Toate documentele din domeniul Automatica

 • Senzori de captare a energiei solare

  I.Introducere I.1 Energia solară Energia solară alături de Energia Gravitațională sunt principalele surse de energie pentru Terra. Energia solară este o sursă regenerabilă de energie ,fiind emisă de Soare. Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile de energie reprezintă un imperativ al perioadei actuale ,motivat de: -protecția mediului; -creșterea independenței energetice față de importuri prin diversificarea surselor de aprovizionare cu energie; -motive de ordin...

 • Studiul comparativ al celulelor solare de diferite tipuri

  CAPITOLUL I EFECTUL FOTOVOLTAIC 1.1 Conversia fotoelectrică a energiei Celula solară este un dispozitiv ce poate fi realizat din mai multe materiale semiconductoare care sub acţiunea radiaţiei unui flux luminos din spectrul optic transformă energia recepţionată în energie electrică pe baza a trei efecte: Efectul fotoelectric intern; Efectul Dember; Efectul fotovoltaic. Dispozitivele semiconductoare sunt fabricate din materiale semiconductoare cu rezistivitatea electrică ρ cuprinsă...

 • Cercetare Microprocesoare Avansate Grid

  1. Studiu de caz - Gridul ZEUS Grid-ul ZEUS este organizat pe 4 nivele: nivelul resurselor de calcul, nivelul servicii-lor, nivelul aplicatiilor si nivelul de informare. La nivelul resurselor de calcul a fost construită o retea de calculatoare complexă distribuită geografic în 5 locatii (Fig. 4.7): • UTI-C - Faculatatea de Automatică si Calculatoare, Catedra de calcula¬toare • UTI-E & AR-IIT - Facultatea de Electronica si Telecomunicatii • UAIC-I - Facultatea de Informatică • UMF-B...

 • Limbajul de Programare C - Liste

  Liste O lista este o colectie de elemente de informatie (noduri) aranjate intr-o anumita ordine. Lungimea unei liste este numarul de noduri din lista. Structura corespunzatoare de date trebuie sa ne permita sa determinam efficient care este primul/ultimul nod in structura si care este predecesorul/succesorul (daca exista) unui nod dat. Limbaju C ofera posibilitati de implementare a acestor structure atat static cat si dinamic. Operatiile curente care se fac in liste sunt: inserarea unui...

 • NAS Stocare

  Introducere In ultimii ani au aparut cateva metode de utilizare de a utiliza retelele de calculatoare pentru stocarea de date. O abordare populara, Network Attached Storage (NAS), permite locuintelor si business-urilor sa stocheze si sa acceseze cantitati mari de date mult mai avantajos din punct de vedere financiar decat pana acum. Dispozitivele floppy au avut o utilizare raspandita in ceea ce priveste partajarea de fisiere, dar in ziua de azi capacitatea de stocarea necesara pentru o...

 • Birocratia si Formularea Politicilor

  Pana acum ne-am preocupat de eficienta administrativa si de modele ale birocratiei ce raspund la intrebarea privind masura in care birocratiile sunt eficiente sau in carear putea fi eficientizate. Ar trebui totusi sa fie evident ca nu putem raspunde la aceasta intrebare decat in urma intelegerii modului in care birocratiile functionateaza de fapt in practica; evaluarea si explicarea sunt legateintre ele, desi pana acum accentul a fost pus doar pe cea dintai. Pentru a clarifica subiectul, voi...

 • Retele Petri Temporizate Folosite in Modelarea si Controlul unui Centru de Comenzi Prin Telefon

  I. Noţiuni teoretice Definite de către Carl Adam Petri în anii 1960 în teza sa de doctorat, retelele Petri au abilitatea de a generaliza teoria automatelor, reprezentând o metodă formală / matematică pentru modelarea şi verificarea sistemelor (concurente/distribuite) Unul dintre modelele matematice folosite pentru modelarea sistemelor reale secvenţiale era acela al automatelor finite, sau altfel spus al sistemelor tranzitionale de tip stare-acţiune. Pornind de la aceste modele secvenţiale,...

