Toate documentele din domeniul Banci

 • Analiza evolutiei indicatorilor din contul profit si pierdere pentru KDB Bank din Ungaria pentru ultimii 7 ani

  1.1. Scurt istoric Ungaria prezintă un sistem bancar pe două niveluri, ceea ce înseamnă că funcţiile de bancă centrală şi băncile specializate (băncile comerciale şi instituţiile specializate) sunt separate. Sistemul bancar ungar pe două nivele, a fost introdus în 1987 şi cuprindea Banca Naţională a Ungariei, care a căpătat un nou statut, de bancă centrală, responsabilă cu politica monetară şi valutară a ţării şi băncile comerciale, care au preluat activele comerciale aparţinând fostei...

 • Controlul financiar ulterior - Controlul financiar ulterior de stat

  Sorin Mihăescu a definit controlul financiar ulterior ca fiind un instrument financiar specific pentru urmărirea întregului proces de utilizare a mijloacelor bănești, dar și materiale, pe parcursul tuturor fazelor de producție și circulație, controlul fiind exercitat de organe financiare specializate. Ion Bostan și P. Radu, în ”Controlul financiar și auditul intern la instituțiile publice”, definesc controlul financiar ulterior ca vizând activitatea din perioada de gestiune ce s-a încheiat...

 • Fundamentarea si finantarea cheltuielilor la Primaria Comunei Viisoara

  1.1.Scurt istoric Comuna Viişoara, fostă comuna Băseşti până în anul 1968, este situată în Podişul Central Moldovenesc, la limita estică a dealurilor Fălciului, în zona de Centru-Est a judeţului Vaslui, la distanţă de 32 km faţă de municipiul Bârlad şi la 38 km față de municipiul Vaslui, învecinându-se la Nord cu comuna Roşieşti, la Est cu comuna Găgeşti, la Sud cu comuna Dodeşti şi la vest cu comuna Banca. Reşedinţa de comună este satul Viişoara, cunoscut în trecut sub numele de Băseşti,...

 • Activitatile de inginerie financiara - Inovatia financiara si efectele sale

  Inovaţia financiară se manifestă în contextul întregii pieţe financiare şi constă în procesul de dezvoltarea a unor noi produse financiare, a unor noi metode de plasare sau mobilizare a fondurilor băneşti, precum şi în constituirea unor noi organisme financiare. Ingineria financiară reprezintă instrumentul de implementare a inovaţiei financiare. Activitatea de inginerie financiară nu presupune crearea unor produse financiare exclusiv noi, ci se referă şi la adaptarea unor produse financiare...

 • Analiza ofertei de produse bancare la Banca Comerciala Romana,Banca Transilvania,Bancpost,BRD - Groupe Societe Generale

  Sistemul bancar din România este un sistem pe două nivele, cuprinzând Banca Națională a României și instituțiile de credit. Acest sistem a fost introdus în Decembrie 1990. Instituțiile de credit sunt entități care desfășoară activități de atragere a depozitelor sau a altor fonduri rambursabile de la public, precum și operațiuni de acordare de credite în nume propriu. De asemenea, în categoria instituțiilor de credit intra și entitățile care emit mijloace de plată electronice. Instituțiile...

 • Falsificarea si contrafacerea monedelor si bancnotelor

  SECŢIUNEA I Apariţia şi evoluţia timpurie a banilor Banii, ca măsură a valorii şi ca instrument de circulaţie, de plată şi de economisire, mijlocesc evaluarea producţiei şi a consumului, precum şi circuitul valorilor materiale, asigurând evidenţa generală a avuţiei naţionale, a producţiei materiale şi a valorii nou create. Fiind un produs necesar al procesului de schimb, banii au apărut spontan pe o anumită treaptă a dezvoltării societăţii, ca o consecinţă a anumitor relaţii de producţie...

 • Organizarea si functionalitatea bancilor comerciale din Romania pe exemplul Banca Transilvania

  Contabilizând mii de miliarde în active la nivel mondial, sistemul bancar reprezintă o componentă esențială a economiei mondiale. În timp ce conceptele de “monedă” și “creditare” pot fi la fel de vechi ca și banii, conceptul de “bancă” datează din secolul al 15-lea, apărând pentru prima dată în Italia medievală și jucând un rol major în creșterea și dezvoltarea orașelor-state italiene ca puteri economice mondiale. De la acel punct înainte, starea de sănătate a unei economii și a întregului...

 • Credite BCR si BRD

  Introducere BRD face parte din grupul Societe Generale, unul dintre cele mai mari grupuri financiare internationale care îmbină modelul de bancă universală cu bancă relațională și cu banca inovatoare. Grupul BRD - Societe Generale este structurat pe 3 poluri de activități complementare: Banca de Retail destinată persoanelor fizice și profesiunilor liberal; banca întreprinderilor și banca de investiții. Banca de retail sau banca persoanelor fizice specializată în: operațiuni curente...

 • Riscurile potentiale ale utilizarii instrumentelor financiare derivate - Barings Bank

  Instrumentele financiare derivate sunt contracte prin care se transferă riscuri cu valori dependente de valoarea unui activ de bază. Printre activele de bază, stabilite direct de către participanții la contract, menționăm: bunuri, rate ale dobânzii, acțiuni, indici bursieri sau orice alte instrumente ce se pot tranzacționa. Un instrument financiar derivat îndeplinește, în mod simultan, următoarele condiții: ✔Valoarea acestuia este dependentă de valoarea unui activ de bază ✔În funcție de...

 • Proiect practica de specialitate Alpha Bank

  Impreună cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), ȋn anul 1994, societatea bancară Alpha Bank Group puneau bazele Alpha Bank ȋn România, sub denumirea de Banca Bucureşti. Aceasta era prima investitţe bancară străina ȋntr-un mediu economic necristalizat, care a fost marcat de evoluţii imprevizibile şi de momente de declin economic. La începutul anului 2000, Banca Bucureşti a fost redenumită Alpha Bank România pentru a sublinia apartenenţa la Grup, iar ȋn anul 2005 Alpha...

 • Sistemul bancar din Slovacia

  1.1. Scurt istoric În anul 1993 când a avut loc înființarea Republici Slovace, Slovacia a trecut de la o economie planificată la o economie de piață liberă, dar acest proces a fost încetinit din cauza unor politici fiscale între anii 1944 și 1998. Pentru a întelege noțiunea de sistem bancar este nevoie mai întâi de o definiție precisă a acestuia. Sistemul bancar este un subsistem al sistemului financiar ce se află într-o permanență interacțiune cu celelalte componente ale acestuia:...

 • Analiza structurii si dinamicii resurselor financiare publice din bugetul de stat si din bugetele locale din Romania

  In prezent, economia modernă se bazează cel mai mult pe tendiţa de creștere cât mai rapidă a necesarului de resurse în comparaţie cu probabilitatea de procurare a acestora. Resursele se referă la elementele care se află in bogaţia unei ţari. Resursele sunt utilizate pentru activitaţi diverse printre care se află: consumul, formarea brută de capital și exportul. Printre resursele material, informaţionale, umane și valutare, un rol destul de important il are și resursele financiare. Resursele...

 • Organizarea si conducerea Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare

  Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (adică BIRD) a luat naștere în anul 1944, la Washington, cu scopul de a sprijini Europa în revenirea acesteia după cel de-al doilea război mondial. Crearea acestei bănci a avut la bază acordurile din 1944 ale Conferinței Națiunilor Unite și Asociate de la Breeton Woods cu scopul facilitării finanțării investiției ce este destinată pentru realizarea tuturor proiectelor pentru reconstrucție și pentru dezvoltare în toate țările membre,...

 • Risc bancar

  În cadrul eseului intitulat ”Cum este testată rezistența la factorii de risc a marilor bănci europene?” , vom răspunde întrebării care vizează răspunsuri cu privire la tipurile de risc existente și măsurile de protecție pe care le adoptă orice bancă, pentru a putea răspunde mai ușor riscurilor la care este expusă. Obiectivul analizei, este acela de a determina inițial, care sunt factorii esențiali, care afectează băncile prin natura riscului său, ulterior determinând implicațiile pe care le...

 • Controlul gestionarii riscurilor in sistemul bancar

  În țara noastră activitatea bancară se desfășoară prin intermediul Băncii Naționale a României și prin societăți bancare. Banca Națională a României are personalitate juridică, are rolul de emisiune și deține capacitatea de efectua reglementări în mai multe domenii cum ar fi: cel monetar, valutar, de credit etc. Controlul financiar organizează instituțiile bancare în două categorii: BNR și societățile bancare. 1.CONTROLUL ŞI GESTIONAREA RISCURILOR LA NIVELUL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI...

Pagina 10 din 267