Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 25 din 43

Compararea Fazorilor Spațiali cu Componente Simetrice ale Sistemelor Trifazate Sinusoidale Echilibrate și Dezechilibrate

1.1. Întroducere În acest capitol se studiează sistemele trifazate sinusoidale prin intermediul fazorilor spaţiali, atât în regim echilibrat, cât şi în regim dezechilibrat, făcând sinteza şi analiza fazorului cu ajutorul componentelor simetrice. Se prezintă structurile de modelare ale transformărilor specifice... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Caracteristicile statice ale mașinii de curent continuu cu excitație separată

5.1. Introducere În acest capitol se prezintă modelul matematic al motorului de curent continu (c.c.) în regim stabilizat care serveşte la ridicarea caracteristicilor statice şi a limitelor de încărcare la cuplu la curent constant şi cele la curent la cuplu constant. 5.2. Consideraţii teoretice Maşina de c.c.... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Automate Programabile

Automatele programabile (AP) sunt echipamente electronice destinate realizării instalaţiilor de comandă secvenţiale în logică programată. Din punct de vedere al complexităţii, automatele programabile sunt situate între echipamentele clasice cu contacte sau cu comutaţie statică, ale instalaţiilor de comandă şi... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Extras Preview

Elemente constructive mecatronice aferente arborelui intermediar al unui minireductor de turație

A. Enuntarea temei de lucru Sa se proiecteze si sa se prezinte principalele elemente constructive mecatronice aferente arborelui intermediar al unui minireductor de turatii cu roti dintate cilindrice pentru care se cunosc urmatoarele date tehnice:  ;  puterea transmisa pe arbore : ;  turatia arborelui : ; ... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Variatoare de tensiune continuă pentru comanda motoarelor electrice de curent continuu

Variatoare de tensiune continua pentru comanda motoarelor electrice de curent continuu 4. Principii constructive si functionale. Clasificare Principii functionale Variatorul de tensiune continua (VTC), denumit si chopper, este un convertor care transforma tensiunea continua de la intrare in impulsuri... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Sistem de reglare automată a raportului a două debite

INTRODUCERE Prezentul proiect a avut ca scop familiarizarea studentilor care au contribuit la realizarea lui cu ceea ce inseamna in linii mari “ a proiecta un SRA”. Tot odata unul din scopurile urmarite cu mai mare atentie a fost acela de a depista si pe cat posibil inlatura cauzele nefunctionarii traduncorului de... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Procesarea semnalului video 2D utilizat la comandarea roboților - calculul lungimii conturului obiectelor din imagine - calculul ariei obiectelor din imagine

Introducere În ingineria electrică şi în ştiinta informaticii, procesarea video reprezintă un caz particular al procesării de semnal, unde semnalele input şi output reprezintă fişiere video sau lungimi video. Tehnicile de procesare video sunt folosite la televizoare, video, dvd-uri, video codecuri, playere video şi... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Semnale și Metode de Procesare

CAPITOLUL 1 - SEMNALE 1.1. Introducere În multe cazuri procesarea semnalelor reprezintă o etapă premergătoare analizei şi sintezei unor situaţii legate de o anumită activitate. De regulă procesarea semnalelor are o pondere mare în ceea ce priveşte obţinerea unor performanţe superioare. Având în vedere faptul că... citește mai departe

109 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Identificarea Semnalelor

%criteriul aplatizarii function [Vmin]=Aplatizare(p,y) N=length(y); M=N; %for p=1:N %Se calculeaza r r=calc_r(p,y); % Se calculeaza R R=calculez_R(p,y); % Se calculeaza B B=zeros(p+1,p+1); for i=1:1:p+1 B(i,i)=1/(sqrt(M)*M^(i-1)); end theta_T=B*inv(B*R*B)*B*r'; % Se calculeaza V %V(p)=0; for n=1:N... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras

Mecatronica

1.Sa se reprezinte viteza a doua vehicule in functie de timpul t. %program 2 viteze t=0:5:25; ti=0:.1:25; v1=[0 4.8 9.6 15.2 22 29]; v1i=interp1(t,v1,ti,'cubic'); v2=[0 4.2 9.3 15.2 24 31]; plot(t,v1,'k:',t,v2,'k-.','linewidth',1.6); grid; xlabel('timp t[s]'); ylabel('viteza v[m/s]'); title('viteza a doua... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Rezolvarea unui Sistem de Inecuație cu n Necunoscute

I Generalităţi Optimizări Prin optimizare se întelege un ansamblu de metode si tehnici care determină gasirea solutiei celei mai bune (solutie optimă) pentru o problema dată. Fie X un spaţiu normat, domeniul o funcţionalp diferenţiabilă Frechet, mărginită interior. Problema de optimizare (PO) constă în... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Laborator știința sistemelor

L1. INTRODUCERE ÎN MEDIUL DE PROGRAMARE MATLAB Obiectivele lucrării: - familiarizarea studenţilor cu mediul MATLAB şi programul Simulink; - însuşirea modalităţii de redactare a unui referat de laborator la disciplina “Ştiinţa sistemelor”. A. Consideraţii pregătitoare Mediul de programare MATLAB este destinat... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Modalități de programare a roboților industriali

