Toate documentele din domeniul Banci

 • Descentralizarea locala si bugete locale

  Descentralizarea este un transfer de prerogative sau recunoasterea unor anumitor prerogative, unor alcatuiri sociale independente cu functii de autoritate în colectivitate, colectivitaților teritoriale si organelor lor de exprimare. În contextul în care rolul si impactul bugetelor locale asupra economiei atât la nivel european cat si national sunt intr-o continua crestere, prin prisma proceselor de descentralizare tot mai intens dezbatute si aplicate, lucrarea de fata isi propune sa analizeze...

 • Lichiditatea bancara - Riscul de lichiditate

  Introducere De-a lungul timpului, practica economică a demonstrat că, pentru a asigura creșterea economică a unei țări, este indispensabil de a avea, în primul rând, un sector bancar stabil și viabil. Orice perturbare a activității sale, din cauza expunerii la riscuri excesive, va conduce la îndatorarea financiară a acestuia, reducerea nivelului veniturilor, imposibilitatea plății depozitelor populației și, în consecință, va reduce considerabil nivelul de încredere în sistemul bancar....

 • Sistemul bancar din Germania

  1.Descrierea sistemului bancar german 1.1.Istoric Sistemul bancar german este considerat ca fiind printer cele mai mari din lume. Din secolul alXV-lea, familii bancare, cum ar fi Fugger , Welser și Hochstetter, erau bancheri internaționali comerciali și capitaliști de risc. Prima bancă din Germania este Fugger Bank înființată în 1486 de către consiliul municipal din Augsburg. Cea mai vehe bancă privată din Germania este Berenberg fiind înființată în 1590 de către cei doi frați olandezi Hans...

 • Analiza financiara OMV Petrom SA

  INTRODUCERE OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din România și din Europa de Sud-Est. Sunt activi pe întregul lanț valoric al energiei: de la sonde care produc țiței și gaze, până la carburanți și producția de energie electrică. În Upstream, OMV Petrom desfășoară operațiuni de producție de țiței și gaze în România și Kazahstan și este implicată în activități de explorare în România. Expertiza societatii variază de la câmpuri mature, până la producția onshore la mare adâncime și...

 • Banca Nationala a Moldovei

  1. Banca Națională a Moldovei (BNM) Banca Națională a Moldovei (BNM) este banca centrală din Republica Moldova. Banca Națională a Moldovei este instituția legală, publică și autonomă responsabilă față de Parlamentul Republicii Moldova. Principalul obiectiv al BNM este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. Banca Națională cooperează cu Guvernul Republicii Moldova în vederea atingerii obiectivelor sale și, în conformitate cu Legea, ia măsurile necesare pentru a implementa această...

 • Gestiune bancara

  Curs 1. 16.02.2021 Gestiune bancară Managementul unei bănci consta în coordonarea și concilierea funcțiilor sau activităților diferite desfășurate respectând anumite echilibre menite să asigure perenitatea instituției. Managementul bancar este esențial în administrarea și conducerea unei bănci în asigurarea solidității și reducerea riscului încrederii clienților în banca respectivă. Tipuri de activității bancare Dintre tipurile de activități bancare ale unei instituții care accepta...

 • Le role de la relation avec la clientele bancaire

  CHAPITRE 1. ASPECTS GENERALES CONCERNANT LA RELATION BANQUE-CLIENTELE 1.1 Le système bancaire Le système bancaire est un ensemble d'établissements de crédit différents, organisés autour et sous la direction de la banque centrale qui supervise et contrôle l'activité des banques, conduit les politiques monétaires, de change et de crédit de l'État afin de coordonner l'activité d'escompte, de gestion des dépôts bancaires et d’assurance la stabilité des prix. Le système bancaire roumain a été...

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru o banca din Brazilia

  INTRODUCERE În cadrul analizei de față intitulată “Analiza evoluției indicatorilor contului de profit și pierdere” vom începe prin prezentarea băncii Itaú pentru o perioadă de 7 ani începând cu anul 2013, astfel că analiza va fi efectuată pentru perioada 2013-2019. Analiza va fi desfășurată cu ajutorul indicatorilor contului de profit și pierdere, și anume: rata rentabilității financiare (RRF), rata rentabilității economice (RRE), efectul de pârghie (EP), rata profitului (RP) și rata...

 • Fondul Monetar International

  Introducere Este un organism interstatal autonom specializat, din sistemul ONU, care a fost creat pe baza acordului din 1944 al Conferinței Monetare și Financiare Internaționale de la Bretton Woods, când a fost adoptat statutul său (22 iulie 1944) și a intrat în vigoare la 27 decembrie 1945. Și-a început activitatea la 1 martie 1947, iar sediul său este la Washington. Prin întemeierea FMI s-a urmărit lichidarea asociațiilor valutare de felul asociației zonei lirei sterline în vederea...

 • Rolul Bancilor Comerciale din Republica Moldova

  Capitolul I. Aspecte teoretice referitoare la Bancile Comerciale 1.1 Evoluția sistemului bancar moldovenesc În data de 4 iunie 1991 prin Decretul Președintelui Republicii Moldova, Banca Republicană din Moldova a Băncii de Stat a URSS este reorganizată în Banca Națională a Moldovei. Prin Legea cu privire la bănci și activitatea bancară din 12 iunie 1991 s-a pus bazele sistemului bancar din ziua de astăzi. Din momentul declarării independenței de către Republica Moldova, sistemul bancar...

 • Organizarea si functionarea Bancii Centrale Europene

  Capitolul I. Organizarea și funcțiile Băncii Centrale Europene Banca Centrală Europeană este cea mai nouă instituție a Uniunii Europene, reperezentând totodată și cea mai înaltă autoritate din zona euro, acesta fiind emitentul si paznicul constitutional al monedei unice . A fost înființată la data de 01.06.1998. Sediul este la Frankfurt, în Germania. Este o instituție singulară și complexă: - singulară deoarece este singura bancă care a fost creată prin voința politică a 17 state...

 • Formele integrarii economice

  Introducere Integrarea economică internațională reprezintă procesul complex al dezvoltării economiei mondiale, bazat pe intensificarea interdependențelor între economiile mai multor state, țintind constituirea unor ansambluri economice puternice într-o anumită concepție a lumii. Procesul integraționist în mare parte afectează spațiul european, iar motivul constă în interesul extinderii teritoriale a Comunității Europene care din perspectiva zonei de securitate înglobează caracterul economic...

 • Analiza instrumentelor de politica monetara ale Bancii Angliei

  Introducere În cadrul acestei lucrări, am cuprins informațiile de bază ale instrumentelor de politică utilizate de către Banca Angliei, structurate pe trei capitole, împărțite mai apoi în subcapitole. În primul capitol, am cuprins informații generale despre politica monetară, obiectivele acesteia, respectiv instrumentele de politică monetară: manevrarea ratei scontului, operațiunile pe piața liberă, restricțiile de credit și rezervele minime obligatorii. În al doilea capitol, am centrat...

 • Modelarea economico-matematica a strategiilor de dezvoltare a unei firme

  INTRODUCERE Strategia națională de dezvoltare a României pe termen mediu și lung, are ca obiectiv principal crearea și consolidarea unei economii de piață funcționale, în strânsă legătură cu normele, directivele, mecanismele și instituțiile UNIUNII EUROPENE; vizează asigurarea unei creșteri economice durabile, promovarea unor politici economice coerente, precum și asigurarea unui mediu de desfășurare a afacerilor prielnic, modernizarea și dezvoltarea întregii vieți socio-economice. Trecerea...

 • Administrarea creditelor restante ale clientilor corporate

  Capitolul 1. Creditele neperformante - componentă inevitabilă în activitatea de creditare a băncilor comerciale 1.1. Aspecte generale privind creditarea corporate Economia de piață actuală a atins un nivel de dezvoltare destul de înalt, iar diversificarea acțiunilor economice (și implicit a riscurilor) este percepută ca fiind un proces firesc. Varietatea și complexitatea acțiunilor economice presupune resurse multiple, atât materiale, tehnologice, dar, mai ales financiare. În această...

Pagina 1 din 272