 • Reglarea Nivelului

  Introducere Prin nivel se înţelege înălţimea de lichid sau de solid (sub formă de granule sau pulbere) măsurată de la un reper fix până la suprafaţa liberă. Nivelul se măsoară în unităţi de lungime: m, dm, cm, mm. • Metodele şi aparatele de măsurat nivelul depind de scopul urmărit: - pentru determinarea conţinutului rezervoarelor şi recipientelor, nivelul trebuie măsurat în limite largi, cu precizie mare; - pentru menţinerea nivelului între anumite limite, limitele de măsură sunt...

 • Sisteme de Numeratie

  Elementele electronice care stau la baza construcţiei calculatoarelor au un număr finit de stări stabile. Notându-se cu b numărul stărilor, informaţiile se pot reprezenta ca numere scrise în baza b. În funcţie de anumite convenţii, o informaţie care de fapt este un număr scris într-o baza b, poate reprezenta şi altceva decât numere. Ex: Codul Simbol codificat 00 A 01 B 10 C (o litera fiind codificata cu doua cifre) Realizarea elementelor electronice cu mai mult de două stări stabile este...

 • Fizica

  Cursul nr. 1 INTRODUCERE Numărul de ore: CURS: 3; LABORATOR: 2. Modul de evaluare a cunostinţelor se desfăsoară conform normelor aprobate de Senatul Universităţii Politehnica Bucuresti si sunt stipulate în Regulamentul Studiilor universitare de licenţă publicat pe site-ul UPB. Evaluarea activităţii din timpul semestrului: 1. Activitatea de la laborator. Nota obţinută reprezintă 30% din nota finală. Evaluarea activităţii prin examen: Examenul poate fi susţinut din toată materia în...

 • Prelucrarea Informatiei

  MATLAB in 2 ore Help – apare o lista lunga de comenzi Help nume_comanda – cum se foloseste o chestie si ce face Ex: help fft (fast fourier transform) Exit – se iese din mediul matlab Rand(n) – genereaza o matrice nxn cu elemente aleatoare. Un element al unei matrici se poate accesa prin matrice(i,j). Magic(n) – magic square de dimensiune n Zeros(n) – matrice de dimensiune n plina cu 0 Ones, zeros (verificati singuri ce sunt) A=magic(7) – asa se apeleaza o functie A’ – transpusa lui...

 • Traductoare de Marimi Electrice - Dispozitive de Masurat Electromecanice

  Structură, dependenţe intrare-ieşire Dispozitivele de măsurat electromecanice (DMEM) sunt elementul constructiv esenţial al oricărui aparat electric de măsurat. Constructiv un DMEM este compus dintr-un echipament fix şi altul mobil, ultimul putând executa faţă de primul doar deplasări unghiulare. Poziţia relativă intre cele două componente este descrisă printr-o mărime de ieşire unică, M, de tip deplasare unghiulară, pusă în evidenţă prin intermediul unui sistem analogic de afişare de tip...

 • Proiect CLP

  Se cere să se: a) Identifice elementele organigramei ASM (stările stabile; intrările; ieşirile (condiţionate/necondiţionate)). Să se precizeze, de asemenea, toate conexiunile de stare/căile de legătură între stările stabile ale organigramei ASM prin stabilirea condiţiilor în care este “urmată” fiecare cale de legătură şi stările următoare, respectiv ieşirile rezultate. b) Construiască tabela de stare asociată organigramei ASM. c) Proiecteze maşina de stare, utilizându-se bistabili de tip...

 • Proiect ASCN

  Enunṭul temei: Să se proiecteze un dispozitiv de cântărire automată a materialelor pulverulente, care să funcţioneze după următorul protocol (descrierea instalaţiei este făcută in figura): Ciclul de funcţionare: 1. La apăsarea pe butonul „a” în impuls conducta buncărului prevăzută cu un mecanism vibrator pentru antrenarea materialului pulverulent, se pune în funcţiune, şi acesta curge cu debit mare (rapid). Platoul P coboară. În această fază de funcţionare, electromagneţii CRL şi CO sunt...

 • Sisteme de Management al Documentelor Electronice

  Introducere Un Sistem de management al documentelor (cunoscut și sub abrevierea DMS, de la engleză Document Management System) este un sistem software (sau un set de aplicații software) care furnizează, de regulă, capacitatea de stocare, versionare, metadate, securitate, indexare și de regasire rapidă a documentelor. Sistemele de tip DMS și arhivare electronică asigură: - trasabilitatea documentelor si versionarea documentelor organizației; - stocarea centralizata a tuturor documentele...

Pagina 6 din 83