. Definitia robotului si a robotului industrial Robotul este un sistem cu functionarea automata, adaptabila prin programare conditiilor mediului in care actioneaza, destinat inlocuirii activitatii unuia sau mai multor operatori, sau amplificarii (prelungirii) unei functii a acestora. Definitia cuprinde cele doua... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Modelarea Cozilor de Așteptare

Procese Poisson Baza teoretică a modelării cozilor de aşteptare o constituie o clasă particulară de procese stochastice, procesele Poisson. In continuare se vor prezenta proprietăţile lor esenţiale. Se consideră de asemenea eveniment care se produce prima dată la t = 0 şi apoi se repeta la momente aleatoare de timp... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Extras Preview

Procesarea Imaginilor

Cap.1. Elemente de percepţie vizuală. 1.1. Vederea umană Elementul sensibil la lumină al ochiului este retina, pe care se focalizează imaginea. Există două tipuri de celule receptoare: conuri şi bastonaşe. Conurile sînt în număr de 6-7 milioane, sînt localizate în porţiunea centrală a retinei şi sînt sensibile la... citește mai departe

47 pagini Gratis Extras

Structuri de Măsurare și Interfatare în Sisteme Automate

Cap.1. Introducere 1.1.Definitii Informatie - rezultat al actului de informare, acela de a da o formă mintii (ca în educaţie, instruire sau training) (Oxford British Dictionary) A măsura - a găsi dimensiunea sau cantitatea exactă din ceva (Cambridge Dictionary) -a estima dimensiunea sau anumite atribute ale... citește mai departe

91 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de Reglare a Temperaturii și Debitului unui Flux de Aer Recirculat LTR701

1.Introducere Automatica este ramura stiintei care se ocupa cu studiul metodelor si mijloacelor prin intermediul carora se asigura conducerea proceselor tehnice, fara interventia directa a operatorului uman. Operatia de informare a operatorului asupra modului cum se desfasoara procesul se poate face prin masurari... citește mai departe

69 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Motor cu Aprindere prin Comprimare

a).Sa se proiecteze un motor cu aprindere prin comprimare, supraalimentat, pentru un autoturism. • puterea nominala Pn=70 kW • turatia la puterea nominala nn=4500 rot/min b).1. Studiu privind stadiul actual si tendinte in dezvoltarea motoarelor din aceeasi clasa. 2. Calculul termic cu un studiu privind procesul... citește mai departe

107 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Motor de Curent Continuu

Se doreşte realizarea modelului matematic al unui motor de curent continuu cu ax lung Fie un motor de curent continuu cu excitaţie constantă, controlat prin tensiunea v de la bornele rotorului. Motorul are un ax suficient de lung pentru a introduce o torsiune, ceea ce introduce o întârziere la capătul la care se... citește mai departe

37 pagini 9 puncte Extras Preview

Ungerea motorului diesel - instalația de ungere

mişcare relativă, cu scopul de a reduce uzura elementelor. Ungerea organelor motorului îndeplineşte următoarele funcţii: - micşorează lucrul mecanic consumat pentru învingerea forţelor de frecare; - reduce uzurile organelor motorului aflate în mişcare relativă; - reduce temperatura organelor în mişcare; măreşte... citește mai departe

33 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Conducere Adaptivă

Cuvântul „simulare” derivă din latinescul „simulatio”, care înseamnă capacitatea de a reproduce, reprezenta sau imita ceva. În matematică , termenul „simulare” a fost folosit pentru prima dată de către John von Neumann şi S. Ulan în anii 1940-1944, cu ocazia cercetărilor de fizică nucleară efectuate în S.U.A. Ei,... citește mai departe

20 pagini 9 puncte Extras Preview

Proiect tehnici de proiectare a circuitelor logice combinaționale

Organigrama ASM a unei maşini de stare sincrone Se cere: a) Să se identifice elementele organigramei ASM (stările stabile; intrările; ieşirile (condiţionate, necondiţionate)). Să se precizeze, de asemenea, toate conexiunile de stare/căile de legătură între stările stabile ale organigramei ASM, prin stabilirea... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Cuprins Extras Preview

Temă de casă - CPSOTR

Continutul temei: Să se implementeze un program care să realizeze citirea adresei reale a unui dispozitiv SiEL care comunică pe o reţea industrială cu protocol Modbus. - O funcţie de creare a unui cadru de cerere de citire a unui registru aflat la o adresă dată; - O funcţie de calcul a valorii CRC pentru un cadru... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

CPSOTR - temă de casă

1. Introducere Scopul acestei lucrări este de a implementa un program care să realizeze setarea vitezei dispozitivului MAGTROL de control al frânei cu histerezis în mediul de programare LabWindowsCVI oferit de firma National Instruments. Realizarea propriu-zisă a setării vitezei dispozitivului MAGTROL presupune... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Măsurarea mărimilor fizico-chimice

MASURAREA MARIMILOR FIZICO-CHIMICE Argument In viata de zi cu zi formulam sau auzim intrebari de felul : cat e ceasul?, ce temperature are?, ce greutate are?, cu ce viteza merge- etc. Raspunsul la aceste intrebari rezulta dintr-o operatie de masurare (a timpului, a temperaturii, a fortelor, a lungimilor).... citește mai departe

16 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview