Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 22 din 43

Inteligență Artificială în Conducerea Proceselor

Tema: Să se proiecteze un regulator fuzzy pentru a regla mărimile de ieşire ale procesului pendul invers Prezentarea procesului Pendulul invers este instabil în orice moment într-o singură direcţie, în afară de faptul când se aplică o forţă de reglare corespunzătoare. Aceasta se aplică la căruciorul de masă M.... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Elemente și Structuri de Automatizare - Traductoare de Presiune

PRESIUNEA DEFINIRE: Presiunea este o mărime fizică derivată, vectorială, ce caracterizează starea unui fluid şi se defineşte ca raport între forţă şi suprafaţa pe care se exercită perpendicular şi uniform repartizat: , ecuaţia de definire în raport cu mărimile fundamentale fiind: UNITĂŢI DE MĂSURĂ: În SI,... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Extras Preview

Controlere CRT - Nivele de Gri

1.Monitoare CRT Dispozitivele de afişare sunt indispensabile unui sistem grafic. Cerinţele impuse monitoarelor destinate graficii cu calculatorul sunt legate de stabilitatea imaginii, claritatea acesteia şi redarea bună a culorilor. Totodată diagonala unui monitor trebuie să fie suficient de mare (17” sau 20”).... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Frigiderul

Scurt istoric al tehnicii frigului Inca din antichitate, oamenii au simtit nevoia obtinerii temperaturilor inferioare temperaturii mediului ambiant. Primele relizari in acest sens au fost legate de utilizarea acumulatorilor naturali de frig, reprezentati prin zapada si gheata care erau adunate pe timp de... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Surubelnița Acționată Electric

1. Introducere Odată cu explozia tehnologică, încă de la începutul secolului 20, s-au dovedit a fi indispensabile la domiciliul respectiv în autoturismul oricărei persoane, fie la locul de muncă, uneltele cu care se pot monta, demonta, regla, repara sau chiar strica, diferitele utilităţi existente in viaţa de zi cu... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Curs Fuzzy

Sistemele bazate pe cunoştinţe sunt o ramură a inteligenţei artificiale. Scopul lor este de a stoca şi manipula cunoştinţe reprezentate printr-un limbaj formal, astfel încât să poate fi incluse într-un mecanism inferenţial pentru a rezolva o problemă. Exemple ale sistemelor bazate pe cunoştinţe sunt: sistemele... citește mai departe

57 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme încorporate

1. Notiuni Introductive Sistemele incorporate sunt sisteme de calcul care sunt parti componente a unor dizpozitive speciale. Functie de caracteristicile in ansamblu a echipamentului sistemele incorporate au un inalt grad de optimizare funtie de particularitatile ansamblului in care sunt integrate. In mod... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Motoare Electrice

I. GENERALITĂTI ALE ROBOTILOR INDUSTRIALI 1.1. Introducere în problematica robotilor industriali. Definitii Notiunea de “robot” a fost introdusă pentru prima dată de scriitorul ceh Karel Capek într-o piesă de anticipatie stiintifică “R.U.R.” (Rossum’s Universal Robot), scrisă în anul 1922, pentru a denumi... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Metode Avansate de Control al Sistemelor Mecanice

LABORATOR 1 Ce este mecatronica? În multe domenii ale tehnicii poate să fie observată integrarea dintre sistemele mecanice şi electronică, integrare care s‐a accentuat în special după anul 1980. Aceste sisteme s‐au transformat din sisteme electromecanice, formate din componente mecanice şi electrice distincte, în... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Metode Avansate de Control al Sistemelor Mecanice

CURS 1 SISTEME DE COMANDĂ 1.1. Bazele comenzii 1.1.1. Definiții ale comenzii Comanda se definește ca fiind procesul din interiorul unui sistem cu una sau mai multe variabile ca intrări care influențează ieșirile, depinzând de mediul sistemului individual. Noțiunea de comandă se utilizează adesea pentru definirea... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Curs PACIE

I1.1. Definiţii Un ansamblu de echipamente electrice interconectate într-un spaţiu dat şi reprezentând un tot unitar,, cu o funcţionalitate bine determinată, formează o instalaţie electrică. Orice instalaţie electrică presupune deci o serie de echipamente electrice, precum şi interconexiunile dintre acestea,... citește mai departe

228 pagini Gratis Extras Preview

Arhitectura calculatoarelor

Un calculator numeric este constituit dintr-un ansamblu de resurse fizice (hardware) şi de programe de sistem (software de sistem) care asigură prelucrarea automată a informaţiilor, în conformitate cu algoritmii specificaţi de utilizator prin programele de aplicaţii (software utilizator). Descrierea unui... citește mai departe

137 pagini Gratis Extras Preview

Curs SCPI

2.1 Reglarea automata a debitului 2.1.1 Estimarea paramatrilor proceselor de curgere Pentru reglarea debitului se calculeaza modelul dinamic al unei conducte tehnologice prin care curge un fluid, delimitata de elementul de executie si traductorul de debit. Un sistem de reglare automata a debitului SRA are... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Transformări tridimensionale

Transformarile geometrice tridimensionale cuprind translatia, scalarea, rotatia, oglindirea, forfecarea si proectia obiectelor 3D. Asa cum transformarile 2D se reprezinta prin matrice 3x3 folosind coordonate omogene, si transformarile 3D pot fi reprezentate prin matrice 4x4 reprezentand punctele 3D in coordonate... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiect Q-Learning - inteligență artificială

1.Inteligenta Artificiala Generalitati Scopul Inteligentei Artificiale (AI) este de a dezvolta algoritmi sau metode pentru sistemele de calcul, care să simuleze modul de gândire uman. Evident propozitia aceasta nu trebuie luată ca o definitie riguroasă a conceptului de AI. Ceea ce trebuie totusi remarcat în... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Extras Preview

Tablouri

În Matlab, tablourile multidimensionale (array) reprezintă o extindere a matricelor. Un element al unei matrice poate fi accesat utilizând doi indici: primul reprezentând linia, iar al doilea coloana. În cazul tablourilor multidimensionale se adaugă câte un indice pentru fiecare dimensiune suplimentară (pagini).... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Variator de tensiune continuă

1. Generalităţi. Clasificare Variatoarele de tensiune continuă (VTC) sau chopperele sunt convertoare de curent continuu care transformă energia furnizată de o sursă de tensiune continuă tot în energie de tensiune continuă, însă de o altă valoare, eventual reglabilă. Ele îşi gasesc aplicabilitatea în construcţia... citește mai departe

19 pagini 9 puncte Extras Preview

Generatorul Sincron

GENERATORUL SINCRON Maşinile sincrone (MS) sunt maşini de c.a. al căror rotor se roteşte cu frecvenţă constantă, respectiv cu viteză unghiulară ( ) constantă. La maşinile sincrone această turaţie n ( ) este egală cu turaţia de sincronism n1 ( ); adică: (1) Cele mai multe maşini sincrone, funcţionează ca... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Mașini de Curent Continuu

MAŞINI DE CURENT CONTINUU 1. Generalitati Maşinile de curent continuu au două forme constructive de bază: cu colector şi fără perii (fără colector).Maşinile de c.c. cu colector sunt şi până acum cele mai larg răspândite în diverse domenii de utilizare a maşinilor electrice. Construcţiile lor moderne sunt... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Mașini asincrone

MAŞINA ASINCRONA 1.Notiuni generale Maşinile asincrone sunt maşini de c.a ce funcţionează cu câmp magnetic în-vârtitor. Rotorul acestora se roteşte cu turaţie diferită faţă de turaţia câmpului mag-netic învârtitor rezultant din întrefierul maşinii asincrone. De la această caracteris-tică de bază provine şi... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistemul Airbag

Introducere Airbagul este una dintre invenţiile marcante ale secolului trecut, care se afla intr-o continua dezvoltare inclusiv in zilele noastre. Sistemul airbag a fost inventat de către Patrick W. Hetrick (Newport,USA) in anul 1951, cu scopul iniţial de a-şi proteja propria familie. In dezvoltarea acestui sistem,... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Proiectarea Sistemelor cu Microprocesoare

Introducere in Microcontrolere. Circumstanţele în care ne găsim astăzi în domeniul microcontrolerelor şi-au avut începuturile în dezvoltarea tehnologiei circuitelor integrate. Această dezvoltare a făcut posibilă înmagazinarea a sute de mii de tranzistoare într-un singur cip. Aceasta a fost o premiză pentru... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Identificarea Sistemelor Proiect

1. Prezetarea teoretica a metodei utilizate 2. Implementarea algoritmului 3. Ilustrarea tuturor aspectelor intalnite in aplicarea metodei de identificat 4. Stabilirea conditiilor in care metoda ofera performante ridicate si a situatiilor in care metoda nu da rezultate satisfacatoare 5. Imbunatatirea metodei de... citește mai departe

24 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea unui sistem de reglare automată a temperaturii produsului util la un schimbător de căldură cu parametric concentrate

Tema:Sa se proiecteze un sistem de reglare automata a temperaurii produsului util la un schimbator de caldura cu parametrii concentrati. Date de proiectare: 1.Temperatura de iesire θe[0C]=50 2.Temperatura agentului termic C]=75 3.Debitul nominal al agentului termic Qan[m3/h]=6 4.Debitul maxim al agentului... citește mai departe

38 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

REDI

În această lucrare este propusă o procedură nouă şi eficientă, numită REDI, care identifică erorile redundante singulare de tip stuk-at în circuite logice combinaţionale. Metoda este orientată eroare şi utilizează sensibilitatea căilor parţiale pentru a determina defectele redundante. Aceasta utilizează numai... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Preview