Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 25 din 43

Măsurări mecanice

Pentru a putea defini traductorul este necesară mai întâi definirea următoarelor noţiuni: Măsurarea este operaţia de comparare directă a două mărimi de aceiaşi natură (numite mărime de intrare şi mărime de ieşire). Mărimea considerată element de comparaţie se numeşte unitate de măsură. Sistemul automat este un... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Studiu elementelor de întârziere de ordinul I și al sistemului automat liniar de ordinul II

1. Studiul elementului de intarziere de ordinul I (aperiodic). 1.1. Deducerea analitica a raspunsului indicial Elementele de întârziere de ordinul I (EÎO1) sunt descrise de ecuaţii diferenţiale de forma: (1.1) în care r(t) = 1(t). Considerăm condiţia iniţială nulă: (1.2) Ecuaţia (1.1) se aduce la o formă prin... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Open Process Control

Introducere Standardul OPC (OLE for Process Control) reprezintă o serie de specificaţii definite de OPC Foundation pentru a facilita conectivitatea în domeniul automatizării industriale. OPC foloseşte tehnologia Microsoft DCOM pentru a furniza o linie de comunicaţie între serverele OPC şi clienţii OPC. OPC a fost... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Implementarea și Testarea unor Sisteme de Reglare

1. Obiectul lucrării În industrie există procese lente cu funcţii de transfer care au constante de timp mari care pot să ajungă la zeci de minute sau chiar ore. Industria chimică, metalurgică sau a construcţiilor de maşini sunt un exemplu concludent în acest sens, în unele cazuri nu este neglijabil timpul mort.... citește mai departe

75 pagini 9 puncte Extras Preview

Sarcinile Mecanice ale Motoarelor Electrice de Acționare

În această lucrare se dezvoltă diferite modele de simulare a sarcinii mecanice aplicată la arborele unei maşini electrice. Aceste sarcini pot avea caracter reactiv (pasiv), sau activ (potenţial). Pe baza modelului obţinut se cor ridica prin intermediul simulării pe calculator caracteristicile mecanice ale sarcinii.... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Convertoare de Curent Continuu și de Curent Alternativ cu Caracter Sursă de Tensiune cu Modulația Pulsului

3.1. Întroducere În acest capitol se vor prezenta modele simple de simulare bazate pe principiul de funcţionare ale unor convertoare de c.c., respectiv de c.a. cu caracter sursă de tensiune, comandate în regim de modulaţie pe lăţime a pulsului (PWM - Pulse Width Modulation) cu reacţie de curent în buclă închisă... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Studiul Regimurilor Tranzitorii în Sisteme Trifazate Sinusoidale cu Ajutorul Fazorilor Spațiali

2.1. Introducere În capitolul 1 s-a analizat sistemul trifazat sinusoidal cu ajutorlu fazorilor spaţiali, în regim stabilizat, adică având amplitudinea mărimilor constantă în timp. În regim tranzitoriu amplitudinea mărimilor sinusoidale nu este constantă, ci variează în timp. În acest capitol se tratează regimuri... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Compararea Fazorilor Spațiali cu Componente Simetrice ale Sistemelor Trifazate Sinusoidale Echilibrate și Dezechilibrate

1.1. Întroducere În acest capitol se studiează sistemele trifazate sinusoidale prin intermediul fazorilor spaţiali, atât în regim echilibrat, cât şi în regim dezechilibrat, făcând sinteza şi analiza fazorului cu ajutorul componentelor simetrice. Se prezintă structurile de modelare ale transformărilor specifice... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristicile statice ale mașinii de curent continuu cu excitație separată

5.1. Introducere În acest capitol se prezintă modelul matematic al motorului de curent continu (c.c.) în regim stabilizat care serveşte la ridicarea caracteristicilor statice şi a limitelor de încărcare la cuplu la curent constant şi cele la curent la cuplu constant. 5.2. Consideraţii teoretice Maşina de c.c.... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Automate Programabile

Automatele programabile (AP) sunt echipamente electronice destinate realizării instalaţiilor de comandă secvenţiale în logică programată. Din punct de vedere al complexităţii, automatele programabile sunt situate între echipamentele clasice cu contacte sau cu comutaţie statică, ale instalaţiilor de comandă şi... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Elemente constructive mecatronice aferente arborelui intermediar al unui minireductor de turație

A. Enuntarea temei de lucru Sa se proiecteze si sa se prezinte principalele elemente constructive mecatronice aferente arborelui intermediar al unui minireductor de turatii cu roti dintate cilindrice pentru care se cunosc urmatoarele date tehnice:  ;  puterea transmisa pe arbore : ;  turatia arborelui : ; ... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Variatoare de tensiune continuă pentru comanda motoarelor electrice de curent continuu

Variatoare de tensiune continua pentru comanda motoarelor electrice de curent continuu 4. Principii constructive si functionale. Clasificare Principii functionale Variatorul de tensiune continua (VTC), denumit si chopper, este un convertor care transforma tensiunea continua de la intrare in impulsuri... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem de reglare automată a raportului a două debite

