Toate documentele din domeniul Banci

 • Politicile si Facilitatile Speciale de Finantare Oferite Tarilor Membre de Catre Fondul Monetar International

  1. Fondul monetar internațional - scurt istoric Fondul monetar internațional este o organizație internațională și a fost creat în anul 1944 pe baza acordului din cadrul Conferinței Monetare și Valutare Internaționale de la Bretton Woods, moment în care a fost adoptat statutul său. Și-a început activitatea la 1 martie 1947, iar sediul este la Washington. FMI are 188 de țări membre și a fost înființat ,,pentru a promova cooperarea monetară internațională, stabilitatea valutară și acordurile...

 • Profitabilitatea si Performantele Bancare

  INTRODUCERE Băncile sunt angrenaje esenţiale ale economiilor noastre. Dar, cu toate acestea, rolul lor este puţin cunoscut. În general sunt înţelese constrângerile producţiei: constrângeri fizice privitoare la substanţa şi la orele de muncă. Sunt înţelese însă mai puţin, şi adesea deloc, constrângerile monedei. Trebuie lucrat mai multe luni pentru a câştiga un 500.000 de franci; sunt suficiente însă doar câteva minute pentru a vira această sumă. Acest decalaj între lumea reală şi cea...

 • Pozitia si Ansamblul Sistemului Bancar din Romania

  INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unui sistem bancar care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Prin activitatea desfăşurată de bănci, de colectare de resurse financiare concomitent cu plasarea acestora spre unităţile care resimt nevoi temporare suplimentare, acestea îndeplinesc un rol important de intermediere bancară. În acest sens, creditul...

 • Masurarea Eficientei in Sistemul Bancar

  Microeconomia este ramura stiintei economice (stiinta alocarii optimale a resurselor), ce studiaza mijloacele de satisfacere a nevoilor crescatoare ale oamenilor in conditiile limitarii (a raritatii) resurselor si pe deasupra comportamentele individuale ale consumatorului, ale producatorului si cateodata ale statului si care analizeaza modul in care preturile se stabilesc pe diferite piete (piata bunurilor si serviciilor, a muncii, monetara, a titlurilor , etc). Microeconomia este stiinta...

 • Analiza Gestiunii Sistemului Bancar Agregat din Romania

  CAPITOLUL I 1.1. Sistemul bancar Activitatea bancară din România se desfăşoară prin intermediul Băncii Naţionale a României şi prin bănci, care sunt reprezentate de persoane juridice române constituite ca societăţi comerciale şi de sucursalele de pe teritoriul ţării noastre ale băncilor persoane juridice străine*. După anul 1990 s-a urmărit constituirea de reţele de bănci comerciale eficiente şi viabile. Astfel, s-au înfiinţat prin acte normative o serie de bănci, care au luat locul...

 • Activitatile Bancare si Rolul lor in Economie

  CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA ŞI CONDUCEREA SISTEMULUI ŞI APARATULUI BANCAR ÎN PERIOADA ACTUALĂ I.1. Organizarea şi conducerea sistemului şi aparatului bancar în ţara noastră Structura şi funcţionarea sistemului bancar în perioada economiei planificate prezintă anumite particularităţi. Banca Natională, reprezentând statul, îmbină funcţiile băncii centrale cu cele ale băncilor comerciale. Alături de aceasta funcţionau trei bănci specializate pe sectoare de...

 • Influenta Operatiunilor de Pasiv Asupra Profitabilitatii Bancare

  Capitolul I Managementul operațiunilor bancare 1.1 Rolul băncilor comerciale în cadrul sistemelor bancare Băncile comerciale sau băncile de depozit realizează majoritatea operațiunilor bancare utilizând o gamă diversificată de produse și servicii bancare, respectiv atragerea de depozite, gestiunea mijloacelor de plată, acordarea de credite pe termen scurt. În actualul context, activitate băncilor comerciale suferă o serie de modificări, printre care: modificări accentuate în ceea ce...

 • Evolutia Creditelor pentru Persoane Juridice in Romania in Perioada 2004-2014

  Introducere Economia de piaţă presupune, în mod necesar, existenţa unui sistem bancar capabil să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor monetare ale economiei şi orientarea lor temporară în desfăşurarea de activităţi economice eficiente. Creditul este considerat un instrument activ în stimularea dezvoltării economiei, prin intermediul lui încurajându-se acţiunea anumitor fenomene, în funcţie de obiectivele urmărite a se realiza. Creditul este indispensabil economiei, de aceea...

