tehnici ca si noile materiale metalice fac parte din categoria “noilor... citește mai departe

121 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Motorul pas cu pas

Tema proiectului Sa se proiecteze un sistem de actionare cu motor electric pas cu pas pentru mecanismul prezentat in figura 1 Fig.1 Unde MPP - motor pas cu pas z1 z2 z3 z4 - roti dinţate ce alcătuiesc un mecanism planetar H - braţul port satelit D.L. - dispozitiv de lucru 1. Caracteristicile motorului pas cu... citește mai departe

60 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Aparate de măsură - ampermetrul

Argument Ştiinţa este un ansamblu de cunoştinţe abstracte şi generale, fixate într-un sistem coerent obţinut cu ajutorul unor metode adecvate şi având menirea de a explica, prevedea şi controla un domeniu determinat al realităţii obiective. Descoperirea şi studierea legilor şi teoremelor electromagnetismului în... citește mai departe

24 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Simulatoarele

Simulation (Simulatoarele) 1.Introducere Simularea reprezinta imitarea unor lucruri reale, stare de fapt, sau proces. Actul de simulare a ceva, în general, atrage după sine reprezentarea caracteristicilor cheie a anumitor comportamente sau a unui sistem selectat fizic sau abstract. Simularea este folosita in mai... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview