Toate documentele din domeniul Automatica

 • Modelare si Indentificare

  Scopul lucrării: de făcut cunoştinţă cu interfaţa grafică pachetului System Identification Toolbox de studiat modalităţi de estimarea modelului obiectului pe baza datelor de intrare şi ieşire introduse. Mersul lucrării: 1. Pentru încărcarea interfeţei grafice System Identification Toolbox în linia de comandă introducem comanda ident 2. Pentru vizualizarea modului de lucru pachetului System Identification Toolbox analizam exemplu pe baza uscătorului de păr, cu scopul de a obţine modelul...

 • Sistem de Reglare Automata a Debitului - Calculul Modelului Dinamic al unei Conducte Scurte

  Introducere în modelare și identficare Identificarea sistemelor se ocupă cu modelarea sistemelor, proceselor dinamice, folosind date experimentale obținute în procesul exploatării sistemului procesului. În acest context, prin modelare se subînțelege obținerea modelului matematic care descrie cu un grad de precizie dinamica sistemelor proceselor. În acest caz sistemul, procesul, este privit ca o cutie neagră, „blackbox”, despre structura căruia nu se cunosc detalii. Modelul matematic al...

 • Stand Didactic pentru Monitorizarea Conditiei Masinilor Prina Analiza de Vibratii

  1. Introducere Să facem un exercițiu de imaginație: vă propuneți o excursie pe munte. Vă pregătiți atent fiecare detaliu al traseului, vă echipați corespunzător și aduceți toate proviziile necesare. Vă aflați la baza muntelui. Călătoria decurge excelent, vremea de afară este splendidă, iar cea din interior e chiar mai bună de atât. Foarte aproape de vârf întâlniți o porțiune periculoasă, acoperită cu zăpadă, parcurgerea acesteia necesitând acceptarea unor riscuri vitale. Sau poate începe...

 • Prelucrare Neuronala de Imagini pentru Controlul unui Vehicul

  1. Introducere Nu există niciun dubiu că de la începutul anilor ‘90 până în prezent, omenirea a făcut un progres uimitor în domeniul roboticii. Roboții moderni pot replica mișcările și acțiunile oamenilor, iar pasul următor constă în învățarea roboților să gândească și să reacționeze în condiții cât mai diverse. Inteligența artificială promite să ofere aparatelor abilitatea de a gândi analitic, folosind ultimele concepte și descoperiri din domeniul calculatoarelor, robotizărilor și...

 • Reglarea de Pozitie Intr-un Sistem de Levitatie Magnetica

  1.INTRODUCERE Levitaţia magnetică reprezintă o metodă folosită pentru a suspenda un obiect in aer, fără niciun contact fizic. Sistemele de levitaţie magnetică au primit o atenţie crescută în ultima vreme datorită importanţei practice în multe sisteme inginereşti. Ele au devenit populare în numeroase aplicaţii cum ar fi: trenurile de mare viteză, rulmenţii magnetici, turbine eoliene, frâne magnetice. Turbinele eoliene Maglev reprezintă cea mai nouă şi eficientă tehnologie din lume de...

 • Desulfurarea Gazului Rezultat in Urma Procesului de Ardere a Carbunelui

  1. Introducere La începutul dezvoltarii umanității capacitatea de regenerare a naturii era suficientă pentru a face fața expluatării la care era supusă,dar o dată cu cresterea populației și a nivelului de trai omul a început o expluatare intensă a naturii care a depășit capcaitatea acesteia de a se regenera. În ultimul secol industria a cunoscut o dezvolatare accentuată ceea ce a dus datorită legaturii strănse dintre industrie si poluare la modificări grave asupra mediului înconjurător....

 • Sistem Wireless Inteligent de Prelucrare a Semnalelor Biologice

  1. Introducere Avansarea în ştiinţă este stâns legată de cea în medicină, fiind caracterizată de un salt episodic imaginativ, care are efecte vizibile asupra umanităţii. Acest salt este reprezentat de apariţia senzorilor folosiţi la nivelul corpului uman. Senzori şi noduri de senzori formează reţele care colectează, analizează şi procesează semnale biologice. Medicina modernă, pornind de la prevenire până la intervenţii complexe, se bazează pe diagnosticarea precoce, corectă și completă,...

 • Performante in Bucla Deschisa si in Bucla Inchisa

  Se considera sistemul reprezentat prin urmatoarea functie de transfer: H(s)=1/(s+1) Se considera doua modele identificate: M_1=1/s; M_2=1/((s+1)(0.1s+1)) Pentru inceput se verifica comportamentul in bucla deschisa pentru sistemul H(s) si modelul identificat M_1 (s). Pentru acest lucru am utilizat Matlab. Figura 1. Comportamentul in bucla deschisa pentru sistemul H(s) si modelul identificat M_1 (s) Dupa realizarea comportamentului in bucla deschisa se poate realiza comportamentul in...

 • Simulare in Matlab

  CAPITOLUL I SISTEME, MODELE, SIMULARE În matematică, termenul „simulare” a fost folosit pentru prima dată de către John von Neumann şi S. Ulam între anii 1940-1944, cu ocazia cercetărilor de fizică nucleară efectuate în S.U.A., împreună cu N. Metropolis, Fermi şi alţi matematicieni şi fizicieni ai şcolii „Los Alamos National Laboratory (S.U.A.)”, ei introducând în aceeaşi perioadă un nume pitoresc în matematică şi anume „Metoda Monte Carlo”. Denumirea improprie, provine din faptul că...

 • Mentenanta Distribuitoarelor Hidrraulice si Pneumatice

  Introducere Sistemele de acţionare şi automatizare hidraulice şi pneumatice sunt folosite frecvent în cadrul sistemelor mecatronice, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi reparearea acestora fiind sarcini pe care trebuie să le indeplineasa operatorul uman. Distribuitoarele - elemente pneumatice cu rol de a dirija energia pneumatică pe anumite circuite, în concordanţa cu comenzile pe care le primeşte. Sunt de neînlocuit , practic neexistând circuit pneumatic fără să cuprindă...

 • Internetul – Factor de Competitivitate si Dezvoltare in Intreprindere. Functii Internet Accesibile in Intreprindere

  INTERNETUL – FACTOR DE COMPETITIVITATE ŞI DEZVOLTARE ÎN ÎNTREPRINDERE. FUNCŢII INTERNET ACCESIBILE ÎN ÎNTREPRINDERE Introducere Internet-ul este privit ca o „reţea de reţele” ca urmare a faptului că mai multe reţele diferite conduse şi gestionate de mai multe organizaţii sunt interconectate pentru a forma INTERNET. …El reprezintă, de asemenea, un mediu informaţional şi de calcul cu o multitudine de servicii şi resurse, baze de date, biblioteci etc., fiind un instrument ce oferă acces la...

 • Masurarea Nivelului de Lichid dintr-un Vas

  INTRODUCERE În acest proiect ne-am propus să masurăm nivelul de lichid dintr-un rezervor. Pentru a face acest lucru, noi am decis să folosim un traductor cu ultrasunete și o placă ARDUINO UNO. În primul capitolul am enumerat câteva caracteristici de bază ale nivelului și am vorbit despre diferite tipuri de traductoare de nivel. În capitolul 2 am prezentat schema logică a montajului și am caracterizat fiecare element din schemă. În capitolul 3 am vorbit despre realizarea montajului și...

 • Masurarea Wireless a Energiei Electrice

  I. Măsurarea energiei electrice Se ştie că energia reprezintă puterea consumată în unitatea de timp. Dacă puterea rămâne constantă într-un anumit interval de timp t2–t1, se poate considera energia consumată în intervalul respectiv de timp ca fiind: (1.1.) În general însă, în practică puterea nu rămâne constantă. În acest caz, se poate împărţi intervalul de timp t2–t1 în intervale mici de timp Δt, în care să se considere că puterea rămâne constantă. În această ipoteză, energia activă...

 • Proiect de Curs Automatizare

  Introducere. Laptele este un aliment valoros, însă usor alterabil, datorită contaminării sale cu microorganisme încă de la mulgere. Pe de altă parte, producţia de lapte este, în numeroase regiuni ale globului, sezonieră, deci cantitativ neuniformă. În consecinţă,din cele mai vechi timpuri, s-au căutat metode de conservare a laptelui sub diverse forme şi în condiţii convenabile. Pentru creşterea perioadei de păstrare şi consum se apelează la diferite procedee de prelucrare, folosindu-se...

 • Proiectarea si Realizarea unui Vehicul Autonom cu Tractiune Diferentiala Realizata cu Motoare Pas cu Pas

  Rezumat Lucrarea de licenţa cu titlul ,,Proiectarea si realizarea unui vehicul autonom cu tracţiune diferenţiala realizată cu motoare pas cu pas’’ reprezintă rodul unei documentări si munci ample de proiectare si realizare a unei platforme experimentale destinate urmaririi unei traiectorii, conducerii de la distanţa prin intermediul radio modemurilor si pentru evitarea obstacolelor. In cazul de fată, procesul considerat este realizarea unui robot mobil de uz didactic, numit BV-10, realizat...

Pagina 8 din 83