Toate documentele din domeniul Automatica

 • Performante in Bucla Deschisa si in Bucla Inchisa

  Se considera sistemul reprezentat prin urmatoarea functie de transfer: H(s)=1/(s+1) Se considera doua modele identificate: M_1=1/s; M_2=1/((s+1)(0.1s+1)) Pentru inceput se verifica comportamentul in bucla deschisa pentru sistemul H(s) si modelul identificat M_1 (s). Pentru acest lucru am utilizat Matlab. Figura 1. Comportamentul in bucla deschisa pentru sistemul H(s) si modelul identificat M_1 (s) Dupa realizarea comportamentului in bucla deschisa se poate realiza comportamentul in...

 • Simulare in Matlab

  CAPITOLUL I SISTEME, MODELE, SIMULARE În matematică, termenul „simulare” a fost folosit pentru prima dată de către John von Neumann şi S. Ulam între anii 1940-1944, cu ocazia cercetărilor de fizică nucleară efectuate în S.U.A., împreună cu N. Metropolis, Fermi şi alţi matematicieni şi fizicieni ai şcolii „Los Alamos National Laboratory (S.U.A.)”, ei introducând în aceeaşi perioadă un nume pitoresc în matematică şi anume „Metoda Monte Carlo”. Denumirea improprie, provine din faptul că...

 • Mentenanta Distribuitoarelor Hidrraulice si Pneumatice

  Introducere Sistemele de acţionare şi automatizare hidraulice şi pneumatice sunt folosite frecvent în cadrul sistemelor mecatronice, punerea în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi reparearea acestora fiind sarcini pe care trebuie să le indeplineasa operatorul uman. Distribuitoarele - elemente pneumatice cu rol de a dirija energia pneumatică pe anumite circuite, în concordanţa cu comenzile pe care le primeşte. Sunt de neînlocuit , practic neexistând circuit pneumatic fără să cuprindă...

 • Internetul – Factor de Competitivitate si Dezvoltare in Intreprindere. Functii Internet Accesibile in Intreprindere

  INTERNETUL – FACTOR DE COMPETITIVITATE ŞI DEZVOLTARE ÎN ÎNTREPRINDERE. FUNCŢII INTERNET ACCESIBILE ÎN ÎNTREPRINDERE Introducere Internet-ul este privit ca o „reţea de reţele” ca urmare a faptului că mai multe reţele diferite conduse şi gestionate de mai multe organizaţii sunt interconectate pentru a forma INTERNET. …El reprezintă, de asemenea, un mediu informaţional şi de calcul cu o multitudine de servicii şi resurse, baze de date, biblioteci etc., fiind un instrument ce oferă acces la...

 • Masurarea Nivelului de Lichid dintr-un Vas

  INTRODUCERE În acest proiect ne-am propus să masurăm nivelul de lichid dintr-un rezervor. Pentru a face acest lucru, noi am decis să folosim un traductor cu ultrasunete și o placă ARDUINO UNO. În primul capitolul am enumerat câteva caracteristici de bază ale nivelului și am vorbit despre diferite tipuri de traductoare de nivel. În capitolul 2 am prezentat schema logică a montajului și am caracterizat fiecare element din schemă. În capitolul 3 am vorbit despre realizarea montajului și...

 • Masurarea Wireless a Energiei Electrice

  I. Măsurarea energiei electrice Se ştie că energia reprezintă puterea consumată în unitatea de timp. Dacă puterea rămâne constantă într-un anumit interval de timp t2–t1, se poate considera energia consumată în intervalul respectiv de timp ca fiind: (1.1.) În general însă, în practică puterea nu rămâne constantă. În acest caz, se poate împărţi intervalul de timp t2–t1 în intervale mici de timp Δt, în care să se considere că puterea rămâne constantă. În această ipoteză, energia activă...

 • Proiect de Curs Automatizare

  Introducere. Laptele este un aliment valoros, însă usor alterabil, datorită contaminării sale cu microorganisme încă de la mulgere. Pe de altă parte, producţia de lapte este, în numeroase regiuni ale globului, sezonieră, deci cantitativ neuniformă. În consecinţă,din cele mai vechi timpuri, s-au căutat metode de conservare a laptelui sub diverse forme şi în condiţii convenabile. Pentru creşterea perioadei de păstrare şi consum se apelează la diferite procedee de prelucrare, folosindu-se...

 • Proiectarea si Realizarea unui Vehicul Autonom cu Tractiune Diferentiala Realizata cu Motoare Pas cu Pas

  Rezumat Lucrarea de licenţa cu titlul ,,Proiectarea si realizarea unui vehicul autonom cu tracţiune diferenţiala realizată cu motoare pas cu pas’’ reprezintă rodul unei documentări si munci ample de proiectare si realizare a unei platforme experimentale destinate urmaririi unei traiectorii, conducerii de la distanţa prin intermediul radio modemurilor si pentru evitarea obstacolelor. In cazul de fată, procesul considerat este realizarea unui robot mobil de uz didactic, numit BV-10, realizat...

 • Tipuri de Retele. Protocoale Utilizate in Retelele de Comunicatii

  Introducere Începutul secolului al XXI-lea este caracterizat într-o măsură semnificativă ca secol al societăţii informatizate. Evoluţia tehnologiilor bazate pe tehnologia siliciului a dus la creşterea numărului de calculatoare şi la necesitatea utilizatorilor finali de a schimba informaţie între acestea. Acest fapt a condus implicit la o cerere tot mai mare de interconectare. Dacă acum câţiva ani doar instituţiile aveau acces la o reţea globală de calculatoare, la momentul actual putem...

 • Fiabilitatea si Diagnoza

  circuitul din figura 3.1 se cere să se determine: funcția îndeplinită; timpul mediu de bună funcționare cunoscând rata de defectare λ pentru urmatoarele dispozitive electronice: rezistență cu peliculă de carbon pentru: P>0,25W, λ=0,245; rezistență cu peliculă de carbon pentru: P≤0,25W, λ=0,125; rezistență cu peliculă metalică (RPM): P>0,25W, λ=0,225; rezistență cu peliculă de carbon pentru: P≤0,25W, λ=0,115; condensator din tantal: λ=0,362; condensator ceramic: λ=0,243;...

 • CTRPCH - Conversii de Temperatura si Reprezentarea in Grafic

  Pentru acest proiect se va utiliza programul LabView 2012. Dupa deschiderea unui nou proiect VI se vor introduce in fereastra "Front Panel": 1. un dial (potentiometru); 2. trei termometre; 3. trei indicatoare numerice; 4. trei grafice "Waveform chart"; Pentru a insera obiectele accesez optiunea view din "Front Panel" si selectam "Controls Palette". Conversiile de temperatura din Celsius in Fahrenheit respectiv din Celsius in Kelvin se vor realiza...

 • Conceptia Constructiv Tehnologica a unor Matrite pentru Injectarea Maselor Plastice

  MEMORIU JUSTIFICATIV De la apariţia lor, materialele plastice au cunoscut o dinamică ridicată a producţiei, ceea ce va permitc in jurul anului 2008 ca tehnologia de obţinere a materialelor plastice sa devină o industrie de varf. Obţinerea unor repere identice cu cele metalice, dar cu un preţ de cost infim, a făcut ca prelucrarea materialelor plastice să fie foarte rentabilă. Tehnologia dc prelucrare a acestor materiale plastice a facut aceste produse cu cea mai mare răspandire şi utilizare...

 • Gestionarea de Crossdocking Naval

  I.Gestionarea de Crossdocking Naval. Aceasta tema a fost aleasa pentru a optimiza gestionarea de transporturi internatioanale in cadrul porturilor navale . Datele folosite ca exemple in aceasta baza de date sunt fictive si au ca scop demonstrarea functionarii bazei de date in cazul in care s-ar cere aplicarea ei intr-un mediu real. In cazul real fiecare transport cerut de firma este reprezentat de un partid, fiecare firma detine un lot cu posibile partide multiple , partidele pot avea...

 • Sisteme de Conducere Multimodel

  1. INTRODUCERE 1.1. Introducere în contextul sistemelor de conducere Procesele automatizate de la care se pretind specificatii dorite ca profitabilitatea, calitatea, siguranta, impactul asupra mediului, costul etc., presupun colaborare interdisciplinarã a expertilor si cercetãtorilor din domenii precum: teoria sistemelor, tehnologia prelucrãrii sistemelor si transmiterii informatiilor, ingineria reglãrii / conducerii , calculatoare, instrumentatie, etc. Fiecare din aceste domenii...

 • Controlul si Optimizarea Instalatiilor Petrochimice de Procesare a Benzinelor

  1. Introducere Procesul de cracare este unul dintre cele mai importante procese din rafinãrii, dar si printre procesele cu cel mai mare consum de energie, rezultatul obtinut în urma acestuia constând în benzine de calitate înaltãa. Anual proceselele de cracare prin abur folosesc aproximativ 8% din energia consumatã de sectorul chimic.În acest proces se urmãreste spargerea compusilor cu masa moleculara ridicatã (precum etanul, etc) în hidrocarburi usoare (în acest caz fiind vorba despre...

Pagina 8 din 82