Toate documentele din domeniul Automatică - pagina 8 din 43

Sisteme flexibile de fabricație

1. Descrierea masinii, functionalitate generala Descriere generala Masinile CNC se selecteaza in functie de suprafata de lucru a mesei si de asemenea pentru varietatea de piese care pot fi prelucrate, tipul materialului are o mare influenta. Masinile ofera un confort ridicat de utilizare si sunt concepute pentru... citește mai departe

54 pagini 13 puncte Cuprins Extras Preview

Grile POO

Grile POO – 1.Ce reprezinta Incapsularea? a) un algoritm de afisare b) regruparea mai multor elemente de date si/sau de comportament c) o metoda Java d)afiseaza detaliile interne 2.Ce spatiu de memorie este utilizat pentru o variabila de tip boolean? a)2 biti b)8 biti c)16 biti d)1 bit 3.Ce gama de... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Interfața GUI Matlab a Microsoft Word

% Begin initialization code - DO NOT EDIT gui_Singleton = 1; gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @untitled3_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @untitled3_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 'gui_Callback', []); if nargin &&... citește mai departe

1 pagini Gratis Extras Preview

Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2X (TMS320C26)

Procesorare numerice de semnale în virgulă fixă TMS320C2x (TMS320C26) Familia TMS320 de procesoare numerice de semnale (16 sau 32 biţi) combină într-un singur cip flexibilitatea specifică controlerelor de mare viteză cu puterea de calcul a unui procesor. TMS320 este un acronim pentru toată familia de DSP-uri a... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Atacuri Cross Site Scripting

Prezentare generală Atacurile Cross-Site Scripting sunt un tip de problema , în care script-uri “rautacioase” sunt injectate in site-uri web importante, utile. Atacurile Cross-Site Scripting (XSS), apar atunci când un atacator foloseste o aplicație web pentru a trimite codul malitios, în general, sub forma unui... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Identificarea Sistemelor

STUDIUL PROPRIETĂŢILOR STATISTICE ALE ZGOMOTULUI ALB 1. Date de identificare Nume/Prenume Semnătura Intocmit Verificat Data elaborării/verificării 2. Scopul lucrării Scopul identificării experimentale a sistemelor este construirea modelelor matematice ale sistemelor dinamice pe baza datelor rezultate din... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Ingineria întreprinderii asistate de calculator

Introducere Ingineria aplică imaginația, judecata și disciplina intelectuală a cunoștințelor umane existente pentru a crea sau folosi tehnologia în mod util și eficient. Prin fabricație sau "proces de producție" se înțelege transformarea fizică sau chimică a materialelor, substanțelor sau componentelor în noi... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Asistare a Deciziilor în Organizarea Fabricației

Introducere Conceptului de decizie în general implica luarea în considerare a două idei fundamentale: prin decizie se înţelege conceptualizarea unei opţiuni, fie sub forma unei imagini mentale, fie a unui model explicit.Oamenii percep această alegere în mod diferit. Un specialist pregătit ştiinţific, deşi încearcă... citește mai departe

12 pagini 6 puncte Cuprins Extras Preview

Roboți Industriali

SCURT ISTORIC AL ROBOTICII Dezvoltarea istorica a stiintei si tehncii s-a produs in mai multe etape dupa cum urmeaza: Etapa “maşinismului", cunoscuta şi sub denumirea de prima revoluţie tehnico - ştiinţifică, este cea în care tehnica începe tot mai mult să se dezvolte pe baza ştiinţei, deci a cunoştinţelor... citește mai departe

31 pagini 9 puncte Extras Preview

Roboții în Coordonate Carteziene și Echipamente de Comandă Numerică

Încã din cele mai vechi timpuri omul a încercat sã gãseacã o modalitate de aş uşura munca pe care o interprinde, dar nu numai. O data cu începerea producţiei de masã în special în domeniul auto, datoritã “descoperiri” lui Ford şi anume realizarea autovehiculelor la mai multe posturi de lucru necesitatea unor astfel... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

USO - Automatică

Dobandirea/aprofundarea unor notiuni teoretice (c) 2. Dobandirea/aprofundarea unor abilitati practice (l) 3. Familiarizarea cu noi concepte (c+l) 4. Cresterea gradului de intelegere a functionarii unui SO (c+l) 5. Imbunatatirea abilitatilor de configurare/utilizare a unui SO (c+l) Curs 1. Introducere in SO... citește mai departe

591 pagini Gratis Extras Preview

Managementul Proiectelor - Computer Aided Design

Soft CAD (Computer Aided Design) 1. Obiectivele generale Acest proiect urmărește crearea unui soft CAD ce va fi independent de sistemul de operare la un preț foarte avantajos si accesibil. Softul va avea ca rol simplificarea procesului de proiectare oferind o interfața prietenoasa utilizatorului. Obiective... citește mai departe

11 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Schema de Funcționare a Unei Prese Hidraulice

Citect-Scada(Schema de funcţionare a unei prese hidraulice) 1. Introducere - Date generale SCADA : SCADA este prescurtarea pentru Monitorizare, Control si Achizitii de Date (Supervisory Control And Data Acquisition). Termenul se refera la un sistem amplu de masura si control. Automatizarile SCADA sint folosite... citește mai departe

20 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Recipient Cilindric Vertical în Construcție Sudată cu Manta de Încălzire

Să se proiecteze un recipient cilindric vertical în construcţie sudată cu manta de încălzire care are urmatoarele caracteristici: - D_n= D =1.2 m; - H/D_n=1.2; - p_n=1.5 MPa; - T_n=80°C; - T_ag=120°C; - ψ=75% ; - ρ_m=1435 kg/m^3; - μ=15 Pa∙s. -Material :P235 GH. Condiţii de funcţionare şi de construcţie:... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Extras Preview

Aplicație Distribuită pentru Umărirea Activelor Folosind Tehnologii Radio

În ultimii ani, monitorizarea sistemelor pentru urmărirea activelor a devenit o necesitate, care s-a accentuat la ora actuală, datorită dezvoltării fără precedent a aplicaţiilor din domeniul tehnologiei informaţiei. Necesitatea monitorizării a venit din cauza unor motive ce ţin de securitate şi de o bună comunicare... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Extras Preview

Algoritmi de Calcul Natural în Robotică Asistivă

ABSTRACT Imbătranirea populatiei genereaza dezvoltarea unei soluţii neasteptate la intersecţia a doua domenii revoluţionare: tehnologiile asistive şi robotica de tip swarm. 1. INTRODUCERE Robotica reprezintă astăzi unul dintre cele mai dinamice domenii ale tehnologiilor avansate. Conform (Dictionar Oxford... citește mai departe

61 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Traductoare de Debit

Capitolul I. Argument Electronică şi automatizări – cuvinte cu rezonanţă vasta în lume - joacă un rol de frunte şi ca ramură industrială se situează prioritar în domeniile de vârf ale dezvoltării, intrunind sufragii unanime privind investiţiile materiale şi pregătirea profesională. În viaţa de zi cu zi fiecare... citește mai departe

15 pagini 8 puncte Extras Preview

Evidența locatarilor unei asociații - tehnici de programare

Tema si cerintele proiectului: Evidenta locatarilor unei asociatii. Avem doua structuri cu urmatoarele campuri: 1) - Id - Nume - Prenume ―>asociatie - Bloc - Scara - Apartament 2) - Id - Nume - Prenume ―> restantier - Restanta - Luna Continutul proiectului : - Fisiere text si binare ,cu operatiile... citește mai departe

62 pagini 8 puncte Extras Preview

Modernizarea sistemului de securitate al mașinii de rectificat fețe bielă - giustina

INTRODUCERE Modernizarea sistemului de securitate al maşinii de rectificat feţe bielă - Giustina Lucrarea de disertaţie realizată în cadrul companiei Dacia, subsidiară a grupului Renault, are ca scop modernizarea sistemului de securitate pentru uşile de acces ale maşinii de rectificare Giustina 2 din Departamentul... citește mai departe

36 pagini 12 puncte Cuprins Extras Preview

Bază de date bibliotecă

BIBLIOTECA Sa se proiecteze o baza de date pentru o biblioteca, avand in vedere urmatoarele constrangeri: - constrangerea de integritate a entitatii - constrangerea de integritate referentiala - biblioteca contine mai multe carti - o carte poate sa faca parte dintr-o categorie - o persoana poate sa imprumute... citește mai departe

25 pagini 8 puncte Extras Preview

Spanning Tree Protocol

Spanning tree protocol Spanning Tree Protocol a fost definit de catre IEEE prin standardul 802.1D. Acest protocol elimina posibilitatea aparitiei fenomenului “broadcast storm” prin eliminarea automata si logica a buclelor in retea. STP ( Spanning Tree Protocol ) este un protocol de comunicatii care are ca scop... citește mai departe

15 pagini 5 puncte Extras Preview

Principii de formare a sistemului automat antiincendiu pe baza dispozitivelor analog

Introducere. Marirea numărului de incendii , gravitatea și pierderile produse de ele, a condus la necesitatea de a găsi noi abordări pentru crearea siguranței antiincendiare. Sistemul actual de securitate la incendiu necesită îmbunătățirea măsurilor organizatorice, tehnice și a instalațiilor de siguranță... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Funcția de transfer a unui sistem dinamic liniar

Tema proiectului Sa se determine functia de transfer a unui sistem dinamic liniar, dispunand de urmatoarea realizare: (t, u, ypert), unde: t-reprezinta timpul, u-intrarea de tip treapta, ypert-raspunsul la treapta. Sa se utilizeze metoda suprafetelor. 1. Introducere. Identificarea sistemelor-aspecte generale.... citește mai departe

22 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Sisteme de Transport de Înaltă Tensiune Continuă

SCURT ISTORIC După cum se știe transportul de energie electrică se poate face prin intermediul retelelor electrice la tensiune alternativă cat si la tensiune continuă.Transportul la tensiune continuă (C.C.) nu constituie o nouă tehnologie, el fiind mai vechi decât cel la tensiune alternativă. Datorită progreselor... citește mai departe

12 pagini 5 puncte Extras Preview

Convertor de Cod pentru Conversia Codului Binar Zecimal Ponderat 5421 în Codul Binar Zecimal Neponderat

Sa se proiecteze un convertor de cod pentru conversia codului binar zecimal ponderat 5421 în codul binar zecimal neponderat „2 din 5” (logică combinaţională). Proiectul va cuprinde următoarele puncte: a) Să se exprime funcţiile logice asociate circuitului combinaţional cu FCD (forma canonică disjunctivă), FCC... citește mai departe

39 pagini 9 puncte Extras Preview