 • Studiu Comparativ al Eficientei Procesului de Adecvare a Capitalului - Prevederile Acordului Basel I, Basel II, Basel III

  1. Introducere Importanţa cunoaşterii formelor riscului, precum şi a modalităţilor de evitare a lui, este evidenţiată de catalogarea perioadei actuale din managementul bancar drept „era managementului de risc”. În domeniul bancar, importanţa gestiunii a riscurilor a sporit considerabil la începutul anilor ’80 din secolul trecut. În această perioadă, datorită variaţiilor mari ale ratei dobânzii, generate de accentuarea procesului inflaţionist şi criza energetică, datorită fluctuaţiilor...

 • Gestiunea Financiara a Intreprinderii

  Plan de afaceri – produse de panificatie Capitolul I - Definirea obiectivului, a coordonatelor juridice şi comerciale ale afacerii 1. Domeniul de activitate al afacerii propuse S.C. MALVINA S.R.L., cu un capital subscris de 10.000.000 lei a fost înfiinţată în 5 aprilie 1999 şi este înmatriculată în Registrul Comerţului cu numărul R 11500871. Firma are sediul în Braşov strada Unirii numărul 5 şi este proprietatea a 2 asociaţi, fiecare deţinând 50% din părţile sociale. Firma are ca obiect...

 • Banca Nationala a Romaniei

  Іntrоducеrе Αbоrdɑrеɑ prоblеmɑtіcіі băncіі cеntrɑlе în Rоmânіɑ cеluі dе-ɑl trеіlеɑ mіlеnіu pоɑtе fі prіvіtă în cоntеxtul іstоrіc, sоcіɑl-pоlіtіc şі еcоnоmіc ɑl еvоluţііlоr cɑrе ɑu lоc ɑtât lɑ nіvеlul sоcіеtăţіі rоmânеştі, cât şі ɑl cеlеі unіvеrsɑlе. Оrіcе іnstіtuţіе еvоluеɑză într-un ɑnumіt clіmɑt cɑrе îşі punе ɑmprеntɑ ɑsuprɑ sɑ, ɑ cɑrɑctеrіstіcіlоr pе cɑrе lе еvіdеnţіɑză lɑ un mоmеnt dɑt ...

 • Activitatea de Creditare a Persoanelor Fizice - Raiffeisen Bank

  CAPITOLUL I Importanţa activităţii de creditare şi prezentarea produselor oferite de Raiffeisen Bank pentru persoanele fizice 1.1 Activitatea de creditare bancară Activitatea de creditare bancară reprezintă „operaţiunea activă a băncilor comerciale de realizare a echilibrului la nivel macroeconomic” . Subiectele raportului de credit, creditorul şi debitorul prezintă o mare diversitate în ce priveşte apartenenţa la structurile social-economice, motivele angajării în raport de credit şi...

 • Strategii Moderne de Marketing Bancar

  CAP. 1. ASPECTE CONCEPTUALE PRIVIND ACTIVITATEA DE MARKETING BANCAR 1.1 Conceptul de marketing bancar Introducerea marketingului în sectorul bancar a fost lentă şi sinonimă până în anii 70 cu publicitatea şi relaţiile publice. Chiar şi după această dată, rolul marketingului era privit mai mult din punct de vedere tactic decât strategic, iar activitatea de marketing, ca ocupând un loc secundar în ansamblul activităţilor organizaţiei. Cu toate acestea şi în pofida recesiunii economice, în...

 • Banca Transilvania

  Şi-a început activitatea în 1994, în Cluj, fiind o Banca locala, un brand al orasului. La început şi-a îndreptat atenţia spre sectorul IMM-urilor dar, datorită cererii pieţei ea, şi-a diversificat domeniul de activitate, devenind, în 1997 prima bancă cotată la Bursa de Valori Bucureşti. Este singura bancă cu capital majoritar romanesc. Legea Băncii Transilvania este clientul. Pentru satisfacerea nevilor clienţilor banca investeşte atât în calitatea serviciilor cît şi a angajaţilor. Ea vine...

 • Analiza Stadiului de Dezvoltare a Gestiunii Riscurilor Financiare in Romania

  INTRODUCERE În opinia unor autori , riscul financiar este un risc adiţional riscului de afaceri pe care şi-l asumă proprietarii întreprinderii atunci când fac apel la finanţarea externă. Riscurile financiare sunt asociate cu apariţia unor evenimente financiare nefavorabile, precum: evoluţii nefavorabile ale preţurilor şi lichidităţii pe pieţele de mărfuri şi cele financiare, deteriorarea bonităţii financiare a contrapărţilor, insolvabilitatea contrapărţilor. Riscul financiar este împărţit...

Pagina 10 din 256