Toate documentele din domeniul Automatica

 • Fizica

  Cursul nr. 1 INTRODUCERE Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2. Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor aprobate de Senatul Universităţii Politehnica Bucuresti si sunt stipulate în Regulamentul Studiilor universitare de licenţă publicat pe site-ul UPB. Evaluarea activităţii din timpul semestrului: 1. Activitatea de la laborator. Nota obţinută reprezintă 30% din nota finală. Evaluarea activităţii prin examen: Examenul poate fi susţinut din toată materia în...

 • Prelucrarea Informatiei

  MATLAB in 2 ore Help – apare o lista lunga de comenzi Help nume_comanda – cum se foloseste o chestie si ce face Ex: help fft (fast fourier transform) Exit – se iese din mediul matlab Rand(n) – genereaza o matrice nxn cu elemente aleatoare. Un element al unei matrici se poate accesa prin matrice(i,j). Magic(n) – magic square de dimensiune n Zeros(n) – matrice de dimensiune n plina cu 0 Ones, zeros (verificati singuri ce sunt) A=magic(7) – asa se apeleaza o functie A’ – transpusa lui...

 • Traductoare de Marimi Electrice - Dispozitive de Masurat Electromecanice

  Structură, dependenţe intrare-ieşire Dispozitivele de măsurat electromecanice (DMEM) sunt elementul constructiv esenţial al oricărui aparat electric de măsurat. Constructiv un DMEM este compus dintr-un echipament fix şi altul mobil, ultimul putând executa faţă de primul doar deplasări unghiulare. Poziţia relativă intre cele două componente este descrisă printr-o mărime de ieşire unică, M, de tip deplasare unghiulară, pusă în evidenţă prin intermediul unui sistem analogic de afişare de tip...

 • Proiect CLP

  Se cere să se: a) Identifice elementele organigramei ASM (stările stabile; intrările; ieşirile (condiţionate/necondiţionate)). Să se precizeze, de asemenea, toate conexiunile de stare/căile de legătură între stările stabile ale organigramei ASM prin stabilirea condiţiilor în care este “urmată” fiecare cale de legătură şi stările următoare, respectiv ieşirile rezultate. b) Construiască tabela de stare asociată organigramei ASM. c) Proiecteze maşina de stare, utilizându-se bistabili de tip...

 • Proiect ASCN

  Enunṭul temei: Să se proiecteze un dispozitiv de cântărire automată a materialelor pulverulente, care să funcţioneze după următorul protocol (descrierea instalaţiei este făcută in figura): Ciclul de funcţionare: 1. La apăsarea pe butonul „a” în impuls conducta buncărului prevăzută cu un mecanism vibrator pentru antrenarea materialului pulverulent, se pune în funcţiune, şi acesta curge cu debit mare (rapid). Platoul P coboară. În această fază de funcţionare, electromagneţii CRL şi CO sunt...

 • Sisteme de Management al Documentelor Electronice

  Introducere Un Sistem de management al documentelor (cunoscut și sub abrevierea DMS, de la engleză Document Management System) este un sistem software (sau un set de aplicații software) care furnizează, de regulă, capacitatea de stocare, versionare, metadate, securitate, indexare și de regasire rapidă a documentelor. Sistemele de tip DMS și arhivare electronică asigură: - trasabilitatea documentelor si versionarea documentelor organizației; - stocarea centralizata a tuturor documentele...

 • Elemente de Automatizare din Subsistemul de Colectare a Pierderilor din Conductele de Inalta Presiune

  Lucrarea de față își propune caracterizarea câtorva elemente de automatizare prezente într-unul dintre subsistemele motorului naval, și anume sistemul de colectare a pierderilor din conductele de înaltă presiune. Motorul, construit de grupul MAN B&W, funcționează după un ciclu în doi timpi și, așa cum sugerează și numele său (6S70MC-C), prezintă următoarele caracteristici: -Numărul de cilindri: 6; -Tipul cursei pistonului: cursă superlungă (S) – 2674mm ; -Alezajul pistonului: 70cm;...

 • Traductoare de Umiditate

  Măsurarea umidităţii Poate fi realizata prin masurarea: diferentei de temperatura, modificarii capacitatii (cu ajutorul higristoarelor), sau a modificarii rezistentei. Punctul de roua ¬ - temperatura la care umiditatea incepe sa se formeze pe o suprafata, şi indica saturarea in proportie de 100% a aerului cu umiditate. Umiditatea absoluta ¬ - exprima o masura reala a cantitatii de vapori de apa in aer. Umiditatea relativa - procentul de umiditate in aer comparat cu o cantitate anterioara...

 • Sisteme de Reglare

  CAPITOLUL 1 1.STRUCTURA GENERALĂ A UNUI SISTEM DE CONDUCERE În orice sistem de conducere, în particular, de conducere automată, se deosebesc urmatoarele patru elemente interconectate ca în Fig.1 a. Obiectul condus (instalaţia automatizată) b. Obiectul conducător (dispozitivul de conducere) c. Sistemul de transmitere şi aplicare a comenzilor (deciziilor) d. Sistemul informatic (de culegere si transmitere a informaţiilor privind obiectul condus). Structura de mai sus este o structură...

 • Prelucrare Semnal ADSP

  Material didactic: Calculator “gazdă” PC AT cu sistem de operare MSDOS/ WINDOWS 3.11/ WINDOWS 9x şi cu mediu de dezvoltare de aplicaţii pentru microprocesoare ADSP 2181, interconectat prin cablu serial cu un sistem de dezvoltare “ţintă” cu microprocesor de semnal ADSP 2181 EZKIT LITE, şi programele sursă prezentate în lucrare. Modul de lucru: Se asamblează fişierele sursă cu ajutorul fişierului de comenzi indirecte VOICE.BAT. Fisierul MIC2OUT.EXE astfel generat se va încărca în sistemul de...

 • Modelarea si Simularea unui Indicator Ora-Data

  Noțiuni introductive despre MATLAB și Simulink MATLAB este un limbaj de programare de nivel înalt dezvoltat de către MathWorks care servește la modelarea sistemelor, calcul numeric, testare și vizualizare. Cu ajutorul pachetului MATLAB se pot dezvolta algoritmi de rezolvare a problemelor, crea modele și aplicații. Utilizatorul are la dispoziție o întreagă bibliotecă de funcții matematice, iar un avantaj al pachetului este acela că se pot crea și adăuga noi funcții și algoritmi după...

 • Monitorizarea si Controlul Temperaturii Utilizand Labview si Controlerul ITC 305

  Controlerul de temperatură ITC 503 ITC 503 este un controler de temperatură de înaltă performanță destinat în special experimentelor criogenice realizate în laborator, bazat pe un microcontroler și controlat de un sistem de operare stocat într-un cip de memorie EPROM. Versiunea de bază a controlerului ITC 503 dispune de un singur canal de intrare pentru senzor. Pentru utilizarea în cadrul experimentelor realizate la o temperatură foarte scăzută, controlerul acceptă o multitudine de senzori...

 • Brat Robotic Destinat Transferului Interoperational

  Rezumat Ȋn lucrarea de faţă este prezentat un robot industrial cu mişcări de rotaţie şi translaţie comandat de un controler logic programabil. Elementele de acţionare sunt motoare de curent continu urmate de modificatoare de traictorii. Robotul permite identificarea automată a formelor geometrice de tip triunghi, patrat, cerc cu ajutorul unei camere video. Comanda sistemului se poate realiza atȃt manual cu ajutorul unei console sau prin controlelul logic programabil pe baza unui program...

 • Automatica si Calculatoare

  1. Introducere Un test "benchmark" se presupune a fi o metoda standard de masurare a performantelor unui sistem de calcul pentru a putea fi comparat cu un altul. Simpla evaluare a unor parametri simpli (de exemplu viteza în MIPS sau MFLOPS) este, adeseori, nerelevanta. Pentru orice aplicatie exista o performanta caracteristica, ce conteaza pentru utilizator. Un test "benchmark" este util doar în masura în care el seamana aplicatiei în cauza. De exemplu, unele...

 • The Study of Conceptual or Experimentally Determined Mechanisms that Could Explain the Long-Term Memory Formation

  Introduction and short history Long-term memory (LTM) is memory in which associations among items are stored, as part of the theory of a dual-store memory model. The division of long term and short term memory has been supported by several double dissociation experiments. According to the theory, long-term memory differs structurally and functionally from sensory memory, working memory, short-term memory, and intermediate-term memory. While short-term and working memories persist for only...

Pagina 6 din 82