Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 32 din 43

Dinamica autovehiculelor - microbuz

A. MEMORIU DE CALCUL 1. CALCULUL DINAMIC AL AUTOTURISMULUI Stabilirea parametrilor geometrici generali Tipul si destinatia autovehicului sunt factorii de baza care definesc calitatile ce trebuie conferite acestuia inca din faza de proiectare, astfel incat sa fie obtinute rezultatele si performantele capabile sa-l... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Protocoale de Acces Multiplu pentru Rețelele cu Legături Radio

Adevărata mobilitate a calculatoarelor portabile se poate obţine prin utilizarea comunicaţiei pe bază de unde radio (sau infraroşii). Un sistem de calculatoare portabile care comunică prin unde radio poate fi considerat ca o LAN fără fir. Astfel de LAN au, însă, caracteristici diferite de cele ale LAN convenţionale,... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Protocolul CDMA pentru canale fără fir

O altă metodă de alocare a unui canal fără fir - aplicabilă atât în cazul reţelelor cu legături prin sateliţi, cât şi în cazul reţelelor cu legături radio şi care este total diferită de celelalte metode de alocare prezentate anterior - este aşa-numita metodă de acces multiplu cu divizare prin cod [Code Division... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Cursuri AC

caracterizarea noţiunii de informaţie, reprezentarea şi prelucrarea acesteia în sistemele tehnice; - obţinerea prin rafinări succesive a unui model structural al unui Calculator Numeric; - prezentarea unui model funcţional al unui Calculator Numeric, ca o ierarhie de maşini virtuale; - analiza din punct de vedere... citește mai departe

580 pagini Gratis Cuprins Extras

Automat pentru Sortarea Țevilor

1. Descrierea funcţională a automatului Vom lucra în logică pozitivă şi vom presupune că pe bandă există o singură ţeavă la un moment dat. Se va considera că ţeava este deplasată de către o bandă rulantă prin faţa unor senzori. Vom avea un senzor de diametru şi 4 senzori pentru determinarea lungimii ţevilor.... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Producția de bunuri materiale

PRODUCTIA DE BUNURI MATERIALE NOTIUNI FUNDAMENTALE CARACTERIZAREA CANTITATIVA A PRODUCTIEI REGULI GENERALE PRIVIND AUTOMATIZAREA SI ROBOTIZAREA SISTEME FLEXIBILE DE FABRICATIE NOTIUNI INTRODUCTIVE CONCEPTUL DE SISTEM FLEXIBIL DE FABRICATIE Productie – proces de transformare care converteste materiile prime in... citește mai departe

255 pagini Gratis Extras

C++

INTRODUCERE Limbajele de programare oferă utilizatorului posibilitatea de a folosi, în programare, date de tipuri diferite (tipuri predefinite) cu dimensiuni variate. Astfel de tipuri au predefinite atât reprezentarea datelor cât şi operaţiile care se pot efectua asupra lor. În programare, pentru a simplifica... citește mai departe

145 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Baze de Date

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE O baz[ de date este o mul\ime structurat[ de elemente de date ce sunt informa\ii despre un univers (o @ntreprindere , o organiza\ie, o societate de asigur[ri etc.) ]i de leg[turi logice dintre ele , ce pot fi accesate simultan de mai mullti utilizatori. Un sistem de gestiune... citește mai departe

125 pagini Gratis Extras Preview

Prelucrarea numerică a semnalelor - ferestre și ferestruire

Ferestre şi ferestruire În prelucrarea semnalelor sunt numeroase situaţiile în care este necesară trunchierea unui semnal, de durată infinită sau foarte mare, la un semnal de durată finită. Un exemplu semnificativ este calculul numeric, pe calculator, al transformatei Fourier: calculatorul poate prelucra doar... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Proiectarea numerică a semnalelor

1 Introducere. Problemele prelucrării semnalelor Prelucrarea semnalelor are un rol important în comunicaţii, automatică, înregistarea electronică a imaginilor şi sunetului, prelucrarea imaginii şi vorbirii, explorări seismice, diagnoză medicală, analiză economică. Prelucrarea modernă a semnalelor se face cu... citește mai departe

80 pagini Gratis Extras Preview

Partiționarea în triunghiuri a unui poligon

Enunţul problemei Se dă un poligon oarecare şi se cere împărţirea acestuia în triunghiuri prin trasarea diagonalelor interioare corespunzătoare. Modelarea problemei - Poligon - Trasarea diagonalelor Etapele problemei OBS Există teorema de colorare a hărţilor : orice graf plan poate fi colorat cu cel mult 4... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Preview

Asigurarea sistemelor de fabricație

CAPITOLUL 1. 1.1. Introducere. Notiuni fundamentale Obs. Componenta mecano / electro / pneumo / hidraulica = sistem de transmitere si prelucrare a semnalelor Fig.1.1. Relativitatea notiunilor de SISTEM / SUBSISTEM - Subsistem în raport cu exteriorul (Exosistemul) - Sistem în raport cu structura sa interna... citește mai departe

65 pagini Gratis Extras Preview

Alimentarea cu Energie Electrică a unei Întreprinderi

INTRODUCERE În ţara noastră în ceea ce priveşte consumul de energie electrică, industria are o pondere importantă faţă de restul consumatorilor, reprezentând circa 50% din producţia totală de energie electrică. O problemă importantă, cu consecinţe economice o constituie determinarea încă din etapa de proiectare a... citește mai departe

114 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Introducere în Cibernetica

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE ÎN CIBERNETICA Marea majoritate a notiunilor întâlnite în prezentul curs vor fi reluate si aprofundate la disciplinele de specialitate care vor fi studiate în anii urmatori. Unul din obiectivele cursului Introducere în cibernetica este si acela al stabilirii semnificatiei unor notiuni în... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Implementarea Automatului Programabil Eco Control 667 E în Sistem

- Proiectarea automatelor cu stări finite în logică cablată şi logică programată Sistemele de conducere cu stari finite pot fi realizate in logica cablata sau in logica programata. Sistemele realizate in logica cablata se caracterizeaza prin: - functia realizata depinde de conexiuanea dintre module, deci de... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Determinarea și Testarea Modelului Cinematic Mrip

Din punct de vedere constructiv MRIP 0.2 este un minirobot articulat alcătuit dintr-o bază staţionară şi patru elemente mobile: corp(trunchi sau turelă), antebraţ(braţ1), braţ(braţ2) şi mână(gripper), interconectate într-un lană cinematic serial deschis prin intermediul unor articulaţii de rotaţie. În figura 1 se... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Extras Preview

Semnale

Reprezentarea in frecventa a unui semnal ∫ ¥ -¥ S(t)¾¾F®S( f ) = s(t) × e- j 2pftdt %plotspec(x,Te) traseaza grafic spectrul semnalului x esantionat cu perioada Te function plotspec(x,Te) N=length(x); t=Te*(1:N); %vectorul timp f=((-1)*N/2:N/2-1)/(Te*N); %vectorul frecventa fx=fft(x(1:N)); %transformata... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Canale de comunicație

Scopul: Odata ce am definit informatia si ne-am facut o imagine despre cum anume o putem masura si cum anume poate fi ea codata, incercam sa vedem cum o putem transmite la distanta. O varianta de transmisie ar fi utilizarea liniilor metalice. Informatia poate fi astfel codata prin modificarea unor parametrii ai... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice - Curs 2

Sistemul admite soluţia unică x∈Rn dacă matricea este inversabilă, caz în care soluţia se exprimă sub forma: x=A-1.b Metodele de rezolvare : - metode exacte - care furnizează soluţia exactă a sistemului dacă se neglijează erorile de rotunjire. - metode aproximative sau iterative - care construiesc un şir ,... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metode Numerice - Curs 1

Crearea, analiza şi implementarea de algoritmi pentru rezolvarea problemelor din matematica continuă -Analiza complexităţii, analiza şi propagarea erorilor, condiţionarea problemelor şi stabilitatea numerică a algoritmilor problemelor numerice -Prezentarea metodelor numerice clasice şi a celor moderne de... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Masurare a Mărimilor Geometrice

2.1. Generalităţi Măsurarea mărimilor geometrice este legată de existenţa unui sistem de referinţă faţă de oricare care oricare punct ocupă la un moment dat o anumită poziţie. Schimbarea poziţiei punctului reprezintă o deplasare, iar spaţiul dintre două puncte o distanţă. Situarea unui punct în apropierea unui... citește mai departe

14 pagini 6 puncte Extras Preview

Ambalarea Produselor Granulare în Pungi de Plastic

Noţiuni introductive Definiţiile date conceptului de ambalare sunt extrem de numeroase, uneori existând chiar deosebiri de nuanţa în ceea ce priveste sensul dat în diferite limbi (de exemplu, englezescul "packaging" acoperă şi unele aspecte ce ţin de comunicare a informaţiei prin etichetă, marcă, dar şi la... citește mai departe

15 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Analiza și sinteza dispozitivelor numerice

* Metodologie de sinteză Pentru sinteza circuitelor logice combinaţionale cu porţi logice se recomandă parcurgerea următoarelor etape: 1. Se face o analiză a problemei, delimitându-se funcţiile logice care trebuie implementate 2. Se construiesc tabele de adevăr ale funcţiilor logice, gradul de completare a... citește mai departe

36 pagini Gratis Extras Preview

Automatizări Industriale în Mecatronică

Definirea sistemului flexibil de prelucrare Sistemul flexibil de prelucrare SFP poate fi definit ca un ansamblu integrat de maşini-unelte deservite de către un sistem automat de transport, manipulare şi depozitare a semifabricatelor, pieselor finite şi sculelor, prevăzut cu echipamente automatizate de măsurare... citește mai departe

33 pagini 8 puncte Extras Preview

Automate Programabile

Automatul programabil (Programable Logic Controler) a apărut ca o alternativă flexibilă, ieftină şi sigură la panourile cu logică cablată (cu relee). Automatele programabile s-au dezvoltat şi diversificat continuu astfel încât în prezent acestea realizează o multitudine de funcţii: logice, de temporizare, numărare,... citește mai departe

13 pagini 4 puncte Extras Preview