INTRODUCERE Prezentul proiect a avut ca scop familiarizarea studentilor care au contribuit la realizarea lui cu ceea ce inseamna in linii mari “ a proiecta un SRA”. Tot odata unul din scopurile urmarite cu mai mare atentie a fost acela de a depista si pe cat posibil inlatura cauzele nefunctionarii traduncorului de... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Procesarea semnalului video 2D utilizat la comandarea roboților - calculul lungimii conturului obiectelor din imagine - calculul ariei obiectelor din imagine

Introducere În ingineria electrică şi în ştiinta informaticii, procesarea video reprezintă un caz particular al procesării de semnal, unde semnalele input şi output reprezintă fişiere video sau lungimi video. Tehnicile de procesare video sunt folosite la televizoare, video, dvd-uri, video codecuri, playere video şi... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Semnale și Metode de Procesare

CAPITOLUL 1 - SEMNALE 1.1. Introducere În multe cazuri procesarea semnalelor reprezintă o etapă premergătoare analizei şi sintezei unor situaţii legate de o anumită activitate. De regulă procesarea semnalelor are o pondere mare în ceea ce priveşte obţinerea unor performanţe superioare. Având în vedere faptul că... citește mai departe

109 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Identificarea Semnalelor

%criteriul aplatizarii function [Vmin]=Aplatizare(p,y) N=length(y); M=N; %for p=1:N %Se calculeaza r r=calc_r(p,y); % Se calculeaza R R=calculez_R(p,y); % Se calculeaza B B=zeros(p+1,p+1); for i=1:1:p+1 B(i,i)=1/(sqrt(M)*M^(i-1)); end theta_T=B*inv(B*R*B)*B*r'; % Se calculeaza V %V(p)=0; for n=1:N... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras

Mecatronica

1.Sa se reprezinte viteza a doua vehicule in functie de timpul t. %program 2 viteze t=0:5:25; ti=0:.1:25; v1=[0 4.8 9.6 15.2 22 29]; v1i=interp1(t,v1,ti,'cubic'); v2=[0 4.2 9.3 15.2 24 31]; plot(t,v1,'k:',t,v2,'k-.','linewidth',1.6); grid; xlabel('timp t[s]'); ylabel('viteza v[m/s]'); title('viteza a doua... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Rezolvarea unui Sistem de Inecuație cu n Necunoscute

I Generalităţi Optimizări Prin optimizare se întelege un ansamblu de metode si tehnici care determină gasirea solutiei celei mai bune (solutie optimă) pentru o problema dată. Fie X un spaţiu normat, domeniul o funcţionalp diferenţiabilă Frechet, mărginită interior. Problema de optimizare (PO) constă în... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Laborator știința sistemelor

L1. INTRODUCERE ÎN MEDIUL DE PROGRAMARE MATLAB Obiectivele lucrării: - familiarizarea studenţilor cu mediul MATLAB şi programul Simulink; - însuşirea modalităţii de redactare a unui referat de laborator la disciplina “Ştiinţa sistemelor”. A. Consideraţii pregătitoare Mediul de programare MATLAB este destinat... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Modalități de programare a roboților industriali

. Definitia robotului si a robotului industrial Robotul este un sistem cu functionarea automata, adaptabila prin programare conditiilor mediului in care actioneaza, destinat inlocuirii activitatii unuia sau mai multor operatori, sau amplificarii (prelungirii) unei functii a acestora. Definitia cuprinde cele doua... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea Cozilor de Așteptare

Procese Poisson Baza teoretică a modelării cozilor de aşteptare o constituie o clasă particulară de procese stochastice, procesele Poisson. In continuare se vor prezenta proprietăţile lor esenţiale. Se consideră de asemenea eveniment care se produce prima dată la t = 0 şi apoi se repeta la momente aleatoare de timp... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Procesarea Imaginilor

Cap.1. Elemente de percepţie vizuală. 1.1. Vederea umană Elementul sensibil la lumină al ochiului este retina, pe care se focalizează imaginea. Există două tipuri de celule receptoare: conuri şi bastonaşe. Conurile sînt în număr de 6-7 milioane, sînt localizate în porţiunea centrală a retinei şi sînt sensibile la... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras

Structuri de Măsurare și Interfatare în Sisteme Automate

Cap.1. Introducere 1.1.Definitii Informatie - rezultat al actului de informare, acela de a da o formă mintii (ca în educaţie, instruire sau training) (Oxford British Dictionary) A măsura - a găsi dimensiunea sau cantitatea exactă din ceva (Cambridge Dictionary) -a estima dimensiunea sau anumite atribute ale... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de Reglare a Temperaturii și Debitului unui Flux de Aer Recirculat LTR701

1.Introducere Automatica este ramura stiintei care se ocupa cu studiul metodelor si mijloacelor prin intermediul carora se asigura conducerea proceselor tehnice, fara interventia directa a operatorului uman. Operatia de informare a operatorului asupra modului cum se desfasoara procesul se poate face prin masurari... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Motor cu Aprindere prin Comprimare

a).Sa se proiecteze un motor cu aprindere prin comprimare, supraalimentat, pentru un autoturism. • puterea nominala Pn=70 kW • turatia la puterea nominala nn=4500 rot/min b).1. Studiu privind stadiul actual si tendinte in dezvoltarea motoarelor din aceeasi clasa. 2. Calculul termic cu un studiu privind procesul... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview