Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 28 din 43

Giroscopul

Tema proiectului: Sa se studieze giroorizontul cu corectii neliniare de tip releu ideal montat pe o platforma mobila cu viteza constanta, atingand urmatoarele puncte: - trasarea caracteristicilor (t), (t) si () cu si fara frecare, neglijand sau nu si ; - pentru fiecare din situatiile de mai sus se vor... citește mai departe

25 pagini 9 puncte Extras Preview

Sisteme de Conducere Bazate pe Microprocesoare

Convertor "inteligent" RS232 - RS485 1. Cerinte: Sa se proiecteze un convertor "inteligent" RS232 - RS485 (half duplex, pe doua fire), cu comutarea automata a directiei de transfer pe bus-ul RS485 la detectarea traficului de date pe linia RS232. Cerinte suplimentare: 1. Se va folosi microcontrollerul Atmel... citește mai departe

13 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme automate cu eșantionare

Sistemele cu informaţii discrete includ în componenţa lor subansambluri de prelucrare numerică a datelor, respectiv calculatoare numerice (CN). Până în anii '60-‘70 erau utilizate calculatoarele analogice pentru simularea sistemelor de control automat. Tehnologia analogică utilizată în mecanică, pneumatică şi... citește mai departe

199 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

Capitolul 1. Introducere 1.1 Informaţii şi date În cadrul fiecărei activităţi disponibilitatea informaţiei şi capacitatea de a o gestiona în mod eficient sunt esenţiale. Din acest motiv, fiecare organizaţie dispune de un sistem informaţional care gestionează informaţia necesară realizării funcţiilor respectivei... citește mai departe

140 pagini Gratis Extras Preview

Calcul Numeric

Capitolul 1 CALCULUL ÎN VIRGULĂ MOBILĂ 1.1 Aritmetica în virgulă mobilă Rezolvarea diferitelor probleme cu ajutorul calculatorului numeric depinde, într-o prima instanţă, de posibilitatea de a reprezenta numerele în maşina de calcul folosită. Această posibilitate depinde de tipul numerelor şi de structura... citește mai departe

314 pagini Gratis Extras Preview

Java

1. Introducere în limbajul de programare Java 1.1. Ce este Java? • o insulă din Indonezia (126 650 km², 65 mil. locuitori) • un jargon american pentru cafea • o platformă şi un limbaj de programare orientat pe obiecte Utilizarea Internetului ca mediu pentru difuzarea de informaţii, dar şi de programe,... citește mai departe

139 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Aplicații ale modelării și simulării în procesele industriale

Simularea unui FCS (Field Control Station) Simularea este o imitaţie a unui lucru real, stare de fapt, sau sistem. Exista 4 mari clase de sisteme: - sisteme naturale : sistemul galactic, atomul - sisteme fizice : o casa, o masina, o instalatie de productie - sisteme abstracte: matematica, literatura - sisteme... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea Regulatoarelor Numerice pe Baza Răspunsului Impus al SRA

Este o metodă specifică sistemelor discrete fără echivalent în sistemele continue, elementul central fiind fixarea răspunsului dorit ydk la un semnal de referinţă dat (de regulă o treaptă sau rampă unitară discretă). Această metodă are caracter de generalitate înglobând metoda timpului minim(dead-beat) sau metoda... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Exemple de Proiectare a Regulatoarelor Numerice

Problema 1 Fie un obiect reglat cu funcţia de transfer (1) Să se proiecteze un regulator numeric prin metoda alocării directe în domeniul timp care să asigure eroare staţionară nulă la intrare treaptă unitară, un suprareglaj şi un timp tranzitoriu tr=5s. Soluţie Aflăm mai întâi ecuaţia recursivă a părţii fixate... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea și utilizarea filtrelor Kalman la radarele folosite pentru determinarea țintelor aeriene

CAPITOLUL I Introducere în filtre Kalman 1 .Introducere Teoretic, un filtru Kalman este un estimator pentru problema liniar pătratică. Aceasta se defineşte ca fiind o problemă în estimarea unei stări instantanee al unui sistem dinamic liniar perturbat de zgomot alb, folosind măsurători legate liniar de stare,... citește mai departe

76 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Automate Secvențiale și Programabile

Cap I. Introducere 1.1. Definiţii Un automat, reprezintă orice sistem (dispozitiv) ce operează în momente discrete de timp şi este definit de variabile ce iau valori discrete care pot fi codificate binar şi îşi pot atribui un număr finit de configuraţii distincte. Schema bloc a unui automat este reprezentată în... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Estimatoare Stochastice-Filtre

6.1. FILTRU WIENER Problema filtrării constă în a determina estimarea variabilelor sistemului atunci când mediul în care se desfăşoară procesul prezintă perturbaţii aleatoare. Se va studia aspectul stochastic al noţiunii de estimatori dezvoltat în capitolul precedent. Pentru a aborda această problemă pot fi... citește mai departe

58 pagini Gratis Extras Preview

Estimatoare Deterministe

5.1 SISTEME CONTINUE Numeroasele metode de comandă a proceselor, utilizează principiul reacţie de stare (comanda optimă, decuplarea, alocarea polilor …). În cele mai multe cazuri, singurele mărimi accesibile sistemului fiind variabilele de intrare şi de ieşire, este necesar ca pornind de la aceste informaţii să se... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Urmărirea estimării și identificării în comanda proceselor

UTILIZAREA ESTIMĂRII ŞI IDENTIFICĂRII ÎN COMANDA PROCESELOR 4.1 COMANDA PRIN STRATEGIA ALOCĂRII POLILOR Un proces liniar staţionar este descris de ecuaţia de stare: - în cazul continuu: (4.1) - în cazul discret: (4.2) unde, în ambele cazuri, , şi . Se presupune că tripletul (A, B, C) este concomitent... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea experimentală a convergenței lentilelor

1. Lentile. a. DEFINITIE • Lentila este un mediu optic marginit de doi dioptri (sferici sau combinatii de dioptri sferici si plani) Fig. 1: Elementele componente ale unei lentile convergente. Fig. 2: Reflexia si refractia unei lentile convergente. b. ELEMENTELE LENTILEI • Centrele de curbura ale... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Evaluarea Selectivității și Liniarității Receptorului Radio

1.Scopul lucrării 1.Însuşirea metodelor de evaluare a selectivităţii şi liniarităţii unui receptor. 2.Cunoaşterea valorilor uzuale a parametrilor cu ajutorul cărora evaluăm performanţele menţionate pentru un receptor radio profesional în diferite moduri de lucru. 3.Cunoaşterea schemei şi a aparaturii de măsură.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Inteligență Artificială

Capitolul 1: Introducere în I.A. I.A. este un domeniu al Informaticii care are ca scop dezvoltarea unor maşini, calculatoare, "inteligente", adică care să fie capabile să rezolve probleme pentru care metodele clasice de rezolvare, de calcul pur şi simplu, nu sunt eficace şi/sau aplicabile. O astfel de definiţie... citește mai departe

72 pagini Gratis Extras Preview

Reglarea automată a nivelului într-un rezervor

1. Generalităţi Se consideră un rezervor cilindric închis, de secţiune constantă, alimentat la partea superioară prin intermediul unei conducte având debitul Qi . La partea inferioară rezervorul este prevăzut cu o conductă ce asigură evacuarea fluidului din rezervor, debitul de evacuare Qe fiind modificat prin... citește mai departe

14 pagini 7 puncte Extras Preview

Protocolul de comunicație HART

Pentru a se facilita comunicarea cu dispozitivele de câmp inteligente s-a dezvoltat la sfârşitul anilor 1980 protocolul de comunicaţie HART (Highway Addressable Remote Transducer). Acesta este un protocol bidirecţional folosit pentru comunicarea dispozitivelor de câmp cu sistemele gazdă. Un sistem gazdă poate fi... citește mai departe

17 pagini 9 puncte Extras Preview

Sisteme cu microprocesoare - îndrumar de laborator

LUCRAREA NR. 1 COMPONENTELE MEDIULUI INTEGRAT C++ BUILDER 1. Obiectivele lucrării: a) Însuşirea modului de utilizare a celor mai importante componente ale mediului integrat C++ BUILDER . b) Realizarea unui program simplu care utilizează componente de tip TButton, TEdit, Tlabel, RadioButton etc. 2.Aparatura si... citește mai departe

107 pagini Gratis Extras Preview

Principii de Bază Privind Identificarea Proceselor

2.1 NOŢIUNI GENERALE PRIVIND IDENTIFICAREA MODELELOR DINAMICE ALE PROCESELOR Identificarea este operaţia de determinare a caracteristicilor dinamice ale procesului, a cărui cunoaştere este necesară în vederea proiectării şi implementării unui sistem performant de reglare. Pentru a concepe şi ajusta corect un... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Sateliții

capitolul 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND SISTEMELE DE COMUNICATIE PRIN RADIORELEE ŞI PRIN SATELIŢI 1.1. Generalităţi privind radioreleele şi sateliţii de comunicaţii 1.1.1. Terminologie Radioreleele (RR) sunt sisteme de radiocomunicaţii dirijate în domeniile FIF, UIF şi EIF (30 – 60MHz ... 25-30GHz), constând din... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Linii de Transmisie

4.1 Introducere Legatura între sursa de semnal (emitator) şi utilizator (receptor) se realizează printr-un mediu (suport material) ce permite semnalului util, purtator de informaţie, să se propage. Acest mediu poartă numele de canal de legătură (linie de transmisie), o reprezentare simbolică fiind făcută în... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul de Climatizare

Sistemul de control al climatizãrii raceste sau incalzeste, dar si usucã aerul care intrã în habitaclu. Autovehiculul este dotat fie cu control manual (AC) fie cu control electronic al climatizãrii (ECC). Sistemul de climatizare poate fi dezactivat, dar pentru a asigura un confort climatic optim în habitaclu si... citește mai departe

16 pagini 9 puncte Extras Preview

Rețele și sisteme de comunicații - introducere

1.Introducere Societatea modernă actuală se bazează pe crearea, procesarea şi transmisia informaţiei. Sistemele de comunicaţie sunt destinate transmiterii informaţiei. De asemenea multe domenii din cadrul ingineriei electrice au nevoie de transmiterea de informaţii. Este important să realizăm ca sistemele de... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview