Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 31 din 43

Intelligence - cercetare academică

Abstract Anul 2001 nu a reprezentat doar punctul de cotitură în adoptarea unor noi strategii de securitate naţională şi internaţională sau reformularea principalelor componente (tangibile sau netangibile) ale puterii ci şi schimbarea de atitudine faţă de intelligence şi serviciile de intelligence. Necesitatea... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Afaceri Electronice

1.1 Societatea informaţională şi noua economie Evoluţia spre Era Informaţională Date - Informaţii - Cunoştinţe 1.2. Caracteristicile noului tip de economie bazată pe cunoştinţe Economia bazată pe cunoştinţe Managementul cunoştinţelor „Managementul cunoaşterii furnizează elementele necesare în rezolvarea... citește mai departe

132 pagini Gratis Extras

Fiabilitate și diagnoză

NOTIUNI INTRODUCTIVE Sistemele hardware si software sunt create uzual pentru a îndeplini anumite sarcini, pentru a atinge anumite obiective de naturǎ tehnicǎ-tehnologicǎ, din domeniul cunoasterii etc. Este foarte important ca aceste sisteme sǎ functioneze adecvat, adicǎ întreruperile nedorite, necomandate sǎ fie... citește mai departe

117 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Sistem de acționare pneumatic cu poziționer

Cerinţa proiectului: Să se proiecteze un sistem de poziţionare liniara cu motor pneumatic cu piston şi poziţioner pentru acţionarea organelor de reglare a debitului, de tip ventil, ţinând cont de urmatoarele date iniţiale: • Distanţa de poziţionare este L=15 cm; • Presiunea de alimentare este P0 = 10kg forţă/cm2... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Preview

Aplicații microprocesoare Z80

Introducere Scopul îndrumarului este de a prezenta studenţilor o structură minimală a unui microsistem realizat cu microprocesorul Z80. Microsistemul permite rularea programelor ciclu cu ciclu sau instrucţiune cu instrucţiune. În acest fel se poate urmări modul de execuţie a setului de instrucţiuni şi efectul... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Microprocesoare Z80

Prezentarea generală a structurii unui microcalculator Procesorul reprezintă realizarea cu cel mai mare impact asupra evoluţiei ulterioare a societăţilor industrializate. Uşurinţa implementarii diverselor aplicaţii, flexibilitatea privind conducerea proceselor, modularizarea aplicaţiilor, fiabilitatea ridicată, au... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Să se realizeze un program care verifică dacă un număr introdus de la tastatură este par sau impar

Start: read a ;se citeste numarul de la tastatura,si se memoreaza in acc si in a subtract par ;se executa scaderea parametrului par din acc.Rezultatul ->acc jmpz Par ;daca in acc avem zero, se face salt la eticheta Par jmpn Impar ;daca in acc avem un nr negativ, se face salt la eticheta Impar store a ;transfera... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Termometru Digital cu Microcontroler - AT Mega 128

Ne propunem să proiectăm un sistem de măsurare a temperaturii comandat de un microcontroler tip Atmega 128. Sistemul va comanda un agregat de răcire in cazul in care temperatura ambiantă este mai mare decât o temperatură presetată + 0.5 °C, sau un agregat de încălzire atunci când temperatura scade sub Tset – 0.5.... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Test auto

Include noi versiuni ale instrumentelor vizuale de dezvoltare, oferind dezvoltatorilor posibilitatea de a construi soluții bazate pe componente. Suita Visual Studio 6.0 cuprinde sistemul de dezvoltare Visual Basic® 6.0, sistemul de dezvoltare Visual C++ 6.0, sistemul de dezvoltare de baze de date Visual FoxPro® 6.0,... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Sistem de reglare automată a temperaturii la un schimbător de căldură cu parametri concentrați

Tema de proiectare: Să se proiecteze un sistem de reglare automată a temperaturii produsului util la un schimbător de căldură cu parametri concentraţi. Datele de proiectare: 1. temperatura produsului util încălzit: e[oC] = 40; 2. temperatura agentului termic: a[oC] = 75; 3. debitul de agent termic nominal:... citește mai departe

34 pagini 8 puncte Extras Preview

Identificarea Sistemelor

1. deducerea functiei de transfer din raspunsul indicial prin metoda aproxim. succesive c) Aproximarea curbelor experimentale prin expresii de forma solutiilor unor ecuatii diferentiale liniare cu coeficienti constanti Daca dispunem de reprezentarea functiei indiciale experimentale y(t), care nu are componente... citește mai departe

10 pagini 4 puncte Extras Preview

Reglarea Automată a Nivelului de Lichid

ARGUMENT Prin automatizarea unor procese se urmăreşte eliminarea intervenţiei directe a omului în acestea, asigurându-se desfăşurarea lor în conformitate cu anumite cerinţe impuse, fără intervenţia operatorului. Automatizarea reprezintă acţiunea de concepere, de realizare de automate şi de echipare a sistemelor... citește mai departe

27 pagini 9 puncte Cuprins Extras Preview

Piese Coaxiale

Argument Ridicarea nivelului tehnic şi calitativ al productiei şi produselor constituie un obiectiv de importanţă majoră în cadrul politicii largi de integrare în Uniunea Europeană. Aceste lucru a dus la apariţia pe piaţă a unei game variate de produse care sunt din ce in ce mai performante şi mai competitive.... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Autocad

ARGUMENT Programul AUTO-CAD ( Computer Aided Design, proiectare asistata de calculator), ocupa un loc foarte important in plaja aplicaţiilor vectoriale. AutoCad este un program foarte utilizat pentru proiectarea si desenarea asistata de calculator. Fisierele folosite de AutoCad sunt de tip DWG si DXF (Drawing... citește mai departe

27 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Echipament de nervurat tablă

CAPITOLUL 1 : STADIUL ACTUAL AL ECHIPAMENTULUI DE NERVURAT TABLA 1.1.SOLUTII CONSTRUCTIVE A.FASONAREA PIESELOR DIN TABLA: Fasonarea este un procedeu de prelucrare mecanica prin matritare la rece a piselor din tabla.Prin acest procedeu se pot obtine piese finite din semifabricate plane si se finiseaza piesele... citește mai departe

69 pagini 7 puncte Extras Preview

Modelarea Ball & Beam Experiment

O minge este plasat pe o grindă, a se vedea figura de mai jos, în cazul în care este permis să se rostogoleasca cu 1 grad de libertate de-a lungul grindei. Un braţ de pârghie este anexat la grinda la un capăt şi o roata de andrenaj la celalat capat. Alpha este unghiul de inclinare a grindei si theta este unghiul de... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Aproximarea numerică a funcțiilor - factorizarea matricelor

TEMA A. FACTORIZAREA LR A MATRICELOR Prin factorizare LR se intelege ca o matrice patratica A de ordinal n, poate fi exprimata sub forma unui produs format din doua matrice patratice de acelasi ordin cu A, L si R, unde L este o matrice inferior triunghiulara iar R o matrice superior triunghiulara. A= L= -... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Semnale și Sisteme

1.1. Semnale Un fenomen fizic, variabil in timp, care poarta cu sine o informatie este un exemplu de semnal. Tipuri de semnale: biologice, acustice, chimice, optice, electronice,… 2 Modelul matematic Functia, avand ca variabila independenta timpul, x(t) =10*sin2π*103*t [V] Semnale in timp discret... citește mai departe

174 pagini Gratis Extras Preview

Regulatoare electronice pentru comanda servovalvelor electrohidraulice

Generalităţi Regulatorul automat are rolul de a prelua operaţional semnalul de eroare, (obţinut în urma comparaţiei liniar-aditive a mărimii de intrare r si a mărimii de reactie y r , în elementul de comparaţie) si de a elabora la iesire un semnal de comanda u pentru elementul de execuţie, figura 1. Informaţiile... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiectarea unui sistem cu reglare automată a debitului

1. Consideratii generale privind contructia si reglarea ventilelor de reglare. Presiunile nominale si domeniile de diametre nominale pentru robinetele de reglare cu ventil ce se executa in tara sunt prevazute in tabelul de mai jos. Denumirea robinetului Presiunea nominala Pn Diametrele nominale Dn STAS... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Măsurarea caracteristicilor membranelor metalice

I. Introducere Sunt realizate din foi metalice, placi elastice si se folosesc pentru masurarea deplasarilor, a presiunii, etc. Clasificarea membranelor se face dupa urmatoarele criterii: - dupa forma a. plane b. gofrate i. trapezoidale ii. sinusoidale - cu sau fara centru rigidizat Formulele matematice... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Robinete de Reglare

Debitul de fluid într-un sistem hidraulic depinde de toate rezistenţele hidraulice ale acestuia. Prin urmare, un robinet de reglare nu are posibilitatea sa asigure întotdeauna aceeaşi valoare a debitului pentru aceeaşi valoare a gradului său de deschidere decît într-un sistem hidraulic invariabil. Acest aspect nu... citește mai departe

79 pagini 9 puncte Extras Preview

Studiul ambreiajului prin fricțiune cu suprafețe de contact plane

1. Rolul ambreiajului Ambreiajul este un mecanism cu rol de transmitere a rotaţiei intre doi arbori. In general unul dintre ele este antrenat de un motor, iar celalalt antreneaza alta parte a mecanismului. Dezactivarea transmiterii rotaţiei lasa cele doua axe să se miste independent si este utila, de exemplu,... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Acționari

Lucrarea 1 Minimizarea pierderilor de energie din sistemele de alimentare prin compensarea factorului de putere la condensator Sursa de alimentare disponibilă în orice loc este reţeaua electrică a furnizorului, indiferent de natura sistemului de acţionare. Un sistem de alimentare conţine un furnizor şi un... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea Logicii Fuzzy pentru Controlul unui Servomotor cu Ajutorul unui Dsp Programabil (Tms320c14)

In cele ce urmeaza, vom studia modul in care poate fi implementat un compensator fuzzy pe un DSP fabricat de Texas Instruments si anume TMS320C14. Sistemul este alcatuit dintr-un motor real, controlat de catre DSP-ul programabil. Cu ajutorul acestuia putem face modificari de cod, precum si controlul interactiv al... citește mai departe

13 pagini 8 puncte Extras Preview