Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 24 din 43

Modelarea, Simularea și Indentificarea Sistemelor

1. INTRODUCERE Studiul sistemelor sau fenomenelor reale este deseori dificilă întrucât acestea prezintă o mare diversitate şi complexitate. Modelul este o reprezentare simplificată a realităţii realizat pe baza unui sistem unitar de principii obiective (ipoteze simplificatoare) care permit reproducerea cu... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview

Aplicații multimedia

Este MULTIMEDIA doar o componenta a unor discipline sau putem discuta despre o disciplina in sine ? Aplicatie Multimedia = o aplicatie care incorporeaza sunet, imagine statica, film, text cu scopul de a oferi o beneficiarului o informatie cit mai complexa. Poate fi “imitat” Pavarotti ? Poate fi “fabricat”... citește mai departe

250 pagini Gratis Extras

Giroscoape

Introducere Datorită cerinţei crescînde de instrumente de înaltă exactitate şi fiabile pentru control şi sisteme de navigare atît aeriană şi spaţială, cît şi maritimă, terestră, tehnica a căutat o soluţie alternativă busolei simple care a fost inima sistemelor de navighare pînă la sfîrşitul primului sfert al sec.... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Extras Preview

Convertoarele Analog Numerice

5.1 Generalităţi Convertorul analog numeric este un circuit care transformă o mărime cu variaţie analogică aplicată la intrare într-o mărime numerică la ieşire. Într-un sens mai larg procesul de conversie analog numerică poate fi considerat ca o plasare a mărimii de intrare într-un interval de cuantizare obţinut... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Convertoare Numeric-Analogice

4.1 Principii de realizare ale CNA Un convertor numeric analogic are la intrare un semnal numeric si exprimat printr-o secvenţă de variabile binare bk, k =1, 2, , N (cod binar) şi generează la ieşire un semnal analogic se (curent sau tensiune) funcţie de valoarea numerică a semnalului de intrare, în concordanţă cu... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras

Procesoare Superscalare

Procesoarele superscalare, exploatând paralelismul arhitecturii, pot executa mai multe instrucţiuni într-un ciclu maşină. Metodele superscalare, rezultat al extinderii principiilor ce stau la baza procesoarelor RISC, au fost aplicate începând din anii 1990 unei game largi de arhitecturi, de la cele specifice RISC... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Structura procesoarelor din familia Intel

5.1. Structura procesorului 286 Arhitectura internă a microprocesorului 286 constă din patru unităţi funcţionale, care lucrează în paralel şi realizează execuţia instrucţiunilor ca pe o „bandă de asamblare". Funcţionarea procesorului se poate rezuma, în principiu, la o succesiune de operaţii care se execută în mod... citește mai departe

64 pagini Gratis Extras Preview

Paginare și Administrarea Memoriei Cache

Paginarea este utilizată pentru a implementa memoria virtuală bazată pe blocuri de dimensiune fixă, denumite pagini. Asemănător segmentării, paginarea translatează adresele virtuale în adrese fizice. Acestea sunt translatare prin maparea (suprapunerea) blocurilor de memorie de lungime fixă în locaţiile de memorie... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Microcontrolerul PIC18F452

MICROCONTROLERUL PIC18F452 1. Generalităţi La modul general un controler (“controller” termen de origine anglo-saxonă, cu un domeniu de cuprindere foarte larg) este o structură electronică destinată controlului unui proces sau unei caracteristici a mediului exterior, fără să fie necesară intervenţia operatorului... citește mai departe

13 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Prezentarea Principiului unor Structuri Distribuite și Ierarhizate de Achiziție de Date și Control

Cap.1. Prezentarea principiului unor structuri distribuite şi ierarhizate de achiziţie de date şi control 1.1.Noţiuni generale În tehnica conducerii proceselor s-au dezvoltat tot mai mult algoritmi complecşi de conducere, algoritmi ce au nevoie de foarte multe informaţii despre procesul respectiv şi totodată... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria programării

Introducere în ingineria programării 1. Obiectivele ingineriei programării 2. Sistemele socio-tehnice 3. Fazele ingineriei programării Introducere în ingineria programării 1. Obiectivele ingineriei programării 2. Sistemele socio-tehnice 3. Fazele ingineriei programării Necesitate Economia tuturor statelor... citește mai departe

200 pagini Gratis Extras

Elementele Limbajului Verilog

Limbajul verilog este organizat pe mai multe nivele din care fac parte: a)nivelul inferiorcare permite descrierea amplasarii si conectarii rezistoarelor si tranzistoarelor b)nivelul poarta care descrie folosind portile logicesi bistabile c)nivelul transferlului intre registri(RTL) care opereaza cu vectori de... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

DSP - Avantaje și Dezavantaje

Avantaje 1. garanteaza acuratetea semnalului ce este determinate de numarul de biti utilizati in prelucrare. 2. perfecta reproductivitate – aceleasi performante se obtin de la unitate la unitate, neexistand variatii datorate componentelor.Ex. Utilizand tehnici DSP un semnal digital poate fi copiat sau reprodus... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Domotica - Concepte Fundamentale de Modelare și Simulare

1. Sistem, model, simulare Un sistem este definit de o mulţime de componente care interacţionează între ele pe de o parte şi cu exteriorul pe de altă parte. Aceste componente cunoscute sub numele de entităţi definesc echipamente fizice din sistemul real respectiv activităţi fizice activităţi care apar în sistemul... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Codarea Surselor pentru Canale cu Perturbații

3.1. Punerea problemei În cazul transmisiilor la distanţe relativ mari, prin apariţia inerentă a perturbaţiilor, o parte din simbolurile din alfabetul codului, ce formează cuvintele de cod ataşate mesajelor, pot fi modificate, astfel încât ceea ce se recepţionează nu mai corespunde cu ceea ce s-a transmis.... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea numerică a imaginilor

Tratarea imaginii reprezintă operaţii care interpretează sau afectează interpretarea prin modificarea reprezentării unei imagini , codifică în vederea transmiterii , clarifică metodele de analiză şi participă la obţinerea rezultatelor interpretării respectivei imagini. Structurile de date utilizate în tratarea... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Aplicații de control utilizând microcontrolerul PIC16F877

CAPITOLUL 1 PROIECTAREA SISTEMELOR DE REGLARE A DEBITELOR 1.1 Noţiuni introductive Reglarea debitului pare la prima vedere o problemă extrem de simplă, deoarece mărimea de ieşire a procesului este un debit iar mărimea de intrare este acelaşi debit şi ca atare funcţia de transfer a procesului ar fi egală cu... citește mai departe

75 pagini 10 puncte Cuprins Extras Preview

Electronică de putere

Circuitele electronice de putere sunt utilizate în instalaţii care funcţionează la curenţi şi tensiuni mari. În mod obişnuit aceste circuite modifică fie parametrii unei surse de energie electrică, cum ar fi tensiunea, frecvenţa, numarul de faze, fie însăşi natura sursei, care poate să fie sursă de curent... citește mai departe

59 pagini Gratis Extras Preview

Măsurări mecanice

Pentru a putea defini traductorul este necesară mai întâi definirea următoarelor noţiuni: Măsurarea este operaţia de comparare directă a două mărimi de aceiaşi natură (numite mărime de intrare şi mărime de ieşire). Mărimea considerată element de comparaţie se numeşte unitate de măsură. Sistemul automat este un... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Studiu elementelor de întârziere de ordinul I și al sistemului automat liniar de ordinul II

1. Studiul elementului de intarziere de ordinul I (aperiodic). 1.1. Deducerea analitica a raspunsului indicial Elementele de întârziere de ordinul I (EÎO1) sunt descrise de ecuaţii diferenţiale de forma: (1.1) în care r(t) = 1(t). Considerăm condiţia iniţială nulă: (1.2) Ecuaţia (1.1) se aduce la o formă prin... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Open Process Control

Introducere Standardul OPC (OLE for Process Control) reprezintă o serie de specificaţii definite de OPC Foundation pentru a facilita conectivitatea în domeniul automatizării industriale. OPC foloseşte tehnologia Microsoft DCOM pentru a furniza o linie de comunicaţie între serverele OPC şi clienţii OPC. OPC a fost... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Implementarea și Testarea unor Sisteme de Reglare

1. Obiectul lucrării În industrie există procese lente cu funcţii de transfer care au constante de timp mari care pot să ajungă la zeci de minute sau chiar ore. Industria chimică, metalurgică sau a construcţiilor de maşini sunt un exemplu concludent în acest sens, în unele cazuri nu este neglijabil timpul mort.... citește mai departe

75 pagini 9 puncte Extras Preview

Sarcinile Mecanice ale Motoarelor Electrice de Acționare

În această lucrare se dezvoltă diferite modele de simulare a sarcinii mecanice aplicată la arborele unei maşini electrice. Aceste sarcini pot avea caracter reactiv (pasiv), sau activ (potenţial). Pe baza modelului obţinut se cor ridica prin intermediul simulării pe calculator caracteristicile mecanice ale sarcinii.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Convertoare de Curent Continuu și de Curent Alternativ cu Caracter Sursă de Tensiune cu Modulația Pulsului

3.1. Întroducere În acest capitol se vor prezenta modele simple de simulare bazate pe principiul de funcţionare ale unor convertoare de c.c., respectiv de c.a. cu caracter sursă de tensiune, comandate în regim de modulaţie pe lăţime a pulsului (PWM - Pulse Width Modulation) cu reacţie de curent în buclă închisă... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Regimurilor Tranzitorii în Sisteme Trifazate Sinusoidale cu Ajutorul Fazorilor Spațiali

2.1. Introducere În capitolul 1 s-a analizat sistemul trifazat sinusoidal cu ajutorlu fazorilor spaţiali, în regim stabilizat, adică având amplitudinea mărimilor constantă în timp. În regim tranzitoriu amplitudinea mărimilor sinusoidale nu este constantă, ci variează în timp. În acest capitol se tratează regimuri... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview